[Ana Sayfa ][Yazılar

Zodyak Maji Mütalaası  

Wyoming Vadisi Ezoterik Etütler Derneğinden

Yazan Mark Stavish M.A., FRC, SI

Bu yazının İngilizce'sini Mark Stavish'in web sitesinde birçok ilginç yazıyla birlikte bulmak mümkündür. Bu yazı biraz ileri safhada olması dolayısıyla önceden çeşitli Altın Şafak Ritüelleri, ezoterik astroloji ve Elementler üzerinde sitemizde bulunan yazıları okumanız önerilir. Ayrıca Mark Stavish'in birçok ilginç yazısını sitemizde bulmak mümkündür. Bunları sitemizdeki alfabetik yazar Fihristinde bulmak mümkündür. 

Çeviren Kemal Menemencioğlu - Translation Copyright © 2003 hermetics.org

All Rights Reserved. Copyright Mark Stavish, M.A. 1998.

Giriş

Zodyak majisi azimli bir majisyenin girişeceği en sofistike ve önemli ritüel çalışmaları arasında bulunmaktadır. Çoğu kez ritüelleri aksaksız ve şuurlu bir şekilde, kullanılan sembollerin içsel ve dışsal anlamının tam farkında uygulamak en az beş yıllık etüt gerektirir. Bazı öğrenciler daha hızlı adımlar alarak bu çalışmaları etütlerinin ilk üç veya dört yıllında üstlenmesi de, öğrencilerin daha sabırlı davranarak Çalışmanın bu safhasını talimlerinin beşinci veya altıncı yıllarında üstlenmeleri de ender değildir. Bunun sebepleri basittir, kişisel ve organizasyon taahhütler bir yana, Zodyak güçlerin invokasyonundan (davet) önce, Küçük ve Büyük Pentagram Ritüellerinin her birini en az bir yıl düzenli etüt etmek gerekir. Ayrıca, Küçük ve Büyük Heksagram Ritüellerinin her birinin bir yıla yakın düzenli etüt etmek de gerekir. Bunun dışında Pentagram ve Heksagram ritüellerinin birbirleriyle nasıl karşılıklı çalışmalarına aşina olmak için bir yıl daha da gerekir. Bunları bir araya koyduğumuz zaman temel hususları öğrenmede nasıl dört beş yıl uçup gidebileceği kolayca anlaşılır.      

 

Teorik Altyapı

Zodyak majisinin amacı, majisyenin Zodyak'ın her bir Burcu ile irtibat kurması ve enerjilerini yönlendirmesini sağlamaktır. Bu ilk başta güneş her ayın üçüncü haftasında belirli bir burca girdiği zaman yapılır, daha sonra majisyen tarafından istediği zaman yapılabilir. Zodyak enerjilerinin gezegensel ve Elemental özellikleri vardır, ancak bu güçler gezegenler ve Elementler ayrı ayrı invoke edilmelerinden daha geniş ve yoğun çaptadır. Böylece, Koç burcun ateşi tek başına Elemental Ateşten daha güçlüdür ve Mars güçleri Mars'ın tek başına invoke edilmesinden daha odaklanmış ve direkt bir şekilde tezahür ederler. Her burç birkaç karmaşık özelliğin sentezidir ve sadece Assiah ve Yetzirah enerjileri değil, aynı zamanda bir şekilde Hayat Ağacının On Beşinci Yolunun etkilerini de çekerler, veya Tifaret (Yüksek Benliğimiz) ve Hokmah (Zodyak) arasındaki yol. Bundan dolayı, Zodyak çalışmalarına girişmeden önce [Malkut'tan] Tifaret'e dek Yol Çalışmalarının bir veya iki kez yapılmaları önemlidir.

Edinebileceğimiz deneyimler: İsmin veya Beşeri tipin açıklanması, astroloji konusunda sırların açıklanması (ezoterik astroloji), hangi Burç invoke edilse de, ateşi özellikte İlahi Enerjinin aktarımıdır (bu çok çiğ ve ilkel bir enerji veya "Gizli Ateş"tir).

  

Zodyak Ritüellerinin Sembolleri

Zodyak'ın her bir burcunda kullanılan semboller şunlardır: 1) İlahi İsmin becayişi (permütasyon); 2) Burcun Tanrı Forumu; 3) Burcun idareci gezegeni; 4) Burcun Elementi; 5) Burcun Başmeleği; 6) Burcun Tarot kartı; ve 7) Burcun İbrani harf karşılığı. Böylece invoke edilen enerjiyle çok soyut ve çok kişisel bağlantılar kurabilmekteyiz.  

Bu unsurların güzel tarafı, Zodyak majinin daha önceki etüt ve çalışmalarımızda aşina olmamız gereken karmaşık güç ilişkileri içerdiğini göstermesidir. Semboller dizisi ayrıca konu üzerindeki hakimiyetimize göre, istediğimiz kadar basit veya karmaşık ritüel ve/veya meditasyonlar inşa etmemize izin verir. Bundan dolayı, söz konusu sembolleri kullanarak üç ritüelin yapısını vereceğiz: basit, orta ve karmaşık ritüeller. Her bir kişi yolda ilerledikçe ve çalışmalara aşina oldukça, yaratıkları ritüellere ekleme, eksiltme ve değişiklik yapabilecektir.  

 

İlahi İsimler

İlahi İsim Kabalistik Ritüelin en önemli, ama çoğu kez en çok gözardı edilen unsurudur. Sadece İsim aracılığıyla her bir burcun güçlü enerjisiyle irtibat kurabiliriz ve "On İki İsrail Kavimi", "İsa'nın On İki Havarisi" ve Yuhanna'nın "Vahiy Kitabını'ndaki" karmaşık simge ve ilintileri anlayabiliriz. Her bir İsim Tetragrammaton (Dört Harfli Kelime) konfigürasyonu açısından farklıdır, ama hepsi içsel olarak eşittir ve gematria (ebecd) açısından hepsi aynı sayıya (26) toplanırlar.

Ayrıca her bir insanın bu isimlerden biriyle rabıta kurduğu [1] bir tür ezoterik astroloji vardır, bu da kişinin doğumla edindiği burç dışında  içsel astrolojik burcu temsil etmektedir. Hatta bu içsel rezonansı tanımak, bu tanımanın gün ve saati hesaba alınacak yeni bir horoskop gerektiren bir tür yeniden doğma yaşatabilir.[2] 

İsmin her yeni konfigürasyonu yaratılışın temel Elementlerinin belirli bir düzenlenmesini temsil etmektedir, böylece her birimizin içinde bir enerji şekillenmesi, veya ilişkisini içermektedir. Örneğin, YHVH, Ateş (Yod), Hava (Heh) [3], ateş (Vau) ve Toprak (son Heh).  Bu ayrıca Zodyak'taki ilk burç Koç burcuna atfedilen İsimdir. 

Örneğin, Yengeç Burcu bu şekilde sıralanmıştır: Heh, Vau, Heh, Yod. Maalesef, mevcut listelerde hangi son Heh'in (Heh Sofit) kullanıldığı nadiren belirtilir ve dolayısıyla bu durumda bunu tespit etmek kişiye kalmaktadır. Ancak bu ayrıntı olmazsa da, yine de her bir İsmi hakim olduğu hatta bir açıdan yarattığı burcun gücüyle rezonans kurmak üzere bir meditatif veya ritüel unsur olarak kullanabilmekteyiz. Bu kritik bir faktör olabilir, zira yaratılışta ilk önce İsimler gelmiştir ve Zodyak burçlarını yaratmışlardır. Böylece Burç İlahi İsimleri temsil eder veya simgeler, tersi değil. Sadece İsimlerle çalışmak sadece astrolojik burçlarla çalışmaktan daha güçlüdür. Birlikte onlar güçlü bir enerji ve form karışımı oluştururlar.  

Ancak İsimlerin düzeni sorgulanabilir. Farklı otoriteler farklı burçlar için farklı permütasyonlar (becayişler) verirler. Cornelius Agrippa Okült Felsefe Üzerinde Üç Kitap adlı eserinde bir dizi verir. Doğa Filozofları [4], Altın Şafak'ınkine daha yakın bir düzenleme verir. Ancak, yakın zamanda yapılan bazı araştırmalar bazı Altın Şafak tekabüllerin yanlış olduğunu ima etmektedir [5], hatta, Donald Tyson adında bir yazar da onları tamamen yineden düzenlemeye üstlenmiştir.[6]

Bu farklılıkları tanımak önemli olduğu halde, bunlara bağlı olmamak gerekir. Size içsel olarak en çok hitap eden düzenlemeyi seçiniz ve onunla çalışınız. Bunlar zamanla değişebilir ve daha sonra farklı bir düzenlemeyle çalışabilirsiniz. Ama, mükemmel olmayan bir araçla çalışmak, hiç çalışmamaktan daha iyidir. Bütün sembollerde olduğu gibi, onlar sonuca varmak üzere birer araç olmalıdır ve tersi değil. Bu durumda amaçlana sonuç içsel farkındalık, güç ve sevginin artışıdır.   

 

Burcun Tanrı Formları 

Tanrı Formları kozmik prensiplerle son derece yoğun ve kişisel bir şekilde özdeşleşmek için kullanılır. Kısacası, çok ayrıntılı imgelemenin kullanımıyla, güç ve fikirlerle o denli yakın bir birlik içine gireriz ki, geçici bir süre kendi ego yapımızın yerine bir tanrı (veya özdeşleştiğimiz şeyi) yerleştiriyoruz. Düzenli bir şeklide yapıldığı zaman, kendi ego yapımıza seçmiş olduğumuz varlığını meleke veya hünerlerini kendi ego yapımıza aşılama olasılığı vardır. Sonuçta, kadimlerin dediği gibi: "tanrıların yetkisiyle konuşabiliriz."   

Tanrı Formlarına Bürünme konusunda daha çok bilgi için Tanrı Formlarına Bürünme yazımı okuyunuz. 

 

Burcun Hakim Gezegeni

Bir burca hakim gezegenin o burcun enerjisinin güneş sistemine ve nihai olarak dış ve iç dünyamıza aktarılması için bir araç veya filtre görevini görür. Geleneksel olarak sadece gözle görülen yedi gezegen (veya yıldız) kullanılırdı ve kural olarak, halen yeni başlayanlar için bunlar en iyidir. Bazı deneyimli Kabalistler ek gezegenler Neptün, Uranüs ve Plüton kullanmışlardır, ama bu yaygın değildir.

Eğer her bir gezgene bakarsak, Güneş ve Ayın dışında, her bir gezegenin hakim olduğu hem aktif, hem de pasif bir burç olduğunu görürüz. Bu aktif ve pasif tarzlar ister maddi, ister ruhsal çalışmalar için kullanılabilir veya iç ve dış dünyamızda şart ve koşulları yaratmak veya bertaraf etmek için kullanılabilir.  

Her bir gezegenin temel sembollerini irdelemekle, bu bileşken sembollerin neyi temsil ettiklerine dair bir fikir edinebiliriz. Örneğin, daire hem sonsuzluğu, hem de yaşam verici veya güneş enerjisini temsil eder. Hilal içe çekilme, maddeleşme veya aysal enerjiyi temsil eder ve dikey çizgi maddenin aktif enerjisini temsil eder. Eşit kollu bir haç şeklinde birleştiklerine maddenin veya dünya gezegeninin sembolünü oluştururlar.       

Örnekler: [7]

Satürn - Dört Element enerjileri, aysal enerjileri hükmeder ve dünyaya aktarır.

Jüpiter - Aysal enerjiler dünyasal enerjileri hükmeder, Satürn'ün tam tersi.  Bu ters akış (Binah/Satürn ve Hesed/Jüpiter) arasındaki Abisten geçişten kaynaklanıyor.   

Mars - Aldığı güneş enerjilerinin dışsal olarak ifade etmektedir. Dolayısıyla, gücün sembolüdür, enerjileri kanı diriltmelidir.    

Güneş - Sonsuzluğun enerjilerini güneş sistemine aktarır.

Venüs - .Burada güneşsel enerjileri dünya enerjileri hükmedir.

Merkür - Aysal ve güneşsel enerjiler dünya enerjilerini hükmeder. O maji, simya, astroloji ve inisiyasyon gezegenidir.

Ay - Sembolü bulunduğu konumda güneşsel enerjilerin bir kısmını aktarmaktır. 

 

Burcun Elementi

Nasıl gezegenlerle olan ilişkimiz Zodyak ile ilgili ritüeller vasıtasıyla pekişirse, aynı şekilde Elementler olarak bilinen tezahüratların çeşitli cepheleriyle pekişir. Burada tezahürat seviyesinde, kozmosun arketipsel yaratıcı güçlerin psişik merkezlerimize (gezegenler) nasıl etkilediklerini ve nihai olarak fiziksel bedenlerimize, çevremize ve dünyaya (Elementlere) bir bütün  olarak etkilediklerini görürüz. 

Zodyak maji Atzilutun ruhsal güçlerini çeker ve esasta özellik olarak ateşli veya enerjik, elektrik, nüfuz edici ve genişleyicidir. Bütün bu özelliklerini dokunduğu her şeye aşılar. Her bir Sefira ve gezegenin erdem ve zaafları, veya pozitif ve negatif kaliteleri olduğu gibi, aynı şey burçlar için de geçerlidir. Bu özellikler burçların üçlü yönleri ilgilidir: 1) hakim gezegen, 2) Elementi ve 3) sabit, değişken ve öncü olarak grubu.

İşte bu karmaşık özellik karışımları öğrencinin önce Elemental, sonrada gezegensel ritüelleriyle çalışmayı gerektiriyor.  Bu ön çalışmalara tamamen aşina olmak Burçlarla ilgili çalışmayı daha etkin ve aktif hale getiriyor. Eğer Elementlerin özelliklerini ve gezegenlerle karşılıklı ilişkilerini anlayıp bunlara dörtlü grubu ilave etmek, başta burçlardan başlamaktan daha kolay olacaktır.

Burçlara çalışırken, Elemental özellikleri temel alıp çalışmak bazı kolaylıklar sunar, zira gökyüzünde burcun bulunduğu yönü bulmaktansa, mabette Elementin bulunduğu dört yönlerden birini seçmek nispeten daha çok kolaylık arz eder.          

 

Burçların Başmelekleri

Her burcun, aynı her Sefira ve gezegende olduğu gibi, kendine özgün hükmeden zekası vardır.  Bu başmelekler burcu yönetir ve genel işlevlerini düzenler.  Her burcun ayrıca her dekan (10°) için meleksel bir gücü vardır, bu meleklerin toplam sayısı 72'dir. Bu melekler sigilleri ("sicil" gibi telaffuz edilir, varlıkların majikal imzası veya sembolü) ile birlikte Pat Zalweski'nin "Altın Şafak Kabalası"  (The Kabbalah of the Golden Dawn)  kitabında bulunur.

 

Burçların Tarot Kartları

Tarot kartları birçok kez Yol Çalışmalarda ve Zodyak ritüellerinde kullanılır. Bu kartlar Hayat Ağacının her bir yolunun resmedilmiş özünü içerir. Bu yollardan on ikisinin astrolojik karşılıkları vardır, Zodyak maji uygulandığında dolayı da olsa onlara atfedilen yollar invoke (davet/çağrı) edilir:

15. Yol - Tifaret'ten Hokmah'a - Koç - İmparator
16. Yol  - Hesed'den Hokmah'a - Boğa - Baş Rahip
17. Yol  - Tifaret'ten Binah'a - İkizler - Sevgililer
18. Yol  - Geburah'tan Binah'a - Yengeç - Savaş Arabası
19. Yol  - Geburah'tan Hesed'e - Aslan - Kuvvet
20. Yol - Tifaret'ten Hesed'e - Başak - Münzevi
22. Yol - Tifaret'ten Geburah'a -Terazi - Adalet
24. Yol - Netzach'ten Tifaret'e - Akrep - Ölüm
25. Yol - Yesod'dan Tifaret'e - Yay - Denge
26. Yol - Hod'dan Tifaret'e - Oğlak - Şeytan
28. Yol - Yesod'dan Netzah'a - Kova - Yıldız
29. Yol - Malkut'tan Netzah'a - Balık - Ay

Dikkatli bakıldığında bu Yolların çoğunun (yedisi) ya Tifaret seviyesinde ve üstünde olduğunu, üçünün Tifaret'te gittiğini gösterir. Sadece ikisi alındadır ve her biri Netzah'a veya Venüs'e gitmektedir ve dünyada olan her şeyi idare ederler e ayrıca yedi sayısı itibarıyla astroloji konusunda erken bir bilgilenmeyi ima eder.   

Böylece görürüz ki, astrolojik majinin işlevi "Kutsal Koruyucu Meleğimiz ile İletişim" veya İç Benlimizle irtibat ve onun mükemmelleştirip içimizde sürekli bir hal olarak tesis etmeye yardım etmektir.  Ayrıca, bu özel ritüeller vasıtasıyla erk, bilgi ve son derece ilksel kökenli enerjiye eriştiğimizi gösterir. Bu enerjiyi sadece gezegensel ve Elemental majinin sağlıklı bir anlayışıyla idare edilebilir bir şekilde düzenli erişebiliriz. [8]  

 

İbrani Harfler

On iki İbrani tek harflerden her bir Zodyak burçlardan birine ve insan bedenindeki organlardan birine tekabül eder.  Yedi çift harf baştaki yedi delik veya organla ilgilidir ve üç ana harf da baş, göğüs ve mideyle (güneş sinirağı) veya ilkel ezoterik sistemlerin üç esas psişik organlarıyla ilgilidir. Bu tekabülleri Sefer Yetzirah (Oluşum Kitabı) kitabında bulmak mümkündür ve bazı kabalistik şifa usullerinin temelini oluşturur. Bu harflerin maniplasyonu ayrıca yüksek şuur hallerin erişim ve psişik ve fiziksel bedenlerin içinden enerji akışı ve Majikal Ses veya (Yaratıcı) Kelimenin telaffuzunda dönüşüm sağlayabilir.   

İbrani harflerin tekabülleri konusunda aşina olmayanlar için kullanıcıların aşinalık seviyesine göre Zodyak ritüeller onların kullanımını ya odak noktası ya da destekleyici rol oynamalarını sağlar. [9]

 

Pratikte Nazara Alınacak Hususlar 

Bütün maji formları esasta bir tür pratik etkiye yöneliktir. Psikolojik entegrasyon ve ruhsal aydınlanma asli pratik amaçlar olmalarına karşın, çoğu uygulayıcılar pratikleri sadece maddi menfaat açısından ele alırlar.  Zodyak maji bu amaç doğrultusunda bazı basit kuralları izleyerek kolayca uygulanabilir.    

Daha özel maddi veya ruhsal etkiler elde etmek için gökyüzü haritası veya "Kimyasal Gökyüzü" burçları ve özelliklerinin nasıl uygulanacağı konusunda etkin bir rehberdir.[10] Haritaya batığımız zaman burçların iki diziye bölündüğünü görebiliriz, biri az çok Güneş tarafından idare edilir ve diğeri de Ay tarafından. Güneşin altında olanlar daha aktiftir, Ay altındakiler ize daha pasiftir. Ancak, bizim bakış açımızdan bu son derece izafidir ve burcun aktif veya pasif olduğuna bakmak daha önemlidir. Koç gibi aktif olan burçlar ruhsal çalışmaya daha uygundur. Oysa, Oğlak gibi olanlar maddi bir tezahürat için daha uygundur. 

Güneşin söz konusu burçta bir dolunayda veya dolunaya yakın bir zamanda bulunması, ayrıca burcun gezegen gün ve saatinde bulunması durumunda o burcun bütün enerjileri kullanımımıza açıktır.  

Bu başka zamanlarda bir ritüel yapamayacağımız anlamına gelmez, ama sadece bu zamanlarda enerjiyle daha kolay irtibat kurulur ve yönlendirilir. 

 

Psikolojik Etkiler

Direkt olarak son derece kadim arketipsel enerjilere karşılaşmamıza ve psişik varlığımızın çeşitli yönlerini daha sentezci ve ahenkli bir varlığa bağlamamıza ek olarak, Zodyak işlevlerinin (bir seviyede) bizi yaratılışın başına götürmektedir. 

Öğreniyoruz ki esas olarak ateş özellikli Burçların çoklu tezahüratı simyager, majisyen ve okültistlerin Gizli veya Yaratıcı Ateşidir. Esasta karşılaşabileceğimiz en vecitli cinsel ateştir. Onun aracıyla yaratılışın on iki ilksel tezahüratlarına geri inmekteyiz ve hatta daha da geriye inerek ayrıca Eril-Dişil/Tanrı-Tanrıça Ana Arketiplerine iniyoruz. Bu bağlamda Freudcu psikolojinin temel esasları doğrulanır. Zira maji yaratıcı bir faaliyettir, bütün yaratıcı faaliyetler cinseldir (veya zıtların ihtiraslı birleşimi), varlığımızın kökünde biz cinsel varlıklarız. Ancak Malkut seviyesinde bu çiğ, yozlaşmış ve rafine edilmemiş cinsel nitelik terk edilmelidir ve belki de daha ince yönelişler yer vermek üzere geçici olarak reddedilmelidir. Freudcu psikanaliz derin bir seviyede temel güdülerimizi ve etken unsurlarımızı ortaya çıkarır. Bu karanlık alan sonradan Jungcu veya Ben Ötesi Psikolojiyle aşılır. Ancak sonunda reddedilen şey bütüne entegre edilmesi gerekir ve yaşam ve güç kaynağımız benliğimizin birlikte çalışan bir parçası olmalıdır. Sonunda başladığımız yere dönmüş oluyoruz, ama daha tam, bilgeli ve sevecen bir seviyede olarak, içimizdeki güçleri yönlendirdiğimiz, onlar tarafından yönlendirilmediğimiz bir durumda bulunmaktayız.    

İlk olan son olacaktır ve son olan ilk olacaktır, majikal yolculuklarının köşe taşı olarak Zodyak majisine girenlerin durumunu iyi bir şekilde açıklamaktadır. Birçok kez verdiği deneyim temel esasların önemi ve her şeyin başından beri en basit meditasyon ve ritüellerde karşımızda olduğunu ve bizim ortaya çıkarmamız için beklediğini bize hatırlatır.  

 

Kutsal Koruyucu Meleği

Seremonyal majinin çok işlevleri olmasına karşın, ve çeşitli ritüelleri gerek dünyevi, gerekse de psişik ve ruhsal amaçlara kullanması mümkün olmasına karşın, ezoterizmin gerçek amacı "Kutsal Koruyucu Meleğin Bilgisi ve İrtibatı" denilen hali yaşamamızdır. Bu Varlığımızın içinde bizi öğreten, aydınlatan, seven, şifa veren ve rehberlik yapan en yüksek benliğimiz, içimizdeki Tanrı kıvılcımıdır. O içimizin tuhaf bir yanıdır, zira onu ilk başta kendimizin dışında zahiri bir varlık olarak idrak ederiz (günlük yaşamımız açısından o zaten öyledir), ama zamanla Ben-Sen ilişkisine dönüşür ve sonradan onunla özdeşleşme ve birleşme yaşanır. Hermetik geleneğinde bu birlik Simyasal Evlilik olarak temsil edilir ve üstatlığımızın esas başarısıdır. O Felsefe Taşını başarmanın Kabalistik karşılığıdır.      

Bu deneyim için yapabileceğimiz hiç bir ritüel yoktur. Bize hariçten bu kutsanmış hali bağışlayacak hiçbir şey yoktur. Ama burada bile ümitsiz bir durumda değiliz. Eğer bütün ezoterik uygulamalar bizi bu deneyim için hazırlayacaksa, o zaman onları düzenli olarak uygularsak erişmeye çalıştığımız veya daha doğrusu ihtiraslı bir şekilde günlük farkındalığımıza getirmek istediğimiz Benliğimizin bilinçaltı kısımlarla daha güçlü bağlar oluştururuz.    

Her şey hazırlık olduğuna göre bu aydınlama, hatta latiflik haline bize hazırlamak için tasarlanmış birkaç ritüelden birini uygulayabiliriz.  

En Yüksek Benliğimiz sürekli arayan, samimi olarak günlük bilincimizde tezahür olmaya çalışan yoğun bir basınçtır. Her zaman yaşamımıza yardım etmek, desteklemek için hazır, istekli ve ehlidir. Ama çoğu kez ondan yardımı için duraklamak, istemekte geri kalıyoruz. Bazen de egomuzun Yüksek Benliğimize dinlemek yerine ona dikte etmek, ona akıl vermeye tercih etmekte.

Sadece bize öğretecekleri karşısında tam bir teslimiyetle, Kutsal Koruyucu Meleğimizin şemsiyesi altında neler deneyimleyebileceğimiz konusunda açık olmakla bu mümkün olabilir. 

Ancak bunun için bütün korkularımızı yenmemiz gerekir. Bütün şüphelerimizi bir yana atmamız gerekiyor. Güven, inanç kalplerimizi ve zihinlerimiz doldurmalıdır. İroni olarak, yıllarca, on yıllarca çoğu zaman yanlı ve bağnaz bir dinin basit bir inancının yerine içsel yaşamın deneyimlerini koymak için çaba veririz, ama sonunda yine aynı inanç haliyle karşılaşırız. Cehaletle kirlenmiş ve saptırılmış bir hal olsa da yine de yenilenip paklanabilir.    

Yine de inanç vardır. Görünmeyen şeylere karşı duyulan inanç. Ama daha nice şeyler daha vardır. Zira inancımız kör cehalete, korku veya batıl itikatlara dayanmamaktadır, ama benliğimizin bu beşeri üstü tarafı var olduğuna dair zor kazanılmış bilgiye dayanır. İnanç beşeri olan her şeyi terk edip, beşer üstü olana teslim olma, feda olma yetisidir. İnanç negatif bir hal değildir, ama beşeri açıdan her ne kadar kibirli de olsa, bu görünmeyen Benlik konusunda güven duyduğumuz, son derece pozitif bir haldir.    

 

Ritüel Örnekleri

Koç Burcu için Zodyak Ritüeli [11]

Eğer biliyorsanız LVX İşaretleri yapınız. Altarın (küçük sehpa, sunak) Doğusunda veya Batısında (diğer yönlerde değil), beş vuruş yapınız (I I I I I). Kuzey-Doğuya (veya Doğuya) dönünüz ve şu sözleri sesleniniz:: 

"Hekas, Hekas, Este Bebeloi! Bu Kutsal yerden Uzaklaşın Ey Şer Varlıklar!"

Küçük Pentagram Ritüeli Yapınız.

Küçük Heksagram Ritüeli Yapınız

Kadehi kaldırınız ve Doğudan başlayarak arınırınız . Dört Yönden her birinde haç ve Su üçgenini çiziniz (şart değil).

Şu sözleri sesleniniz:

"Ateş işlerini idare eden rahip, dalga dalga vuran denizin Kutsayıcı Sularını serpmelidir."

Kandili kaldırınız ve Doğudan başlayarak odayı Ateş ile arındırınız. Her bir Dört Yönde Haç ve Ateş üçgeni çiziniz (şart değil).

Şu sözleri sesleniniz: 

"Ve bütün hayaletler defedildikten sonra, Evrenin gizli derinliklerinde kıvılcımlarla parlayan Kutsal ve şekilsiz Ateşi göreceksiniz. Ateşin Sesine kulak verin!"

Mabedin içinde saat yönünde (deosil) çevresinde üç kez yürüyerek dönünüz. Doğuyu her geçişinizde selam işaretini veriniz. Sonra altarın Batısında durunuz ve Doğuya bakarak Evrenin Efendisine Medihi söyleyiniz:  

"Ne denli kutsalsınız ey Evrenin Yüce Efendisi!

Ne denli kutsalsınız Doğanın Şekil Vermediği!

Ne denli kutsalsınız Yüce ve Kudretli Olan

Işığın ve Karanlığın Efendisi!

(Ki sadece Sessizlik ifade edebilir)"

Büyük Pentagram Ritüelini yapınız

Doğuya dönünüz ve Keter'inizi tefekkür ederek dört kez Eheieh (Eh-Hay-Eh) invoke (davet, çağrı) ediniz. (Biliyorsanız) LVX işaretlerini yapınız ve şöyle sesleniniz:  

"Ey yegane Bilge, yegane sonsuz ve yegane merhametli olan, size sonsuza dek medih ve ihtişam. Alçak gönülle duran benim Kutsal Sırlarına bu denli girmeme izin veren Ey Adonai, bana değil ama Kutsal İsmine şimdi ve sonsuza dek İhtişam olsun. Sınav zamanı geldiğinde tereddütsüz ve hazırlıklı olmam için Kutsal Olanların etkisi başıma yağsa ve fedakarlığın değerini öğretse.  Böylece İnsan Oğlunun Ruhların Efendisi karşısında çağrıldığı ve İsminin Günlerin Kadimi karşısında anıldığı saatte adımın yükseklerde yazılır ve Yüksek Benliğim (Kutsal Koruyucu Melek) Kutsal Olanın huzurunda bulunur."  

Dört Yönü ve Dört Sütunu etrafınızda formüle ediniz.

Tifaret İşareti veya Doğu Bayrağı net bir şekilde imgeleyiniz sizi bir pelerin gibi sarmasına izin veriniz.

Kabalistik Haçı yapınız..

Aktif Ruh Pentagram kullanarak Büyük İnvokasyon Pentagram Ritüeli Dört Yönde Ateş Pentagramı çizerek yapınız. Ateş Pentagram içine Koç burcu işaretini çiziniz.  (Biliyorsanız) her bir Pentagramdan sonra Elemental İşareti veriniz.

Döret Başmeleği invoke ediniz ve Kabalistik Haçı yapınız.

Marsın Küçük İnvokasyon Heksagram Ritüelini her bir Dört Yöne uygun şekliyle yapınız (şart değil).

"ARARİTA!" zikrederek  invoke ediniz.

Bunlar bitince Anahtar Kelimeyi (İAO) Analiz ediniz.

Yüzünüzü Koç burcuna çeviriniz ve hava sigilini (simgesini) çiziniz. Mars için Büyük Heksagram Ritüeli yapınız. Heksagram ile "ARARITA!" ve Mars sigili ile "Elohim Gibor!" zikrediniz. Alef çiziniz ve zikrediniz.   

Mars sigilini Heksagram'ın içine tekrar çiziniz ve İlahi İsmi "Yod-Heh-Vau-Heh!"zikrediniz.

Aşağıdakileri söyleyiniz:

"Tanrının Telaffuz edilmez İsminin (İlk) Permütasyonuyla, Yüce varlık, Sizi çağırıyorum!  Ey (Koç Burcu) Güçleri! Zodyak'ın (Presi)! Sizi çağırıyorum! (Baş'ın) Efendisi (Koç)! Sizi çağırıyorum! (Gad) Kabilesini önderlik yapan! (Heh) harfinin Yönetici olan! Sizi çağırıyorum! Kudretli Başmeleği (Melkidael/sigilini çiziniz)! Sizi çağırıyorum!

"Sizi çağırıyorum, Ruhumda Dirilik ve Cesaret Ateşlerini tutuşturan Ey Cesaret Efendisi! (Gelişme ve ilham) inisiyatörü! Dayanma gücünü ve kudretini bana bağışla! Gözüpek yaratıcılığını ve coşkunluğuna başla! Böyle Koçun kararlılığı göğsümde çarpışarak öne çıkıyorum, kazanmaya ve erişmeye hep öne doğru. Ruhumda Baharın yaşam veren Sularıyla ve Yıldızların Ateşli Koçuyla hep öne doğru!"   

Haçın konumda durunuz ve titreşimsel formülü kullanarak "Yod-Heh-Vau-Heh"i dört kez zikrediniz. Koç Burcu ve psişik alanınızda ona tekabül eden tarafınız (örneğin Gimel/Mars  için başı ve İbrani harf Heh/Koç için sağ ayağınız) ile bir tekabül hissediniz. Enerjiyi Keter ve Venüsünüzün İlahi Işığı ile doldurunuz. 

Işığı tefekkür ediniz.

Altarın Batısına gidinizi ve yüzünüzü Doğuya çevriniz. Ellerinizi kaldırınız ve şunları söyleyiniz:

"Benim adıma değil, ama sizin İsminize Ey Adonay, şimdi ve sonsuza Krallık, Kudret ve İhtişam atfedilsin, Amin! (Eğer biliyorsanız) LVX işaretini veriniz.

Başta yaptığınız gibi Mabedi Su ve Ateşle arındırınız.

Oda içinde saati istikametine ters dairesel yürüyüşü  (reverse circumabulation) yapınız ve çağrılan enerjiyi indiriniz.

Mabette Koç Burcu konumun geri dönünüz ve Mars Heksagram Defetme Ritüelini yapınız:  "ARARITA, Elohim Gibor, Aleph" zikrediniz. Koç burcu sigili çiziniz - YHVH zikrediniz.    

Mars için Küçük Heksagram Deeftme Ritüeli yapınız, Kabalistik Haç ve Anahtar Kleime Analizi ile başlayınız.

Her bir Dört yönde Ateş için Büyük Pentagram Ritüeli yapınız.

Küçük Pentagram Defetme Ritüeli ve Heksabram Defetme Riteüli yapınız.

Doğuya dönünüz ve aşağıdakileri söyleyiniz: :

"Bu seremoni ile hapsedilmiş (bağlanmış) her bir ve bütün ruhları (enerjiler) serbest kılıyorum.  Bölgelerinize ve mekanlarınıza barış içinde dönünüz (ve hızla ve tam olarak barış içinde dönünüz). YHŞVH ve YHVŞH'ın kutsanmasıyla gidiniz." Gül Haçı çiziniz.    

Beş vuruş yapınız (I I I I I)

"Şimdi bu Mabedi Kapalı beyan ediyorum" deyiniz.

"So Mote it Be! Amen!"

 

Franz Bardon

Franz Bardon, birkaç majikal kitabın Çek yazarı, özellikle evokasyon (celp, çağrı) ile ilgili ve genel olarak majikal ritüellerinin Altın Şafak ritüllerine kıyasla daha basit ve direkt olmalarını önerirdi. Majikal Evokasyon Uygulaması (The Practice of Magical Evocation) kitabında Bardon majikal çalışmalar için aşağıdaki işlemleri vermektedir. Bunlar da Zodyak ritüellerine ve her bir gezegen ve burç varlıkları ile irtibat kurup çağırmak için (evokasyon) uyarlanabilmektedir. Bardon teknikleri eski Ortaçağı ve Rönesans tekniklere daha yakındır, zira modern ritüellere kıyasla daha esnek ve az yapılanmıştır.

İki majikal ayna gereklidir, ama kristal küreler veya kaynak su ile dolu iki tas yerini alabilir. 

Ritüelden önce majisyen yıkanmalıdır veya en azından ellerini yıkayıp temiz su içmelidir. Her türlü fiziksel ve psişik engel ve etkilerden arındığını hayal etmelidir.

Giyinirken, pozitif veya negatif olsun her türlü etkinin bertaraf edildiği ve majisyenin iradesi egemen olduğu fikri zihinde tutulmalıdır. Bu koruyucu zihniyet ritüelde sürmelidir. Başınıza şapka, takke, cüppe veya bant taktığınızda nihai düşünce çalışmayı sürdüren majiyen değil Tanrı olduğu hakim olmalıdır. 

Bunda sonra yazar şöyle der:  

"İçinizdeki ilahi prensiple öyle bir şekilde birleşmeniz gerekir ki kendinizin İlahi Varlık olduğunuzu hissetmelisiniz" [12]

Majikal lambanızı yakınız ve onun verdiği ışık etkisini çağırmak istediğiniz gezegen olduğuna emin olunuz. Venüs için yeşil, mars için kırmızı vs. Burada tabii ki bir elektrik ışık veya renkli ampulün kullanımı daha kolay olacaktır. Majikal lambanızı altarınızın üstüne veya odayı aydınlatacak bir yere koyunuz. 

Etrafınızda majikal daireyi çiziniz.

Majikal ayna, kristal veya su tasını imgeleme gücüyle yeşil ışıkla şarj ediniz. Kendinizin değil de Tanrının çalışmayı yürüttüğü farkındalığı sürdürünüz. Işığın önceden odayı doldurduğu şekilde ayna üzerinde yoğunlaşan enerji ve güç içeren bir nesne olduğunu hissetmeniz gerekir. 

Titreşimli (yeşil) ışıkla dolu bir odada buluğunuz hissini sürekli canlı tutmanız gerekir. Bu şekilde celp ettiğiniz varlık için odayı majikal bir şekilde uygun ve hazır tutmuş olursunuz. Böylece gelen varlık için engel olmayacaktır ve geldiği kürenin atmosferini etrafında hissedecektir. Işığı biriktirdiğiniz andan itibaren bu biriktirmenin amacı celp edilen varlığı fiziksel gözlerinizle görmek ve fiziksel kulaklarınızla işitmek için yoğunlaştırdığınız fikri üzerinde konsantre oluyorsunuz.  İmgelemeniz, inancınız ve iradeniz ne denli güçlü çalışırsa karşınızdaki (varlık) o denli yoğunlaşmış ve gerçek gözükecektir. Odayı doldurduğunuz zaman unutmayınız ki imgeleme gücünüzle defedinceye dek biriken gezegensel (veya Zodyaksal) ışık-gücün aynada (veya kristalde, vs.) ve odada kalmasını istiyorsunuz.   

Şimdi aynayı Akaşa Elementi ile dolduruyorsunuz. İmgeleme gücüyle aynanın yüzeyine çalışma alanınıza rahatsız edici herhangi bir varlık, istemediğiniz herhangi bir gücün giremeyeceği fikrini aktarınız. [13]

İrtibat kurulacak kürenin sigilini elinize alınız ve sigili şeklini asa, kılıç veya elle çiziniz. Sigilin içine çağrılacak varlığın kalitelerini yoğunlaştırınız. Bunun dışında, varlığın sigile bağlı olduğu ve ona karşı her zaman verilen görevi rızasıyla yerine getirmek üzere tepki vermek zorunda olduğu fikri üzerinde odaklayınız. Majisyen ayrıca sigili çizen kendisi değil de Tanrı olduğu ve varlığın Tanrıya karşı kayıtsız itaat edeceği düşünceyi hep aklında tutmalı. Yazara göre bu tavır alındığına başarı garantilenmiş olur. 

Bardon'a göre artık Majikal Daire ve majikal Üçgen ve Evokasyona başlayabiliriz. Üzerlerinde kılıç, asa veya elle tekrar çizilerek geçilmelidir. Dairenin sonsuzluğu, makrokozmos ve mikrokozmosun birliği temsil ettiği ve üçgenin de celp edilen varlığın üç boyutunu: zihinsel, astral ve fiziksel formlarını temsil ettiği kabul edilmelidir. 

Geleneksel ritüellerde olduğu gibi üçgen dairenin dışındadır ve tılsım içine yerleştirilir.

Daire veya dairelerin nitelliği ve sembolizmi tamamen uygulayıcı bırakılmıştır. Ancak, eğer dört daire kullanılacaksa içlerinde sırayla her bir Dört Yönün 1) Elemental, 2) Gezegensel, 3) Zodyaksal ve 4) İlahi İsimlerin isim ve sigilleri (simgeleri) yazılmalıdır.  

Tabii ki, tütsü (insens/buhur)  ya irtibat kurulan kürenin enerjisini veya varlığını çekmek veya Majikal Üçgen (Triangle of  Art) içinde şekil vermek ve görüntüsünü belirlemek üzere kullanılabilir.  

Majisyen, Evokasyon aletleriyle birlikte dairenin ortasında durur ve onlarla birlikte Tanrı olduğunu ve güç ve şuurunun her yerde olduğunu hayal eder.  Bu çok önemlidir ve Bardon tarafından bir kaç kez vurgulanır. Kozmos ile bu tür yer değiştirme, ayrıca Gül Haç Cemiyeti AMORC tarafından da önerilir ve belirgin, ama daha kısıtlı Tanrı Formlarına Bürünme yerine bir tür Kozmik Bürünme içerir.  Burada bütün formlar bir kenara atılıp, yaratılışın özü Uygulayıcı tarafından üzerine alınır.

Şimdi ister Elemental, gezegensel ve Zodyaksal bir varlık olsun, majisyen evoke (celp) edilen varlığın adını zikredir ve sesinin irtibat kurulan kürenin tamamı içinde yayıldığını hayal eder. Celp edilen varlığın onu duyduğunu ve Tanrının kendisi çağırdığı için yanıt vermeye zorunlu olduğunu hayal eder.   

Adını çağırmaya devam ediniz, yüksek sesli bir çağrıdan giderek yumuşak bir fısıltıya dönüştürerek tekrarlayınız.

Çağrılan varlık kısa sürede Üçgenin içinde gözükmelidir.

Tabii ki, Bardon bu tekniği invokasyon (davet) için değil de evokasyon (celp) için uyguluyor. Her ikisi çok farklı majikal işlemlerdir. Ancak, deneyimli bir majisyen yukarıdaki yöntemi önceki Altın Şafak yönteme kıyaslayabilmelidir ve belirli bir Zodyak gücü invoke edebilmek için onu uyarlayabilmelidir.

 

Meditasyon Teknikleri

Ritüel metotları bir tamamen uzak durmak veya asgariye indirmek isteyenler meditasyon gibi benzeri yöntemler kullanabilirler. Burada, işlem uygulayıcının istediği kadar basit veya karmaşık olabilir. Hangi Burç üzerinde meditasyon yapacağınıza karar verdikten sonra (burada Koç burcundan başlayarak her bir burç üzerinde bir yıl boyunca tefekkür ettiğinizi varsayılmaktadır) onun sembolünü ve/veya İbrani harfini kalbinizde imgeleyiniz. Onunla ilgili doğru Tetragammaton (Dört harf: IHVH) permütasyonunu (becayiş) kalbinizde harfi döndürerek solduğunuzu hayal ediniz. Hatta bu İsmi içinize soluyup nefesinizi tutarken dönebilirsiniz ve sonra nefes verirken bu İsmi dışarıya solabilirsiniz ve ciğerleriniz boş olduğunda önünüze parlak beyaz ışıkla yazılı tutabilirsiniz. Bu alıştırma için normal dörtlü nefes şekli: nefes alma 4 (veya 5 veya 6), ciğerleri dolu tutma 4, nefes verme 4 ve ciğerleri boş tutma 4, yeterli olacaktır.   

Zamanla harfle olan bağlantını artır, burcun negatif yönlerinin her nefes verişinize azaldığını hissederken, içinizde onun erdemlerinin artığını hissediniz. İlerledikçe burcun gezegensel simgesini ve harfini ilave ediniz. Tabii ki, burada hayal gücünüzü kullanarak ilave edebileceğiniz şeylerin sınırı yoktur. Renkler, başmelekler ve diğer tekabüller çalışmadan çalışmaya yavaş yavaş ilave edilebilir.  

Kalp kullanılır, çünkü sezgisel şuurumuzun merkezi, ruhun tahtı ve gerçek öğreti için danışacağımız nihai mekandır. Bu metot İspanyol Kabalist Abulafia tarafından kullanılana çok benzerdir. Basittir, uygulanması kolaydır ve çok iyi sonuçlar verir. Tek gerekli olan İbrani İlahi isimleri imgelemek ve zamanla bir iki harf daha eklemektir.  

 

Bitirirken

Bu makalenin başında belirttiğimiz gibi, Zodyak maji uygulanması en zor ritüeller arasındadır, zira majikal uygulamalr hakkında kapsamlı ön deneyim, bilgi ve anlayış gerektirir. Ama aynı zamanda çabaya değer olabilir ve genelde öğrenci bu ritüelleri uygulamak istediği noktaya vardı zaman, ritüel alt unsurlarına aşina olacaktır ve Zodyak maji çalışması göründüğünden daha az zorlayıcı olacaktır.


[1] Bakınız: (Yedinci Yıl Doğa Filozofları Konferansı - Doğa Filozofları Patrice Malez Diskuru) (PON discourse by Patrice Malez, 7th Annual PON Conference), Wheaton, Ill. On İki İnsan Tipi  (The Twelve Human Types). 22, Haziran 1998.

[2] Bakınız: Doğa Filozofları Kabala Kursu, Ders 23 (PON Qabala Course, Lesson 23).

[3] Altın Şafak sisteminde Elementlerin sıralanması: Ateş, Su, Hava ve Toprak. Doğa Filozofları bu metodu kullanır, çünkü simya ve Kabala arasında daha iyi bir rabıta kurmaktadır ve bu Elementlerin yaratılış sıralanması değil, onların yaratılıştan sonra sıralanmasına dayanır. Bu konuda daha çok bilgi için Sefer Yetzirah (Oluşum Kitabına) bakınız. 

[4] Bakınız: Doğa Filozofları Kabala Kursu, Ders 143, sayfa 8 (PON Qabala Course,  Lesson 13, p.8.)

[5] Golden Dawn Geleneğine Kendi Kendine İnisiyasyon, sayfa 199 (Self-Initiation into the Golden Dawn Tradition, page 199).

[6] Tetragrammaton, Donald Tyson, Llewellyn Books.

[7] Temel Ezoterik Bilgiler, Ders 4, sayfa 9-10 Doğa Filozoflar (Fundamentals of Esoteric Knowledge, Lesson 4, p.9-10.  The Philosophers of Nature (PON). Copyright 1988.

[8] Arkana Majör Tarot kartları genelde Yollara, Sayılı kartlar kürelere (Sefirot) ve Saray Kartları Alemlere yerleştirilir. Ancak bu Altın Şafak ve türevleri tarafından izlenen bir gelenektir. Aleister Crowley sayılı kartlar için ilginç bir tekabülü vardır, buradar her bir kartı belirli astrolojik karışımları temsil eder. Bakınız Tot Kitabı (Book of Thoth). Ayrıca, modern Tarot konusunda en eski yazarlardan biri, Oswald Wirth, Arkana Major kartları Yollara değil Sefitot'a yerleştirir ve kısıtlı da olsa bazı ilginç tekabüller verir.  

[9] Bakınız: Doğa Filozofları Kabala Kursu, Ders 10 ve 11(See:  PON Qabala Course, Lesson 10 and 11); Temel Ezoterik Bilgiler, Ders 6, (Fundamentals of Esoteric Knowledge, Lesson 6); ve Aryeh Kaplan, Sefer Yetzirah/Oluşum Kitabı (Sepher Yetzirah, Samuel Weiser, York Beach, Maine).

[10] Temel Ezoterik Bilgiler, Ders 9, sayfa 9-10 Doğa Filozoflar (PON Fundamentals of Esoteric Knowledge Course, Lesson 9, p. 9-10.)

[11] Bu ritüel "Altın Şafak Mabedinin Sırları" (Secrets of a Golden Dawn Temple yazan Chic ve Sandra Cicero. Llewellyn Publications, St. Paul, MN.1992. sayfa. 428) kitabında verilen Koç Burcu Ritüelinden esinlenmiştir.  

[12] Majikal Evokasyon Uygulaması (The Practice of Magical Evocation) yazan Franz Bardon, Ruegger-berg Verlag. Wippertal, 1991 sayfa 129.

[13] Majikal Evokasyon Uygulması sayfa130

[Ana Sayfa ][Yazılar