[Ana Sayfa ][Yazılar] 

Tarot 

Arkana Major Kartları 

Yazan G.H. Soror Q.L. (Bayan Felkin) 

Türkçe'ye Tercüme Eden: Kemal Menemencioğlu - Translation Copyright © 2002 hermetics.org                 

Dr. ve Bayan Felkin önemli Altın Şafak Hermetik Cemiyeti üyeleriydiler. Paris'te oturan AŞHC kurucularından ve başkan Mathers ve İngiltere'deki üyeler arasındaki kopmadan sonra, Dr. Felkin Mathers'den kopan ve Stella Matutina (Gümüş Yıldız) adını alan İngiltere'deki mabetlerin başkanıydı. Mather'den ayrılmakla asi mabetler ile Altın Şafak akımın arkasındaki efsanevi Gül Haç "Gizli Üstatlar" irtibatı kopmuştu. Bunu telafi etmek için Dr. Felkin uzun bir süre Almanya'da "Gizli Üstatları" aradı, ayrıca bedensiz bazı varlıklarla irtibatlar kurduğu da söylenmekte. Daha sonra Dr. Felkin ve karısı Yeni Zelanda'ya yerleştiler ve bu ülkede Altın Şafak akımını yerleştirmek için seferber oldular. Kurdukları cemiyet disiplini ve kapsamlı öğretisi ile ünü günümüze dek ayakta kalabilmiş ender AŞHC'lerdendir. Burada not şeklinde bazı açıklamalar koymamız gerekti. Ayrıca, ek bilgi için Altın Şafak Hermetik Cemiyeti 3.Bilgi Tebliğ ve 4. Bilgi Tebliğe danışınız.


(Not: 78 Tarot kartı, 22 Arkana Majör (Büyük Sır) ve 56 Arkana Minör (Küçük Sır) içerir. 

Altın Şafak öğretilerinde 22 Tarot kart, 22 İbrani harf ve Kabalistik Hayat Ağacının 22 yoluna tekabül eder. Bunlar ayrıca 3 element, 7 gezegen ve 12 burca tekabül ederler (3+7+12=22). Ayrıca bunlar belirli renkleri tekabül eder (örneğin: kırmızı = ateş, mars, koç; mavi= su, jüpiter, yay; sarı = hava, güneş, aslan; turuncu = merkür, ikizler vs.). Tarot kartların sayıları da hesaba alınır, 22 kart 0'dan başlayarak 21'e dek sayıları vardır. Altın Şafak sisteminde bunlar sıralarına göre 0"dan başlayarak (bir yer değişim hariç) hayat Ağacındaki yollar üzerinde yerleştirilir (Yollar 1-10'a dek sıralanan Sefirot'tan sonra sıralandığı için 11'den başlar. 11. yola 0 numaralı kart, 12. yola 1 numaralı kart, 13. yola 2 vs.). Kartlar üzerinde tefekkür edilirken ayrıca temasta oldukları Sefirot'ta hesaba alınır. 

56 Arkana Minör ise 16 Saraylı kart ve 40 sayılı kart içerip, bildiğimiz oyun kartlarına yakın benzerliği vardır. Altın Şafak öğretilerinde 1-'den 10 sayılı kartlar 1'den 10' sayılı Sefirot'ta tekabül eder. Ayrıca astrolojik dekanlara da tekabül ederler. 16 Saraylı kart direkt elementlere tekabül eder. Ayrıca seriler (asa, tılsım, kılıç, kupa) elementlere tekabül eder (Altın Şafak sisteminde asa=ateş, kılıç=hava, kupa=su, tılsım=toprak). Saraylı asiller ise Kabalistik alemlere tekabül eder (kral=Olam Atzilut, kraliçe=Olam Briah, prens=Olam Yetzirah, prenses=Olam Assiah).

Aşağıdaki kartların ilginç yönü klasik Altın Şafak sisteminden farklı olarak  0.Apdal kartının karşılığına hava yerine Uranüs; XII. Asılı Adam kartı karşılığında Su değil Neptün ve XX. Kıyam kartı karşılığında ateş değil Pluto vardır.

Bu yazıda Tarot kartlarının neden siyah beyaz gösterildikleri sorulabilir. Bunun açıklaması, Tarot kartlarının pratik kullanımında kartların kullanıcı tarafından hazırlanmaları veya bunun zor olması durumunda en azından renklerinin kullanıcı tarafından boyanması önerilir. Bu uygulama Altın Şafak üyelerinin kullandığı hemen hemen bütün kıyafet, (kılıç dahil) alet vs. için geçerlidir. Örneğin, Tarot'a epey ağırlık veren ve Altın Şafak Hermetik cemiyetinin bir türevi olan B.O.T.A. piyasaya sürdükleri Tarot kartlar arasında bu şekilde boş kartlar da vardır. Ayrıca piyasada tamamen boş kartlar da satılmaktadır. Bu şekilde kullanıcı tarafından hazırlanan kartların onunla daha yakın bir rabıta kurduğu ve tılsım gibi manyetik bir şarj aldığı inanılmaktadır. 

Bu yazıda ifade edilen renklere gelince, Altın Şafak öğretilerine göre her bir sefira ve her bir yolun dört aleme tekabül eden dört rengi vardır. Kartların mümkün olduğu kadar ait oldukları yolun renklerinde boyanması gerekir.)   


Küçük Arkana kartları bize Sayı, Renk ve Element titreşimleri veya diğer bir deyişle sayı ve renklerin çalıştığı planı verir. Böylece, Tılsımların Onlusunda maddi plan, Malkut sefira'sında çalışan On sayısı, sarı, zeytin yeşili ve kızıl-kahverengi vardır. Oysa Asaların Onlusunda bunlar saf enerjide çalışırlar. Bu kartlarda Sefira renkleri bulut renkleri ve planlar sembol renkleri olarak gösterilirler.   

Her bir serideki asiller şöyle yorumlanabilir:

Potansiyel Güç - Kral

Düşünceli Güç - Kraliçe

Hareket Halinde Güç - Prens

Alım ve Aktarım - Prenses

Bütün bu kartlar elementlerine ve bağlı oldukları Sefira'ya göre renklendirilir. Ama Büyük Arkana'da ilahi tezahüratın anahtarları bize verilmektedir, her biri ayrı düşünülmesi gereken bir bireysel güçtür. Hiç bir zaman unutulmamalıdır ki Arkana Majör kartları beşeri güçlerin değil, kozmik güçlerin sembolleridir. 


0.  ABDAL 

(Not: Soytarı tipli bu kartta "deli" de denmiştir. İngilizce "Fool", aptal (abdal) veya budala (Buda-la) anlamına gelir. Ancak Altın Şafak sisteminde bu kartı en başa koymakla taç, Kether ve hikmet, Hokmat arasındaki yola yerleştirmektedir. Dolayısıyla tanrıya yakınlığıyla aklı dönmüş bir "aptal" değil bir "abdal"ı sembolik olarak uygun görülmektedir. Bu ara belirtmek gerekir ki Altın Şafak Tarot destesi görüntü ve sembol bakımından diğer destelerden biraz farklıdır. Daha eskiden Eliphas Levi ve diğer Fransız okültistler tarafından bu kartın Kabalistik tekabülü en alt sıralara konularak tamamen farklı (ve uyumsuz) bir tekabül sistemi ortaya çıkmıştı. Çünkü bütün kartların sırası değişmişti.)    

Bu kartta genelde kılığı kıyafeti fakir birinin ona saldıran ve giysilerini parçalayan köpeğe aldırmadan yürüyen birini resmetmektedir. Bu sadece kartın düşük anlamını görüntülemektedir ve San Pavlos'un söz ettiği İlahi Budalalık konusunda ima vermemektedir. Ancak Altın Şafak destesinde daha derin anlamı açıklamak için gayret sarf edilmiştir. Çıplak bir çocuk sarı güller veren bir ağacın altında yatmaktadır. Bu altın güller Mutluluk Gülleri ve Sessizlik Gülleri. Elini güle uzatırken tasma kayışıyla bir kurt tutmaktadır. Bu da saflıktan dolayı kontrollü tutulan dünyevi bilgeliktir. Renkler, bir ilk bahar sabahını anımsatan açık sarı, açık mavi, yeşil sarıdır.    

 


I.  MAJİSYEN

(Genelde Türkiye'de basılan bu Tarot karta "Büyücü" denilir. "Majisyen" lakabını tercih etmemizin sebebi sitemizin"Maji" yazınsında belirtildiği gibi Majinin arkasında bir felsefe vardır. Altın Şafak öğretilerinde de majisyen evrenin gizli yönlerini araştıran, evrensel kanunlara uyum sağlayan inisiye kişidir. Bu kartta elementleri temsil eden majisyenin aletleri gösterilir. Bunlar ayrıca kartlarda hakim serilerdir (asa, kılıç, kupa, tılsım).   

Zihin tarafından kontrol edilen elemental güçlerin birliği ve dengesini temsil eder. Üstat elemental aletleri Altar (sunak) üzerinde kutsamaktadır. Bet harfi ve Merküre tekabül eden yolu taç Keter ile Binah arasında, Aimha ve Elohim arasında bir bağ kurar. Dolayısıyla, majisyen bilgi toplayıp saklayan ve sonrada Yaşam Evi, Binah'a aktaran zihindir. Yolun 12 sayısı Zodyağın sentezi ve Merkür'de gezegenlerin sentezini ima etmektedir. Sarı, mor, gri ve çivit renkleri büyük üstadı çevreleyen esrarengiz astral ışığı göstermektedir. Daha önceki kartın Krişna, Harparkrat ve Dionysius ile ilintili olduğu gibi, bu kart da Tehuti ve Hermes ile ilintilidir.     
 


 

II.  BAŞ RAHİBE

Baş Rahibe, Venüs ve Aslan Yollarını kesen Kether'i Tifaret'e bağlayan uzun yolu idare eder. Bütün enerjilendiren güçleri kendisinde toplayan ve açığa çıkarılacağı zamana dek saklayan yaşamın kaynağını kontrol eden büyük dişi güçtür. Gök mavisine doğru kararan soluk mavi, gümüşi beyaz, gümüş ve arada bir turuncu ve alev parıldamalar bu fikirleri destekliyor.   III.  İMPARATORİÇE

O İsis'in bir yönünü; Doğanın yaratıcı ve pozitif tarafını ifade eder. Hilal, dolunay ve yarım ay tarafından simgelenen Mısır Üçlüsü İsis, Hathor ve Neftis'i Tarot'ta Baş Rahibe simgeler. İmparatoriçe İsis, ya hilali ya da Venüs'ü sembolü olarak alır. Adalet, Neftis ise, yarım ayı alır.   

İsis ve Venüs Aşkı verirken, Hathor da ziyade Mistiği temsil eder, Yesod'dayken Tifaret'in Güneşini yansıtan dolunay, güneş ışını Gimel Yolundan aktarır. Pratik bir Tarot okumasında İmparatoriçeyi sadece Okültizm olarak ve Baş Rahibeyi  ezoterik örgütten gayri zahiri din olarak yorumlamak caizdir.   

Harfi Daleth olan İmparatoriçe, Venüs Hücrenin kapısı olduğu gibi içsel misterlerin Kapısıdır. Renkleri zümrüt yeşili, gök mavisi, turkuvaz veya gül pembesi.  

 


IV.  İMPARATOR

Burada kırmızının değişik tonlarıyla belirtilmiş büyük enerjilendiren güçler vardır. Kırmızı, yolların her plan/aleminde aynı kalarak, sadece kırmızının değişik tonlarına değiştiğine dikkat etmek mümkün. Böyle Koç burcu, İmparator, General kan kırmızısı, derin kızıl, kırmızı, al rengi ve alev kırmızısı. O Fatih, Ho Nike, ister savaşta ister aşkta Mars'ın ihtiraslı sözcüsüdür. İmparatoriçe pozitif dişil olduğu gibi, o da pozitif erildir.      


V.  BAŞ RAHİP

Baş Rahip, Baş Rahibenin karşılığıdır. Koç Mars evi ve güneşin güçlü olduğu burç olduğu gibi, Boğa da Venüs evi ve ayın güçlü olduğu burçtur. O erilin mistik yönlerini yansıtır. İmparator yapan olduğu gibi, o düşünendir.   

Onun renkleri İmparatordan farklı olarak, çok değişir. Kırmızı, turuncu, kahverengi, derin kahverengi ve kestane rengi örtülü düşünce, içsel güç, dayanıklılık, tefekkür ve uzlaşma ima eder. Bu kart sıkça Üstatların gizli korumasını ima eder. 


 

VI.  AŞIKLAR

Aydınlanma ve içsel özgürlükle sonuçlanan ilhamın sezgiye etkileşimi - alışkanlık ve maddiyatçılığın zincirlerini kesen kılıç, korku Ejderhası ve durgun sularından Andromeda'yı kurtaran Perseus.

(Not: Bunun diğer kartlardan farklı bir Cemiyet kartı olduğuna dikkat ediniz. Andromeda bir taşa zincirlenmiş ve ejderha ayalarındaki sulardan yükselmektedir. Perseus havada uçarak kılıçla yardımına koşuyor. Buradaki motifler Waite destesinden tamamen farklıdır. Israel Regardie).

Renkler turuncu, mor, eflatun-gri ve inci grisidir. Turuncuyla zıtlaşarak parıldayan renk mavidir, oysa morla zıtlaşarak parıldayan renk sarıdır. Parıldayan zıt renkler öz renkleri daha açık bir şekilde ortaya koymak için her zaman kullanılabilir. Pratikte bu kart genelde duyarlı anlayış anlamına gelir.    


VII.  SAVAŞ ARABASI

Burada simgesel olarak insan ruhunun daha düşük nefs ve beden ilkeleri üzerinde kurduğu hakimiyeti görüyoruz.  Galip bir şekilde illüzyon bulutları aşıp astral plandan geçer ve yüksek alemlere erişir. 

Amber, gümüş-gri, mavi-gri ve akşam göğün derin mavi-mor renkleri bu sembole açıklık getirir. Psişik varlığın yüceltilmesi anlamına gelir. 


VIII.  KUVVET

Bu kart da üst niteliğin alt niteliğe hükmetmesi anlamına gelir. Ancak bu durumda, ayakları sağlam bir şekilde yere bastığı ve başının etrafında kara bir peçe uçtuğu ve onu etrafını sardığı halde nefs ihtiraslarını kontrol eder. Soluk yeşil, siyah, sarı-gri, kızıl amber olan renkleri gerekli dayanıklılık ve metanet ima ederler, ama sarı-yeşilin parıldayan zıt rengi olan derin kırmızı gül rengi sevk edici gücü verir.  


 

IX.  MÜNZEVİ

İhtiyat.  Bu kartı etüt etmek için üç unsur bir araya getirilip karşılaştırılmalıdır, zira inisiyasyonun üç evresini temsil ederler.  Cüppe ve pelerin içinde sarılı, yolu aydınlatmak için fener taşıyan ve adımlarını desteklemek için asa taşıyan adam.  O sonsuz arayıcı, seyyah ruhtur.  Cüppe ve pelerini toprağın kahverengisidir ve üzerinde akşam göğü vardır.  Ama etrafında ilk baharın nazik sarı-yeşilleri ve mavi yeşiller vardır ve kalbinde de ilk bahar esmektedir.X.  KADER ÇARKI

Etz Hayim, veya Kabalistik Hayat Ağacında Çark [Kader Çarkı veya Çarkı Felek] Merhamet Sütunu üzerinde, Netzah'ı Hesed'e, Zaferi Merhamete bağlayan yol üzerinde yerleştirilmiştir. Sadece ebedi özgürlüğe kavuştuğumuz zaman çözebileceğimiz sonsuz gizem, altta Plüton maymunu ve üstte Mısır Şfenksi tarafından idare edilen Işık ve Karanlığın, Zaman ve Sonsuzluğun etkileşimleri altında deneyim ve gelişimin dönüşleri, Zodyak'ın dönen merdivenidir.  Bu kartın temel renkleri mavi, mor, derin eflatun ve sarıyla aydınlanmış mavidir. Ama tekerleğin Zodyaksal parmakları renk tayfının, Maymun Malkut, Sfenks ana renkler ve siyah  renklerinde olmalıdır.  XI.  ADALET

Luna'nın (ay) üçüncü yönü ve İsis'in ikiz kız kardeşi Neftis. Aşktan farklı olan Adalet. Sembolleri Kılıç ve Terazidir. Kız kardeşi gibi yeşil giymektedir, ama bu İsis'in zümrüt yeşiline kıyasla daha soğuk ve keskin bir yeşildir. İkincil renkleri mavi, mavi-yeşil ve soluk yeşildir. Sadece parıldayan zıt renkleri kullanarak gizli sıcaklığı ve istikrarı bulabiliriz.XII.  ASILI ADAM

Anlamı gözden kaçan, son derece derin bir semboldür. O fedakarlıktır -   alt düzeni yüceltmek için yükseğin alta inmesidir. Ruhun maddeye inişi, Tanrının insanda enkarne olması, maddeyi aşmak, maddenin dönüşümü için maddi şartlara teslim olmaktır. Renkleri içinde zeytin yeşili, yeşil ve açık kahverengi-yeşil bütünleşmeden karışmış derin mavi, beyaz, siyahtır.XIII.  ÖLÜM

Dönüşüm ve dağılma simgesi. Evrimin gereklerine uyum sağlayıp Zaman / Mekan değişimlerinden varlığını sürdürebilen radikal bir değişim geçirmeyen, zamanın yıkıcı gücünü tek aşabilen iskelet bu simgenin temelini oluşturduğu söylenebilir. Asılı Adam yukarıdan çalışan ruhun dönüştürücü gücü olduğu gibi, bu da aşağıdan çalışan Doğanın dönüştürücü gücünü gösterir. Renkler varoluşun hakim koyu ve açık mavi-yeşilleri ve turuncu ve turuncu-kırmızının zıt parıldayan renkleridir. XIV.  DENGE

(Not: Denge veya daha doğru olarak Muvazene kartının burcu Yaydır ve Hayat ağacındaki yeri Yesod ve Tiparet arasındaki yoldur. Aşağıda söz edilen benzetme altındaki yollar bir yay görünümü sağlamsından doğar. Gerilmiş olan bu yayda Denge kartının bulunduğu 25. yol bu yay tarafından fırlatılan bir ok görünümündedir.) 

Burada denge Terazi burcunun dengesi değil, ama gerilen yayın gücünü alan ve havayı yaran Yay burcundan fırlayan okun hız dengesidir. Bu denge Satürnün kısıtlayıcı gücüyle Ateş ve Suyun, Şin ve Kofun karşılıklı etkileşimini ve Marsın tetikçi ateşlendirici enerjisini gerektirir. Bütün bunlar Toprak ve Suyun arasında duran, arasında canlı suyun akışı geçen iki kap tutan, arkasında yanardağı bulunan figürle simgelenmektedir. Renkler parlak mavi, mavi-gri, taş mavisi ve leylak-gridir.  XV.  ŞEYTAN

Bu kart 13 sayılı kartla birlikte etüt edilmelidir. Bunlar evrenin iki büyük kontrol eden, merkez-kaç ve merkez-gel, yıkıcı ve bereketli, dinamik ve statik güçleridir. İnsan nefsi dönüşüm işlevinden korkar ve nefret eder, dolayısıyla bu simgede kadın ve erkeklerin hayvansal görünümlü alt tarafları zincirlerle bağlı gösterilmiştir. Ama bu değişim ve dağılım korkusu yaşam gücünü dengelemek ve sürekliliği sağlamak için gereklidir. Renkler çivit, parlak kahverengi, altın kahverengisi ve gridir. XVI.  KULE

Her zamanki gibi kırmızı her dört plan/alemde farklı tonlarla hakimdir. Böylece burada parlak kızılı daha derin bordo-kırmızı, amberle bezenmiş alev kırmızısı buluyoruz. Karşıtlık yapan yeşil tonları kırmızıyı öne çıkarmak içindir. Kurulu formları parçalayan ve yeni formlar için yer açan şimşeğin yıkıcı gücü dönüşümden veya yüceltmeden ziyade devrimi, muhafazakarlık yerine yıkıcılığı simgeler. Enerjinin atalete saldırmasıyla kendilerini rahatlık ve gelenek duvarlarıyla çevreleyenler silkinir.      XVII.  YILDIZ

Bu kart her şekil ve yönüyle aşkın yönlendirici gücü Venüs'ün yedi köşeli Yıldızının Kova sularının üzerinde parlamasını gösterir. İnsanoğlunun arasında bulunduğu sürece ruhu aydınlatır, böylece Satürn'ün kısıtlayıcı bağları arındırıcı Vaftiz sularında dağılır. Ruhu simgelen kumru Bilgi Ağacının üzerinde uçarak nihai erişim vaatlerini vermektedir ve diğer tarafta da Hayat Ağacı durmaktadır. 

Soluk renkler şafak ve sabah yıldızını ima eder - ametist, soluk gri, açık kahverengi, kumru rengi ve beyaz ile Yıldızın soluk sarısı.XVIII.  AY

Burada tekrardan bir nehir vardır, ama sular Gecenin huzursuz sularıdır. Burada bir Skarabeus'ün karşılığı bir kerevides vardır. Yoldan geçenleri engellemeye tehdit eden nöbetçi tanrılar tarafından korunmakta ve uzakta çorak tepeleri gölgeleyen kuleler gelişme yoluna daha da korumaktadır. Korku, değişkenlik ve zaafın yenileceği kan, ter ve gözyaşı yoludur. Renkler koyu kırmızı, kızıl kahverengi, kahverengi kırmızı ve erik rengidir. Ama hüzünlü tonları zıtlarını oluşturan açık yeşil ve sarı bezenmelerle hafifletilmektedir.   XIX.  GÜNEŞ

Sınav ve eleme içeren Su Yolları, İhtiras, Yargılama ve Kararın Ateş Yolları ile dengelenmektedir.  Kova ve Balığın loş renklerine şiddetli bir karşıtlık olarak burada Güneş ve Ateşin parlak tonlarıyla karşılanmaktayız. Fazla yükseklere yeltenen İcarus, mumla tutturulan Hırs ve Merak kanatlarının Güneşin ateşli ışınlar ve Ateşin ısısıyla eriyip dağıldığını görebilir, ama alçak gönüllülük ve saygıyla yaklaşıldığında, Güneş yaşamın yararlı kaynağı olabilir.        

Kapalı bir duvarla korunmuş ve tövbe Sularında duran Seyyah kendini tarayan Işığa alçak gönüllü bir şekilde, ama korkusuzca teslim edebilir ve önündeki mücadele için güç almak üzere ondan sıcaklığı ve diriliği özümseyebilir. Renkler açık turuncu, altın sarısı, kızılla bezenmiş amber ve zıt parıldayan renkler olarak mavi ve mordur.  XX.  DİRİLİŞ

Elemental yollara addedilmiş üç kart belki de anlaşılması en zor olanlardır. Onlar, insanlık deneyiminin dışındaki güçlerin faaliyetlerini, çevrenin değil üst Kabalistik üçlünün ay [Yesod] altına etkisini temsil ederler.

Havada saf ruh bedensel şehveti bir tasma kayışında tutar. Suda fedakarlığın yüceltici gücü vardır. Burada, Ateşte, her taraftan Seyyah üzerinde odaklanan kozmik güçler gösterilmektedir. Yargılanarak üzerinde karar kılınmıştır. O yargıç değil, karar vermek de elinde değildir.  [İncil'de] Ölümden dirilen Lazarus "Gel!" emri seslenmeden mezarından kalkamazdı, ne de "Çıkart" emri verilmeden sargı bezlerini çıkartabilirdi. Kendi başına insanoğlu acizdir. Yükselme arzusu yukarıdan gelmelidir. Onun gücüyle çevresel kıskaçları aşabilir ve ihtiras ağını üstünden atabilir. Burada, kırmızının ateşli enerjisi aynı şekilde alemlerden yanıp geçmektedir. Alev kırmızısı, parlak kızıl, al rengi zıtları olan pasif yeşiller tarafından vurgulanmaktadır.        

0XXI. EVREN

Dikkat ederseniz bu kart Dünyayı değil Evreni simgeler. Unutulmamalıdır ki kadimlere göre Satürn güneş sistemini çevreleyen son halkayı idare ediyordu. Uranüs veya Neptün'ü tespit edecek aletleri yoktu. Onlara göre, Zodyak'ın spiral yolundan geçen Satürn güzergahı dört asli yönünde Kerubimler tarafından kesişerek işaret edilmekteydi. Ortaya çıkan haç şekliyle birlikte bu onlara göre bütünü betimlemekteydi.       

Böylece, bu kartta Taro ve Rota'nın sentezini buluyoruz. Merkezi figür İsis değil, Hathor, Athor veya Ator olarak kabul görmelidir. Böylece şu şekilde yorumlayabileceğimiz anagram orataya çıkar: ROTA - Yaşam ve Ölüm çarkını; TARO - çeviren;  ATOR - Büyük Anaya, ORAT insan dua eder.

Renkleri, Kader Çarkı gibi Tayfının ve elementlerin renklerini içerir, ancak onlar karınlıkta parlayan Yıldızların parıldamalarıyla ve Aimah Elohim'in sisli figürüyle birlikte Satürn'ün çivit ve siyah renklerine karşı yerleştirilmektedir. Pratik Tarot'ta bu kart kehanet için sorulan veya danışılan herhangi bir şeyin konusu anlamına gelir.   


 Aşağıda: Kabalistik Hayat Ağacın üstünde yerleştirilmiş Arkana Majör Kartları: 

          

Sırasıyla 22 Atus veya Tarot kartları göz geçirildikten sonra, öğrencinin işlemi terse çevirip aşağıdan yukarıya doğru Seyyahın Yolunu takip etmesinde fayda vardır. Böylece İnisiyasyon ve Aydınlamanın içsel işlevlerini anlamaya çalışabilir. Bu tüm Evrenin çekinmeden destekleyeceği ve katılımda bulunacağı bir süreçtir, zira insan kendisi Makrokozmosun Mikrokozmosudur (Büyük Evrenin sureti Küçük Evren), Tanrıların Çocuğudur. Yine de, Makrokozmos, sadece insanlığın değil, ama her bir bireyin hayati bir parçası olması gereken karşılığı olan bir süreçten geçmesi gerekiyor. Hiç bir şeyin kaybolmaması için cüzler sepetlere toplanmaktadır ve topluluğu besledikten sonra koparılmamış ekmek ve balıktan (Toprak ve Suyun uygun sembolleri) kalanlar daha az değil, ama daha fazla olacaktır.       

Gece, gündüz Arındırıcı Misterleri aramaktan caymayınız.

 

Önerilen Kitap:

Tarot ile Kehanet Sanatı - Metin ve Rezan Kiraz 

[Ana Sayfa ][Yazılar]