[Ana Sayfa ][Yazılar

Kybalion

ANTİK MISIR VE YUNAN HERMETİK FELSEFESİ

yazan Üç İnisiye

Çeviri Murat Sağlam

Hermes Yayınları © 2005

Kendilerini Üç İnisiye olarak tanıtan yazarların 1912 yılında yayınlanan ve Hermesçi Öğretileri sade bir dille açıklayan bu küçük kitap, o zamandan beri bir yeraltı klasik olarak ünlenmiştir. Aradan geçen süre içinde kitabın önemi azalacağına artmış ve ezoterizm öğrencilerinin en önemli ve temel kaynaklarından biri haline gelmiştir. Kadim Mısır’dan bu yana kuşaktan kuşağa aktarılan gizemli Hermesçi Öğretileri anlatan Batı Ezoterik Geleneği ile ciddi olarak ilgileneni herkesin kütüphanesinde mutlaka bulunması gereken bu kayna, eski Mısır'da yaşadığı varsayılan efsanevi Üç Kez Yüce Hermes'ın ortaya koyduğu mistik, metafizik evrensel ve ruhsal öğretileri Yedi Hermetik Prensip ile açıklamaktadır. Kuşaktan kuşağa bir gizli öğreti olarak aktarılan bu öğretiler klasik Yunan felsefesini de etkilemiş ve günümüzde dek bir gizli öğreti olarak varlığını sürdürmüştür.

Bir çok dile çevrilmiş olan Kybalion şimdi de Türkçe'ye kazanılmıştır. Bazı çevirilerini sitemizde de bulmak mümkündir:

İngilizce  Fransızca  Almanca  İtalyanca İspanyolca Portekizce

Kybalion konusunu işleyen İngilizce mail grubu Kybalion

                      Kitabın içine bakmak için:                                

| Ön Kapak | İçindekiler | Önsöz  | Giriş  | Arka Kapak |  

Hermes Yayınları

Kitabı satın almak için aşağıdaki ikonu tıklayabilirsiniz

[Ana Sayfa ][Yazılar