[Ana Sayfa ][Yazılar

<  Ön Kapak |  İçindekiler |  Giriş  | Arka Kapak  >

Önsöz

John Michael Greer’e göre “Kybalion belki de Amerikan okült çevresinden çıkan en etkili eserdir.”1 1912 yılında basılan bu eserin gizemli bir şekilde üç inisiye olarak geçen Amerikan yazarlarının kimlikleri sonradan ortaya çıkmıştır. Bunlar William Walker Atkinson2 veya meşhur adıyla Yogi Ramacharaka, B.O.T.A3 kurucusu Paul Foster Case4 ve o sıralarda Kuzey Amerika’da Alpha & Omega5 majikal mabetlerin Şefi Michael Whittey idi.

Kybalion nedir? Yazarların başvurduğu böyle bir ana kitap var mı? Bu hiç bir zaman çözülemedi. Kökeni eski Mısır’a inen kadim ve ezoterik bir gizem öğretisi olan Hermetizmin modern bir yorumu olarak tanımlayabileceğimiz bu eser bir yeraltı klasik olarak ününü günümüze dek korumuştur ve halen birçok gelenekçi ezoterist ve okült öğrencisi tarafından bir ders kitabı olarak kabul görmekte ve önerilmektedir.  

İlk başta anonim bir şekilde ortaya çıkan bu eser, kadim bir öğreti silsilesinin varisleri tarafından ortaya konmuş ipuçları havasını vermiştir. Ancak yazarlarının ortaya çıkmasıyla, her ne kadar yazarlarının konularına vakıf kişiler olduğu belliyse de, eserin esrarının kısmen çözülmüş olmasıyla, biraz da esinlenerek yazıldığı ve kadim Hermetik öğretilerine harfi bir sadıklık yerine kişisel yorumların işin içine girdiği görüntüsü kazanmıştır. Yine de hayli derin ve sembolik anlatımlarla bezenmiş kadim Hermetik külliyatı ile kıyaslandığında öğretilerin özünü aktaran iyi bir mukaddime, bir giriş kitabı olduğu düşünülebilir. 

Kybalion’un konusu evrensel yasalardır, bunlara kozmik yasalar denilebilir. Bu da kadim felsefenin ana konsunu içerir. Günümüzde de rağbet gören gelenekçi ezoterizm ile uyumlu olduğu gibi ezoterizmin en temel ilkelerini sade bir dille ifade etmektedir. Bu açıdan bakıldığında birçok kişi üzerinde yaptığı etkiye şaşmamak gerekir.

Zevk için okunan kitaplar vardır, bir de öğrenmek için okunan kitaplar vardır. Kybalion, sade bir dile yazılmış hem zevk ve rahatlıkla, hem de bir şeyler öğrenerek okuyabildiğimiz ender  kitaplar arasındadır. Ortaya attığı Hakikatlar bir şekilde ruhumuza işliyor, bizi değiştiriyor, aydınlatıyor. Zira bu Hakikatlar sanki hep içimizde vardı ve çok basit oldukları için, ya da üstleri karanlık bir perdeyle örtülmüş olduğu için bir şekilde unutulmuştu; ta ki, birileri o karanlık köşelere fener tutuncaya dek.

Kemal Menemencioğlu

1-               Greer, John Michael - The New Encyclopedia of the Occult, Llewellyn, St. Paul, Minn. U.S.A., 2004  (bu eserden ayrıca aşağıdaki notları hazırlarken yaralanılmıştır).  K.M.

2-               William Walker Atkinson (1862-1932)  - Bir nevi pozitiv düşünce ve zihinsel talim sistemi olan New Thought (Yeni Düşünce) hareketinin öncülerinden biriydi.  Chicago’da New Thought dergisinin editörlüğünü yaptı ve sonra bu konuda birçok kitap yazarak Atkinson School of Mental Science’i (Mental İlimler Okulu) kurdu.  Yogi Ramacharaka adı altında yoga hakkında halen günümüzde popüler olan ve okunan bir dizi kitap yazdı. K.M.

3-               Builders of the Adytum – Paul Foster Case tarafından kurulan bu cemiyet, ilk kez 1921 yılında The Hermetic Brotherhood of Atlantis (Atlantis Hermetik Kardeşliği) olarak Altın Şafak Hermetik Cemiyetinin halef örgütlerinden biri olan, Alpha et Omega’nın (Yunan Alfabesinin ilk ve son harfleri, muhtemelen İsa’nın “Ben Alpha ve Omega’yım” [“Başlangıç ve Son’um”] sözüne dayanarak) Thoth-Hermes Mabedi içinde bir grup olarak faaliyet göstermişti.  Daha sonra 1922 yılında Case Thoth-Hermes Mabedi’nden ayrılınca kısaca BOTA olarak bilinen ve Builders of the Adytum (Eski Yunan ve Roma dinlerinde mabetlerin bodrumlarında bulunan, ve seçilmiş kişilerin veya inisiyelerin ayin yaptığı gizli bir bölüm olan Adytum’un İnşaatçıları)  cemiyetini ve School of the Ageless Wisdom (Daimi/Ebedi Hikmet) okulunu  kurdu.  İlk başta BOTA sadece bir mektupla kurs içeriyordu, ama 1926 yılında Case’in Framasonluğa girişinden sonra bir takım ritüeller ilave edildi. Bu ritüeller kısmen A & O (Alpha et Omega) cemiyetine dayanıyordu.  BOTA günümüzde halen faal ve yaygın bir cemiyettir ve Altın Şafak öğretileri dışında özellikle Tarot ve cube of space gibi Case’in bazı ilavelerini içermektedir.  K.M.

4-               Paul Foster Case (1884-1956) – İki yaşında okumayı öğrenen ve 3 yaşında piyano öğrenen Case bir çocuk dehaydı. Çok küçük yaşta konserler vermeye başladı ve genç yaşta yogaya merak sardı. Atkinson ve Whitty ile birlikte Kybalion’u yayınladığı zaman 28 yaşındaydı.  Case bu sıralarda Büyük Üstat  (Master) Rakoczy ile tanıştığını ve ondan BOTA için ilave öğretiler elde ettiğini iddia etmekte. Teosofik iddialara göre Büyük Üstat Rakoczy birkaç yüz yıllık yaşı olan Saint Germain kontunun kendisi.  Birinci Dünya Savaşı’nda Case Aleister Crowley tarafından O.T.O (Ordo Templi Orientis)  örgütüne inisiye edildi, ancak birkaç yıl sonra menun kalmayarak ayrıldı.  1918 yılında Whitty tarafından Alpha et Omega cemiyetine inisiye edilmişti ve bu cemiyete Adeptus Exemptus 7=4 derecesine yükseldi. K.M.

5-               Alpha et Omega – 1900 yılında Altın Şafak Hermetik Cemiyetinin ikiye bölünmesiyle Samuel Lidell Mathers ve taraftarları tarafından kurulmuştur.  İngiltere’de iki ve Amerika’da birkaç mabedi (şubesi) olan cemiyet merkezinin Paris’te olması dolayısıyla İkinci Dünya Savaşında Alman işgalinde dağılmıştı.  K.M. 

<  Ön Kapak |  İçindekiler |  Giriş  | Arka Kapak  >

[Ana Sayfa ][Yazılar