|Ana Sayfa | Yazılar | Alternatif Linkler | Doğa Linkleri | Yabancı Linkler |  

KİTAP KÖŞESİ 

 

Tao ve Hayat Ağacı

Yazan - Eric Steven Yudelove

Çeviren Levent Akçatepe - Dharma Yayınları, İstanbul, 2001

Bu kitabı yayınladıkları için Dharma Yayınlarını tebrik ederim. Tao ve Hayat Ağacı gerçekten son zamanlarda yayınlanan ilginç, özgün ve okumaya değer kitaplardan biri. Yayıncının kapak arkasındaki biraz abartılı kitap tanıtımı şöyle "Sırlar Aralanıyor! Bu kitap sayesinde, Tao Ustalarının ve hayatınızı, hayal bile edemeyeceğiniz bir güç ve zenginlikle dolduracak gizli tekniklerin sırlarını keşfedeceksiniz. Tao ve hayat Ağacı, Şamanik Evren görünüşü kullanarak Taocu ve Kabalacı İçsel Simya çalışmaları, felsefeleri ve kavramları konusunda ayrıntılı bir açıklama sunmaktadır. Bu eşsiz eserde, tarih boyunca ilk kez Batı dünyasına şu bilgiler sunulmaktadır: İbrani ve Batı Kabalası ile Taocu İçsel Simya arasındaki inanılmaz benzerlikler ve paralellikler,  Batılılar için, en temellerden en ileri düzey ezoterik formüllere kadar açıklanan Taocu İçsel Simya. Zohar ve Sepher Yetzirah'da gizlenen ve yüzlerce yıldır unutulmuş olan cinsellik ve simya sırları."   

Ayrıca kitabın içinde Yazarla ilgili şöyle yazmaktadır: Eric Steven Yudelove 1970'ten beri Kabala, Batı maji geleneği, Şamanizm, I Ching ve Taocu İçsel Simya ile Chi Kung öğrencisi, uygulayıcısı ve öğretmenliği yapmaktadır. Yudelove ünlü Tao ustası Mantak Chia'yla çalışan ilk Amerikalı öğrencilerden biridir. Hem İbrani hem de Batı geleneklerinde Kabalacılarla çalışmıştır ve 1984'ten beri inisiye olmuş bir Şamandır."

Kitabın önsözü dünyaca tanınmış Taocu üstad Mantak Chia tarafından yazılmıştır. Mantak Chia ülkemize ziyaret ederek, Dharma yayınlarının organize ettiği ve katıldığımız bir semineri düzenledi. Yaşından çok genç gözüken dinamik kişiliğiyle karmaşık ve ayrıntılı sisteminden bazı uygulamaları Çinli şivesiyle İngilizce olarak aktarmıştı. Eğitim düzeyi yüksek, hevesli ve oldukça kalabalık bir dinleyici kitlesi gelmişti. Ancak herkesin katılımı gerektiren ve ısrarla sürekli tekrarlanan geğirmek, salya yutmak ve cinsel organları çekmek gibi unsurları içeren çalışmaları fazla beğeni kazanmadı ve ikinci gelişinde seminerlerine pek katılımcı çıkmadı. En önde gelen alternatif yayıncılarımız arasında Dharma yayınları tarafından: Stresi Canlılığa Dönüştürmenin Yolları, Taocu Sevişme Sırları, Kadınlar İçin Taocu Sevişme Sırları, Mikrokozmik Yörünge Meditasyonu gibi Mantak Chia'nın bir çok kitapları yayınlandı. Ancak bu kitapların baskısı tükenmiştir ve yayınevinin sipariş listelerinde hiç biri gözükmemektedir. Ayrıca aynı yayınevi Gershom G. Scholem'in Zohar "İhtişam Kitabı", Perle Epstein'in Kabala gibi Musevi Kabalası ve ayrıca Şamanizm üzerinde de bir kaç kitap yayınladılar. İngilizce'sini önceden okuduğum ve karşılaştığım bu kitap aslına uygun bir şekilde tercüme edilmiştir.  

Kitapta Yudelove Kabala, Taoculuk ve Şamanizm üzerinde çalışmalarını ve bu öğretileri sentez haline getirme çabalarını anlatmaktadır. Modern Kabala öğretilerini Yahudi Kabalası ve Batı Kabalası olarak ayırmaktadır.  Sitemizde genelde Batı Kabalası yerine bir çok yorumcu gibi Hermetik Kabala dedik, ancak ona Majikal Kabala, Mistik Kabala, Pratik Kabala, Yazılmamış Kabala diyenler de olmuştur. Bu iki Kabalisttik sistem ayrı birer evrim geçirmişlerdir. Yudelove Musevi kökenli bir Amerikalı olarak her iki sistemi incelemiş ve Kabalistleriyle birlikte çalışmış.  

Taocu sırlar nispeten yeni ortaya çıkmıştır. Hint ezoterizmi az çok Batı tarafından  tanınmasına ve adapte edilmesine karşın, sahneye nispeten yeni giren Çin ezoterizmi, en azından benim için biraz daha zor hazmedilir bir nitelliğe sahiptir. Ancak günümüzde akupunktur gibi geleneksel tıp yöntemlerine rağbet artmıştır. Çi Kung ve Tai Ci dersleri alınmakta. Farklı ekolleri ve yöntemlerine rağmen Çi Kung örneğin Hatha Yoga'dan daha dinamik ve etkin bir çalışma sistemidir.     

Taoculuk ve Kabala öğretileri arasında benzerlik olduğu aşikârdır. Her ne kadar bu kitap yazarın kendi yorumlarını içeriyorsa da, bu kitap birçok karmaşık konuyu anlaşılır bir dilde betimlemesi açısından ve sitemizde sözü geçen bir çok kavrama değinmesi açısından öneririz. Kitabın önsözünde Mantak Chia Kabalanın karmaşık bir sistem olduğunu söylüyor, ancak bu izafi bir görüş. Kitapta kısmen açıklanan Mantak Chia'nın öğretileri oldukça ayrıntılıdır ve kolay kolay anlaşılmamaktadır. Ayrıca, Mantak Chia'nın bütün öğretilerini 20 yaşından önce almış olması ve ana temaları her ne kadar Çinli kaynaklarında mevcutsa, özgün öğretilerini herhangi diğer bir güncel Çinli kaynağa dayandırması insanda bazı soru işaretleri uyandırıyor. Ancak, Yudelove'nın Mantak Chia'nın yöntemlerine itibar etmesi ve diğer ezoterik sistemlerle karşılaştırması itibarını güçlendiriyor.     

Kitabın Sonuç Bölümünden şu metni aktarıyorum: "Musevi Kabalası kelimenin her anlamında dinsel bir sistemken, Batı Kabalası ya da Taocu yoga öyle değildir. Bunalar bir yaşam biçimi, veya kişisel felsefe sayılabilir ama, kesinlikle din değildir. Taoculuk artık neredeyse yok olmuş bir dindir. Bu, Taocu yogayla eşanlamlı değildir. Taocu yoga çalışmak için bir Taocu olmak kesinlikle gerekli değildir. Örneğin, Mantak Chia bir Hıristiyan'dır. Bir Batılı Kabalacı herhangi bir dine bağlı olabilir. Bir Musevi Kabalacıysa, adı üzerinde bir Musevi olmak zorundadır."  

Kitabın İçindekiler Bölümü şöyledir:

1. Şaman ve Üç Dünya

Şamanik bir Yolculuk, Taocu Yoga ve Kabala

2. Kayıp Halka: Yahudi ve Batı Kabalası

Kabalanın Tarihçesi, Yaşam Ağacı, Modern Yahudi Kabalası, Batı Kabalacılığı

3. Evrenin temel Yapısı

Wu Chi ve Ein Soph, Tai Chi ve Kether, Sefirotlar, Üç Elemental Kuvvet, Enerjiler, Kuvvetler ve Elementler, Mikrokozmos, Elementler, Chi ve Akaşa, Şamanik Yapı 

4. Taocu Yoga

Tarihçesi, Batıda Taocu Yoga, Mantak Chia ve İyileştirici Tao, Chi Enerji Sistemi, İki Ana Enerji Kanal, Zihin Chi'yi Yönlendirir, Tan Tien, Doğum Öncesi Chi'yi Eski Haline Getirmek, İçszel Gülümseme, Altı Sağaltıcı Ses, Cinsel Uygulamalrr-Sağaltıcı Sevgi, Ezbezi ve Yumturalık Solunumu, Demir Gömlek Chi Kung, Beş Elementin Birleşimi, İçsel ve Dışsel Birleşim, Elementlerin Denetleyici Etkileri, Enerji Beden ya da İnci, Beş Elementin Birleşimi, 2. Bölüm, Yaratma Döngüsü, itici Yollar, Kemer Yolları, Beş Elementin Birleşimi, 3. Bölüm.   

5. Sefer Yetzirah ve Franz Bardon

Maaseh Mekabah: İki Tekerlekli Arabanın Çalışması, Kabalanın Yazıya Dökülen İlk Kitabı, Sefer Yetzirah'nın Yazarı, 32 Gizemli yol, Simya Gelenği, Taocu İçsel simya, Kan ve Li Simya Formülleri, Sefer Yetzirah'nın Kayıp gelenekleri, Franz Bardon, Üç Ana Harfin Diğer Gizemleri, Sesin Gücü, Elementleri Dengelemek, Yedi Çift harf, Oniki Basit harf, Bardon Kabala Sistemi. 

6. Tao ve Ağaç

Altın şafak, Batılı Bir Kabalacının Yetişmesi, yol Çalışması, Orta Sütun Çalışması, Yıldırım Işığı ve Yıldırım Yolu, 32 Yol ve 32 Meridiyen, Taocu Yoga'nın ve Batı Kabalasının Hedefleri, İçsel Simyanın Daha Yüksek Gizemleri, Enerji Beden ve Işığın Bedeni

7. Cinsel Gizemler

İbrani Gizemleri, Zohar, Shekinah, Batılı Kabalacılar ve Taocular için Cinsel Eşler, Batı Cinsel Gizemleri, Tituel Seks, Seks Majisi, Doğu, Batı'yla Tanışıyor: Toacu Cinsxel Sırlar ve Batı Kabalası, Ezbezi ve Yumurtalık Solunumun Açıklanması, büyük Çekilme.

8. Kutup Yıldızı ve Tel

İleri düzeyde Formülle: Kan ve Li, gezegenler ve Yıldızlar, ktup yıldızı ve Büyük Ayı, Beş Duyunun Mühürlenmesi ve Yedi Çift harf, Yıldız Majisi, Aleister Crowley ve Yasanın Kitabı, Yer ve Göğün Birleşimi, Kaynağa Geri Dönüş

Sonuç

Ek A: Meditasyonlar

1) İçsel Gülümseme ve Altı İyileştirici Ses, 2) Mikrokozmik Yörünge, 3) Üç Elementin Birleşimi, 4) İyileştirici Sevgi - Tanrı ve Tanrıça

Ek B: Kabalacı Meditasyonlar

1) Yıldırım Işığı, Yılanın Yolu ve Orta Sütun, Kabalacı Meditasyon 2) Yaşam Ağacını ve Aurayı Yaratmak, 3) Üç Ana Harf Meditasyonu 

Kaynakça  

Ingilizce'si: The Tao and the Tree of Life - Eric Yudelove, Llewellyn Publications, Minn. U.S.A., 1996

Kemal Menemencioğlu