[Ana Sayfa ][Yazılar

Orta Sütun Alıştırmaları

Yazan John Michael Greer

Bu yazı yazarın "Circles of Power" (Erk Çemberleri) kitabının 7nci Bölümünü içerir.  Ayrıca aynı kitabın 1nci bölümü Ritüel Majinin Doğası, 5nci bölümü Ritüel Maji Uygulaması ve 8nci bölümü Açma Kapatma Ritüeli sitemizde mevcuttur.

Sitemizde Orta Sütün Alıştırmaları ile ilgili birkaç önemli yazı bulunmaktadır: Altın Şafak öğretilerinin klasik şekliyle Orta Sutün Riti veren David Griffin'in yazısı; Israel Regardie'nin Gerçek Şifa Sanatı kitabı ve Mark Stavish'in Gizli Ateş: Kundalini, Kabala ve Simya Arasındaki İlişki  

Çeviren Kemal Menemencioğlu - Translation Copyright © 2004 hermetics.org

All Rights Reserved. Copyright ©  John Michael Greer 1997.

Giriş

Majikal talimin önemli ve çoğu zaman ihmal edilen bir kısmı majisyenin sübtil bedenindeki enerji merkezlerinin açılımı ve geliştirilmesidir. Bu merkezler beşeri mikrokozmosun güçlerini makrokozmostaki kaynaklarına ilişkilendirir. Son bölümde kullanılan elektrik metaforu kullanırsak, ritüelde ve çoğu majikal çalışmalarda kullanılan akımın geçtiği bağlantı görevini icra ederler.  Dolayısıyla, bu merkezlerin uyarılmasının ve dengelenmesinin majisyen olarak gelişmenizde önemli rolü vardır. 

Herhangi bir majikal talim şekli bir dereceye kadar bu merkezlerinizi geliştirir. Kaslar çalıştırmak suretiyle güçlendirildiği gibi, benliğin daha fiziksel yanları majikal uygulamalarla güçlenir ve gelişir.  Dolayısıyla,  majikal talimin olağan disiplinleri zaman içerisinde merkezlerin gelişmesini sağlar.  Ancak, bu talimler bilinçli ve maksatlı bir şekilde üstlenildiğinde aynı çalışma daha hızlı yapılabilir ve spesifik majikal uygulamaya göre daha dengeli bir şekilde uygulanabilir. 

Son asırda Batı okültistler arasında bu merkezler konusunda epey gereksiz kafa karışıklığı olmuştur. Bunun çoğu, birkaç Batı esoterik grubun sübtil beden merkezlerini ele almanın yeğane geçerli yöntemi olarak yedi Hint omuriliği merkezi veya çakralar sistemini ödünç almaları veya uyarlamalarından doğmuştur.  Bununla bağlantılı olarak yaygın bir şekilde tüm mistik çalışmalarının amacını — omuriliğin kökünde sarılı enerjinin başın tacındaki "bin taç yapraklı lotüs" merkezine — kundalini'yi yükseltmek olarak tanımlama alışkanlığı vardır.

Bu sistem geçerli bir sistemdir ve kesin olarak başarılı bir şekilde Batı majiye uyarlanabilir. Ancak, bu yol ve yordamın en hevesli taraftarlarının iddialarına rağmen elde var olan tek oyun değildir. tek bir merkez kullanan sistemler olduğu gibi, yüzlerce merkezi kullananlar da vardır. Bedenin bazı tarafları — göbek, kalbin etrafındaki bölge, başın üstü gibi — enerji merkezleri geliştirmek için oldukça yaygın merkezlerdir, ancak bütün sistemlerin kullandığı hiç bir bölge olmadığı gibi bu bölgelerde merkezlerin konumları önemli farklar arz eder.

Ayrıca, sözümona "kundalini deneyimi" bu merkezleri uyarmanın tek sonucu da değildir. Bu deneyim de yaşanabilir ve sadece onu amaç edinelerde değil, yine de, o sadece bu psişik uygulamadan doğabilecek bir yığın dönüşümsel deneyimlerden biridir. 

Bu konularda farklı bir perspektife bakmakta fayda olabilir. Rönesans'tan bazı majikal yazılar insan bedenini farklı notalar çıkarmak için farklı yerlerde basılan bir müzik aletindeki yaylara benzetir. Bu notaların hiç bir dizgisi her tür müzik için geçerlilik arz etmez. Majör iskala, minor iskala, blues iskala ve geleneksel modların hepsi bazı notaları kullanır ve diğerlerini kullanmaz. 

Aynı şekilde insan bedeninden geçen enerjiler çok farklı noktalarda odaklanabilir veya taksim edilebilir ve her nokta kombinasyonun farklı kullanım alanı ve etkisi vardır.  Eğer aklınızdaki "müzik" doğu savaş sporları geleneğinden geliyorsa hara veya beş santim göbek deliğin altındaki tan t'ien merkezini kullanmak isterseniz.  Eğer Tantra uygulamak isterseniz insan çalgısını "çakra iskalası" diyebileceğimiz sisteme uyarlamak daha iyi sonuç verecektir.  Eğer amacınız Altın Şafak siteminin Kabalistik majisine hakim olmaksa, farklı bir nota iskalasına uyarlanmak istersiniz, bu da Orta Sütunun beş merkezleridir.       

 

Orta Sutünün Küreleri

Bu merkezler Kether'in altındaki küremsi merkez Daath ile birlikte Hayat Ağacının merkez dikeyindeki dört küreye tekabül eder. Hepsi beden ortasından geçen dikey üzerinde yerleşmiştir. Çakralardan farklı olarak bu merkezler sinirağı ve salgı bezlerine ilişkin değildir, onların konumları daha sübtil unsurlara dayanır. 

Tıbbın da teredütlü bir şekilde kabul etmeye başladığı gibi, fiziki beden sadece bir et yığını değildir. Organlar, kemikler, dokular vs. gibi daha bariz yapıları birçok açıdan daha derin ritim ve titreşim faaliyetleri tarafından yönetilmektedir. Kan, lenf, omuriliği sıvısı ve bedenin diğer unsurları hissedebilecek kadar sessiz ve sakin kalabilen herhangi biri onları yönlendiren bir sürü armonik dizge algılayabilir.  Bölüm 3'te gördüğümüz gibi bu motriflerin odak noktaları vardır. Bunların en önemlileri bedenin ortasından, Orta Sutün üzerinde dizilmiştir.

Yaşam enerjisi seviyesi, eterik seviyede benzer unsurlar söz konusudur. Beşeri eterik bedeni neredeyse fiziksel beden kadar karmaşık bir yapıya sahiptir. Akış ve titreşim motifleri — doğu tıbbın meridiyenleri —  sübtil bedenin organları, bir dizi eterik merkez üzerine odaklanır.  Tabii ki, Altın Şafak öğretilerine göre, fiziksel titreşimin odaklanma noktaları ile aynı yerde, bedenin orta dikeyinde beş önemli merkez bulunmaktadır.  

Merkezlerin birbiriyle örtüşmeleri bu beş bölgenin bedenin fiziksel ve eterik seviyeleri arasında bağlantı noktaları durumunda getirmektedir.  Bu bağlantı ses ve nefesin sübtil etkisi ile pekiştirilebilir ve ayrıca imgelemeler, soyut kavramlar ve İlahi İsimleri merkezlere ilişkilendirmekle astral, mental ve ruhsal seviyelere bağlantı uzatılabilir. Bu metod kombinasyonu Doğu ve Batı olsun neredeyse her enerji sistem çalışmalarında mevcuttur ve geniş bir yelpazede içerilen mistik ve majikal uygulamaların anahtarıdır.

Bu tür çalışmalarla harekete geçirildiklerinde orta sutünün her bir merkezi Hayat Ağacına ilişkisinden kaynaklanan ve majikal deneyim seviyesine göre belirli işlevleri vardır. Bunları şöyle sıralamak mümkündür:

İlk küre veya Kether merkezi kafanın biraz üstündedir. O birey ve bütün arasındaki temas noktasını temsil eder (teoloji/ilahiyat açısından benliğin en üst seviyesinde Tanrı'nın varlığı). O ruhsal deneyimin en yüksek seviyesine tekabül eder ve harekete geçmesi mistik yolun nihai durağı tüm şeylerin birliğini idrak etmeyle bağlantılıdır. 

İkinci küre veya Daath merkezi boynun ortasındadır ve konuşma organlarını da içerir. O benlik ve yaşadığımız dünyanın asli motifleri arasındaki temas noktasını temsil eder.  Daath merkezi yaşamın mental (zihinsel) seviyesini temsil eder. Onun harekete geçirilmesi evrensel temaları anlamaya ve farkındalığın zaman ve uzayın ötesinei erişmesine tekabül eder. 

Üçüncü küre veya Tifaret merkezi kalpdedir. Burada yine biraz kafa karışıklığı olmuştur, zira günümüzde en yaygın Orta Sutün Alıştırması bu merkezi birkaç santim altta güneş sinirağına (solar pleksüs) atfetmektedir. Bu aynı çakra sistemi kendi kıstaslara göre geçerlidir. Aynı zamanda değişik merkezler değişik etkiler arz etmektedir ve ilerde bu bölümde göstereceğimiz gibi kalp merkezinde odaklanan enerjiler önemli Batı mistisizm ve okültizm geleneklerinde daha çok önem arz eder.

Tifaret merkezi benlik ve somut bilinç alanı arasındaki temas noktasını temsil eder. Bu majikal çalışmaların çoğunun yer aldığı alandır. O yaşamın astral seviyesine tekabül eder ve harekete geçirilmesi kendini tanımaya, şefkat bilinci ve irade gücüyle bilince şekil verme yetisi (gerek kendi, gerekse de başkasının) ile bağlantılıdır.

Dördüncü küre veya Yesod merkezi cinsel organların bulunduğu bölgedir. O, benlik ve yaşamın temel enerjileri ile temas noktasını temsil eder.  O yaşamın eterik seviyesine tekabül eder ve onun harekete geçirilmesi canlılık, şifa gücü ve gerek kendinde ve başkasında yaşam enerjisini bilinçli bir şekilde yönlendirme yetisine bağlantılıdır.

Beşinci küre veya Malkuth merkezi ayak tabanlarındadır. O benlik ve fiziksel madde arasındaki temas noktasını temsil eder. Dolayısıyla, yaşamın fiziksel seviyesine tekabül eder ve harekete geçirilmesi majikal güçlerin direkt madde üzerine tesir etme yetisine bağlantılıdır.

Tüm sistem yandaki resimde gösterilmiştir. Merkezleri birleştiren çizgi, eksen ve bedenin esas enerji kanalı, Orta Sütunun kendisidir. Eğer önceki bölümden herhangi ritüel çalışması yaptıysanız, bu motife aşina olabilirsiniz. Başın üstündeki ışık küresi ve ayak altındaki dünya ile Kabalistik Haçın dikey çizgisi aynı enerjiler kanalını simgelemenin diğer bir yoludur ve bu enerjileri bedenin deşik seviyelerinde dengelemenin farklı ama ilişkin bir yolunu sağlamaktadır.

Ancak, bu esas enerjilerin merkezden merkeze geçtiği yegane yol değildir. Yakında göreceğiniz gibi, enerji küreleri arasında başka bağlantı dizgileri de vardır. Bunlardan biri çalışmanın bu evresinde önemli bir rolü vardır. 

 

Küçük Orta Sutünün Alıştırması

Altın Şafak majisinde bu merkezleri uyarmanın en basit yöntemi Küçük Orta Sutün alıştırması adı altında geçer. Bu birçok majikal talim sistemlerde yaygındır.  Yaygın olan bu alıştırmanın şekli Altın Şafak halefi cemiyetlerin öğretilerinden asrın en önemli okültistlerden biri Israel Regardie tarafından geliştirildi.  Alıştırmanın bu şekli üzerinde çalışan Regardie bazı değişiklikler yaptı, bunları bazıları pek de ufak tefek sayılmaz.

Bu değişikliklerin biri — Tifaret merkezinin kalpten güneş sinirağına indirilmesini — daha önce söz ettik. Eşit ölçüde önemli bir değişiklik de uyarıldıktan sonra Sutünlerin enerjilerini dondürme şeklidir.  Jung psikolojik düşüncesinden hareket eden Regardie, ışığı üç kez farklı yönlerden Duyusal Kürenin (G.D. terminolojide aura) etrafından dolaştırmayı uygun gördü. Oysa, geleneksel yöntemde döndürülen sadece Tifaret ve Malkut merkezleri arasinda geçiyordu.

Bu hususlardan hiçbiri Regardie'nin yöntemini değersiz kılmaz, halen bedendeki enerji merkezleri açmak ve  yönlendirmek için etkindir. Ancak geleneksel metodlarda Regardie'nın metodlarında olmayan geliştirmeye müsait olasılıklar vardır. Bu olasılıkları şimdi inceleyeceğiz.

Orta Sutün'ün daha geleneksel bir bazlı bir versiyonu şu şekilde uygulanabilir:

··············oOo··············

İlk başta, Küçük Defetme Pentagram Ritüelini yapınız. İkincisi, çalışma alanın ortasında ayakta durunuz, ayaklar bir arada ve kollar yanlarda doğuya bakınız. Dikkatiniz başınızın çok ötenisindeki bir noktaya odaklayınız. Bu noktanın bir yıldız gibi ışıkla parladığını imgeleyiniz. Sonra, nefes alınırken o nokta bir ışıldak gibi parlak bir ışını başınızın biraz üstündeki bölgeye indirdiğini, burada ışık birikerek 20 cm. çapında yoğun beyaz ışıktan bir küre oluşturduğunu imgeleyiniz.  Bu kürenin altı tam başınızın tacının üstüne gelmekteidr. Nefes alırken bu küre üzerinde Kether özellikleri düşünerek konsantre olunuz, nefes verirken AHİH ("eh-heh-yeh" telaffuz edilir) titreşimsel bir sesle zikrediniz. Bunu üç kez daha tekrarlayınız, nefes alırken Kether üzerinde odaklanmak, verirken de İsmi zikretmek. Titreşimi ışık küresiyle rezonans kurmasını sağlamaya çalışınız.

Üçüncüsü, bir sonra alınan nefesle, ışını boynunun ortası getiriniz ve burada aynı büyüklükte diğer bir ışık küresi oluşturunuz. Ama bu sefer yumuşak gri renkte olsun. Nefes alırken ikinci küre, Daath'ın özellikleri üzerine düşünerek üzerine konsantre olunuz ve nefes verirken THVH ALHIM ("yeh-ho-vah ell-o-hiim" telaffüz edilir) titreşimsel bir sesle zikrediniz. Üç kez tekarlayınız ve titreşimin kürede rezonsans yapmasına dikkat ediniz.

Dördüncüsü, aynı şekilde, kalp hızasında Tifaret'in altın küresini konumlandırınız ve dört kez YHVH ALVHVGAaTH ("yeh-ho-vah ell-o-ah veh da-ath" telaffuz edilir) titreşimsel bir sesle zikrediniz; cinsel organlar hizasında Yesod'un mor küresi aynı şekilde imgeleyiniz ve dört kez ShDI AL Chl ("şah-day ell hay" telaffuz edilir) titreşimsel bir sesle zikrediniz; ayak tabanlarında siyah veya yeşil küre Malkuth imgeleyiniz ve dört kez ADNI HARTz ("ah-dough-nye ha ah-retz") titreşimsel bir sesle zikrediniz.

Beşincisi, biraz ara veriniz sonra dikkatinizi tekrar yukarıya başınızın üzerindeki Kether merkezine veriniz. Nefes alırken Kether'den parlak bir ışının kalbinizdeki Tifaret merkezine indiğini imgeleyiniz. Nefes verirken Tifaret merkezinin daha da parlak ışık verdiğini imgeleyiniz. Bunu dört kez tekarlayınız. Son nefes verişte Tifaret merkezi güneş gibi parlamalıdır. 

Altıncısı, yavaş yavaş bir şekilde nefes alırken ve nefesin burun deliklerinden nefes borunuza indiğini hissederken, onun kalbinizdeki Tifaret merkezine indiğini ve oradan sol tarafınıza geçmesini sağlayınız buradan sol kalaçanızdan sol bacağınıza ve oradan ayaklarınızdaki Malkuth merkezine indiriniz. Buraya gelince nefes alma süresine eşit bir süre nefesinizi burada tutunuz, sonra aynı sürede nefes veriniz ve aynı zamanda nefesin sağ bacağınızdan ve oradan sağ kalçanızdan çıktığını ve Tifaret merkezine döndüğünü, ordandan nefes borunuzdan geçip burun deliklerinizden çıktığını imgeleyiniz. Çiğerlerinizi boş olarak aynı sürede tutunuz [eşit zamanlarda: nefes alış, ciğerler dolu, nefes veriş, çiğerler boş]. (Ritimi tuturmak açısından dörtlü solunumu bu dört evrede kullanmakta fayda vardır.) Nefes dönüşlerinin imgelenmesini mümkün olduğu kadar somut yapınız, böylece nefesin aşağı ve yukarı yolunu sanki fiziksel bir hareketmiş gibi hissedersiniz. Tüm bu işlemi dört kez tekaralayınız.

Yedincisi, ara verin ve sonra Kabalistik Haçı yapınız. Bu çalışmayı sonlandırır.

··············oOo··············

Bu rit Altın Şafak maji uygulamalarının en önemlisidir ve geleneğin ciddi öğrencileri onu her gün uygulamalıdır. Yeni başlayan majisyen için on beş dakikayı harcamanın daha iyi yolu yoktur. Baştaki defetme ritüeli alanı temizler ve majisyeni dengeli bir durumuna getirmeye yardım eder, ayrıca bu öenmli ritüel ve formülünü uygulama fırsatını verir. Bundan sonra Sutün merkezlerinin şekilendirilmesi takip eder. Bundan sonra merkezler sistemine enerjiler getirilir ve belirli bir şekilde dolaştırılır. Bu dolastirma şeklinde iki merkez: biri kalpteki Tifaret ve diğeri ayak tabanındaki Malkuth merkezleri yeni bir ilişkiye getirilir. Bu ilişkinin özelliği ve amacını anlamak için kalp merezi ve potansiyellerine biraz daha yakından bakmak gerekir.    

 

Kalbin Yolu

Birçok bakımdan bu merkez, Karanlık Orta Çağın kaosundan ve Antik Çağın yıkımından sonra Batı kültürün — daha iyi bir tanımın eksikliğinde — "kalbi" olmuştur.  Aynı majikal geleneklerin gibi Kültürlerin de odaklandıkları merkezler olmuştur, örneğin Uzak Doğuda birçok kültür benliğin odaklandığı yerin göbekte olduğunu kabul eder. Bu kültürlerin dünyanın diğer tarafındaki kültürlerle farkı, göbek merkezin sübtil güç ve özelliklerini diğer merkezlerinkilerle karşılaştırıldığında daha iyi anlaşılır. Kıyasla, Batıda kalp her zaman asli odaklama yeri olarak kabul edilirdi, ta ki Bilimsel Devrimde bir tür beyin merkezli isyan çıkıp kültürümüzün maruz kaldığı yıkıcı kalp ve kafa arasındaki çelişkili ikilem çıkana kadar.

Kalp ayrıca, hem esoterik şekillerde, hem de ortodoks şekillerde, Batı ruhsallığında merkezi bir yer işgal etmiştir.  Katoliklerde İsa'nın Kutsal Kalbine karşı tapınma bunun bir tezahürü olmuştur, bunun dışında Doğu Ortodoks manastırlarının yüzyıllardır uyguladıkları güçlü tefekkürlü dua şekli hesychasm diğer bir örnektir.  Burada kısa bir duanın kontrollü solunumla tekrarlanması kalp merkezinde odaklanmaya ve mistik deneyime kapı açmakta.  Batının okült geleneklerinde kalbin rolü çoğu zaman sembolizm ile örtülmüştür, ancak özellikle Altın Şafak kurucuları tarafından kullanılan önemli kaynaklardan biri geç Rönesans devrenin Gül Haç geleneğinde, açıkça izlenebilir. Kalp kendisi önemli Gül Haç sembollerinden biridir. Gelenekte sürekli olarak kullanılan diğer semboller — kalp özdeşleştirilen güneş; alev içinte anka kuşu, kendi göğüsünü yaralayan pelikan kuşu; Haç ortasında çiçek açan Gül  — kalp merkezinin açılışında yaşananları tam olarak aktaran güçlü sembollerdir.

Bu deneyimler kişiden kişiye biraz farklıdır, ama tipik olarak kalp bölgesinde bir sıcaklık hissi ile başlar. Bazen bu ilk başta zamanla ve daha çok çalışma ile daha istikrarlı bir hal alıp daha da yoğunlaşır. Aynı zamanda duygularda ve zihinde dengeleme süreçleri başlar, genelde pek hoş değillerdir, zira benlik bilinci kendini tam olarak tanımalı ve bu genellikle görmemizlikten gelmek istenilen birçok şeyle yüzleşmeyi içerir.

Simya dilinde, nigredo veya "siyah evre" zamanla zihin açıklığı ve kalpte ısı yerine kalpten gelen parlak ışık deneyimi içeren albedo veya "beyaz evreye" yer verir. Kalp merkezi tam faaliyete geçerken, bu evre rubedo veya "kırmızı evreye" yer verir. Bu evrede ışık deneyimi çoğu Batılıların Tanrı dedikleri yüce güçle birlik deneyimine dönüşür ve benliğin yüksek ve alçak evreleri kaynaşıp benliği her seviyede dönüştürür.

Burada söylenmesi gerekir ki, son evreye erişmenin birden fazla yolu vardır. Batı maji geleneklerinde bile kalp merkeziyle çalışmak birçok yöntemlerden sadece biridir. Ayrıca bu yolun sonu da değildir, Kabalistik teorinin dilinde Perdenin açılmasını sağlar, ama Abis'ten geçen geçit halen ileride beklemektedir. Aynı zamanda, bu yöndeki çalışma belki de Altın Şafak majisyenine açık dönüşüm süreçler arasında en elverişli olandır. Bir yandan, son derece etkilidir ve diğer yandan (bir öğretmenin kılavuzluğu olmadan bile) uygulanması nispeten güvenlidir.

O halde, Küçük Orta Sütun Alıştırmasının son evresi bu çerçevede anlaşılır. Makrokozmosun üst seviye enerjileri kalpte odaklandırılır ve yerleştirilir. Bu kalp merkezi açmanın temel yöntemidir.  Bu noktada, nefesle birlikte alınan yaşam enerjisi yardımıyla, kalp merkezindeki enerjiler Malkuth'a veya ayak tabanlarında bulunan yer merkezine indirilir, böylece bedenin fiziksel maddesine nufüz eder ve süreç maddi aleme topraklanarak stabilize olur. Kabalistik yazı Tifaret ve malkuth'un gelenksel sembolleri kullanarak bu süreci Tegragrammaton'un [Latince dört harfili kelime veya YHVH, Yahweh] Oğlu ve Kızının, veya Kral ve Gelinin evlilik töreni olarak anlatır. Bu işlem dört kez tekrarlanır ve sonra da tüm bedenin enerji sistemi Kabalistik Haçla kapatarak dengelenir.   

 

Orta Sutünün Titreşimsel Formülü

Daha önce belirtiğimiz gibi, Orta Sutün Alıştırması majisyenin sütil bedeninde kurduğu enerji motifleri majikal güç geliştirmede ve makrokozmostaki güçleri şekilendirmekte hayati bir rol oynarlar.  Ritüel majisyenin işine daha da direkt bir uygulama vardır. Bu Orta Sutünün Titreşimsel Formülü denilen bir tekniktir.

Titreşimsel Formül, Orta Sutünün enerji kanalları çerçevesinde tek bir İsmin titreşimsel bir sesle zikredilmesi ile enerjiler Çağırmayı (invoke) içeren bir metottur.  Ritüel çalışmalarda standart invokasyon metodların yerine veya yanısıra kullanılmaktadır.  Şu şekilde yapılır:

··············oOo··············

İlk Başta, çalışma alanının ortasında elleriniz yanınızda ayakta durunuz. Sonra Orta Sutün alıştırmanın temel şeklinde olduğu gibi dikkatinizi başınızın üzerinde, sonsuzcasına çok ötesinde bir ışık noktasına odaklayınız, bu imaji tutarak, nefes alınız, başınızın üstünden bir akım ışığın kalp merkezinize indiğini imgeleyiniz. Dışarıya nefes verirken, invoke etmek istediğiniz Tanrı İsminin beyaz alevlerle yazılı İbrani harflerle kalp merkezinizde oluştuğunu imgeleyiniz ve bu ismi sessizce içinizden zikrdiniz ve kalp merkezinizden seslenildiğini düşününüz.  Çağırmak (invoke) istediğiniz gücün sembolik sayısına eşit miktarda bu süreci terarlayınız. Bu kalpte İnvokasyon Girdabı denilen şeyi oluşturur. 

İkincisi, tekrar nefes alınız ve kalbinizdeki İsmin farkında olunuz. Sonra nefesi tutarak, İsmin Orta Sutünden ayağınızdaki yer merkezine indiğini imgeleyiniz; burada tekrar İsmi sessizce zikrediniz, sonrada nefes verirken İsmi tekrar kalbe getiriniz ve nefesle verirken sesli olarak İsmi söyleyiniz. Aynı zamanda, invoke ettiğiniz gücün yönünde Giren işareti yapınız. İsmin bir enerji yıldırımına dönüştüğünü ve sonsuz uzaklıklara yayıldığını hayal ediniz.

Üçüncüsü, dikkatiniz dağılıncaya kadar giren işaretinde durunuz. Bu durumda, Sessizlik işareti yapınız ve geri dönen enerji akımına kendinizi açarak içinize nefes alınız. Enerjiyi renkli ışık şeklinde imgeleyiniz ve auranızı (duyu küresi) doldurmasına izin veriniz. Bu aurada Genişleyen Girdap denilen şeyi kurar ve tekniği tamamlar.

Uygulamada Orta Sutünün Titreşimsel Formülü genelde Dörtlü Nefese uyarak hareket eder. Bu da aşağıdaki gibi uygulanır:

Dördüncüsü, bir süre ara veriniz ve invoke ettiğiniz gücü tefekkür ediniz ve sol elinizi indiriniz.  Bu noktada, Orta Sutün alıştırmasında olduğu gibi gücü nefesle dolaştırınız, nefesi alırken onu da birlikte içinize kalbe, sonra sol tarafa, oradan sol bacağınıza ve son olarak ayaklarınızdaki merkeze getiriniz.  Sonra nefesinizi tutarken onu da orada tutunuz. Nefes verirken tekrar kalbe ve dışarıya, nefesi tutarken onu dışarıda tutunuz ve her evrenin süresi birbirine eşit olsun. Orta Sutün alıştırmasında olduğu gibi, ritmi tutturmak için Dörtlü Nefes şekli kullanmakta fayda vardır. Enerjiyi nefesle dört kez döndürerek tekrarlayınız.  

··············oOo··············

Bu süreç majisyenin bedenindeki enerji kanalları kullanarak Orta Sutünün Titreşimsel Formülü ile uyarılan enerjinin tam olarak tezahür etmesini sağlar. Birlikte bu iki teknik, standart invokasyon yöntemlerinden çok daha yoğun bir güç çıkarabilirler ve aynı zamanda, Orta Sutün alıştırmasındaki çalışmayı pekiştirerek, sübtil bedenin enerji merkezlerini geliştirmeye yardımcı olurlar.

Büyük Orta Sutün Alıştırması

Yukarıda ele aldığımız Orta Sutün formülünün iki uygulaması  bedendeki enerji merkezleri açmaya başlamak üzere tam çalışan iki yöntem sağlamaktadır ve bunlar iyi sonuçlar alarak yıllarca uygulanabilir.  Ancak Altın Şafak evrakları ritüel repertuarlarından ek tekniklerle donanmış ve hepsini Neofit Derecesi formülü içerisinde düzenlenmiş aynı alıştırmanın daha güçlü ve gelişmiş bir şeklini özet olarak vermektedir.

Bu alıştırma bu kitapta inceleyeceğimiz en yoğun majikal çalışmalardan biridir. Bu daha ileri alıştırmayı günlük bazında uygulamadan önce, en az iki yıl Küçük Orta Sutün alıştırması günlük olarak bu kitapta verildiği şekilde — diğer bir deyişle, güneş sinirağı yerine kalp merkeziyle çalışarak ve enerjiyi Tifaret-Malkuth devresinde dolaştirarak — uygulanmalıdır. Diğer yandan, ileri seviyedeki alıştırma önceden arada bir yapılsa, daha basit şeklinin etkisini güçlendirir ve enerji merkezlerin gelişmesine hız verir.

Daha önce söz edildiği gibi, bu alıştırma Neofit Derecesinin formülüne dayanamaktadır ve birçok ayrıntıları derece ritüel ile ilgili Altın Şafak evraklarında bulunabilir. Aşağıdaki şekilde uygulanır:

··············oOo··············

İlk başta, Küçük Defetme Pentagram Ritüelini uygulayınız.

İkincisi, aynı Küçük Orta Sutün alıştırmasın ikinci, üçüncü ve dördüncü basamaklarında olduğu gibi, Kether'den Malkuth'a inerek Orta Sutünün beş merkezini işleyiniz ve uygun İlahi İsimleri her bir kürede dört kez zikrediniz.

Üçüncüsü, başınız çok üstünde bulunan ışık noktasına dikkatinizi çekiniz. Kollarınızı açık bir şekilde her bir tarafınıza açınız. İçinize nefes alınız, beyaz bir ışık akımının bu yüksek noktadan direkt kalbinize indiğini imgeleyiniz.  Burada , YHShVH İsmini beyaz İbrani harflerle oluşturduğunu imgeleyiniz. Nefes verirken İsmi titreşimsel bir sesle zikrediniz ("yeh-heh-şu-ah"). Nefes alırken ışığı çekerek ve verirken İsmi zikredrek bu işlemialtı kez  tekrarlayınız. Bu kalpte invokasyon girdabı kurar. Titreşimler sanki evrenin sonsuz uçlarına yankıladıkları gibi hissedilmeli.

Dördüncüsü, kollarınızı halen yanlarınızda açık duruşta tutarar içinize nefes alınız ve onunla birlikte zikrettiğiniz İsmin yankılarının her taraftan kalp merkezine çekildiğini imgeleyiniz. Burada onu sessizce bir kez telaffuz ediniz. Sonra nefesi tutarak, İsmin Orta Sutünden ayak tabanlarınızdaki yer merkezine indiğini imgeleyiniz ve orada da sessizce telaffuz ediniz.

Beşincisi, kollarınızı yukarıya ve öne getirip Giren İşaretini yapınız ve bun yaparken İsmi kalp merkezine getiriniz ve sonra elleriniz be bakışınızla dışarıya fırlatınız. Bunu yapaken İsmin ikinci şeklini, YHVShH (1yeh-ho-vah-şah" telafuz edilir) tüm gücünüzle titreşimsel sesle zikrediniz, bunu bağırmanız gerekirmiyor, ama azami yoğunluk ve güçler yapılması gerekiyor. İsim üzerinde zihinsel odaklamayı tutabileceğiniz kadar Giren İşaretinde durunuz ve sonra Sessizlik İşareti yapınız. Harektsiz durunuz ve algılayabileceğiniz herhangi geri dönen enerjinin farkında olunuz. Bu erken çalışmalarda fazla kayde değer olmayabilir, geri dönen enerjinin auranızda Genişleyen Girdabı kurmasına izin veriniz. 

Altıncısı, sol eli yan tarafa indiriniz, enerjiyi nefesinizle birlikte auradan çekiniz ve Küçük Alıştırmada olduğu gibi dört kez dolaştırınız: Nefes alırken burun deliklerden kalp merkezine, oradan sol tarafınızdan aşağı yer merkezine ve  nefesinizi tutarak yer merkezinde durmak, sonra nefes verirken bedenin  sağ tarafından kalp merkeze ve burun deliklerinden dışarıya ve nefes tutarken kalp merkezinde odaklanmak. Bu daha önceki gibi Dörtlü Nefesle yapılmalıdır. 

Yedincisi, dikkatinizi yer merkezine çekin. Nefes alırken çok altınızda dünyanın merkezinden ayağınızn altındaki yer merkezine yükselen (Dünya veya toprak enerjileri temsil eden) yeşil bir ışık akımını imgeleyiniz. Nefes verirken bu dünyasal enerjinin bu merkezde yerleştiğini imgeleyiniz. Bir sonraki nefesinizle başınızın çok üstünden bir beyaz ışık akımını veya ışınını aşağı çekiniz ver Orta Sutünden geçirip Malkuth merkezine getiriniz, nefes verirken onu oraya yerleştiriniz. Beyaz ve yeşil, iki enerjinin kaynaştığını imgeleyiniz. Bu kaynaşmaya Küçük Kavuşum (Lesser Conjunction) denilir.

Sekizincisi, nefesle daha çok dünyasal enerji çekiniz ve dört kez dolaştırınız: nefes alırken dünyanın derinliklerinden yer merkezi Malkuth'a ve bedenin sağ tarafından yukarıya kalp merkezine; Nefesi tutunuz ve Tifaret merkezinde kalınız, sonra nefes verirken bedenin sol tarafından aşağa Malkuth merkezine ve tekrar dünyanın merkezine indiriniz. Bu dolaştırmada Dörtül Nefesle yapılmalıdır.

Dokuzuncusu, bu dolaştırmalar tamamlanınca, nefes alırken yeşil bir ışık akımını Orta Sutünden yukarıya kalp merkezine çekiniz ve nefes verirken onu orada yerleştiriniz. Sonra bir sonraki nefesle Yükseklerde duran beyaz ışığı Orta Sutünden kalp merkezine indirdiriniz. Sonra nefes alışınızla aurada duran YHVShH İsmindeki enerjiyi burun deliklerinden kalp merkezine alınız. Üç enerji kaynaşarak güneş gibi altın ışıkla parlayan bir merkez oluşturur. Bu enerji kaynaşmasına Büyük Kavuşum denilir. Nefes verirken, hem YHShVH, hem de YHVShH (içsel ve dışsal) zikrediniz ve altın sarısı bir ışığın yayılıp bedene, auraya, evrene nufüz ettiğini imgeleyiniz. Aynı zamanda yeşil dünyasal enerji yere tekrar iner, ama yükseklerden bedene beyaz ışık akmaya devam eder.   

Onuncusu, bir süre altın ışığın idrakını kalp merkezinde tutunuz. Sonra nefes alırken auradan enerji çekmeye devam ediniz ve ters istikamette onu dört kez dolaştırınız: burun deliklerinden kalp merkezine, sonra bedenin sağ tarafından aşağı yer merkezine; yer merkezinde tutulur; sonra bedenin sol tarafından kalp merkezine getirilir; kalp merkezinde tutulur; ve sonra tekrar nefesle tekrar dışarıya verilir; nefes tutarken kalp merkezi üzerine odaklanır. Diğer dolaştırmalarda olduğu gibi, bu da Dörtlü Nefesle yapılmalıdır.

Onbirincisi, bu tamamlandıktan sonra, Kabalistik Haçı yapınız. Bu alıştırmayı sonlandırır.

··············oOo··············

Bütün diğer Neofit formülü uygulamalrından olduğu gibi, bu alıştırma aşağı ve yüksek seviyelerin enerjilerini ahenkli bir şekilde dengelemek üzere tekrarlanan dairesel hareket motifleri kullanmaktadır. Burada majisenin bedeni formülün icra edildiği ritüel mekan olmaktadır ve sübtil enerji oyunu yer almaktadır. Makrokozmosun daha yüksek seviyelerinden ruhsal güçler ve dünyanın eterik bedeninden eterik maddeler benliğin içine çekilirler, bir enerji simyasında kaynaşırlar ve mikrokozmosun enerji merkezierini pekiştirirler.

[Ana Sayfa ][Yazılar