Tanrı Formlarına Bürünmek

Yazan Mark Stavish M.A., FRC, SI

Bu yazının İngilizce'sini Mark Stavish'in web sitesinde birçok ilginç yazıyla birlikte bulmak mümkündür. Ayrıca Mark Stavish'in birçok ilginç yazısını sitemizde bulmak mümkündür. Bunları sitemizdeki alfabetik yazar Fihristinde bulmak mümkündür. "Tanrı Formlarına Bürünmek" bir Altın Şafak uygulamasıdır, tapma veya putperestlikle alakası yoktur. Bu konuda sitemizde yayınlanan diğer yazı Tanrılar aydınlatıcı olabilir.

Çeviren Kemal Menemencioğlu - Translation Copyright © 2003 hermetics.org

All Rights Reserved. Copyright ©  Mark Stavish, M.A. 1998.


 

Melek Ateşi - Andrew Gonzalez

Giriş

Tanrı Formlarına Bürünmek ezoterizmin en etkileyici ve zorlayıcı tekniklerinden biridir. Çoğu zaman seçilmiş bir panteonun dikkatli ve derin irdelenmesi ile birlikte uzun süre panteonun tanrı ve tanrıçalara karşı tefekkür ve adanma zorunlu görülmektedir. Yine de, dikkatli ve basamak basamak ilerlendiğinde, Tanrı Formlarına Bürünmek sadece okumakla elde edilmeyen kadim kültlerin derinlik ve güçlerine, uygulama ve fikirlerine içgörü sağlar.  

 

Tekniğin Özgeçmişi

"Bir yeri düşünün ve oradasınız. Bir şeyi düşünün ve osunuz."

"Tanrı Formlarına Bürünme"nin arkasındaki temel fikir, hepimizin içinde uyanmaya hazır potansiyel güçler vardır ve bu güçlerin kadim çağlardan beri idealleşmiş ifadeleri olan tanrı formlarıyla özdeşleşerek, rezonans ile kendi psişik varlığımızda benzeri güç ve bilgelikleri uyandırabiliriz.  

Kadim mitolojilerin sürüyle tanrıları, ilahi varlıkları ve kahramanları o zamanların en yüksek beşeri ideallerini ifade etmeyi  temsil ediyorlardı. Tuhaftır ki, bunlar halen modern uygulayıcıları aynı şekilde etkilerler, zira Batı dünyası yaşam sorunlarına eski Yunan veya Mısırı mitolojisi gibi yanıt verecek modern bir mitolojiden yoksundur.   

Yıldız Savaşları veya Uzay Yolu gibi modern mitolojilerin toplu bilinçaltımıza güçlü etkileri vardır, ama kadim kültlerdeki adanma, kutsal statü veya sosyo-politik konumdan yoksundur. Ayrıca, Ortaçağı ve Rönesans devrinden kalan modern kiliseler de direkt deneyim tekniklerine değer vermemektedir, sadece Roma Katolik mezhebi ve bazı azınlık Protestan tarikatlarda bazı metotlar bir şekilde varlığını koruyabilmiştir. Kısacası, eğer yaşamımızda bir ideali direkt yaşamayı sağlayan, içimizde Tanrının bir yönünü dirilten bir teknik istersek, o zaman kılavuzluk için dikkatimizi kadim kültlere çevirmeliyiz.     

 

Tekniğin Uyarlamaları

Tanrı Formlarına Bürünmek, pratik bir teknik olarak en az üç seviyede varolmaktadır. Uygulamanın ilk seviyesi en kolayıdır ve oturup seçilen varlık olduğunuzu imgelemekten pek fazla değildir - bu Thoth, Ptah, İsa vs. olabilir. Bu yüksek seviyelerde başarı için elzemdir ve uygulamada ekinlik ve aşinalık elde edilinceye dek devam etmelidir. Aynı şekilde daha önceki teknikte [?] madenlerden bitkilere sonra hayvanlara ve nihai olarak insanlara dek basitten daha karmaşık bürünmelere tırmandığımız gibi çalışılmalıdır.

İkinci seviyede, seçtiğiniz kutsal varlığı etüt etmek önemlidir, hatta bir dereceye kadar tüm panteonu etüt etmek isteyebilirisiniz. Bir tanrı formu seçerken her bir gezegensel güç için birini seçmek ve mümkünse onların aynı panteondan olmalarını sağlamak yaygın bir uygulamadır. Çoğu kez, birkaç sebepten dolayı Mısır tanrı ve tanrıçaları önerilmektedir. Birincisi, bunlar halen ezoteristler tarafından kullanılmaktadır, ve bu açıdan, başarıyı kolaylaştıran bir güce sahiptirler. İkincisi, onlar soyuttur - ne Yunan tanrıları gibi fazla beşeridir, ne de diğerleri gibi fazla erişilmezdir.      

Bundan sonra, bürünmek istediğiniz tanrıyı seçtikten ve onun görünümü, hareketleri, davranışlarını etüt ettikten sonra, onun suretini kalbinizde inşa etmeye başlarsınız. Yarattığınız imajla kendinizi rahat hissettikten sonra, tüm varlığınız kapsama alıncaya dek onu büyütmeye başlarsınız. Bu seviyede bir süre kalınız.  

Dolores Ashcroft-Nowicki'ye göre, Tanrı Formlarına Bürünmek salgı bezlerinizde yoğun bir basınç yapar. Bu muhtemelen çok fiziksel bir seviyede psişik merkezleri etkilediği içindir. Bundan dolayı herhangi bir psişik veya fiziksel dengesizlik yaratmaması için çok yavaş ve sabırlı bir şekilde yapılmalıdır. [1]

 

Bir Sonraki Seviye

Bir sonraki seviyede, tanrıyı içinizde büyütüyorsunuz ve bedeninizin dışında genişletip devasal boyutlara büyümesini sağlıyorsunuz. Evrende ona tekabül eden imajla özdeşleşmesine ve rabıta kurmasını isteyebilirsiniz. Bu durumda, tanrınız büyüyüp Evrende ona tam uyan imajla karşılaşır veya birleşir, aynı bir imajın yansımasıyla birleşmesi gibi.  

Liber O'da Crowley Kabalistik Kutsal İsimleri kullanarak yapılan Bürünmeyi anlatmaktadır. Aşağıdaki açıklama PON Kabala kursundan alınmıştır: [2]

Bu derse göre, Batı Majikal-Kabalistik Ritüel'de üç temel teknik vardır:  

 1. İnvokasyon ve Evokasyon Ritüelleri.

 2. Kutsal İsimlerin titreşimi ve sesli zikredilmesi.

 3. Uygulayıcının seçilen bir tanrısal formla özdeşleşmesi.

Bu üç unsura hakime olmak ya kişisel çalışmada (solo) ya da grup çalışmalarda (orkestra gibi) ritüele hakim olmak anlamına gelir. [3]

Önceden çalışma alanı arındırmak için bir defetme pentagram ritüeli, ve stabilize etmek için bir invokasyon pentagram ritüeli yapılmalıdır. 

Giren (Horus) İşareti - Steffi Grant  

Bu teknik Mısır tanrılarına veya diğer bir panteona aşina olmayı öngörür. Ancak daha önce belirtilen sebeplerden dolayı ve daha "majikal" oldukları için Mısır tanrı formları tercih edilir.  

Ritüellerle çalışma alanınızı hazırladıktan sonra, bir iskemlede "Firavun" veya "Mısır Tanrı duruşunda" oturunuz. Bu duruşta iskemlede dik bir şekilde oturulur, ayaklar iyice yere basar, sırt düz, eller avuç aşağı diz üstüdür.     

Seçilen tanrının sizden biraz daha büyük olup tüm varlığınızı sardığını ve onunla tamamen özdeşleştiğinizi hayal ediniz. Bu kısmı aceleye getirmeyiniz, ama bir sonraki adıma geçmeden önce duraklayınız. 

Özdeşleşme gerçekleştiği zaman, ayağa kalkınız, kollarınızı iki tarafa açınız, burnunuzdan derin bir nefes alarak alevli beyaz ışıkla yazılı tanrı ismini içinize solduğunuzu hayal ediniz. İsmin ciğerlerinize, kalbinize, güneş sinirağınıza, karnınıza ve ayaklarınıza inmesini sağlayınız.

Ayaklarınıza değdiği zaman, beden ve elerinizi öne atarken sol ayağınızı öne doğru atıp (yaklaşık olarak 30 cm.) "Giren" veya tanrı Horus duruşuna [giren işaretine] giriniz. Bunu yaparken, ismin ayaklarınızdan güç ve parlaklıkla yükselip burnunuzdan çıktığını hayal ediniz. 

İsmin sesinizle Evrenin uçlarına yayıldığını hissediniz.

Bir dakika ara veriniz, sonra sol ayağınızı geri çekerek sağ ayağınızın yanına getiriniz ve ve sol işaret parmağınızı dudaklarınıza getirerek Harpokrates - Sessizlik duruşuna [sessizlik işaretine] giriniz.

Başarıyı tarif etmek zordur, ama belirgin bir şey hissedilir. Eğer tek bir zikrediliş sizi yoruyorsa, bu sonuç alındığına dair bir gösterge sayılmaktadır. Yoğun bir ısı, terleme ve olası olarak ayakta durmakta zorlanma olacaktır.

Eğer tanrı isminin "bin bir şimşekle taşındığı gibi" yankılandığını işitirseniz, bu ses sadece ondan değil, ama sanki tüm evrenden gelen muazzam bir sesten gelecekse, bu da etkinliğin bir işareti sayılmaktadır.

Normal bilinç haline dönüş ne kadar uzun sürerse, deneyim o kadar iyidir.

Diğer bazı Altın Şafak otoriteleri tanrı ismin zikredilişinden önce, kalbe varlığın ismi veya sigilinin (imzası) [hayali olarak] yazılmasını, sonrada imajı çalıştığınız mabet alanının "Doğusunda" inşa edilmesi ve yüzünüz "Batıya" doğru ve sırtınız "Doğuya" doğru, arkaya imaja doğru yürüyerek içine girmenizi önermektedirler.[4]  

 

Harpocrates'e Bürünme

Altın Şafak sisteminde Bürünmede kullanılan ilk ve en önemli tanrı formu, Osiris'in oğlu Maddenin Efendisi Harpokrates'tir. Harpokrates: "tüm türeyişin nedeni olan, tüm doğanın ve tüm element güçlerinin tanrısıdır" ve bu meyanda "her şeyden önce vardı ve içinde her şeyi barındırır." [5]  

Harpocrates

Harpokrates imajı ve sembolizmine kendinizi iyice aşina ettikten sonra, denemenizi kısa bir gevşeme süresi ile başlayınız. İsterseniz çalışma alanınızı Küçük Pentagram Defetme Ritüeli gibi bir ritüele ile hazırlayabilirsiniz veya sadece basitçe kendinizin mavimsi beyaz ışıkla sarılı olarak imgeleyebilirsiniz.     

Sonrada, Harpokrates'in ilkel karanlıklardan ortaya çıktığını imgeleyiniz. Görüntüsü size gerçek gibi geldiğinde, öne çıkıp onun resimlerde tasvir edildiği klasik duruşuna geçiniz: Sol ayak 15 cm. sağ ayağın önüne çıkarınız ve sağ işaret parmağınızı dudağınızın üstüne sessizlik işareti yapınız. Harpokrates olduğunuzu hayal ediniz, imgeleyiniz, hissediniz. Sonra onun ismini titreşimsel bir sesle zikrediniz - Hoor-po-krat-ist, ve aynı zamanda kendinizin yaratılışın ilksel sularından ortaya çıktığınızı hayal ediniz.  

İmgeleme ayrıca aşağıdaki  hitabe ile daha güçlü kılınabilir:

“Hoor-po-krat-ist, Ey Sessizliğin Efendisi, Kutsal Lotusun Efendisi, Ey Hoor-po-krat-ist (duraklayınız ve invoke edilen gücü tefekkür ediniz). Her şeyin yaratıldığı suların alevli sakinlerinin başında zaferle duran sizsiniz. Eheieh'in adıyla ve Agla'nın gücüyle Sizi çağırıyorum. 

"İşte! O içimdedir ve ben onun içindeyim. Semavi sulardan Harpokrates olarak yükseldiğimde Lotus benimdir. Zira ben  Hoor-po-krat-ist'im, Lotus tahtlı Sessizlik Efendisiyim. Tanrı Ra ile kefelenmişim ve insanoğluna Kepra olarak tezahür ederim." [6]

Eğer başarılıysanız, olağanüstü bir yükselme ve mutluluk hissi ile dolabilirsiniz. 

 

Kutsal İsimleri

“Farklı adıyla bir gül…"

Biri açık, biri de gizli olmak üzere Mısırlıların tanrıları için ikişer isimleri olduğu sıkça söylenir. Tanrıların bu gizli isimleri Mısır rahiplerinin onlar üzerinde hakimiyet sağlamalarını ve mabetlerinde onları görünür şekilde celp etmelerine sağlıyordu. Geleneksel inançlara göre eğer bir tanrı, varlık, kişi veya şeyin ismini bilirseniz onu etkileyebilir veya kontrol edebilirsiniz. 

O halde, isimde ne vardır? Roche de Coppens'e göre:

“İsimler sezgi, düşünce, duygu ve diril enerjiler dediğimiz insan bilincinin çeşitli unsurlarını ileten ve belirten sembol ve psişik medyalardır. Bu bağlamda, İsimler, odaklanmış düşünce, duygu ve "enerji kümeleri" olarak insan bilincinin gerçek unsurlarıdır. Realitenin tek bir yönü, gücü veya varlığı üzerine odaklanan zihinsel mercanlardır. İsimler ayrıca ruhta belirli enerji ve bilinç hallerini uyarma, davet (invoke) veya celp (evoke) etmek için katalist olarak kullanılır. Kısacası, İsimler bilincimizi odaklayarak belirli bir varlığa rabıta kurma veya bilinç halini uyarlamak için kullanılan elimiz altında bulunan psiko-ruhsal yöntemlerdir. İsimler, aracıyla içimizde bilincimizin üstünde, altında veya dışında olan bir şeyin imaj veya suretini yaratabileceğimiz  entelektüel araçlardır... [7]    

"Ezoterik açıdan bir İsim bir şeyin geçici kanalı olmamızı sağlayarak ve onu bilincimizde yeniden inşa ederek veya ifade etmesini sağlayarak onu bilmenin yoludur.  [8]

 

Harpocrates

Birleşik Yaklaşım

Aşağıdaki teknik yukarıdaki tekniklerin bir sentez ve hülasasıdır, böylece çeşitli otoritelerin kullandığı ipuçlarından faydalanılmış olur.

 1. Çalışma alanı hazırlamak için pentagram veya benzeri bir ritüel uygulayınız.

 2. Eğer yerindeyse, uygun bir heksagram ritüeli yapınız.  

 3. Ya hazırladınız veya da Orfik İlahileri veya da Mısır Ölüler Kitabından bir alıntı gibi, klasik bir hitabe okuyunuz. 

 4. Kalbinizin içinde mükemmel bir şekilde bir kutsal varlığı imgeleyiniz.  

 5. Kutsal varlığın kalbinde onun sigil veya diğer bir işaretini imgeleyiniz.

 6. Bu imajın bedeninizin boyutlarına uyacak şekilde büyüdüğünü, onu sardığını ve kendi görüntüsüyle onu maskelediğini hayal ediniz.

 7. Ayakta dik durunuz ve ismi veya seçilen Tanrı Formun İsmi ile uygun Kutsal İsmi kalın titreşimsel bir sesle zikrediniz: "YHVH Aloah Va-Daath adına ben Ölümden Dirilen Efendi Osiris'im." Eğer tanrı Kabalistik Hayat Ağacı şemasına uymuyorsa, şu şekilde invokasyon yapınız: "Eheieh İsmi ve AGLA'nın gücüyle Ben ....'im. Bu Büyük Pentagram Ritüelindeki esas Ruh Elementi İsimlerini kullanmaktadır.  Her durumda, daha önce anlatıldığı şekilde isimleri içe solmak sonra güçlü bir şekilde dışa solup imgelemekte önem vardır. 

 8. İmajın devasal boyutlara büyümesini sağlayınız ve sizi birlikte taşısın, zira siz osunuz. 

 9. İsterseniz başak bir hitabe okuyunuz, veya sadece invokasyonunuzun sonuçlarını deneyimleyiniz. 

 10. Zaman doğru olduğunda, Sessizlik İşareti yap. Dinlen ve enerjiyi özümse.

 11. Defet ve ayağını tep, normal bilince dön.

“Son sözümüz olarak, yükseliş yoluna koyulmuş Adayın her zaman aklında tutacağı husus şudur: ÇALIŞMA  ilk başta KAFADA BİLİNMELİ, sonra KALPTE HİSSEDİLMELİ, daha sonra BEDENDE YAŞANMASI için İRADE TARAFINDAN YÖNLENDİRİLMELİ, böylece KELAM BEDENLEŞİR." [9] 

 

Lotus Ruhu - Kupka

Teknik için Psikolojik Destek

Assagioli'nın ‘Ideal Model'

“Hepimizin içinde kendimizin çeşitli modelleri veya ego modelleri - veya terminolojimize daha uygun olarak kişilik modelleri vardır. Bu tür modeller özellik, köken ve netlik açısından sadece farklı olmakla kalmıyor, bunlar bir yandan psikanalizin en önemli güçlüklerinden birini ve diğer yandan da doğru psikanalizin en kullanışlı uygulama alanlarından birini oluşturuyor. [10]  

Assagioli'ye göre gerçekten şimdi ne olduğumuzun bilincini engelleyen üç çeşit model türü vardır:

1) Kendimizin ne olduğunu inandığımız. Kendi özelliklerimizi abartmak veya olduğundan daha az görmek.

2) Ne olmak istediğimiz. Bunlar çoğu zaman idealize ve ulaşılmaz modeller.

3) Başkaları tarafından nasıl görünmek istediğimiz. Her bir model her bir ilişkiye özeldir.

Tabii ki, ayrıca üzerimize başkaları tarafından yansıtılan ve dolayısıyla ilişkilerimizi etkileyen modeller de vardır:

4) Başkalarının bizim ne olduğumuzu inandığı.

5) Başkalarının bizim nasıl olmamızı istediği.

6) Başkaları tarafından çağrıştırılan hakkımızda imajlar.

Assagioli'ye göre "İdeal Modeller"in arkasındaki mantık: "Her imajın faaliyete dönüşme eğilimi olan bir motor unsuru olduğu psikolojik yasayı kullanmak veya faydalanmaktır." Bu da imgelemenin gücünü ifade etmek için kuru ve objektif bir ifadeden başka bir şey değildir. Model önce statik olmalı, sonra da "hareket olarak tezahür" etmeli. Evreleri şöyledir: ilk başında fikir oluşturulur, eğer arzu edilir görünürse bu bir ideale dönüşür ve sonra azimli bir şekilde istenildiğinde form ve işlev olarak ortaya çıkar veya ifade edilir. [11]

Assagioli ayrıca idealler veya geleneksel "kahramana tapma"nın modern anlamda sporcu, film yıldız, iş adam, şöhret ve ahlaki açıdan şüpheli kişileri içeren "idola tapma" ile karıştırılmaması gerektiğini vurgular.

İdeal seçtiğimiz bir model ve kişi veya kişileri için dış görünümü kullanılmalıdır. "Bu modele ilham veren kişiye karşı kişisel bir bağımlılık değil, içimize yansıttığımız bir fikir, bir imaj olmalıdır." [12]

Daha ileri seviyede çalışmalarda tamamen yeni ve bütünsel bir kişilik bu şekilde "imgelenebilir" ve var edilebilir.

Görünmeyen Mabet (The Invisible Temple) eserinde Peter Roche de Coppens çalışmalarında "Tanrı Formlarına Bürünme ve Kutsal isimler"in kullanımda "İdeal Model" tekniğini anlatmaktadır. 

“Halen Paris'te oturan 85 yaşında öğretmenlerimden biri olan ve 25 yıla aşkın bir süredir bana ilham vermiş olan bir hanımın İsmini nasıl kullandığımın örneğini veriyorum:

Onun huzurunda dönüşüm yaşadım ve daha yüksek bir açıdan gerçek benliğimi yaşadım, daha diri, yaratıcı ve eli açık oldum, daha yüksek bir bilinç halinde bulundum. Onun İsmini zikrettiğimde, yalnızlık yerine hemen onun varlığını hissediyorum, kendimi Tanrıya, İnsanlığa ve Doğaya bağlı hissediyorum. Onunla birlikte bütün yaşadıklarım ve deneyimlediklerim hemen bana geri döner ve Ruhu benimle irtibat kurar. Olabileceğim daha iyi insan olma arzusuyla yeniden dönüşüm yaşarım. [13]    

 

Bürünme

Görünmezlik eserinde Steve Richard, Tanrı Formlarına Bürünme ile ilişkili olarak Altın Şafak Hermetik Cemiyeti uygulamaları ve görünmezlik ritüelini açıklamaktadır. Bu uygulama için kullanılan tanrı formu Mısır tanrısı Harpokrates'dir. Ancak uygulama sadece idealize kişilikler ve antropomorfik (insan şekli) arketiple sınırlı değildir. Hatta, yaratılışın değişik yönleriyle adım adım rabıta kurmak için çok daha pratik bir şekilde kullanılmaktadır.     

“Objenizi seçtiğiniz anda, sessizce otur, gözlerini kapat ve onu önünde imgele. Şimdi yavaş yavaş önünüzde içinden

Yaşam İlkeleri - Kupka

 geçebileceğiniz bir kapı boyutuna büyüyünceye dek imgelemenizle objenin boyutunu büyütünüz. Sonrada objeyle bütünleştiğinizi, birleştiğinizi, obje ile bir olduğunuzu hayal ediniz. Başarılı olduğunuzu ve seçtiğiniz objeyle özdeşleştiğinizi hissettiğiniz an, size gelen duygu ve duyulara karşı duyarlı olmaya çalışınız. Bir çelik parçası gibi olmak nasıl hissediliyor? Neye benziyor? Dokunma duyumlarını algılıyor musunuz? Objeniz ne kadar soğuktur? Dokusu nasıl? 

"Eğer bu deneme ile başarı elde ettiyseniz, ilk olacak şey, özdeşleşmek istediğiniz şeyle eğer fiziksel olarak değilse de, psişik olarak bizzat özdeşleştiğinizi hissedeceksiniz. Sonra denemeyi ilerledikçe, bu özdeşleşmeden direkt gelen duyumlar, sezgiler ve hatta düşünceler gelecektir." [14]

Madden, bitki, hayvan yaşam zincirinden yukarıya tırmanarak çalıştıktan sonra insanlarla çalışmaya başlayabilirsiniz. 

“Şimdi hayvan veya kişiyi önünde durduğunu imgeleyebileceksin, sonra da daha önceki gibi bilincinizin bir olup kaynaşacağa şekilde onunla bütünleştiğinizi hayal ediniz.

"Bu durumda, büründüğünüz kişinin tam arkasında durduğunuzu imgelemek isteyebilirsiniz, sonra da hayali olarak ellerinizi kişiye uzatıp diğer kişinin başının yanlarına koyunuz. Şimdi onun başını taktığınızı imgeleyiniz, diğer bir değişle, aynı bir ski maskesi gibi onun başını kendinizinkinin üstüne geçiriyorsunuz.  Bunu yaptıktan sonra, onun gözleriyle görmeyi, kulaklarıyla işitmeyi ve beyniyle düşünmeye çalışın. Düşünceleri düşünceniz, düşüncelerin düşünceleri olacaktır. Bu metotlar başkasıyla telepatik irtibat kurabilirsin, onun haberi olmadan aklına düşünce yerleştirebilirsiniz. [15] [Tercümanın Notu: Okült çevrelerde başkasının alanına izni olmadan müdahale etmek genel olarak etik dışı sayılır ve şer etkisi üç kez geri tepeceği konusunda genel bir görüş vardır.]  

Diğer bir yerde şöyle yazar:

“Bu son derece elverişli bir tekniktir ve abartmadan diyebiliriz ki, yetenekli bir öğrenci herhangi bir psişik geliştirme sisteminden tüm yararları, başka bir tekniği başvurmadan sadece bu tekniği uygulayarak elde edebilir. [16]

 

Simyasal Uygulamalar

Richard'in sözlerinden "bürünme" arkasındaki teori ve pratiğin sadece kabalistler ve panteon ve mitolojileriyle sınırlı olmadığını görebiliriz. Operatif simyagerler de bu tekniği kullanabilirler, hatta bazılarına göre laboratuar malzemeleriyle ve esrarengiz resimli kitaplarıyla çalışırken bilinçdışı da olsa kullanmaktadırlar.  

Çalışmayı, unsurlarını sürekli tefekkür etmekle ve iç benlikleri ile kullandığı dış malzemeler arasında bir enerji alışverişi varolduğunu idrak etmekle simyager için en sonunda bir bürünme deneyimi kaçınılmazdır. Hatta "birlik" deneyimi bir dereceye kadar içsel başarı veya inisiyasyonun göstergesi olduğu bile söylenebilir.  

Tekniğin bilinçli uygulanmasıyla, çeşitli el yazmalar, yazarları, zamanları ve kültürleri hakkında içsel bir uyanma yaşam, kısacası Çalışmalarını ruhlarından görme mümkün olacaktır.

Christian Rosencreutz, Flammel veya Saint Germain gibi büyük simyagerlerin şöhretleri efsanevi de olsa, Bürünme'yi kullanmak onların oluşturdukları arketiplere değmemizi sağlıyor. Kısacası, Kabalistlerin aynı Thoth, Osiris veya seçtikleri diğer tanrılara Büründüğü gibi onlara da "bürünebilirsin."   

Bu tekniğin diğer teknikler üzerindeki avantajı onun direkt oluşunda yatar. Çalıştığı zaman onun bilincindeyiz ve elde ettiğimiz bilgi ve deneyim çoğu zaman güçlü de olsa açık ve nettir. Psişik deneyim, rüya veya meditasyonları yorumlarken, Kabalistlerin danıştığı kafa karıştırıcı karmaşık bilinçaltı sembollerden sakınılır. Çoğu zaman bu çalışmanın semeri bir sezgi şeklindedir, bu da çalışmanın içerdiği deneyimin Briah Alemi seviyesinde olduğunu göstermektedir. Burada Tifaret sefirasının güçlerini - direkt deneyim güçlerini görebilmekteyiz.  

 

Sessizlik İşareti - Crowley

Özet

İster bir tanrı formu, bitki, maden, laboratuar aleti veya efsanevi bir kahraman olsun, Bürünme tekniklerin kullanımları sınırsızdır ve ister efsanevi bir karakterin "ideal modeli" olsun, kendimizi mükemmelleştirmek ve içimizin derinliklerinde gizlenmiş potansiyelleri açığa çıkarmanın direkt ve gerçek bir arzusuyla birleştirildiğinde, "bütünsel" ve "kutsal" bir varlığa dönüşmeye giderek yaklaşmaktayız. 

Belki de bu noktada aşağıdaki Hermetik alıntı metni aktarmakta fayda vardır:

“Eğer kendinizi Tanrıya eşit yapmazsanız, Tanrıya yaklaşamazsınız, zira benzeri benzer bilir. Maddi olan her şeyin içinden sıyrılın ve sıçrayınız ve kendinizi ölçümün ötesinde olan yüceliğe dek genişletiniz; tüm zamanın ötesine yükseliniz ve sonsuz olunuz, o zaman Tanrıyı tanıyacaksınız.    

"Size hiçbir şeyin imkansız olmadığını düşününüz, ayrıca ölümsüz olduğunuzu ve her şeyi anlayabileceğinizi, tüm sanat ve bilimleri bileceğinizi tasavvur ediniz. Tüm canlıların ortamlarına aşina olunuz, kendinizi her şeyden yüksek tutunuz, kendinizde tüm zıtları bir araya getiriniz, sıcak ve soğuk, kuruluk ve nem. Daha doğmadığınızı ve halen rahim olduğunuzu, genç olduğunuzu, yaşlı olduğunuzu, öldüğünüzü, ölüm ötesi alemde olduğunuzu  hayal ediniz. Bütün bunları aynı anda imgeleyiniz, tüm zamanları ve yerleri, tüm madde, nitelik ve nicelikleri bir anda düşünün, o zaman Tanrıyı bilirsiniz.  

"Ama ruhunuzu bedeninize hapsedip, kendinizi aşağılayıp "Hiçbir şey bilmiyorum, hiçbir şey yapamam, kara ve denizden korkuyorum, semaya yükselemem; önceden kim olduğumu, ileride kim olacağımı diyorsanız, Tanrıyla işiniz ne? Eğer bedene ve şerre sarılırsanız, düşünceleriniz güzel ve iyi olan hiçbir şeyi barındıramaz. Çünkü Tanrıyı bilmemek şerrin zirvesidir, Tanrıyı bilebilmek ve onu bilmeyi istemek ve umut etmek, doğrudan iyiliğe giden yoldur ve gidilmesi kolay bir yoldur."    


[1] Kutsal Şerit Meditasyonu (The Sacred Cord Meditations) yazan Dolores Ashcroft-Nowicki, Aquarian Press, Wellingborough, Northhamptonshire, 1990. sayfa 107.

[2] Lesson 67, sayfa 5.

[3] Ibid ( " ).

[4] Bir Altın Şafak Mabedin Sırları (The Secrets of a Golden Dawn Temple) yazan Chic ve Sandra Cicero. sayfa 374.

[5] Ibid. sayfa 130.

[6] Ibid. sayfa 132.

[7] Ibid, sayfa 84.

[8] Ibid

[9] Saydam Mabet (The Invisible Temple) yazan Peter Roche de Coppens. Llewellyn sayfa 17.

[10] Psikosentez (Psychosynthesis) yazan Roberto Assangioli . sayfa 166.

[11] Ibid, sayfa 168.

[12] Ibid, sayfa 169.

[13] Roche de Coppens, sayfa 93.

[14] Görünmezlik - Görünmez olma Sanatı  (Invisibility - The Art of Vanishing) yazan Steve Richards, Aquarian Press, Wellingborough Northamptonshire, 19 . sayfa 125.

[15] Ibid, sayfa 126.

[16] Ibid. sayfa 124.

© 2004 hermetics.org

[Ana Sayfa ][Yazılar