|Ana Sayfa | Yazılar | Alternatif Linkler | Doğa Linkleri | Yabancı Linkler |  

KİTAP KÖŞESİ 

Psiko-Regresyon

Yazan - Dr. Francesca Rossetti

Çeviren Kemal Menemencioğlu - Ruh ve Madde Yayınları, İstanbul - Eylül, 2000

Birkaç yıl önce profesyonel tercüman olarak çevirdiğim bu harika kitabın yayınlanmasından büyük mutluluk duyuyorum. Yayıncı Ruh ve Madde önsözünde şöyle demekte: "Bu kitabı akıcı ve sade bir dille Türkçe'mize kazandıran Kemal Menemencioğlu'na teşekkür ederiz." Bunları duymak geçekten beni memnun etti, ancak İngilizce'si de akıcı ve sade bir dille yazıldığı için sonuç doğaldı. Ayrıca o denli ilginç ve doyurucuydu ki zevkle çevirdiğim kitaptan ayrıca para almam, özellikle Bilyay vakfında o kadar çok gönüllü çalışan varken, biraz da suçluluk hissi doğurdu bende. Dolayısıyla böyle bir kitabı tercüme etme fırsatı verdikleri için benim teşekkür etmem gerekir.  

Bu kitap aslında özgün bir şifa sistemi üzerine yazılmıştır. Kitabın asıl ismi "Psiko-Regresyon - Şifa ve Kişisel Gelişim için Yeni Bir Sistem", ancak her nedense kitaptan Şifa sözcüğü kaldırılmış ve sadece "Kişisel Gelişim için bir Yöntem" basılmış. Günümüzde ruhsal şifa üzerinde bir sürü kitap yazılıyor. Bu kitap kapsamlı bir şekilde Dr. Rossetti'nin yıllar boyu geliştirdiği sistemi ve inanılmaz tedavilerini içeriyor. Kitabın başında "Şükranla Andıklarım..." bölümünde yöntemini geliştirmesinde doğrudan ve dolaylı katkıda bulanan birçok kişinin adı geçmekte, Dalai Lama'nın aralarında bulunduğu listede Hint yogiler, bir Budist, bir Pisikopos, Kızılderili Şamanlar, bir Japon Shinto Üstadı, bir Hawaiili Kahuna, bir Afrikalı büyücü, Filipinli psişik cerrahlar, bir egzorsist, bir radyestezist, psikiatristler ve doktorlar var. 

Psiko-Regresyon son zamanlarda söz edilen son derece etkili bir psikiyatri yöntemi üzerine kuruludur. Freud ve diğer bilinen psikiyatri yöntemleri genelde bir kaç yıl sürmektedir. Psiko-Regresonda psikolojik bozukluğun çözümlenmesi için aynı Freud yönteminde olduğu gibi geriye dönülüp sebep olan travma yeniden yaşanıyor. Ancak Psiko-Regresyonda bu travma genelde geçmiş bir hayattadır. Dr. Rossetti'nin verdiği açıklamalar bu açıdan hem karma yasasını hem de psikiyatrik bulguları daha geniş bir perspektif altında bağdaştırmaktadır. Aslında geçmiş yaşam terapisi yeni değildir, ancak Psiko-Regresyon yöntemini farklı kılan bir çok farklı sistemin sentezi olmasıdır. Modern psikiyatri ve tıp açısından bir kabile büyücüsünün hastayı tedavi etmek için onun bedenine girmiş olan kötü ruhu kovması gülünç gelmektedir. Oysa, Dr. Rossetti'ye göre insanda psikolojik dahil bütün hastalıklar ve anormalliklerin kökeni karmiktir. Geçmiş yaşamımızda başımıza gelen travmatik bir olay bir şekilde damgasını bu yaşamda da vurmaktadır. Şifa yönteminde hastalık, psikolojik bozukluk ve kötü karma yaratan kompleks bir enerji şeklinde bedenden çıkarılıyor ve dönüştürülüyor. Bundan sonra, nasıl egzorsizmle kötü ruhun kovulması sonucunda bir hasta birden bire anlaşılmaz bir şekilde bir arınma veya katarasis geçirip iyileşebiliyorsa, aynı şekilde kişi büyük bir yükten kurtulmuş oluyor.

Kapak arkasındaki yayıncı kitabın şöyle tarif ediyor: "Psiko-Regresyon tüm psişiyi dönüştürme ve iyileştirme gücüne sahiptir. Sizi, yaşantınızda sorunlar oluşturmaya devam eden olumsuzluğun kaynağına geri götürür ve onu açığa çıkartır; böylece pozitif ve şifa verici enerjiler bu olumsuzluğun yerini alır, size canlılık, yaratıcılık ve ruhsal gelişme olasılıkları sunar.

"Psiko-Regresyon, Dr. Rosetti'nin bir şifacı medyum olarak yaptığı şaşırtıcı çalışmaların bir kısmını oluşturmaktadır. Kitap, edindiği bilgileri incelediği vakalardan örneklerle birlikte ele almakta ve tedavinin nasıl işlendiğini açıklamaktadır. Psiko-Regresyon ruhsal köklerinize geri gitmenize yardımcı olacak, farkındalığınızı ve anlayışınızı artıracak, içsel değişime yol açacaktır. Ayrıca belirli korkulardan ve fobilerden, mutsuz ilişkilerden ve sürekli tekrarlayan her türden sorundan şikayetçi herkes için çok yararlı olacaktır."Kitaptan vereceğimiz bölüm şudur. "Kırık kalpli, kalpsiz, yüreksiz veya beyinsiz insanlardan, bazı durumları değerlendirirken de kör insanlardan söz edildiğini duyuyoruz. Tabii ki, onların fiziksel olarak kırık kalpleri olduğu anlamına gelmez ve onlar gerçekten kalpsiz olsalardı ölü olurlardı. Olayın gerçeği şudur ki, bu tarifler genelde şuurlu olarak algılanmayan bir içsel gerçeği şumüllü olarak yansıtmaktadır."  

Dr. Rossetti'nin kitabı iyi temennilerle dolu pembe bir New Age kitabı değil. İnsan ruhunun en karanlık köşelerini açık bir şekilde dile getiriyor ve akla gelecek her türlü geçmiş incinme ve negatif karmayı bertaraf etmenin yollarını inandırıcı bir şekilde veriyor. Zaman zaman bazı fantastik vakalarda bu inandırıcılığı yitiriyorsa da, yazarın samimiyeti şüphe götürmüyor, edindiğimiz bütün bulgular kitabın ana temalarını doğruluyor. Bu tür bulgular artık yavaş yavaş alternatif olmaktan çıkıyor ve her yerde söz ediliyor. Artık onları ciddiye almanın zamanı geldi. İçindekiler bölümüne bir göz atsak kitabın kapsamlı içeriği konusunda ufak bir fikrimiz olur: 

 

YAZARIN PSİKO-REGRESYON'UN DOĞUŞUNA YOLCULUĞU

ÖNSÖZ

PSİŞİK-GENETİK

Yaratılış

Psişik-Genetik Kayıt

Komplekslerimizi Çözmek

Değişim Yolları

Korkularınızı Konuşarak Gidermek

Farklı Boyutlar

KİŞİSEL CEHENNEMLERİMİZ

Çözümlenmemiş Karma

Açıklanamayan Korkular

Değişik Karma Türleri

Zayıf Noktalar ve Aşırı Duygusal Yükleme

NEGATİF KARMAYI ANLAMAK

Bazı Negatif Karma Çeşitleri

Dış Etkenler

Süreci Tersine Çevirmek

Gölge

Yeminleri ve Hoş Olmayan Geçmiş Anlaşmaları Açığa Çıkartma

PSİKO-REGRESYON TERAPİSİNE HAZIRLIK

Psiko-Regresyon Uygulayıcısı

Hasta

Başlangıç Sorunlarının Üstesinden Gelmek

Terapiste Güvenme

Hasta ve Terapist İçin Terapiye Hazırlık

Terapistler için Notlar

Sizi (Hastayı) Şuuraltına Doğru Yola Koymak

Denemeler Yapmanın Tehlikeleri

Psiko-Regesyon Terapisinde Alternatif Yaklaşımlar

Kendini Tedavi Etme Süreci

PSİŞİK İNCİNMELERİN TEDAVİSİ

Psişik İncinmeler ve Nasıl Oluşabilecekleri Konusunda Örnekler

Yaşam Arası Devrelerde Şifa

Meleklerin Şifa İşindeki Görevleri

Kerubilerin Şifa İşindeki Görevleri

Geçmiş Yaraları ve İncinmeleri Tedavi Etmek

BENLİĞİN HAPSEDİLMİŞ TARAFLARINI AÇIĞA ÇIKARMAK

Uzay... Zaman... Reenkarnasyon

Tutsak Enerjilerin Belirtileri ve Sebepleri

Aklanma

Coşku ve Saadet ile Tutsak Kalma

Ceninlerin Tutsak Ruhlarını açığa Çıkarma

CİNSEL REGRESYON

Cinsel Travmanın Semptomları (Belirtileri)

PSİŞİK BULUŞLAR

Tali Regresyon

Karanlık Geçmişlere Bağlı Tutsak Ruhları Salmak

Kanı Temizleme 

Engelleri Eritmek ve Boşluğu Doldurmak

Psişik Farkındalığın Uyarılması

Uzaydan Müdahale

Kaçırmalar ve Aşılanmaları

ALT KİŞİLİKLERİ BÜTÜNLEŞTİRMEK

Alt Kişilikler ve Obsesyon

ÖZ GÜCÜMÜZLE BAĞLANTI KURMAK

Kişisel Arınma

Öz Güçler

Işık Bedeni Yaratmak

SONUÇ

SÖZLÜK

OKUNACAK DİĞER KİTAPLAR

TERAPİSTLER VE YARARLI ADRESLER

    

     Kemal Menemencioğlu