GD Rehberi Bölüm 2

Altın Şafak Hermetik Cemiyeti

Pratik Uygulamalar Rehberi 

Önceden GD Rehberi Bölüm 1 Sıkça Sorulan Sorular Okuyunuz

Bu yazı daha bitmemiştir, yeni ilaveler konulacaktır.

 


Altın Şafak Majisi

Maji kelimesi kimisinde dehşet, kimisinde hayranlık, kimisinde batıl inanç, kimisinde antropolojide ilkellerin bilim anlayışı, kimilerinde Harry Poter filmleri çağrıştırır. Esas olarak maji de bir kelimedir ve ona yüklediğimiz anlam neyse onu çağrıştırır. Günümüzde en kötü anlamda sahne sihirbazlar, kenar mahalle büyücüleri, hipnozcular, şarlatanlar vs. akla gelir. Oysa eski çağlarda mabetlerde öğretilen kutsal bir bilim olarak görülürdü, ozaman maji/din/bilim ayrımı yoktu, hepsi tek çaıtadaydı. Ortaçağda ve Rönesans'ta böyle bir görüş yineden yüzeye çıktı, ama bir yandan din, diğer yandan herşeyi basite indirgeyen modern bilim gelişimini frenledi. Maji felsefe, bilim ve sanatın bir kolu olarak görülürdü. Konusu paranormal olaylar, metafizik ile ilgili somut deneylere ve dinsel öğeler taşıyan bazı eski kitaplarda verilen formüllere dayanıyordu. Kelimenin kökenine inildiği zaman karşımıza eski Zerdüst öncesi magiler gelir, bunlar astronomi, astroloji, yüksek felsefe, doğa bilimleri ile ilgili saygın ve bilge kişilerdi. İmparatorların, Kralların ve padişahların danışmanlarıydı. Efsaneye göre majinin kökenleri çok eskilere gider, Hz. İdris ile eşleştirilen Hermes onun ilk üstadıydı.

Geleneksel ezoterik yaklaşımı olan Altın Şafak için de majinin özel ve öncelikli bir yeri vardır. 19. asırda gelişen antik çağ mistik, majisyen ve filozofların öğretilerinden fikirlerini alan okült görüşlere göre insan ruhsal evrim geçiren bir varlıktır, belirli bir talimle bu evrimi hızlandırabilir, bunu yaptığında önünde keşfedilmeye bekleyen gözle görünmeyen dünyalar vardır. Bu sıralarda oldukça yaygın olan ve epey taraftar toplayan Teosofi akımı bu konuda çok ayrıntılı bilgiler sunuyordu. Fizik planı dediğimiz maddi dünyanın ötesinde eterik plan denilen bir ara plan vardır ve ondan sonra giderek incelenen altı plan vardır, bu toplam yedi planın da ayrıca her birinin yedi bölmeleri  vardır. İlk sırada astral plan sonra mental plan vs. Altın Şafak'ta yaklaşım farklıydı, Altın Şafak, Teosofi kadar sofistike bir okült kozmolojiyi Kabala'da aradılar ve paralel bir sistemin olduğunu gösterdiler. Teosoflar gibi Hintleri, Tibetleri aramaya gerek yoktu, ezoterik okullarda öğretilen Batı okült geleneklerinde bunlarla örtüşen yöntemler de vardır. Maji ise bu sistemin pratik anahtarıdır, ruhsal, psişik, bedensel evrime yönelik değişim ve dönüşüm yaratmanın, içsel dünyalar girmenin, evrenle uyum sağlamanın, Hakikati öğrenmenin, kaderi etkilemenin, yüksek benlikle birleşmenin bir yolu, kesin sonuç veren çalışan bir bilim ve sanattır. Teosofik Cemiyetin kuruluşundan birkaç yıl sonra kurulan Altın Şafak öğretilerinde Teosofi'den farklı olarak öğretilerin odak noktası pratik çalışmadır. Bundan dolayı batmış kıtalar, felsefe, ezoterik tarih, ruhunu evrimi ve reenkarnasyonu ile ilgili mistik yaklaşımları fazla bulmazsınız. Maji sistemin temel taşlarından biridir. Ancak tabii, ki bu engin ve derin konuda söylenecek çok şey vardır ve tatmin edici kısa bir yanıt veremeyeceğiz. Onun için sitemizde bulunan bazı yazıları öneriyoruz: Genel tanım ve bilgi için: Maji ve Ritüel Nasıl Çalışır; Maji ve mistisizmin farkı: Crowley'nin Mistisizmin Tehlikeleri Bardon'un Maji ve Mistisizim; Doğuda ve Batıda maji: Regardie'nin Doğuda ve Batıda Maji Pratik Maji: Greer'in Majikal Uygulamanın Temelleri, Ritüel Majinin Doğası ve Ritüel Maji Uygulaması ; Butler'in Pratik Maji'nin Anahtarları ve Ritüel Eğitim Hakkında Notlar, etüt etmeniz önerilir.

 

Çalışmalar

Altın Şafak sisteminde çalışmaları birkaç sınıfa ayırmak mümkündür: Bilgi Tebliğlerinde verilen doğu tipi meditasyonlar; günlük yapılan ritüeller, bir yeri negatif enerjiden temizlemek için, korunmak için yapılan ritüeller, enerji merkezleri uyarmak ve şifa için yapılan çalışmalar, vizyon (scrying in the spirit vision), lüsid rüya ve astral seyahat (traveling in the spirit vision), element, gezegen ve burç güçleri çağırmak için yapılan ritüeller, doğu tip tantrik tatvalar ile çalışmalar, varlık davet ve celpleri (invocation and evocation); astrolojik maji, Kutsal Koruyucu Meleği invoke etmek; majikal aletleri yapmak ve konsakre etmek; yüksek dünyalara erişmek (rising in the planes), yol çalışmaları (path working), telesmatik imajlar, talismanik maji, vefkler, içsel simya e laboratuar simyası, cinsel tantrik çalışmalar, Kabala majisi, Enokyan maji, Hermetik maji, tarot çalışmaları, remil (geomancy), tanrı formlara bürünme vs vs.. Şu anda mevcut Altın Şafak Cemiyetlerin çalışma programlarında kafadan bu saydıklarımız çalışmalar arasında mutlaka birkaçı yoktur. Sadece Altın Şafak öğrencileri değil, aynı zamanda adeptlerin, hatta şeflerin bu konularda pratik becerileri kuşkuludur. Bazılarında teorik yetersizlik de vardır. 

 

İnisiyasyon

İnisiyasyonun pratik uygulamalara ayırdığımız bu sayfada ne işi var diye sorulsa, şöyle deriz: İnisiyasyon kişide dönüşüm yaratmaya amaçlı birkaç kişinin katıldığı dramatik bir seremonidir ve aynı zamanda majikal bir ritüel sayılır. İlk inisiyasyon ritüeli olan 0°=0° Neofit Ritüelinde aday aynı bir tılsım gibi şarj edilir ve Cemiyete girişini yapar. Bundan sonra dört elemental inisiyasyon gelir. Bunlarla inisiye bir biri toprak, su, hava ve ateşe inisiye olur. 5°=6° Adeptus Minor Ritüeli ile inisiye Adept olur ve İkinci cemiyet olan R.R. et. C.R. İç Cemiyete inisye olur. (bakınız: Diskur X - 5°=6° Derece İnisiyasyon Ritüelinde Fedakarlık ve Çarmıha Gerilme Sembolizm ve Diskur XIX: Üstat Olma Yöntemi ve Amacı ve Diskur XVII - Yedi Yanın Sembolizmi)    

 

İlk Temel Ritüeller

Günlük uygulamalar birkaç ilkeye dayanmaktadır: Bunları şöyle sıralamak mümkün, en önemlisi bir şeyler yapmaktır, onun için engelleri aşmak gerekir. Özel bir çalışma odası (mabet) ve elinde bir sürü alet, kıyafet ve malzeme bulunması elbette iyidir, ama elinde hiç bir şey yoksa bile en önemli alet irade, hayal gücü ve akıldır. Onun için hiç bir şeyin cesaretini kırmasına izin verme. Çalışmalar basit çalışmalarla başlanır, sonra giderek üzerine ilave yapılır, kolay çalışmalara hakim olduktan sonra zorlara geçilir. Çalışmalarda en belki en önemli unsur peryodik sürekliliktir. Bir çalışmayı her gün aynı zamanda tekrarlarsan o bir alışkanlık haline gelir ve giderek güçlü sonuçlar vermeye başlar. Çalışmaların mekanik yapılması iyi sonuç vermez, içine ruhunu katacaksın, can vereceksin, tüm dikkatini vereceksin. İmgelemeleri mümkün oluğu kadar canlı, sesleri titreşimsel ve doğru söylenecek. Gırtlak ve ciğerlerini çalıştırman gerekiyor. Çizimler düzgün ve geometrik olmalı, önünde pentagramları veya heksagramları çizdiğini ve daireyi çizdiğini göreceksin. Başmelekleri etrafında hayal etmek değil onlar etrafına getireceksin. ONLAR ORADA OLACAK. İmgeleme ve konsantrasyonda zorlanma varsa imgeleme ve konsantrasyon çalışmaları yapınız. Bunlar verilecektir.

İlk başta İlk Bilgi Tebliği (bakınız İlk Bilgi Tebliğ) etüt ediniz ve tablolardaki bilgileri ezberlemeye çalışın. Gerçek bir Altın Şafak Cemiyetine üye olsanız, Zelator İnisiyasyonu 1=10 almadan önce bunlardan imtihan olurdunuz. Ayrıca burada verilen bir meditasyon var, bunu uygulayınız.  

 

KHR vc KDPR:

İlk Bilgi Tebliğ ile birlikte verilen ilk ritüel Küçük Defetme Pentagram Ritüelidir (KDPR), Bunu ve birlikte uygulanan Kabalistik Haç Ritini dikkatle inceleyiniz ve uygulayınız. (Pentagram Ritüeli hakkında detaylı bilgi için bakınız Pentagram Ritüeli). Erken Altın Şafak evraklara göre biri sabah ve biri akşam iki ritüel yapmanız önerilmektedir. Ancak günde bir kez yapmanız yeterli olacaktır. 

Çalışma mekanı olarak ideal sırf ritüel çalışmalar için ayrılmış ve ona göre hazırlanmış yeteri kadar büyük bir odadır. Ama şartlar el vermediği durumlarda herhangi bir oda, ve hatta acil durumlarda tuvalet bile kullanılabilir. Ritüel aletlere şimdilik girmeyeceğiz.

Önceden İşaretleri öğreniniz (bakınız Derece İşaretleri). 

İlk çalışmamız Kabalistik Haç Ritidir. Bunu öğrenin ve uygulayınız. (Bakınız Kabalistik Haç Riti)  

İkinci çalışmamız Küçük Defetme Pentagram Ritüelidir. Bunu öğrenin ve uygulayınız. (Bakınız Küçük Defetme Pentagram Ritüeli

Şimdi günlük ritüele başlamadan önce duş veya banyo yapmakta fayda vardır. Karnın fazla dolu olmayacak, alkol etkisi veya herhangi bir aşırı rahatsızlık olmayacak Ritüel başlamadan önce meditatif bir hale girin, majikal kıyafetiniz varsa giyin ve giyerken dış dünyayı, günlük dertleri diğer günlük kıyafetlerinizle dışarıda bıraktığınızı düşünün. Çalışma alanınızı kutsal bir alan olarak düşününüz. Evrenle yüzleşeceksiniz. Çalışmaya başlamadan önce koordinatları belirleyiniz. Dört Yönü doğru tespit etmek için en iyisi bir pusula kullanmaktır. Eğer pentagram ritüeli bir bıçakla yapmak isterseniz şimdili ucuz bir av bıçağını Beyazit Polonya Pazarında alabilirsiniz. (bakınız Kişisel Mabet).

Şimdi önce Kabalistik Haçı Riti, sonra Küçük Defetme Pentagram Ritüeli sonra Tekrar Kabalistik Haç Riti uygulayınız.

Ayrıca kısaca KDPR dediğimiz bu ritüeli daha etüt etmek isterseniz Mark Stavish'in Küçük Pentagram Ritüeli üzerinde Notlar yazısını okumanızda fayda var.  (bakınız: Diskur VIII - Pentagram Çizmenin Geometrik Bir Yöntemi)

 

OS:

Orta Sütun Çalışması Altın Şafak sisteminin en önemli çalışmalarındandır. Bu çalışmaya benzerleri çeşitli sistemlerde görmek mümkündür. KDPR birkaç hafta yapıp iyicene aşına olduktan sonra, bu ritüele başlayabilirsiniz. Bakınız Orta Sütün Ritüeli . Bu çalışmayı bir süre yaptıktan sonra daha teferruatlı ve etkili bir şekilde yapmak isteyenler için Greer'in Orta Sutün Alıştırmaları iyi, hatta benzersiz bir rehberdir. Ayrıca konuya daha da derin girmek isteyenler için Mark Stavish'in Gizli Ateş: Kundalini, Kabala ve Simya Arasındaki İlişki yazısı önerilir. Hermetiks sitesi olarak yayın organımız Hermes Yayınları tarafından çıkarılan kitabımız Israel Regardie'nin Gerçek Şifa Sanatı da önerilir. Burada OS'nin biraz farklı bir uyarlaması ile şifa ve kişisel iyileşmeye yönelik kullanımları verilmiştir. Bu verdiğimiz kaynaklar, bu konuda yazılmış hemen hemen tüm uygulamaları içermektedir. Batılı öğrencilere bile hiç yerde tek çatı altında böyle kapsamlı pratik kaynakların verildiğini göremezsiniz.   

 

AKA ve KHDR

Anahtar Kelimenin Analizi genelde Heksagram ritüelinden önce yapılan bir ritir, (ayrıca bakınız Anahtar Kelimenin Analizi Hakkında Notlar). Bundan Küçük Defetme Heksagram Ritüelini yapınız. Sonra tekrar Anahtar Kelimenin Analizi yapınız.

 

Gül Haç Ritüeli:

Temel ritüellerin sonuncusu Gül Haç Ritüeli farklı şekli vardır ve farklı özelliklere sahiptir.

 

Diğer Çalışmalar

Diğer çalışmalar altında bilgi tebliğleri altında verilen doğu tipi meditasyonlar başta gelir. Bunların dışında çeşitli konsantrasyon, imgeleme ve tefekkür çalışması önerilir. Modern uygulayıcılarda Dion Fortune'une etkisiyle Batı Ezoterik Geleneği (Tradisyonu) diye bir kavram gelişmiştir, bunda muhtemelen Antroposofi gibi Teosofik Cemiyete karşı tepki gösteren hareketlerin etkisi vardır. Uzak Doğu terminolojisi ve felsefenin ağır bastığı bir dönemde, bizim yerli okült sistemlerimiz de var diyenler olmuştur. Ancak bunun zaman zaman aşırıya götürüldüğü görülmüştür. Örneğin, Cicero'ların Altın Şafak ile ilgili bir eserinde Tatva çalışmaların GD'ye yabancı bir sistem olduğunu ve bu nedenden bunu öğretmediklerini yazmaktadır. Oysa, bunlar erken Altın Şafak'ta hararetle kullanılırdı ve bu konuda herhangi bir ideolojik sorun çıkmıyordu. Sağlık konuları elle alındığında Dion Fortune'un orta yaş resimleri hiç de iç açıcı değildir. Eski Yunanlılar sağlıklı akıl sağlıklı bedende gider diye bir sözleri vardır bu son derece doğrudur. GD Şeflerden David Griffin bir konuşmasında belirttiği gibi Yoga, Çi-Kung veya ettletik sporlar gibi çalışmaların Altın Şafak sisteminde zararı değil yararı büyüktür.

Herhangi bir okült sistem mutlaka konsantrasyon ve imgeleme ile başlar. Bunlara meditasyon ve tefekkür de ilave edebiliriz. Esas olarak dua da bir çalışmadır, gelişmiş bir ritüel aslında duadan başka bir şey değildir. Sürekli düzenli ritüel yapan biri ister istemez imgeleme, konsantrasyon, tefekkür uygular, ama yine de bunları ayrıca yapmanın faydaları görülmektedir. 

 

İrade ve İmgeleme

İrade ve İmgeleme Altın Şafak sisteminin majikal yöntemlerinde anahtar bir konumu vardır, bunu Maji yazımızda işledik. (bakınız Diskur V - İmgeleme Üzerinde Düşünceler.)

 

Meditasyon ve Tefekkür  

Bilgi tebliğlerinde birkaç meditasyon verilmiştir: İlk Bilgi Tebliği, İkinci Bilgi Tebliği, Üçüncü Bilgi Tebliği, Dördüncü Bilgi Tebliği, bunlar uygulanabilir, ancak unutmayın ki bunlar çok eskiden hazırlanmıştır. Bu konuda daha elbette günümüze dek daha ayrıntılı ve gelişmiş çalışmalar ortaya konmuştur. Majide çeşitli kalemler tarafından irade ve hayal gücü, imgeleme ve tefekkür hakkında çok şey yazılmıştır. (bakınız: Greer'in Kabalistik Meditasyon, Diskur I Tefekkür Konusu, Diskur II Tefekkür Konusu; Diskur VI - Diskur II Hakkında

Doğu yöntemler dışında geleneksel bazı Kabalistik yöntemler de vardır. Bunlar doğu yöntemlere bazı benzerlikler arz eder. Altın Şafak sisteminde Kabalistik Hayat Ağacının Sefirot'u (Sefira'ları) üzerinde tefekkür de yapılmakta. Mark Stavish verdiği yöntemde ritüel de içerilmekte (bakınız: Kürelerin Tefekkürü).   

 

Tatvalar  

Tatvalar Altın Şafak sistemine Teosofi'den geçmiştir. Bilindiği gibi Altın Şafak üyelerinin bir çoğunda Teosofi Cemiyetinde geçmişleri vardır. Rama Prasad adında genç bir Hintli Doğa'nın İnce Güçleri adında bir kitap yazarak Teosofik Cemiyetine takdim etmişti. Hatta cemiyet tarafından bu kitap basılmıştı. Kitap son derece teknik ve ayrıntılı bir şekilde evrenin arkasındaki sübtil enerjileri anlatmaktadır. Bu önemli ve titiz çalışmayı Teosofik Cemiyetin başkanı ve kurucusu Blavatsky çok sert bir şekilde eleştirmişti. Kitap Tantrik sisteme dayalı, oysa Blavatsky Tantrizmi ve genelde pratik okült çalışmaları kara büyü olarak değerlendiren biri. Buna rağmen Altın Şafak bu kitaba sahiplendi ve içerdiği Tatva çalışmalara geniş yer ayırdı. Günümüzde bazı Altın Şafak Cemiyetleri tatva sistemi doğu kökenli diye dışlamaktadır. Ancak erken/esas Altın Şafak Cemiyetinde böyle bir anlayış yoktu. (bakınız: Diskur XI - Durugörü ve Tatva Saati)    

 

Durugörü, Lüsid Rüya ve Astral Seyahat

Altın Şafak siteminde "Ruh Vizyonunda Görü" (Scrying in the Spirit Vision) iki boyutlu bir psişik görü tekniğidir ve Ruh vizyonunda seyahat (Travelling in the Siprit Vision) üç boyutlu bir duru görü tekniğidir. (bakınız:Diskur XI - Durugörü ve Diskur IV - Bir Ruh Vizyonu Örneği ve Diskur XXV - Durugörü ve Ruh Vizyonunda Seyahat)  Bunlara günümüzde parapsikolojide epey ilgili odağı olan duru görü ve astral seyahat ile tam aynı şey değildir. Ancak bu konular da işlenmektedir. Astral seyahat en ilginç okült yetilerden biridir ve beden dışı seyahat içerir. Günümüzde bu konularda epey araştırma yapılmakta ve eserler yazılmakta. Lüsid rüya da her şeyin net görüldüğü, işitildiği ve hissedildiği bilinçli rüyalardır. Sitemizde gerek Altın Şafak açısından, gerek başka açılardan yazılmış bu konuda pek yazı vardır: (bakınız Astral Seyahat ile iligili Yazılar).

Mark Stavish'in bu konuda yazdığı iki yazısı hakkında (bakınız Lusid Rüya ve Astral Seyahatin Kabalistik Rehberi ve Lusid Rüya Projesine Ek), bunların üzerinde düzenli çalışılması sonucunda üç ay sonra kesin sonuç alınacağını. 18-24 ay sonra ise tam bilinçli ve kontrolü bir çıkış sağlanacağını belirtmiştir. (bakınız: Batı Ezoterik Tradisyonunda Işık Bedeni ve Ölüm Ötesi Dönüşüm: Ka, Ba ve Kabala).

 

Tanrı Formlara Bürünme

Tanrı Formlara Bürünme de farlı bir çalışmadır. Eski Mısır tanrıları belirli doğa ve doğa-üstü güçlerin tasviri olduğu ve belirli faziletler taşıdıkları inanılır. Önemli psikologlardan Carl Gustav Jung'un kolektif bilinçaltı arketipleri üzerinde araştırmaları bizim bu konuda bakış açımızı açmıştır. (bakınız: Tanrı Formlarına Bürünme).   

 

Telesmatik İmajlar

Telesmatik İmajlar Altın Şafak terminolojisinde kullanılan bir terimdir. Anlam olarak bir varlığın (Melek, Cin vs) şeklini onun adını oluşturan harflerden tespit ederek imgeleme yolu ile astral şeklini yaratmaktır. (bakınız Diskur XII - Telesmatik İmajlar ve Adonay ve Gülden Sigil Çıkarma)

 

İleri Seviye Ritüeller

BPR

Büyük Pentagram Ritüeli aynı KPR gibi iki şekilde yapılır Büyük Defetme Pentagram Ritüeli (BDPR) ve Büyük Çağrı Pentagram Ritüeli. Bu ritüeller daha karmaşıktır ve elemental güçleri çağırmak için kullanılır. (bakınız Büyük Pentagram Ritüeli - Bir Altın Şafak Belgesi).    

 

BHR

Büyük Heksagram Ritüeli aynı KHR gibi iki şekilde yapılır Büyük Defetme Heksagram Ritüeli (BDHR) ve Büyük Çağrı Heksagram Ritüeli. (bakınız: Heksagram Ritüeli ve Heksagram Ritüeli Üzerinde Notlar) Bu ritüeller daha karmaşıktır ve gezegensel ve burç güçleri çağırmak için kullanılır. (bakınız Zodyak Maji Mütalaası).

 

Açma ve Kapatma Ritüelleri

Bunlar daha ayrıntılı ritüellerde kullanılır. (bakınız: Açma ve Kapatma Ritüeli - Bölüm 1 ve Açma ve Kapatma Ritüeli - Bölüm 2).

 

Kehanet Yöntemleri: Tarot, Astroloji, Remil

 

Tarot

Tarot'un Altın Şafak öğretilerinde epey yeri vardır. Bu konuda uzun bir GD dokümanı bulunmaktadır. (bakınız Tarot Kehaneti ve Tarot - Arkana Majör Kartları). 

 

Remil

Kuzey Afrika kökenli Remil'in Altın Şafak öğretilerinde epey yeri vardır. Bu konuda uzun bir GD dokümanı bulunmaktadır. (bakınız: Remil ve I-King Arasındaki Elemental Tekabül 

 

Talismanik Maji

Talismanik Maji Tılsımlar ile ilgili majikal uygulamaları içerir. (bakınız: Diskur XIV - Tılsımlar ve Işıldayan Tabletler ve Gülden Sigil Çıkarma).  

 

Enokyan Maji

Enokyan Maji Altın Şafak sisteminin en karmaşık ve en ileri majikal öğretilerini içerir. 16. asırda İngiliz Kraliçesi Elizabeth'in müneccimi, haritacısı, hekimi ve casusu Dr. John Dee, zamanının en bilgili kişilerden biriydi. Edward Kelly adından bir medyum ile yaptığı çalışmalarda meleklerden tebliğ aldıkları iddia edilen son derece karmaşık bir sistem. Bu külliyat bir sürü vefk (harf ve sayı dolu kareler, varlıklarla karşılıklı konuşmalar ve Enokyan denilen apayrı bir dil içermektedir. (bakınız: Okült Diriliş ve Altın Şafak Hermetik Cemiyeti - Bölüm 2 ve Enokyan Maji).

 

Simya

Simya Altın Şafak Hermetik Cemiyetinin iç öğretilerini içerir. Bu konuda gerek Altın Şafak açısından, gerek diğer açılardan yazılmış sitemizde pek çok yazı vardır: (bakınız: Simya ile ilgili Yazılar).

Hazırlayan Kemal Menemencioğlu © 2005 hermetics.org

[Ana Sayfa ][Yazılar