Enokyan Maji

Konu: Enokyan Maji

Yazan:  Josh Geller

Tercüme eden: Kemal Menemencioğlu

Not: Yanda Yazının İngilizcesi Bulunmaktadır

Enokyan Maji sistemi, 1580’li yıllarda Dr. John Dee ve Edward Kelley‘nin çalışmaları sonucunda elde edilen son derece karmaşık bir sembol ve dil sistemidir. Bu sistem onlara (teorik olarak) bedensiz varlıklar tarafından tebliğ edilmişti. (Tabii ki her ikisi de dindar veya en azından inançlı Hıristiyan olduklarından) bu varlıkları melek diye tanımladılar. Bu sistem, böyle kısa bir mektupta anlatmak için fazla kapsamlıdır. Hatta, Dee ve Kelley’nin sandıklarından çok daha kapsamlı (örneğin, Büyük Elemanlar Tablosu evrenin altı boyutlu bir şemasıdır.  Dee ve Kelley’nin bunu idrak ettiklerini hiç sanmıyorum. Üç boyutun ötesini içerecek geometrik çalışmaların o devirlerde geliştiğini zannetmiyorum). Son asrın sonlarında, bazı Golden Dawn (Altın Şafak Cemiyeti) üyeleri tarafından bu konuda önemli çalışmalar yapıldı (özellikle McGregor Mathers ve Aleister Crowley). Bu sistemin evren görüşü şöyledir, fiziksel evren iki yöne aynı anda hareket eden dört boyutlu bir hiperküredir (Dördüncü boyutta hareket eden bir Einstein evrenini düşünürseniz - sanırım buna zaman benzeri hareket diyorlar- iyi bir benzetme olur.) Hiperküre elemanlara ve alt elemanlara bölünmüştür (Golden Dawn revizyonunda harfleri ve başka sembolik sistemleri içine yerleştirdiler), bunlar da ayrıca bölünür, dolayısıyla bütünün her biriminin içerdiği güç istenildiğinde belirli veya genel olabiliyor.

 Varlıklar bu güçlerin çeşitli çalışmalarında kullanılacak insan dışı bir dilde yazılı bir dizi metin (çağrı veya anahtar) verdiler.  Bu sistemde ayrıca, gezegen güçleri vs.. gibi  oldukça yaygın Rönesans maji unsurları da vardır.

 Crowley ve Neuberg’in mükemmel “Vision and the Voice” (“Vizyon ve Ses”) çalışma dizilerinde sabit yıldızları açık bir şekilde Enokyan alfabesinin harflerine ve diğer şeylere iliştirilmişti. Bu çalışma “Otuz Aethyr”de (Şuur Alanları) gezileri içerir. Bu Aethyr’ler, ortasında söz konusu kürenin (evreni temsil eden “Büyük Elemanlar Tablosu”) bulunan iç içe yerleşik bir dizi küre (hiperküreler) olarak düşünülebilir.

Josh 

 

To: alt.magick

From: Josh Geller

Subj: Enochian Magick (0000.enocmgk.jg)

Date: unknown

The Enochian System of Magick is a very complex system of symbols and languages obtained from the workings of Dr. John Dee and Edward Kelley in the 1580's. It was (by the theory) dictated to them by beings which they (of course, being pious or at least convinced Christians the both of them)referred to as angels. It is too involved to explain in detail in a brief letter, in fact more involved than dee and Kelley realized (for example, the 'great table of the elements' is a six dimensional schema of the universe, which I don't think Dee and Kelley grasped (I don't even think that geometries involving numbers of dimensions greater than three had been developed at that point). Important work was done in it by some of the golden dawn people in the latter part of the last century and the earlier part of this one (notably Mcgregor Mathers and Aleister Crowley). The picture of the universe used is basically this: the physical universe is a four dimensional hypersphere simultaneously in motion in two further directions (think of the three dimensional Einsteinian universe in motion in a fourth dimension (timelike motion I think it is called) for a decent analogy). The hypershpere itself is divided into elements and subelements (earth, air, fire, water; the golden dawn revisions draw alphabetic and other symbolic systems into it), which are themselves further subdivided, so the force associated with each unit of the whole can be as specific or as general as necessary.

 The entities provided a series of chants (calls or keys) in a nonhuman language which are to be used in the workings of these various powers. There are also aspects of the system which are fairly conventional renaissance magia, associated with planetary forces etc.

 In Crowley and Victor Neuberg's excellent 'Vision and the Voice' series of orgia, the fixed stars are explicitly related to the letters of the Enochian alphabet and some other stuff. This, by the way, is an exploration of the 'Thirty Aethyrs', which can be considered as a series of nested spheres (or hyperspheres) with the aforementioned sphere (the 'Great Table of the elements' representing this universe) at the center.

 

Josh  

  

[Ana Sayfa ][Yazılar]