[Ana Sayfa ][Yazılar

Pat Zalewski ile Söyleyiş

Hazırlayan J. S. Kupperman

Çeviren Kemal Menemencioğlu - Translation Copyright © 2003 hermetics.org

All Rights Reserved. Copyright © The Journal of the Western Mystery Tradition. 2002

Journal of the Western Mystery Tradition
No. 2, Vernal Equinox 2002

Patrick J. Zalewski ("Saleski" olarak telaffuz edilir) tanınmış bir Altın Şafak alimi ve majisyendir. "Altın Şafak Enokyan Majisi ("Golden Dawn Enochian Magic"), "Altın Şafak'ın Gizli İç Cemiyet Ritüelleri" ("Secret Inner Order Rituals of the Golden Dawn") gibi Altın Şafak ile ilgili birçok kitap yazmıştır. Ayrıca Altın Şafak Dergisi Serisi'ne ("Golden Dawn Journal Series" düzenli olarak makale vermiştir. Son ayakta kalan Stella Matutina mabedinde inisye olarak kendisi ve birlikte kitap yazdığı eşi Chris, uygulamalı 7=4 dereceli Altın Şafak inisiyeleridir.   

Zalewski, Yeni Zelanda'da Mathers altında orijinal Altın Şafak üyelerinden Dr. Felkin tarafından kurulan Whare Ra mabedi tarafından aktarılan Altın Şafak öğretilerini yeniden diriltmek için çaba vermiştir. Zalewski, merhum Israel Regardie ile yakın irtibat kurmuştu ve Whare Ra mabedi üyesi Jack Taylor tarafından ders almıştı. Taylor bayan Felkin idaresi altında Whare Ra'da bulunmaktaydı ve hem Dri. Felkin'in, hem de Mathers'in orijinal öğretilerine erişimi vardı.

Zalewski, Batı Mister Geleneği Dergisi için bir söyleyiş yapmayı kabul ettiğinde, bu fırsata hemen atladım.

JSK - Altın Şafak Geleneğinde kökenli bir silsile zorunluluğu konusunda ne düşünüyorsunuz? Yetenekli ve talimli her hangi biri bu akımla rabıta kurabilir mi (kendi kendine inisiyasyon) yoksa bir şekilde esas Cemiyet ile bağlantısı olan bir mabette inisiye mı olmak gerekir?

PZ -   Her ne kadar kendim bu işlemden bizzat geçtiysem de, hiç bir zaman gerekli görmedim, zaten bundan dolayı yazmaya başladım. Amacım, Yeni Zelanda'da, Taylor altında geçirdiğim deneyimleri bu insanlara erişim sağlamaktı.  Birçok mabetlere sıkça demişimdir, eğer bir G.D. Mabedi kurmak istiyorsanız, beklemeyiniz kurunuz gerisi sonra gelir. Ancak herkes hemfikir değil ve bence eğer silsilesi olan bir mabede gitmek istiyorsanız, iyi edersiniz. Doğru silsile doğru öğreti anlamına gelmelidir ve bu köklü bir silsilenin sağladığı avantajdır.

JSK - 5=6 İnisiyasyon ritüeli ve Adeptus Minor'un Gül Haç Lameni dışında, R.R. et A.C.'nin [Not: Ordo Rosae Rubeae et Aureae Crucis, İkinci Cemiyet] nesi "Gül Haçlı"? Esas tarihi Gül Haç Manifestolarında belirtilen fikir e amaçları ile R.R. et A.C.'nin fikir ve amaçları arasında nasıl bir bağlantı görüyorsunuz?

PZ -  Güzel bir soru ve bunu birçok kez kendime sordum. Günümüzdeki önemli sorunlardan biri de, 5=6 dışında Mathers, Westcott veya Felkin'in daha yüksek öğretilerini ve bunları nasıl uyguladıklarını genel halk hiç bir zaman görmemiştir.  Tüm 5=6 yeniden doğma ilkesi Rosenkreutz felsefesinde gömülüdür, ayrıca insanlara eşit muamele göstermede kardeşlik (fraternal) ilkesi de rol oynar. Felkin ritüelde Gül Haç kavramını Mathers'e kıyasla daha çok işlemiştir.  

JSK - Bunu biraz açar mısın? Mathers, Westcott ve Felkin'in daha yüksek öğretilerinde Gül Haçlı olan ne vardır? Felkin ne bakımdan Mathers'e kıyasla Gül Haç kavramına daha çok yanaşmıştır? Neden böyle düşünüyorsunuz?

PZ. - Bence Altın Şafak'ta Gül Haç bir şablon olarak kullanılmaktadır, ama ikinci Cemiyeti budur anlamına gelmez. Diskurlarda (flying rolls) C.R.C.'a [Christian Rosencreutz] birkaç kez atıfta bulunmaktadır, ancak bu daha ziyade örnek olarak verilen geleneksel bir varsayım (ad hoc) niteliğindedir. Bu bağlantılar 5=6 Hücresinde (Vault) vardır, ama çoğu insanın bilmediği şey, R.R. et A.C.'deki Hücre şekli Westcott ve Societas Rosicrucian in Anglia cemiyetinden gelmektedir. Duvarları açısından neredeyse Altın Şafak Hücresiyle tamamen aynıdır.  Felkin C.R.C. [Gül Haç kavramına] ne derece ulaştığı, zor bir soru, ama kağıtlarına bakılırsa bu Whare Ra'da vurgulanmaktaydı.  Felkin daha çok Mason'du, Mathers ise esrarlı entrika adamıydı.    

Ancak, Altın Şafak içinde bu kadar yıl geçirdikten sonra, diyebilirim ki Mathers'ten çok Westcott ağır basar. Westcott 1925 yılında ölümüne dek Felkin'e S.M.'de (Stella Matutina) yardımcı oldu. Mathers'in yüksek öğretilerinin çoğu Kabalistik'ti.  Hatta, Mathers'in Th.A.M. [Theoricus Adeptus Minor, Adeptus Minor alt derecelerin biri]  yazılarını ve Praticus Adeptus Minor Derecesi ile ilgili kendi çalışmamı kapsayan bir kitabı bitirmek üzereyim.  Bu kitap çoğu yayınlanmamış yazılarla doludur. Kitap yaklaşık olarak 200 küsur sayfa olacaktır (A 4 veya standart dosya kağıdı). Chic'in [Cicero] web sayfasında kitap hakkında bir açıklama yapacağım. Bu kitabı yazmamın sebebi insanlar ona erişim sağlamaları içindir.           

JSK.- Eğer 5=6 derecesi kardeşlik etkisiyle insanlara eşit olarak muamele etmenin Gül Haç ilkesi üzerinde odaklanıyorsa,  o zaman 6=5 ve 7=4 dereceleri ne üzerinde odaklanmaktadır? 

PZ. - Bu oldukça çetin bir soru, zira değişik zamanlarda, değişik mabetlerde, değişik şeflerle bu değişmiştir. Mathers'in  6=5 (A.0.'da) derecesi öğretileri Portal Ritüeli ve içeriyle ilintiydi ve 7=4 öğretileri tekrar 5=6 ritüeline irdelemekteydi. Sanırım ki Felkin de Mathers'in yolunda gitmekteydi ve öğretileri Waite'inkiler gibi daha mistikti, ama halen Gül Haçlıydı.   

Günümüzde artık bu böyle değildir ve C.R.C. felsefesi sadece bir felsefe olarak kalmaktadır. Oysa, Felkin ve Mathers ona karşı derin inançları vardı. Ama yine de Gül Haç ilkeleri halen geçerlidir. İnsanlar aksi şekilde davranmadığı sürece herkese eşit davranmaya çalışırım ve bu benim kardeşlik ilkesine katkımdır. Kimseye karşı ne kinim vardır, ne de gıcığım vardır ve başka insanların ne düşündüğüne takmam. 

JSK - Sizce, Altın Şafak geleneğinde çalışan insanların ulaşmaya çalışmaları gerektiği Gül Haç ideali nedir? Bu Mathers, Felkin ve Regardie gibi kişiler tarafından nasıl etkilenmiştir veya etkilenmelidir?

PZ. - İyi bir soru! Bence ideal çoktan kaybedilmiştir, ama yine de kişileri birbirine bağlayan bazı kardeşlik bağları mevcuttur. Bence şimdilik bu kadar yeter. Eğer insanları seversen onlarla çalışırsın, eğer sevmezsen çalışmazsın. Bu o kadar basit. 

JSK. - Mathers ve Felkin arasında söz ettiğiniz farklara gelince, bunlardan herhangi biri Adeptus Major ve Adeptus Exemptus derecelerinin tam bir programını geliştirdiler mi? Eminim ki bu derecelerinin en azından bir özeti birçok okuyucumuzu ilgilendirir. 

PZ.- Felkin Th.A.M. dereceleri bir kenara attı ve sadece 5=6 derecesinden 6=5'e geçiş yaptı. Felkin'in 6=5 derecesi 7=4'e dek olan ritüeller üzerinde daha yoğun çalışma kapsamaktaydı ve skolastik açıdan yüksek değildi.  Felkin'in Mathers'in nasıl çalıştığını bildiğini sanmıyorum. Ritüel talimatları okula geri dönüp bir talim öğretmeninden antrenman almaya benzerdi. Her şey eksiksiz olması gerekirdi.  Sanırım Felkin altında 5=6 derecesine gelen biri Altın Şafak pratik majisi ve ritüeli hakkında A.O.'dakilerden daha fazla biliyorlardı. Ancak A.O. üyelerinin Mathers'ten bilgi almakla daha çok skolastik olduklarını sanıyorum. Mathers Elemental derecelerinin yüksek dereceler için esas etüt konuları oluşturmasını isterdi. Örneğin, 1=10 Th.A.M. için geçerliydi. 2=9 Praticus Adeptus Minor için geçerliydi. 3=8 Philosophus Adeptus Minor ve 4=7 Adeptus Adeptus Minor Dereceleri için geçerliydi. Felkin bu derecelerin dökümünü Dış Cemiyette veriyordu. Portal derecesi tabii ki 6=5 derecesinin etüdüydü ve 5=6 derecesi 7=4 derecesinin etüdüydü. En azından o bu şekilde düzenledi, ancak bir şeyler oldu ve sanırım ki Mathers bu yüksek derecelerinin etütlerini tamamlamadı ve bu konuda hiçbir kanıtımız yok.  Bütün çabalarını İsis hareketine vermişti.

JSK - Whare Ra Mabedinin eski üyelerinin içlerine  nasıl girebildin? 

PZ. - Bu ya kaza, ya da ilahi taktirle oldu, hiç bir zaman hangisi olduğunda emin olmadım. Kısacası, üyelerine Whare Ra hakkında bilgi talebinde bulunarak yazdık, bize olumsuz yanıtlar verildi. Percy Wilkinson'a gönderdiğimiz bir mektuba Jack Taylor yanıt verdi, bizi görüşmek üzere beklediklerini yazdı. Aslında bir gün sonra o bölgeye uçmak üzere rezervasyonlarımız vardı, bu normal yollardan bilebileceği bir şey değildi.  Jack birçok eski Whare Ra üyesini bir araya getirmişti. O yeminlerini bir kenara bırakarak istediklerimizi göstermelerini söyledi ve iş böylece çözümlendi.  

JSK. - Siz ve Chris, Altın Şafak evraklarını yayınlama kararına nasıl  vardınız? 

PZ. -  En ufak bir fikrim yok.  Regardie yayınlama konusunda söz vermeme ikna etti. Benim gibi Yeni Zelanda'dan tanınmamış birinin ne yazacağını kimsenin ilgileneceğini sanmıyordum.  

JSK. - Öğretmeniniz Jack Taylor ile aranızda geçenleri anlatabilir misin? 

PZ. - Bu konuda bir kitap yazabilirim.  Çok mistik bir insandı ve gerek hem bana, hem de Chris'e güveni vardı. O bizi daha çok renk konusunda yönlendirdi. 

JSK. - Israel Regardie ile nasıl tanıştın?

PZ.- Elime geçen bazı dokümanlar konusunda ona yazdım.  Regardie, Felkin'in [Rudolph] Steiner'den aldığı bu dokümanları hiç duymamıştı,. Yaklaşık olarak bir yıl mektuplaştık, sonra da Wellington, Yeni Zelanda'ya beni görmeye geldi.  Cris Monnastre ile birlikte gelmişti ve Altın Şafak öğretisini yayma konusunda ona yardımcı olmamızı istemişti.  

JSK. - Onunla yaşadıklarını anlatabilir misin? 

PZ.- Çok hoş biri. Gösterdiği çabalardan dolay ona onur mükafatı olarak 6=5 derecesini verdik. Bunu hiç bir zaman talep etmemişti. Onu ne kadar taktir ettiğimizi göstermek için özellikle yapmak istediğimi bir şeydi.     

JSK. - Altın Şafak geleneğin geleceği için ne görüyorsun? 

PZ. - Farklı öğretmenlerle değişik yönlere gidecektir. Bu bir yaşam gerçeğidir. Benim yolum bazı farklı gruplarla aynı olmayacaktır. 

JSK. - Kitaplarında hem Batı, hem de Doğu ezoterizmde özgeçmişinden söz ediyorsun. İlk kez nasıl ve ne zaman okültizme ilgi duyduğunu anlatabilir misin? Ve hem Doğu, hem de Batıyı içerecek şekilde kendi yolunun nasıl geliştiğini anlatabilir misin? Her iki gelenekte sizi ne celbediyor ve bu geleneklerin birbirini nasıl tamamladığını algılıyorsun? 

PZ. - Ha! Burada derin kazıyorsunuz görüyorum. İlk aşkım, 1965'te çalışmaya başladığım Uzak-Doğu savaş sporlarıydı ve halen öyledir, oradan Yogaya geçtim. Sonra da 60'lı yılların sonunda Yeni Gine'ye gittim ve Tai Çi çalıştım. Savaş sporları yaparak Hong Kong ve Macao gittim, sonra Filipinlere ve en sonunda kendimi Tayland'da buldum. Hatta, (sonradan Laos'ta ortadan kaybolan) ünlü oyuncu Errol Flynn'in oğlu Sean beni bir Tai Boksçuyla birlikte ringe soktu, ve pestilim çıkıp yere serildim. Maçtan sonra bana buz torbaları bulmak için Bangkok'ta tur atmıştı. Sonra Hindistan'a gittim ve Tantrik usta Vivan Dotta altında ders aldım, sonra Nepal'a gittim. Yıllar sonra Yeni Zelanda'ya yerleştim ve direkt olarak şifa için Çakralar ve süptil beden üzerine çalışan radyoniks üzerine çalıştım.

Savaş sporları benim için dönüm noktasıydı. 1965 yılında Avustralya'da karateye başladım ve halen çalışmaktayım. Yıllardır çalıştıktan sonra uluslararası müsabakalara girdim, 70'li yılların ortasında Kabala üzerinde çalışmalarımı ilerlettim.

Kabalistik sistemi pratik açıdan açıklamak her zaman oldukça zorlayıcı bir iştir ve öğrendim ki Whatre Ra'da Çakralar ve sübtil bedenlere meyil edilmektedir. Bu da benim için iyi çalıştı, bundan dolayı bu sistemi Altın Şafak Kabalası kitabımda açıkladım.             

JSK. - Sizi ilk kez Batı okültizme ve özellikle Altın Şafak sistemine ne çekti?

PZ. - Altın Şafak ve Crowley hakkında bir şeyleri kısaca okumuştum, ama Regardie'nin Altın Şafak kitabını okumaya başladığım an sanki eski bir dostla karşılaşmıştım.  

JSK.- Yakınlarda Altın Şafak Kabalası ("Kabbalah of the Golden Dawn") kitabını İngiltere'de tekrar Castle Publishing aracıyla yayınladığını gördüm, bunu yapmana ne etkiledi? 

PZ. - Elimden gelen bir şey yoktu. Llewellyn Yayıncıları bana ciltli sürümün haklarını sattıklarını söylediler. Aynı zamanda ben telif haklarımı tekrar üzerime almak için müzakere yapıyordum ve iletişimde bir sorun oldu. Kısacası şöyle: Thoth Publishing (Yayıncılık) kağıt kapaklı baskıyı yayınlayacak ve Castle ciltli baskıyı yayınlayacaktır. Llewellyn bana kimin hakları aldığını bile söylemedi, ciltli baskıyı daha hiç görmedim.  

JSK.- Son olarak, hazırlıkta olan kitaplarını anlatabilir misin? 

PZ. - Altın Şafak Evokasyon ve Tılsım teknikleri çıkmak üzere. Diğer bir kitap Th.A.M. [Theoriticus Adeptus Minor] ve P.A.M. [Practicus Adeptus Minor] derece kağıtları ile ilgili kendi çalışmalarım üzerindedir, ayrıca Mathers'in yayınlanmamış birçok kağıtları  verilmektedir. Üçüncü kitap eski Altın Şafak posta derslerinden alınmış Kabalistik kitabımdır.  Dördüncü kitaba eşimle birlikte yeni başladım, konusu Hayat Ağacıyla bağlantılı Psikoterapi çalışmalarıdır. 

[Ana Sayfa ][Yazılar