[Ana Sayfa][Yazılar] 

Orta Sütün Ritüeli

Yazan David Griffin

Copyright © 1999, David Griffin

Tercüme eden Kemal Menemencioğlu Translation Copyright hermetics.org © 2003

Aşağıdaki ritüel, İsveç Stockholm'daki Altın Şafak Hermetik Cemiyeti Horus Mabedi Imperatoru David Griffin'in  "Ritüel Maji El Kitabı" (Ritual Magic Manual) kitabından alıntıdır.  Bu yazıda ayrıca ritüel sırasında zikredilen bazı sözlerin ses dosyaları vardır ve mavi gözüken bu kelimeleri tıklandığında nasıl telaffuz edildikleri sesli bir biçimde gösterilecektir. Bu yazıyla ilgili olarak ayrıca Regardie'nin Gerçek Şifa Sanatı yazısını da önerilir.

Ritüel

1. Eğer daha önce yapmadınızsa, Küçük Defetme Pentagram Ritüelini ve Küçük Defetme Heksagram Ritüelini yapınız

2. Yatınız veya omuriliğiniz dik duracak bir şekilde oturunuz. Rahat bir pozisyon bulunuz.

3. Bir yavaş ve derin solunum ritmini başlayınız. Her nefes alışınızda ciğerlerinizi tamamen doldurunuz. nefes verirken, (zorlamadan) nazikçe ciğerlerinizi mümkün olduğu kadar boşaltınız. Her bir nefes verişle birlikte bedeninizin değişik bölümlerini gevşetiniz. Ayaklarınızla başlayınız ve tüm bedeniniz gevşeyinceye dek rahatlamanın her nefes verişle yavaş yavaş yukarıya doğru yayılmasını sağlayınız. 

4. Ritüel boyunca derin, yavaş ve ritmik nefes almaya devam ediniz.

5. Tam başınızın üstünde portakal büyüklüğünde bir yıldızın parladığını imgeleyiniz. Etrafında (karanlık bir odada bir mum da gözüktüğü gibi) bir hale de vardır.  

6. Ciğerinizi tamamen doldurarak nefes alınız ve başınızın üstünde bir yıldız imgelemeye devam ediniz. Nefes verirken "AHIH" zikrediniz ve yıldızın daha da parladığını hayal ediniz. Bunu dokuz kez daha tekrarlayınız. 

7. Birkaç dakika gevşeyiniz ve Enerjinin bedeninizde nabız attığını hissediniz.

8. Üzerinizdeki yıldızdan boynunuza beyaz Işıktan bir ışının indiğini imgeleyiniz.

9. Ciğerinizi tamamen doldurarak nefes alınız ve boynunuzun ortasında ikinci bir yıldızı imgeleyiniz. Nefes verirken "IHVH ALHIM" zikrediniz ve yıldızın daha da parladığını hayal ediniz. Bunu dokuz kez daha tekrarlayınız. 

10. Birkaç dakika gevşeyiniz ve Enerjinin bedeninizde nabız attığını hissediniz.

11. Boynunuzdaki yıldızdan kalp ve güneş sinir ağının (solar pleksüs) bulunduğu göğüs bölümüne beyaz Işıktan bir ışının indiğini imgeleyiniz.

12. Ciğerinizi tamamen doldurarak nefes alınız ve  kalp ve güneş sinir ağında üçüncü bir yıldız imgeleyiniz. Nefes verirken "IHVH ALVH VDOTh" zikrediniz ve yıldızın daha da parladığını hayal ediniz. Bunu dokuz kez daha tekrarlayınız. 

13. Birkaç dakika gevşeyiniz ve bedeninizi tarayınız ve herhangi değişiklik olup olmadığına ve Enerjinin bedeninizde nabız attığını hissediniz.

14. Göğsünüzden kasıklara beyaz Işıktan bir ışının indiğini imgeleyiniz.

15. Ciğerinizi tamamen doldurarak nefes alınız ve kasıklarınızda dördüncü bir yıldız imgeleyiniz. Nefes verirken  "SDI AL ChI." zikrediniz ve yıldızın daha da parladığını hayal ediniz. Bunu dokuz kez daha tekrarlayınız. 

16. Birkaç dakika gevşeyiniz ve bedeninizi hissediniz.

17. Kasıklarınızdan ayaklarınızın altındaki bir noktada beyaz Işıktan bir ışının indiğini imgeleyiniz.

18. Ciğerinizi tamamen doldurarak nefes alınız ve ayaklarınızın altında beşinci bir yıldız imgeleyiniz. Nefes verirken "ADNI HARTz" zikrediniz ve yıldızın daha da parladığını hayal ediniz. Bunu dokuz kez daha tekrarlayınız. 

19. Bedeninizi tarayınız ve herhangi değişiklik olup olmadığına ve Enerjinin bedeninizde nabız attığını hissediniz.

20. Dikkatinizi başınızın üzerindeki yıldız üzerinde odaklayınız. Nefes verirken bu yıldızdan bedeninizin sol tarafından ayağınızın altındaki yıldıza bir ışık topu. Nefes alınız ve aynı zamanda bedeninizin sağ tarafından ışık topunu ayağınızın altıdan tekrar başınızın üstünde döndürerek getiriniz. Böyle parlak ışıktan bir daire oluşturunuz. Bunu dokuz kez daha tekrarlayınız.   

21. Dikkatinizi başınızın üzerindeki yıldız üzerinde odaklayınız. Nefes veriniz ve başınızın üzerindeki yıldızdan bedeninizin önünden ayağınızın altına bir ışık topu döndürünüz. Nefes alınız ve ışık topu tekrar bedeninizin arkasından yukarıya doğru başınızın üstündeki yıldıza geri getirip parlak ışıktan oluşmuş bir daire oluşturunuz. Bunu dokuz kez daha tekrarlayınız.     

22. Birkaç dakika gevşeyiniz ve tüm aura veya "Duygu Kürenizi" saran beyaz bir kürenin içinde olduğunuzu imgeleyiniz ve hissediniz. 

23. Dikkatinizi ayağınızın altındaki yıldıza odaklayınız. Nefes alınız ve bu noktadan bedeninizin içinden parlak bir ışının geçtiğini, omuriliğinizden yukarıya çıkıp başınızın üstündeki yıldıza girdiğini imgeleyiniz. Nefes verirken başınızın üstünden havai fişek şeklinde ışığın patladığını ve üzerinize nazik bir şekilde yağdığını ve ayağınızın altındaki yıldızda toplandığını imgeleyiniz. Bunu dokuz kez daha tekrarlayınız.      

24. Bedeninizin tekrar tarayınız, orada olup biten ne varsa hissediniz ve istediğiniz kadar uzun süre Enerjinin nabız attığını hissediniz. 

25. Küçük Defetme Pentagram Ritüelini yapınız.

 

[Ana Sayfa][Yazılar]