Okült Diriliş ve Altın Şafak Hermetik Cemiyeti 

Bölüm 2 - Günümüzde Maji ve Altın Şafak   

 

"Yükselme arzusu olan... zihninin çalışma ve bilgi toplama mekanizmasını mükemmelleştiren evrime karşı borcunu tanıması gerekir. Daha sonra, meditasyonla kendisini sadece şuurlu bir şekilde eleştiren ve gözlemde bulunan biri olarak değil, aynı zamanda kendi dışında durup maskesinin başkaları tarafından nasıl algılandığını görmeye çalışır - başkalarının bilincinin bir parçası, başkalarını etkileyen, başkaları tarafından eleştirilen ve gözlenen biri olarak görür... Kelimeler ve kelimelerin gücü üzerinde tefekkür eder.. Kelimelerle beşeri iletişimin iyi ve kötü yanları üzerine, [Altın Şafak] Cemiyetin sessizlik üzerinde önemle durmasını idrak eder. Gerçek majisyen aletlerini bilmeli, sessizlik anlarında kelimeleri onlardan biri olarak görmelidir."

Golden Dawn Külliyatı(1)              

Golden Dawn Majisi 

Hermetic Order of the Golden (Altın Şafak Cemiyeti, kısa olarak G.D. veya HOGD), tarihi ve menşei konusunda Okül Diriliş ve Altın Şafak Hermetik Cemiyeti - Bölüm 1 yazımızda kısaca değindik. Kökenini efsanevi ve reformcu Gül+Haç hareketine iliştirmesi ve dolayısıyla haç sembolizmin kullanmasına karşın, Golden Dawn öğretilerin temeli belirli bir dine değildir ve eklektik majikal ve okült geleneksel sistemlere dayanır. Internet'te Golden Dawn konusunda Sıkça Sorulan Sorular sayfası çıkaran Steven Cranmer'e göre "Hıristiyanlığın etkisinden kaçınanlar için Golden Dawn çalışma sistemi her türlü görüşe de hitap etmektedir, Musevi Kabalası, İslam, Hinduizm, Mısır ve Grek Misterleri, ve hatta Keltik mitleri dahi bir yerde içine işlenmiştir."(2)  Şüphesiz ki, esas Altın Şafak Cemiyetinin kırk yıl gibi kısa ömrü olmasına karşın, modern majiye katkısı çok büyüktür ve eşsizdir. Bundan dolayı Francis King ona "Pınar" demişti(3). Altın Şafak öğretileri bir çok cemiyet için malzeme oluşturacaktı. Aleister Crowley G.D.'den ayrılarak O.T.O başkanı olacaktı ve Altın Şafak sistemine tıpa tıp benzeyen A.A. cemiyetini kuracaktı. Moina Mathers'in izniyle İçsel Işık Cemiyetini (Society of the Inner Light) G.D.'a aday bulmak için bir dış halka olarak kuran Dion Fortune de kitaplarında fazla sır açığa çıkardığı iddiasıyla ve "aurasında gerekli işaretler eksik" olduğu için Moina Mathers tarafından kovulacaktı. Ancak cemiyeti halen devam etmektedir. Paul Foster Case de Amerika'ya dönerek B.O.T.A.'yı (Builders of the Adytum) kuracaktı. Fakat asıl bomba patlamak üzereydi.

Üç yıl Aleister Crowley'nin yanında müridi ve sekreterliğini yapan, bir süre de Dion Fortune'ın yanında kalan, 1907 doğumlu Musevi İngiliz kökenli bir Amerikalı, Francis Regardie (daha sonra bir William Reich terapisti olacaktı ve Dr. Israel Regardie olarak bilinecekti - sitemizde Israel Regardie, Psikoterapi ve İnisiyasyon yazısına bakınız ) 1932 yılında Kabala öğretilerini özetleyen, güncel ve ezoterik yönlerini sarih bir dilde açıklayan "Nar Bahçesi"(4),ve hemen ardından "Hayat Ağacı"(5) adında bir kitap yayınladı. "Hayat Ağacı" kitabı maji konusunda oldukça kapsamlı bilgi içermekle beraber, majinin çağdaş dünyadaki yerini çok iyi şekilde savunuyordu. Birçok G.D. sırrını açıklayan kitap sanki 26 yaşındaki bir yazarın çok ötesinde bilgi ve deneyimini taşıyordu. Sonunda bu kitap, Golden Dawn cemiyetinin devamı olan Stella Matutina cemiyetinin 1934 yılında kapılarını genç yazara açarak davet edilmesini sağlamıştı(6). Regardie'nin cemiyette yükselişi hızlı oldu, ancak cemiyeti yöneten kişilerden pek hoşnut değildi ve 1937 yılında G.D.'ın temel "bilgi kağıtlarını"(1) 4 ciltlik bir kitap şeklinde yayınlamaya başladı. Çoğu Altın Şafak üyeleri tarafından bu hareketi hainlik olarak yorumlandıysa da, Regardie Kitabın önsözünde gerekçelerini uzun uzun vermişti. Regardie'e göre mabetlerde üye sayısı düşmüş, yetki taşıyanlar ehil değildi ve sırları kişisel güçlerini pekiştirmek için kullanıyordular. Golden Dawn sistemi gömülüp kaybolma tehlikesini yaşıyordu, dolayısıyla onu açıklamakla insanlığa büyük bir hizmet verilmiş olacaktı. Tuhaftır ki Aleister Crowley bile Regardie'e öfkeli bir mektup yazıp yeminini bozmakla itham etmişti. Oysa kendisi yıllar önce G.D.'den ayrılmıştı ve 6 ayda bir çıkan kitap boyunda Equinox dergisinde bazı G.D. ritüellerini açıklamıştı. S.L. MacGregor Mathers buna tepki göstererek ona dava açmıştı. 1937 yılında, Dr. Francis Israel Regardie'yi dava edecek hayatta ne Mathers ne de ölünce başkanlık yapan karısı, ne de Stella Matutina'yı kuran Dr. Felkin kalmıştı. 

Regardie daha sonra Amerika'ya yerleşerek Altın Şafak ve Crowley konusunda bir çok kitap yazarak Altın Şafak konusunda zamanının en bilgili ve yetkin kişisi olarak ün kazanacaktır, Amerika'da birkaç G.D. sistemine sadık cemiyetinin kurulmasına ön ayak olacaktı. İngiltere'de başlayan bu hareket Amerika'da yeşerecekti. İngilizlerin artık fazla şatafatlı buldukları bu sistem bir kesim Amerikalı tarafından büyük bir itibarla halen takip edilmekte. Ne de olsa, İngiliz kuzenlerinde bilinçaltı bir Amerikanlaşma varken, onlarda bilinçaltı bir Avrupalaşma vardı. Yeni nesil İngilizler de az çabayla çok şey vaat eden yeni moda akımları tercih edip sorulduğunda "Golden Dawn öldü" dediklerini bir arkadaşımızdan duyduk. Ancak son gelişmelerde durum bunun tam aksine ve Avrupa'da Altın Şafak mabetleri yaygınlaşmaya başladı ve Avrupa'da kök salmış Gül Haç cemiyetlerle birleşerek daha da güçlü bir konuma gelmiştir.     

G.D. cemiyetinin derece sistemi Kabalistik Hayat Ağacına göre düzenlenmişti ve birçok esası gibi kuruluşunu belirleyen şifreli el yazmadaki bilgilere göre tanzim edilmişti. Bu dereceler şöyledir:   

DERECE DERECE ADI ELEMENT GEZEGEN KABLİSTİK SEFİRA
0 = 0 Neophyte --- --- ---
1 = 10 Zelator Toprak --- Malkuth (Krallık)
2 = 9 Theoricus Hava Ay Yesod (Temel)
3 = 8 Practicus Su Merkür Hod (İhtişam)
4 = 7 Philosophus Ateş Venüs Netzach (Zafer)
5 = 6 Adeptus Minor Ruh Güneş Tiphareth (Güzellik)
6 = 5 Adeptus Major --- Mars Gevurah (Kudret)
7 = 4 Adeptus Exemptus --- Jüpiter Chesed (Merhamet)
8 = 3 Magister Templi --- Satürn Binah (İdrak)
9 = 2 Magus --- --- Chokmah (Hikmet)
10 = 1 Ipsissimus --- --- Kether (Taç)

Derecelerdeki sayı usulü şöyledir: 0=0 derecesinde sıfırlar üyenin Neofit adayı olduğunu ve henüz cemiyette tam giriş yapmadığını gösterir. 1=10 derece, birle başlar çünkü ilk derecedir ve ikinci sayısı 10'dür çünkü Kabala'da tekabül ettiği sefiranın sayısı 10'dür. Sefirot (sefira'nın çoğulu) sayıları her zaman yukarıdan aşağı iner, çünkü ilk (ayrıca ilk yaratılan) sefira Kether'dir. Ayrıca G.D. sisteminde iç içe üç cemiyet vardır. 0=0 dereceden 4=7 dereceye dek inisiye olan üyeler "dış" veya ilk cemiyet G.D. üyeleridir. 4=7 ve Adeptus Minor derecesi arasında dış misterlerden iç misterlere geçişi anlatan güçlü sembolleri taşıyan "portal" (kapı) inisiyasonu vardır, buradan geçiş yapan üyeler artık ikinci örgüt Rosae Rubeae et Aureae Crucis'e mensuptur. Ayrıca son üç dereceyi içeren üçüncü bir cemiyet de vardır, ancak bu sadece Gizli üstatların mensup olduğu bir cemiyet mi? ölümlüler girebilir mi, giremez mi? tartışma konusu olmuştur. Aleister Crowley bu derecelere hayattayken bazı haller ve dönüm noktaları yaşayarak girdiğini iddia etmiştir. Ancak bu inisiyasyonlar ritüel şeklinde mevcuttur ve Altın Şafak'ın arkasındaki Gül+Haç cemiyetinde bulunur. Bunlardan 7=0 derecesine dek olan ritüeller Yeni Zelanda'da Dr. Felkin'in Stella Matutina'sının devamı olan Toth Hermes Mabedinden Patrick J. Zalewski tarafından açıklandı(7). Ancak aktardığı 7=0 derece ritüeli doğru olmadığı söylenir. Ne de olsa Stella Matutina Mathers'in Ahathöor Mabedinden ayrılarak yüksek derecelerin sırlarını alamamıştı. Yine'de Zawleski Yeni Zelanda'daki Altın Şafak geleneğinin oldukça disiplinli olduğunu ortaya çıkarmıştır.   

Esas itibarıyla ikinci cemiyet, öğretileri ve ritüelleri tamamen MacGregor Mathers ve karısı Moina Mathers tarafından 1892 yılında ortaya çıkarılarak kuruldu. G.D. cemiyetinin bütün önemi bu ikinci cemiyet üzerinde toplanmıştır. Eğer o kurulmasaydı G.D. o sıralarda mevcut yüzlerce eksantrik inisiyatik cemiyetle hiç bir farkı olamayan sıradan bir örgüt olacaktı ve muhtemelen adı günümüzde anılmayacaktı. Mathers manifestosuna göre ikinci cemiyet külliyatının esası ve özgün bölümleri hiç bir şekilde kendi eseri olmadığını ve bedenli üç üstad tarafından (Gizli Üstadlar) kendisine ve karısına "çeşitli yöntemlerle: durugörü, şuur projeksiyonu, masa ve yüzük/pandül, direk ses, önüme getirilen kitaplarla" aktarıldığını iddia etmekteydi. Bu iletişimlerin sinirlerine bir yük olduğu, burnu ve bazen kulakları kanadığını ve üstatların enerji yüksekliği onda gerginlik yarattığını belirtmiştir(2). Bu külliyat oldukça karmaşık ve kapsamlı olmakla beraber, literatürde mevcut bölümlerinin sentezini oluşturmak için işleyen belirli anahtarlara kullanılmaktadır ve Altın Şafak öğretileri bu anahtarları ve yine bilgiler, formüller veriyordu. G.D.'un bu özgün bilgileri Mathers kendi kapasitesini aştığını ısrarla belirtmiştir. Bir çok ritüelle birlikte, ritüel sembolizmi ve uygulama alanları, talismanik maji, davet ve çağrı usulleri, tarot kartların ezoterik ve kabalisttik sembolizmi ve uygulamaları, ezoterik kabala öğretileri, gezegen majisi, Tantrik Tatvik çalışmaları, aura kontrolü, ışık çalışmaları, durugörü, divinasyon yöntemleri, ezoterik astroloji, şuur projeksiyonu, geomansi (remil) vs. içermektedir. Son bölümlerinde bütün ritüeller ve bilgiler tek bir çatı altında birleştiği söylenmektedir ve Enokyan maji üzerinde yoğunlaşılır. Ana gaye Kutsal Koruyucu Meleğiyle yani yüksek benlik ile bir tür mistik iletişim kurmaktır.

Neofit derecesinde verilen ilk bilgiler, astrolojik, kabalisttik ve simya simgelerin karşılığı gibi basit seviyededir. Bunların haricinde bazı basit meditasyonlar da verilir. İlk bilgi kağıdında mabette bulunan iki sütun konusunda açıklayıcı bilgi vardır. Bunlar inisiyelerin ortasından orta yolu takip ederek geçtiği tezat kutuplarını simgeler. Ayrıca Pentagram Ritüeller konusuna açıklayıcı bir yazı bulunmakta. Bu ritüeller arasında Küçük Defleme Pentagram Ritüeli (The Lesser Banishing Ritual of the Pentagram) ve Küçük Davet Pentagram Ritüeli (The Lesser Invoking Ritual of the Pentagram) vardır. İleriki derecelerde Büyük Defleme Pentagram Ritüeli ve Büyük Davet Pentagram Ritüeli verilir. Küçük Davet Pentagram Ritüelinin inisiyeler tarafında her sabah uygulanması ve Küçük Defleme Pentagram Ritüelin her akşam yapılması önerilir. Birçok işlevleri olmakla birlikte, esas amacı kişinin aurasının etrafında koruyucu bir çember oluşturmaktır. Bu çember olumsuz, negatif etkileri dışarıda tutmayı ve olumlu etkileri içeriye çekmeye yöneliktir. Ayrıca kişinin elemental, ruhsal ve ilahi enerjilere irtibatını pekiştirmekte. Pentagram ritüeli ritüel kıyafet ve aletlerle yapılacağı gibi, ayrıca hayal gücüyle onun yaratmanın yöntemleri de verilmekte. Basit ve etkili bir ritüel olmasına karşın, çok anlamlı ayrıntıları vardır. Bu konuda bir kitap yazılabilir, onun için kısmen hazır ayrı bir yazı konusu olacaktır. Altın Şafak cemiyetinin dağılmasında sonra pentagram ritüelleri G.D.'in en çok rağbet gören uygulamaları arasında, çoğu kez kaynağı belirtilmeden değişik akımlar tarafından uyarlandı.

Diğer önemli günlük bir alıştırma Orta Sütun Alıştırmasıdır, bu çalışmanın basit bir şekli Türkçe olarak yeni yayınlanan ve sitemizde eleştirisi yayınlanan Tao ve Hayat Ağacı kitabında verilmiştir. Bu kitap ayrıca burada değindiğimiz bir çok konu üzerinde kısa bilgiler vermekte ve daha iyi idrak edilmeleri için okunması önerilir. Çok etkili ve ileri seviye bir çalışma olarak Orta Sütun Alıştırması Altın Şafak Cemiyetin bilgi kağıtları arasında yer alır.  Bu alıştırmada kişi evrensel beyaz enerjiyi bedenine nüfuz eder. Ruhsal yönden aydınlatıcı özelliğiyle birlikte şifa vericidir ve Reiki gibi şifa çalışmaların özünü içerir. Orta Sütun Çalışmasının önemi vurgulayan Regardie sırf bu konuda "The Middle Pıllar" adında ayrıntılı bir kitap yazmıştır(8), ayrıca Orta Sütun Alıştırmasını şifada kullanım yöntemlerini (son zamanlarda hemen hemen aynı tekniğe dayanan Japon-Tibet kaynaklı Reiki epey ilgi çekmiştir) Gerçek Şifa Sanatı(9) kitabında açıklamıştır. Ayrıca, John Michael Greer'in G.D. çalışmaları üzerinde mükemmel Erk Çemberleri(10) kitabında Regardie'den farklı ve esas Golden Dawn Orta Sütun çalışmasına daha sadık olduğu iddia edilen ilginç bir yöntem vermektedir.  

Diğer bir Altın Şafak çalışmaları arasında ruhsal durugörü (scrying in the spirit vision) ve seyyal planlarda yükselme (rising on the planes) ve yol çalışmaları vardır. Genelde yol çalışmaları Tarot'taki 22 Arkana Major ve tekabül eden 22 kabalisttik yollardan (harf, sayı,  renk ve sese tekabülen) biri üzerinde çoğu zaman bir grup tarafından yürütülür (solo/tek kişilik çalışma da münkün). Bir operatör yönetiminde belli bir tema üzerine ortak grup vizyonu/imgeleme uygulanır. Son zamanalarda popüler şekliyle ve özellikle S.O.L. (Servants of the Light - Işığın Hizmetkarları) cemiyetinin önerdiği biçimde bu tür çalışmalar klasik G.D. grupları arasında fazla yaygın değildir (En fazla G.D. içinde bir iç grubu oluşturan Florance Farr'ın Küre Grubu tarafından rağbet görmüştü). Yol çalışmaları konusunda ayrıntılı bilgi veren sadece iki kitap vardır: G.D. ile biraz farklı bir sisteme sahip Aurum Solis Cemiyetinin çıkardığı ve Phillips ve Denning tarafından yazılan mükemmel "Majikal Şuur Halleri"(11) kitabı. Diğeri Dion Fortune'un öğrencisi W.E. Butler tarafından kurulan S.O.L. cemiyeti başkanı Dolores Aschroft-Nowicki'nin "Pırıltılı Yollar"(12) kitabı. Ancak katılımcıların birer pasif dinleyici olduğu çalışmaların asıl Altın Şafak öğretilerine aykırı olduğunu yetkili bir ağızdan duyduk.  

Mathers'ın majiye katkısı Altın Şafak ile sınırlı değildi ve birkaç majikal sistemin yeniden canlanmasını sebep olmuştu. Her biri ayrı birer majikal sistemi oluşturan Abramelin majisi, Süleyman majisi gibi sistemlerin malzemelerini sunmuştur. Ancak bunlar modern insana daha uygun olan ve bütünsel bir öğretiyi oluşturan eklektik G.D. sistemine dahil değildiler. Bunları aşağıda açıklayacağız. Bunun haricinde ilk kez Kabala'nın en önemli eserlerinden olan Zohar'ı da İngilizce'ye tercüme etmiştir. Ancak araştırmacılığı dışında Altın Şafak'ın gerçek majisyeniydi ve G.D.'u gerçek bir inisiyasyon merkezi şekline getiren Gizli Üstatlarla iç plan iletişimlerini sağlıyordu.   

Mather's in uyardığı majikal romantizm akımı günümüze dek yaşamıştır, bir yandan dünya her şeyin vasatlaştığı post modern bir cehenneme çevrilirken, bu akımın etki alanı giderek genişlemektedir. G.D.'a ve majiye katkılarına rağmen Mathers'in G.D. üyeleriyle ilişkisi giderek soğumaya başlamıştı. Günümüzde dahi hemen hemen bütün G.D. üyelerinin yaşam öyküleri ve eserleri ayrı bir araştırmaya tabi tutulmuşken, Mathers konusunda ne ayrı bir araştırma yapılmış, ne de fazla olumlu şey yazılmıştır. 1900 yılından itibaren G.D. üyeleri 1892 yılından beri Paris'te ikamet eden ve orada Ahathöor mabedini açan Mathers'in despotça idaresinden, "Horos" takma isimli bir çift tarafından dolandırılmasından ve Westcott'a ağır ithamlarda bulunmasından dolayı isyan ettiler. İngiltere'deki mabetler Mathers'i üyelikten kovarak ayrıldılar. Mathers asilere tehditler savurduysa da onları etkileyememişti. Sonunda Mathers kendisine sadık kalan Aleister Crowley'i Londra'ya gönderdi ve G.D. sakinlerine el koymasını tembihledi. Yeats ve diğer G.D. asilerinin iddialarına göre bir "deli" olarak tanımladıkları Crowley'e karşı başarılı bir şekilde astral saldırıda bulundular. Crowley'e göre majikal aletlerin rengi soldu. Dairesini ısıtmak için ateş yakamadı ve ayakkabıları aniden tutuşup yanıverdi. Yanıt olarak Crowley birkaç sokak serserisini tutarak bir süre Londra mabedi işgal etti, ancak üyeler polis gücüyle ona tekrar el koydular. Crowley de bu mücadeleden bıkarak bir süre Meksika'ya tatile çıktı. Bundan sonra söylentilere göre Mathers asilerin birer birer lanetleyerek aralarında sürekli tartışmalara girmeleri için etki göndermiş. King'e göre "Bu herhalde kaydı geçen en başarılı lanetlerden biri olmalı, çünkü Mathers'den kurtulan Golden Dawn üyeleri önlerindeki birkaç yılı aralarında şiddetli geçimsizlik ve çatışma ile geçirdiler."(2) Ancak, MacGregor Mathers ve Golden Dawn üzerinde kapsamlı ve derin bir araştırma yayınlayan Ithell Colquhoun'e(13) göre bu söylentiler Mathers'e çamur atmak için asılsız iddialardır ve hiç bir şekilde onun karakterine uymaz. Yine de Mathers'e sadık kalan Dr. Berridge altında bir Londra mabedi vardı. Mathers Paris'teki cemiyetinin adını "Order of the Alpha et Omega" olarak değiştirdi ve 1918 yılında İspanyol gribine kurban giden Mathers'in ölümüyle karısı Moina idareye ele aldı. (sitemizde bu konuda bakınız Mathers ve Gizli Üstadlar) 1928 yılında Moina'nın ölümüyle de S.L. MacGregor Mathers'in sadık dostu Brodrie-Innes idareyi aldı. Dion Fortune ve Paul Foster Case gibi tanınmış okültistler bu ana cemiyetten insiye olmuşlardı.  

Londra'daki Mathers karşıtı İsis Urania Mabedi ise, ismini Hermetic Order of the Morgenrothe olarak değiştirdi.(14) Daha sonra Golden Dawn üçe bölündü bunların en büyüğü Dr. R. W. Felkin, Brodrie-Innes, Bullock idaresinde Stella Matutina (Latince'de Sabah Yıldızı) adını aldı. 1911 yılında asilerden biriyken Mathers'e dönen Bodrie-Innes, bir süre sonra Dr. Felkin'e elinde yığınla yeni bilgi kağıtları ve öğretiler olduğunu ve bunların "daha önce imkansız sandığım yerlere uzandığını" yazdı. Bu bilgilere ulaşmak için Dr. Felkin'in Bodrie-Innes'in yetkisini ve dolayısıyla Mathers'in yetkisini tekrar tanıması gerektiğini belirtmişti. Çünkü Brodrie-Innes'a göre Mather'in yetkisi dolayısıyla bilgi kaynağı direkt Gizli Üstatlara uzanıyordu. Bir görüşe göre Dr. Felkin bu bilgilere kısmen ulaştı. Daha sonra kendisi Yeni Zelanda'ya giderek 1912 yılında  günümüze dek varlığını sürdüren Smaragdum Thalasses (Zümrüt Tablet) veya diğer adıyla Whare Ra (Yeni Zelanda yerlileri dilinde güneş mabedi) kurmuştu (İlerde Thoth hermes Mabedi alacaktı). Dr. Felkin ayrıca uzun süre Gizli Üstadları Avrupa'da aramıştı ve onlara ulaşmak için özel çalışmalarda bulunarak G.D. külliyatına katkıları olmuştu. Regardie tarafından bilgileri yayınlanan Stella Matutina ise, yetmişli yıllara dek varlığını korumuştu. Ancak Regardie tarafından yayınlanan bilgiler arasında yeni bilgiler ve rivayette göre 6=5 ve 7=4 gibi üst dereceler yayınlanan külliyattı içermiyordu. Bu üst derece bilgiler ayrıca Aleister Crowley tarafından da bilinmiyordu, çünkü Adeptus Minor derecesine inisiye olduktan bir süre sonra Crowley'nin de yolu Mathers'den ayrılmıştı. Waite tarafından kurulan ve Ayton ve Blackden'in katıldığı Holy Order of the Golden ise G.D. sisteminin majisiz, Hıristiyan mistisizm ağrılıklı şekliydi ve zamanla Stella Matutina ile birleşerek eridi.       

Golden Dawn sisteminin Amerika'da kuruluşu ile ilgili bir hikaye var. Biri Amerika'nın batı kıyısında, diğeri Amerika'nın doğu kıyasına oturan birbirinden habersiz iki kişi Altın Şafak Adeptus Minor inisiyasyonuna hazırdılar. Yetkili bir ağızdan aldığım bilgiye göre bu kişiler Cris Monnastre ve Adama Forrest'ti. Bu arada herkesten habersiz Amerika'nın güney eyaleti Georgia'nın Coloumb şehrinde yaşayan bir çift, Chic ve Sandra Cicero G.D. Adeptus Minor inisiyasyonunun yapıldığı "Vault of the Adepti" (Christian Rosencrutz'un mezar odasını temsil eden içi sembollerle bezenmiş büyük bir dolap veya oda) hazırlayıp yaptılar. Bunu öğrenen Regardie, inisiye olacak iki kişiyle getirmiş, odayı uygun G.D. yöntemiyle kutsamış ve her iki kişiyi inisiye etmiş. Rivayete göre böylece Golden Dawn akımı Amerikan topraklarında kök salmış. Cicero'lar sonradan Florida'ya taşınarak orada tescili ve halen yürürlükte olan Hermetic Order of the Golden Dawn cemiyetini kurarlar. Cicerolar çıkardıkları bir çok kitap arasından "Altın Şafak Geleneğine Kendi Kendine İnisiyason"(15) G.D. sisteminin genel bilgilerini daha hazmedilir bir format şeklinde sunmak dışında astrolojik harita çıkarmak gibi birçok yan ve ek çalışmalar içermektedir. Kitabın amacı başlığından anlaşıldığı gibi bireylerin bir majikal locaya girmeden kendi kendini G.D. sistemine inisiye edebilmelerini sağlamaktır. Tabii ki bu açıdan özellikle insiyasyonun sadece fiziki ve meşru silsilesi olan bir aktarım mümkün olasbileceğini savunanalr tarafından eleştiriye maruz kalmışlardır. Diğer bir kitaplarında bir Golden Dawn mabedini kurmak ve bütün alet, kıyafet ver gereklerini kendi kendine imal etmek için bir el kitabıdır(16). Ayrıca G.D.'un orijinal tasarımlarına uygun Golden Dawn Ritüel Tarot kartlarını da çıkardılar(17) (Daha önce Wang, Golden Dawn Tarot çıkarmıştı).

Amerika'da çıkan diğer önemli bir Altın Şafak cemiyeti Regardie'nin tek öğrencisi Cris Monnastre tarafından Los Angelos şehrinde  "the Authentic Hermetic Order of the Golden Dawn Los" adı altında kuruldu. Yakın tarihte Cris Monnastre'nin önsüzü geçen David Griffin Ritüel Maji El Kitabını(18) yayınladılar. 666 sayfalık bu kitap kendi özgün deneyimlerle G.D. sisteminin ritüel ağırlıklı bölümlerini başından vermektedir. Cicero'ların "Altın Şafak Hermetik Cemiyeti" adının telif hakkını almasıyla Los Angelos'taki Altın Şafak tekelini alamaya çalışmışlar ve aralarında 2.5 yıl süren davalardan sonra her ikisinin bu ismi kullanma hakkını elde etmişti. Bu arada yarı İsveçli olan David Griffin kendisiyle tanışma fırsatı bulunduğumuz Stockholm, İsveç'e taşında ve Avrupa merkezli ve Avrupa'nın gizli Gül Haç geleneğinden destek alan teşkilatını genişleti. Paris'te Mathers'in Ahathöor Mabedi aynı zamanda bir Gül-Haç simya cemiyetinin (F.A.R.C.) başkanı olan Jean-Pascal Ruggiu altında yeniden kuruldu. Yeni Ahathöor (adını Mısır tanrısı Hathor'dan almıştır) Mabedi, G.D. öğretinin kayıp üst derece sırlarını içeren eski mabedttin öğretilerini muhafaza eden ellerden yeniden tesis etmiştir ve ayrıca Asya Kareşleri ve Altın Gül Haçlılar ve birçok eski köklü ezoterik cemiyetin sırlarını da öğretilerine dahil etmişlerdir. Avrupa'nın ve Güney Amerikanın çeşitli yerlerinde bulunan özerk Altın Şafak ve Gül Haç cemiyetleri bir konfederasyon çatısı altında tutan bu kuruluşun yazılarını sitemizde bulmak mümkündür.    

Ayrıca Los Angelos'te kurulu Paul Foster Case ve Ann Davies'in Builders of the Adytum (B.O.T.A.)'ün öğretileri ağırlık olarak Tarot kartları sembolizmi üzerindedir. Paul Foster Case, Tarot üzerinde kitapları dışında beğenilen "Hakiki ve Görünmez Gül-Haç Cemiyeti"(19) kitabını yazmıştır. Case birçok Enokyan çalışmalar gibi birçok Altın Şafak uygulamalara karşıydı. Diğer bir Los Angelos cemiyeti de David Cherubim ve Regardie'nin yakın dostu Psikolog Chis Hyatt (Alan Miller) tarafından kurulan ve bir zamanlar Israel Regardie Vakfına bağlı olarak devam eden "Order of the Thelemic Golden Dawn" (Novus Ordo Aurora Aurea), G.D. ritüel sembolizmi Crowley'nin Thelema öğretilerine uyarlamıştır. Kuruculrından biri olan David Cherubim   Hıristiyanlığa nefret kusan bir örgüt kurmuştu (the Order of Anti-Christ). G.D.'ün direkt soyunda geldiklerini iddia eden Paul Foster Case sağırlıklı "Fraternity of the Hidden Light / Fraternitas LVX Occulta" Kanada'da kuruldu. Ayrıca Kanada'da "Angelic Colledge of Damkar kuruldu." Duyduğumuza göre uzak durulması gereken, para tuzağı olan ve başkanının kendisini Mathers'in enkarnasyonu sayması dışında hiç bir geçerli iddiası olamayan Hermetic Order of the Morning Star International de Fontana, California da kurulu diğer bir cemiyet. Bu cemiyet daha önce "The Hermetic Order of the Golden International" adını kıllandı ancak tescil kanunlarından dolayı diğer paravan cemiyetler gibi G.D. adı kullanmaları men edildi.   

Son zamanlarda Pat Zalewski adında Dr. Felkin tarafından kurulan Yeni Zelanda Thoth Hermes Mabedin bir üyesi bir dizi son derece ilginç kitap çıkarmıştır(20). Bu kitaplar Adeptus Minor'ın ötesindeki inisiyasyon ritüeller dahil bugüne kadar açıklanmamış G.D. sırlarını açıkladığını iddia etmekte. Yazarın son kitapları özel basılmış olup sadece posta yoluyla Avustralya'dan temin edilebilir. Regardie ölmeden önce Thot Hermes mabedine ziyaret etmiş ve üst derecelere inisiye edilmişti.    

 

"Günümüzün yobaz ve fanatiklerine korkmadan sesleniyorum, Ebedi ve İhtişamlı Olanı tahtından indirip yerine dengesiz güç iblisini yerleştirdiniz, Düzen ve Sevgi Tanrısının yerine düzensizlik ve kıskançlık ilahını koydunuz. Çarmıha Gerilenin öğretilerini çarpıttınız. Dolayısıyla günümüzde Kabalanın İngilizce çevirisi artık bir zorunluluk durumuna gelmiştir. Zira Zohar günümüze dek bu ülkenin diline çevrilmedi, hatta bildiğim kadarıyla ne de başka bir modern Avrupa diline."

S.L. MacGregor Mathers(21)        

Kabala Majisi  

Kabala Yahudilerin mistik ve ezoterik öğretileridir ve anlamı basitçe "verilen öğreti"dir. Kabalisttik öğretiler mistik, ezoterik, majikal yöntemleri de dinsel motifleri de içerir ve modern majide önemli bir yer işgal ederler. Esas itibarıyla modern majide kullanılan Kabalisttik sistem, Hermetik Kabalaya girer ve genelde Musevi dinsel Kabaladan ayrı tutulur. Ortodoks Yahudiler genelde heterodoks bir öğreti olan Kabalaya pek rağbet etmezler. Hermetik veya Hıristiyan Kabalaya da Musevi Kabalistleri pek itibar etmezler. Musevi dininin çerçevesinde gelişen Yahudi Kabala bile yazılı din metinleri aşan son derece heterodoks unsurlar içermektedir ve Uzak-Doğu felsefelerine yakın temalar barındırır. Örneğin Kabala'da, özellikle Zohar kitabında adı "gilgul" olarak geçen reenkarnasyon doktrini de mevcuttur. Ruhun mükemmelliğe ulaşması için gilgul gerekli görülür. Ruh tekamül ettikten sonra, gilgul'e gereği kalmaz ve daha yüksek alemlere göç eder. Bir Yahudi kendini seçilmiş kavimden doğmuş biri olarak görse de, bir önceki ve bir sonraki yaşamında farklı bir dinden biri de olabilir.(22)  

Gerçek Maji, kabalisttik de olsa kutsal bir sanattır ve siyaset, din, ırk, millet farklarının ötesindedir. Kabala kadim bir gizli ilimdir ve İsrail'in siyasetinin veya bir komplo teorinin parçası olarak görmek son derece yanlıştır. Aynı şey Arap majisi için geçerlidir. Örneğin, geçen yüzyıllın başlarında Arap ülkelerinin bağımsızlık savaşları sonucunda ölen on binlerce Osmanlı askeri, kökeni çok daha eskilere dayanan Arap majisinden ayrı tutmak gerekir. Gerek aşağıda kısaca özetleyeceğimiz Arap majisi, gerekse de Kabalayı siyasetin ötesinde tutmak alışkanlığına getirmemiz gerekir. Üst planlarda ülke, ırk, din ayrımı yoktur, sadece bütün insanların kaynaştığı bir ruhsal birlik vardır. Hepimiz aynı gezegenin vatandaşları, ırkdaşları ve dindaşlarıyız, bunu idrak etmek zor gelmemesi gerekir. Tabi ki fizik planda bazı şeyler değişir, ama yine de ezoterik konular söz konusu olduğunda mutlak realiteyi göz önünde tutmak gerekir. 

Kabalistik doktrinleri böyle kısa bir tanımda açıklamak mümkün değildir. Kabala konusunda ayrı bir yazı hazırlayacağız. Bu yazıda tarihçe yerine esas ezoterik doktrinlerine değineceğiz. Kabalisttik maji, Kabala bilmeden icra edilemez. Kabala öğretilerin özünü "otz hayim", Hayat Ağacı oluşturur. Hayat Ağacı evrende olup biten ve varolan her şeyi içeren bir haritadır, hem evrenin yaratılışı, hem de insan psikolojisinin şemasıdır. Zihinde yeşermeye tutulmuş bir meditasyon ve irtibat sembolüdür. Buna benzer haritalar başka sistemlerde de vardır. Hayat Ağacı bütün gerçek diğer sistemlere tekabül eder ve o sistemleri hayat Ağacına yerleştirme olasılığı vardır. İnsanı, güneş sistemi ve evreni resmeden mikrokozmos ve makrokozmos arasında bir anahtar ve köprüdür. Sefer Yetziret kitabına göre 10 sayı ve 22 İbrani harften oluşan 32 yolu vardır. Bu harfler ebced (harfleri sayısal değerleri çevirme yöntemi) değerlerine göre diğer dillerdeki harflere çevrilebilir. Örneğin bir Arap ve Grek Kabalası da vardır ve diğer sistemlere uygun Kabalalisttik sistemler inşa etmek mümkündür, Hayat Ağaç her şeyi kalıbına uydurabilir. 

Hermetik Order of the Golden Dawn Kabalayı Hermetik bir majikal sisteme uyarlayarak mevcut öğretilere adapte etti ve gerektiği yerde geliştirdi. Sonuçta eklektik bir sistem oluştu. Örneğin Tarot kartları Hayat Ağacına göre dizildi ve çok iyi sonuç alındı, zira Tarot kartlarında 22 Arkana Major ve 56 Arkana Minor vardı. Bu Arkana Major Kartları 22 yola uyarlandı. Tarot kartların Hayat Ağacına uyumluluğu daha önce Fransız okültistler tarafından fark edilmişti. Ancak her nedense Golden Dawn'ın uyarladığı basit sıralama ya akıllarına gelmemişti, ya da bazıların iddia ettiği gibi gizli tutulmuştu. Bu diziliş Golden Dawn cemiyetinin kurulmasına neden olan el yazmada da belirtilmişti. 

Pratik maji açısından Golden Dawn'daki Kabalisttik uyarlamalar planeter veya gezegen majisi ile özdeşleşmesi ile olmuştur. Planeter maji astrolojik unsurları içeren ve gezegensel enerjiler ve varlıklara yönelik bir sistemdir. Ortaçağında genelde çeşitli büyü ve sihir kitaplarında verilen reçetelerde belli bir şeyi elde etmek için belli bir gezegene ait varlık çağrılırdı. Bunlar melek veya cin türünde insan zincirinde olmayan varlıklardı. Modern Kabalisttik Maji ve meditasyon yöntemlerinde her sefira (küre) belirli bir astrolojik karşılığı var (tekabül). Bu karşılıklar belirli bir güç, meleke veya erdem şeklinde olabilir ve o sefira ile irtibat kurularak kişi tarafından özümsenebilir. Dolayısıyla kaba bir örnek verecek olursak kendisini iradesiz bulan bir kimse, örneğin marsdan irade, cesaret ve girişkenlik özelliklerini kazanabilir. Bunun haricinde Hayat Ağacı bir meditasyon aracı olarak, ritüel ve ışık çalışmaları için de kullanılırdı. Hayat Ağacının insan bedenindeki tekabülü Hint çakra sistemine andıran enerji merkezleri içerir. Buna yönelik çalışmalar da var. Daha önce Eliphas Levi'nin ortaya attığı üç maji unsurunu ele aldık, ancak üçüncüsü olan tekabül unsuru üzerinde fazla durmadık. İşte tekabül unsuru burada devreye girmekte, Kabalisttik doktrinlere göre suptil ortamda Hayat Ağacı insan bedeninde on merkez şeklinde mevcuttur, bunlara tekabül eden makrokozmosta, büyük evrende tekabül eden on semavi küre, Sefirot (Sefira tekil) vardır. Bunların her birinin gezegensel ve astrolojik tekabülleri de vardır.

S.L. MacGregor Mathers, Kabalanın en önemli iki kitabından biri olan Zohar'ın, Knorr von Rosenroth tarafından Latince'ye tercümesini kısmen İngilizce'ye çevirerek yayınlamıştı(20). Oldukça uzun ve kapsamlı önsözü hem Musevi Kabalası, hem de Golden Dawn Kabalası üzerinde iyi bir başlangıç yazısıdır ve birkaç Internet sitesinde bulunmaktadır. Bunun haricinde Dion Fortune tarafından yazılan ve 1935 yılında yayınlanan "Mistik Kabala"(23) halen Batı Tradisyonu ve maji öğrencilerinin danıştıkları başlıca kaynaktır. Bazı bölümlerdeki fikirler biraz demode olsa da, 10 sefirot yorumu eşsizdir. Dion Fortune'ın öğrencisi Gareth Knight ise iki ciltlik Kabalistik Sembolizmin Pratik Rehberi(24) kitabında ayrıca 22 yolunun eşsiz bir yorumlarını yaptı.          

         

"Bu Sırlar Anahtarlarının kimin eline düşerse, içtenlikle dua ve temenni ederim ki bu bilgileri inançlı, sır tutabilen ve Sanatta uzman olmayan bir kimseye ne versinler, ne de anlatsınlar. Dört harf Yod Heh, Vau, Heh'ten oluşan yüce Adı ve Ahdonai Adı ve Tanrının bütün diğer Yüce ve Kutsal Adları üzerine bu kitap sahibinin kendi ruhu kadar bu kitaba değer vermesine ve herhangi budala ve cahil insanı bu bilgiye dahil etmemesine temenni ederim."

Süleyman'ın Anahtarı"(25)  

Kral Süleyman ve Goetia Majisi   

Kral Süleyman majisi 15.-16. asırda yazılmış ve British Museum'de (İngiliz müzesi) bulunan birkaç el yazmasına dayanmaktadır. Toplu olarak adı Süleyman'ın Anahtarı, "Clavicula Salomonis" olan bu yazmalar iki bölümden oluşur. Birinci bölüm Büyük Anahtar(25) Hermetic Order of the Golden Dawn kurucularından S.L. MacGregor Mathers tarafından İngilizce'ye tercüme edildi ve ilk defa basıldı (daha önce el yazması olarak mevcuttu). Bu kitap M.Ö. 10. asırda yaşamış Kral Süleyman tarafından yazıldığı iddia edilmekte. Ancak buna MacGregor-Mathers dışında çok az kişi itibar etmektedir. 

Bilindiği gibi Kral Süleyman, Yahudi tarihinin yegane altın çağında tahta oturuyordu, öldükten kısa bir süre sonra İsrail ikiye bölündü ve uzun sürgün ve dağılma dönemine girmmişti. Ünlü Süleyman mabedini inşa etmişse de Süleyman Yahudiler tarafından bir peygamber olarak değil de, bir kral olarak görülürdü. Bilgeliği ile ünlü Kral Süleyman'da Hitit kanı vardı, karısı Mısır Firavun'un kızıydı. Güçlü bir majisyen olarak Yahudi, Hıristiyan ve Müslüman efsanelerine adı geçmiştir. Bazı metinlere bakılırsa farklı tanrılara, dinlere ve inançlara da itibar göstermekteydi. 

Ortaçağ Avrupa'sında "grimoire" denilen birçok büyü reçete kitapları satılıyordu. Bunlar çoğu para, şan, şöhret, mevki, aşk, şehvet, düşmana zarar vermek gibi abes konularda başarı vaat eden kara büyü kitaplarıydı. Bir yandan büyücünün oruçlar ve riyazetler uygulamaları, İsa, Meryem Anaya, Azizlere, Tanrıya uzun dualar, haykırışlar sunmaları ön görürken diğer yandan çelişkili olarak Şeytan, ifritler ve cinler ordusu çağrılıp büyücünün en nefsi isteklerini yerine getirmek üzerine celp ve çağrılar uygulanıyordu. Grimoire'lar satmak üzere düzenlenmişti ve oradan buradan alıntılar yapılır tahrifatlar uygulanıp çarpıtılıyordu. Yazarları tanınmış kişilere, Papalara, peygamberlere addediliyordu. Ancak her ne kadar grimoire'ler zaman zaman Süleyman'ın Anahtarından alıntılar yapmışsalar, Süleyman'ın Anahtarı bu sınıflandırmaya girmiyor. Menşei ne olursa olsun, kutsal metinleri andıran yetkin ve zengin bir dilde yazılmış ve Yahudi kökenlidir. Hıristiyan unsuru yoktur. M.S. Birinci asır Yahudi tarihi yazarı Josephus, Süleyman'ın yazdığı ve çeşitli varlıkları çağırmak için reçeteler içeren bir kitaptan söz eder. Ancak "Süleyman'ın Anahtarı" daha yakın bir tarihte yazıldığı inanılmaktadır. 

Yine de bu kitapta majisyen için ön görülen dualar, uzun riyazetler, oruçlar ve talimatlar açısından  modern majisyenler tarafından çağrılan şer varlıklara kıyasla daha ürkütücü gelmiş olmalıdır ki pek rağbet görmemiştir. Süleyman kitaplar arasında ikinci seriyi ve beş kitaptan oluşturan "Legemeton", modern majisyenler tarafından daha rağbet görmüştür. Özellikle birinci kitabı "Goetia - Kral Süleyman'ın Küçük Anahtarı" (26)  (Goetia, go-eyşia olarak telaffuz edilir)  ve "Armadel" (27) kitapı. Goetia majisi üzerinde majisyen Aleister Crowley bazı denemeler yapmışsa da pek başarı sağladığı söylenemez. Kral Süleyman'a addedilen kitaplar gibi Orta Çağı Grimoire'lar genelde modern majisyenler tarafından tehlikeli ve uzak durulması gereken uygulamalar olarak görülür. Bu yazımızda yer almalarının sebebi bazı güncel yeni çalışmalarda adapte edilmeleridir.

Zamanımızda majikal, öğreti ve uygulamalarının odak noktası Goetia evokasyonları olan 1969 yılında Amerika, Los Angelos'ta Carroll ("Poke") Runyan tarafından kurulan Ordo Templi Astarte halen faaliyetlerini sürdürmektedir. Kültürel Antropoloji üzerinde ihtisas yapmış ve majikal adı Frater Thabian olan Runyan, ayrıca bir Golden Dawn mabedinde ritüel görevliliği yapmış, Vajrayogini Tantrik Budizm inisiyasyonlarını almış, Framasonluğun İskoç ve York derecelerini tamamlamış okült camianın kültürlü, renkli ve esprili bir elemanıdır. Geliştirdiği ve "The Book of Solomon's Magick" (28) kitabında ve "The Magick of Slolomon"(29) videosunda ayrıntılarını sunduğu sisteminde Goetia'nın 72 şer varlığı önceden Armadel'de söz edilen 72 meleklerden kendisine tekabül edeni ile birlikte kara bir aynaya çağrılıyor ve orada görüntüleniyor. Runyan sisteminin temelinde oto-hipnozun yattığını ve varlıkların bilinç-altı projeksiyon aracılığı ile tezahür ettiklerini savunuyor. Çalışmadan önce koruyucu dört baş melek çağırılır ve majisyen ile özleştirilir. Çalışma koruyucu bir majikal daire içinde gerçekleştirilir. Kara ayna dairenin dışında ve varlığın içine çağrıldığı üçgenin içine yerleştirilir. Video'da bütün çalışmalar ve arkasındaki nedenler dikkatli bir şekilde anlatılır ve gösterilir. Bunun haricinde Runyan'ın kurduğu sistemde Kabala'daki İbrani harfler yerine onlara tekabül eden Finike harfleri kullanır ve Baal ve Astarte gibi eski Kenani tanrı ve tanrıçaları içeren mevsimsel ritüeller düzenlenir ve bu ritüelleri açıklayan bir kitap da hazırlamıştır(30). Son zamanlarda Goetia sistemi üzerinde çalışan başka majisyenler de elde ettikleri deneyimlerini ve kullandıkları teknikleri çeşitli aktarmışlardır. Bunların arasında Konstantinos "Summoning Spirits"(31) kitabında sadece Goetia varlıkları değil, diğer majikal varlıkları çağırmak için komple bir majikal el kitabı hazırlamıştır. Steve Savedow "Goetic Evocation"(32) adında ilginç ve ayrıntılı bir kitap hazırlamıştır. O.T.O. cemiyetinin önemli bir görevlisi olan Lon Milo DuQuette "My Life with the Spirits"(33) kitabında alaylı bir şekilde yaşam öyküsünü ve Goetia çalışmalarında geçirdiği ilginç deneyimleri aktarmaktadır. Aynı yazar "Gods of the New Millennium"(34) kitabında Goetia konusunu işlemektedir, özellikle kitabın "Demons are our friends" (ifritler ve cinler dostlarımızdır) bölümünde.  

"İster o nadir ve gerekli kalite sarsılmaz inancın teşviki açısından, ister sahte ve gerçek maji arasındaki ayrımı yapmak için bir kılavuz olması açısından, ve ister yazarının başarı ile denediğini söylediği majikal etkileri yapabilmesi için talimatlar sunması  açısından, okültizmin samimi ve adanmış bir öğrencisi için bu eserin değerli olacağı şüphe götürmez.   

S.L. MacGegor Mathers, Abra-Melin'in Kutsal Maji Kitabı önsözü(35) 

Abra-Melin Majisi 

1362 doğumlu "Yahudi Abraham" tarafından oğlu Lamech'e 1458 yılında 96 yaşında teslim edilen Abra-Melin'in Kutsal Maji Kitabı"(34) S.L. MacGegor Mathers tarafından 1898 yılında Fransıca el yazmasından İngilizce'ye tercüme edildi ve ilk defa basıldı. Fransızca el yazmanın başında da 1458'de İbranice'den Fransızca'ya Tercüme edildiğini yazıyor. Kitap Mathers'in uzun önsözü hariç üç kitaptan oluşuyor. Birinci kitapta Abraham oğlu Lamech'e hitaben "..bu İlahi ve Kutsal Majini elde etmenin kurallarını" içeren ikinci ve üçüncü kitabı ve ilk oğlu Joseph'e "Kabala'nın Kutsal Tradisyonunu" bağışladığını ve öğütlerini aktarıyor. 

Ondan sonra yaşam öyküsünü anlatıyor. 14. asırda doğan Abraham'a babası Simon tarafından "Kutsal Kabala'yı elde etmenin yolu" öğretiliyor. Ancak bunu yeterli bulmayan Abraham 20 yaşında babasının ölümüyle maji ve kabala konusunda eğitim görmek üzere arayışa çıkar ve Mayence'de Rabbin Moses'i bulur. Ondan 10 yıl ders alır, daha sonra İstanbul'a, o zamanki Konstantinopel, giderek 2 yıl yerleşir. Rabbin Moses'in yöntemleri de ona yeterli gelmeyince Arabistan ve Mısırı gezer, Yahudi, Müslüman ve Sabi birçok büyücü, majisyen ve kabalistle görüşmüştü. Nil kıyısında Abra-Melin adında bir Mısırlı kutsal adamın varlığını öğrenir öğrenmez, gerçek öğretmenini bulduğunu sezerek coşku duyar. Çölde üç buçuk günlük bir yolculuktan sonra evine varır, Abramelin'i mürşidi olarak kabul ederek bir süre ders alır. Abramelin ona iki Kutsal Sihir kitabı verir. Bu kitaplar eserin ikinci ve üçüncü kitaplarını oluşturur.

 

İkinci kitapta majikal yöntem verilir. Kısaca, majisyen 6 ay boyunca insanlardan uzak bir yerde özel bir şekilde hazırlanmış bir evde inzivaya çekilir. Şart olarak odasını çok temiz tutmalı ve her cumartesi arındırmak üzere kutsal tütsüler yakmalıdır. Alkol ve uyuşturucu almamalı. Hayvan eti yememeli. Aklı sürekli ruhsal konularda olmalı. Dilencilere sadaka vermeli. İmansız insanlardan uzak durmalı. Günde iki saat kutsal kitapları okumaya vermelidir. Gündüz hiç uyumamalı. Bunun dışında birçok başka şart, öğüt ve talimat daha vardır. Örneğin, majisyenlerin doğduğu dinlerini değiştirmemeleri gerektiğini yazar, yoksa majilerinde herhangi bir semavi destek alamazlar. Altı ay sonunda majisyen Kutsal Koruyucu Meleğiyle temas kurar (Birçok modern majisyen Kutsal Koruyucu Meleğinin yüksek benlik olduğunu kabul eder). Daha sonra kitabın sonunda listesi verilen ifritler ordusu majisyenin önünde geçit yapar, her biri birer birer ona itaat edeceklerine dair yemin ederler. Kitaba göre bu ifritler düşmüş melek olup, Tanrı tarafından ceza olarak majisyenlere hizmet etme görevi verilmiştir. Daha sonra majisyen meleklerle temas kurar.           

Üçüncü kitapta yüze yakın vefk, kullanma yöntemleri ve neye yaradıkları aktartılır. Vefkler harf veya sayı içeren karelerdir, havas ve İslami majide yaygın olarak kullanılırlar. Her biri farklı bir işlem için kullanılır. Majisyen bu vefkler vasıtasıyla hemen hemen yapamayacağı şey yoktur. Ancak Kutsal Koruyucu Meleğiyle temas kurmadan ve ikinci kitabın şartlarını yerine getirmeden bunları hiç denememesi gerekir. İkinci kitaptaki şartları yerine getirdiğini ve altı ay sonra kitapta vaat edilen şeylerin gerçekleştiğini iddia eden, Georges Chevalier (takma ad) bu deneyimlerini "The Sacred Magician"(36) adında ilginç bir günlük şeklinde yayınladı. Diğer yandan Abramelin majisiyle uğraşıp pek hoş olmayan şeyler gelen birçok kişi hakkında rivayetler dolaşmaktadır. Örneğin, bu konuda Francis King Şöyle yaşmıştır: "Karelerle denemeye kalkışan okuyucuların iyiliği için, uyarmamız gerekir ki, Kutsal Koruyucu Melek ile temas kurulmadan, bunları kullanmaya teşebbüs etmek son derece tehlikeli olduğu söylenir. S.L. MacGregor Mathers'in sözleriyle bazı karelerin 'tehlikeli otomatik etkileri vardır ve ortalıkta bırakılırsa hassas insanları, çocukları ve hatta hayvanları bile obsede edebilirler.' Bir okült rapora göre besteci Peter Warlock Abramelin karelerine kurban giden insanlar arasında yer alması gerekir. Belirli bir olayı yaratmayı çok istemiş ve uygun kareyi koluna dövme ettirerek onu şarj etmiş. Yani zihinsel olarak sürekli olarak üzerine odaklanmış, bunu üzerine yanan bir sigara bastırarak başardı. Sonunda dileği yerine geldi, ancak o şekilde oldu ki olay bir zafer yerine bir duygusal felaketti ve ardından hemen intihar etti."(2)  Dion Fortune, "Psişik Korunma" (37) klasiğinde diğer bir vakayı aktarıyor. "Occult Review'in Aralık 1929 sayısında H. Campell adı  altında çok ilginç bir vaka verilmektedir: 

" 'Normal bir yöntemle elde edemeyeceğim bir bilgiyi istedim ve Abramelin'in sistemine başvurmaya karar verdim.  Bu amaçla gerekli Tılsımı (vefki) azda da olsa bilgimin yettiği karar hazırladım. Ritüeli yaparak çalışma yerimi açmaya başladım. Az bilgi tehlikelidir ve ritüelim mükemmel değildi. Tek yaptığım şey tılsımı kullanamaz hale getirmekti, ancak bu hiç bir şekilde çağrılan varlığın faaliyetlerini engellemedi. Bu tarafımdan dikkatsizlikten başka bir şeye benzemiyor ve kısmen de öyledir. Ancak belirtmek istediğim şey, bu sistem konusundaki bilgim dolayısıyla ritüelim yetersizdi ve böyle bir varlık uyarıldıktan sonra onunla mücadele edecek her hangi bir yöntem bana gösterilmemişti...'" Bundan sonra birer aylık aralıklarla her yine ayda bir takım olaylar olur ve bunlar giderek yoğunlaşır. Bay Campell her seferinde üzerinde olağanüstü bir dehşet ve ağırlık hissiyle uyanır. Giderek bir yüz belirlenmeye başlar. "Bu sıralarda beni hızlı bir şekilde beni obsede etmeye başlayan varlığı görmeye başladım. Çirkin bir görünümü yoktu. Gözleri kapalı, sakallı ve uzun saçlıydı. Yavaş yavaş canlanan kör bir güce benziyordu.' " 

" 'Devam etmeden belirtmek istediğim üç nokta var. Birincisi hiç bir zaman aynı gecede iki kez saldırıya uğramadım. İkincisi, fiziksel olaylardan söz ettiğim zaman, örneğin cam kırılması ve sesler, tek bir izah edilmez müstesna dışında hiç bir zaman gerçek değildiler, sadece obsesyondular. Bu da üçüncü noktaya gider, bu olaylardan hiç biri uyurken olmadı. Her seferinde üzerimde dehşet duygusuyla kendimi uyanık halde buldum ve büyük bir didinme ile karşı koyup büyüyü bozmaya çalıştım...'" Bundan sonraki olaylar iyice çığırından çıkıyor. Yatağının altından kırmızı bir yılanın kıvrandığını görür ve pencereden atlayarak kolunu incitir. Yüz tekrar belirlenir, sakallı ve saçları uzayarak yılanlara dönüşür, odasının duvarı yıkılır ve kırmızı bir obelisk içeriye düşer. Ancak aslında bir şey yoktur, yine de diğer odalardan aile fertleri bu sesleri duyarlar. Sonradan okült konularda çok bilgili ve deneyimli bir bayan arkadaşına başvurur ve arkadaşı ona yardım ettikten sonra obsesyon yok olur. 

Aslında Crowley'nin hatıralarında da birkaç Abramelin vakası daha var, ancak bu kadarı da yeter geldi.        

"Şühpe götürmez bir şey varsa, o da Enokyan majide hiç bir araştırmacı veya ritüelistin daha erişemediği sır ve güç perdeleri vardır."

Donald Tyson(38)  

Enokyan Maji 

13 temmuz 1527 doğan Dr. John Dee zamanının en büyük bilginleri arasında yer alır. Bir süre Kraliçe Elizabeth'in müneccimi olarak görev yapan Dee, bir çok bilimde öncülülüğüne rağmen günümüzde genelde astroloji, simya, melek majisi ve Kabala konusunda derin etütlerinden dolayı hatırlanacaktı. Bu etütlerde durugörü yeteneğe sahip olmayan Dee, 10 Mart 1582 tarihinde Edward Kelley'i duru görür olarak hizmetine almıştı. Kelley daha ilk günde, Dee'nin verdiği kristal küreye bakarak ilk önce başmelek Uriel, daha sonra Rafael ve Mikhael'den Dee'nin mistik kitabı SOYGA konusunda tatmin edici mesajlar iletti. Bütün olup bitenler de Dee tarafından ayrıntılı bir şekilde kaydedilmekteydi. Daha sonra melekler bazı eşyaların yapımı için talimatlar verecekti. Bunlar arasında Kutsal Masa, Sigillum Dei Aemeth (Mumdan yapılı 9 inç çapında karmaşık bir tılsım), Seven Ensigns of Creation (masanun üzerine çizilen karmaşık tablolar/vefkler), bir Lamine (majikal göğüs plakası) ve majikal yüzük. Bu sıralarda meleklerden verildiği iddia edilen yeni bir kristal küre Sigillum Dei Aemeth üzerine yerleştirilmesi söylendi.

Bundan sonra Kelley aracılığı ile gezegen majisi üzerinde bir sistem iletildi. Bunda sonra Robert Turner'e göre: "26 Mart 1582 tarihinde Kelley meleklerin dili ile ilgili olduğunu inandığı 21 harften oluşan bir alfabe açıkladı... 29 Mart ve 6 Nisan 1583 arasında Dee ve Kelly Meleklerden tebliğ edilen Liber Logaeth kitabını ilk bölümünü yazıya döktüler. Bu eser (ayrıca Enok'un Kitabı, Liber Mysteriorum Sextus (et sanctus) ve Tanrı'nın Sözü Kitabı olarak bilinirdi) ve ilk olarak Enokyan veya Melek dilinde 50 Davetten (İnvokasyon) ve ikinci olarak çok sayıda harf ve bazen sayı içeren (49x49 haneli) kareden oluşmuştu... Dee 'Amidah gah lesco van gedon amchih ax or mandol...' gibi imlasını hiç bilmediği bir çok cümle yazardı... Melekler Liber Loaeth'in tamamının 40 günde yazılmasını emrettiler ve gerçekten  6 Mayıs 1583'te, ilk Melek Davetlerinin verilişinden 39 gün sonra tamamlanmıştı. Her ne kadar Liber Logaeth (Kelley'nin yazıp hazırladığı) basit Latin harflerinde yazılmışsa, Melekler kitabın Melek Alfabesinde yeniden yazılıp gümüşle ciltlenmesine dair yine talimatlar verdiler- her ne kadar bunun yapıldığına dair herhangi bir kanıta rastlamadımsa de 16 Ağustos 1584 tarihinde Dee şöyle yazdı: 'Tanrı ve gökyüzü bilir ki kitabı gümüşle kaplamak için elimden gelini yaptım'... Görülüyor ki bilinmeyen bir yöntemle Liber Logaeth, daha sonraki çalışmalarda kullanılan "48 Melek Anahtarları" sistemi ortaya çıkarmak için kullanıldı... 13 Nisan ve 13 Temmuz 1584 arasındaki Melek çalışmaları üç iç içe majikal sistemin yaratılmasına neden oldular. Bunlar 48 Claves Angelicae (48 Melek Anahtarları), Liber Scientiae Auxilii et Victoriae Terrestris (Bilgi, Yardım ve Dünyasal Zafer Kitabı) ve Dua ve Davet Kitabı"(39) 

Dee'nin notlarına göre çalışmalar ilerledikçe zamanına göre bazı son derece aykırı tebliğler gelmeye başladı. Bunlar Kelley'i epey sarstı ve zaman zaman isyan edip ayrılmaya kalkıştı. Bazen meleklerin aslında ifritler olduklarını haykırdıysa Dee onu yatıştırmaya çalışmıştı. Dee Kelley'i rahatsız eden mesajlar söyle sıraladı: 

"Onlara Kelley'i ikna etmeye çalıştılar ki: 

- İsa Tanrı değildir.

- İsa'ya herhangi bir dua yapılmamalıdır.

- Günah yoktur.

- İnsan ruhu ölümden sonra doğmak üzere bir cenine geçer.

- İnsan ruhu sayısı hep aynı olmuştur.

- Adem ve Havva'dan türeyen nesiller tarih değil, mecazidir."(40)                

 

Dr. Dee'nin Enokyan külliyatı uzun süre unutulduktan sonra Golden Dawn öğretilerinde görüyoruz. Daha sonra Aleister Crowley "Vision and the Voice"(41) günlüklerinde Enokyan sistemindeki 30 Aethyr ve melek varlıkları ile çalışma vizyonlarını veriyor. Crowley Enokyan sistem için şöyle diyor: "Bu çalışmayı samimi kılan şey kimsenin açıklayamadığı bir şekilde harflerle dolu yüzü aşkın kare elde edilmesidir. Dee masanın üzerinde önünde bir veya birkaç (49x49) kare ile otururdu. Kelly onların Kutsal Masa dedikleri masanın önünde otururdu ve British Müzede masadaki bazı tılsımlarla birlikte görebileceğiniz "görü taşı"na bakardı ve içinde bu karelerin birindeki harfleri bir sopayla tek tek gösteren bir "melek" görürdü. Kelly örneğin - "O kolon 6, sıra 31'i işaret ediyor" ve harfi belirtmeden böylece devam edermiş, bu harfi Dee karedeki söz konusu hanede bulur ve not ederdi. Bu Kelley'nin oluşacak kelimeleri önceden bilmediğini gösterir. Eğer bilseydi karelerdeki 2401 harfin yerlerini tek tek bildiğini kabul etmemiz gerekir. Bu da oldukça şaşırtıcı bir beceri olurdu. Melek işini tamamlayınca, mesaj ters okunup yeniden yazılırdı. (Bunun ters şekilde dikte edilmesinin sebebi doğru şekilde iletilmesi o sıradan istenmeyen güçleri çağırabilecek kadar güce sahip  olmasından dolayıdır). Bu Anahtarlar veya Çağrılar ters yazıldığında Enokyan veya Melek dili olarak adlandırdıkları bir dilde çağrılar ortaya çıkmıştı.  Bu rasgele uyduruk bir dil değil, kendine has bir sentaks ve grameri var.  O Grekçe veya Sanskritçe ve hatta İngilizce tercümesinden daha melodik ve etkileyici, bazen anlaması zor da olsa, Shakespeare, Milton veya Kitabi Mukaddes'in aşamayacağı ihtişamda fevkalade sözler içermektedir. Kelley'i bir şarlatan olarak suçlamak son derece aptalca olur. Eğer o Enokyan dilini yaratıysa ve bu mükemmel metinleri yazdıysa, en azından Chatterton'nun nüktedanlığından 50 kez incesi ve şiirsel hünerinden 500 kez fazlasına sahiptir demektir... Herhangi bir eleştirisel gözlem dışında, bu Anahtarların doğrululuğunun garantisi en ufak bir majikal kapasiteye sahip olan herhangi bir kimse çalıştıklarını saptayabilir... Bu Anahtarları çok kullandım ve her zaman mükemmel sonuç aldım."(42)

 

 

"Onbirinci yüzyılda Grek ve Arap kaynaklarından faydalanan (Arap Endülüslü) Maslama b. Ahmad al-Majriti Gezegen Majisinde tekabüllerin kullanılmasının etkili bir taraftarı olarak majisyenin çalışmanın yöneldiği Küreye rabıta kurmasının gerekliliğini  üzerinde önemle durmuştur. Dış etkenler tarafından etkilenmemek için inzivaya çekilmek. Majisyen bir ön çalışma döneminde oruç tutması öneriliyordu, ancak ritüele hazırlanırken çağıracağı Varlığın gezegensel tekabüllere uygun yiyecekler seçmesi, ritüelde de tekabüle uygun renkte kıyafet giymeyi, parfüm ve tütsü kullanmaya dikkat eder. Ortaçağın daha ileri bir safhasında Al Majriti'nin eseri Picatrix adı altında Latince'ye çevrildi ve bu uygulamalarının astrolog, simyager ve majisyenlere çekiciliği onların bütün Avrupa'ya yayılmasını sağladı." 

Denning ve Phillips, Gezegen Majisi(43)

İslami Maji ve "Arap Majisi" 

Arap Majisi, Batı'da son zamanlarda ilgi çeken bir konu haline gelmiştir. Akademik ve serbest araştırmacılar majinin kökenini irdeledikçe karşılarına ister istemez ortaçağında Arap etkisi altında Orta-Doğu ve Kuzey Afrika'da yayılmış kültürlerin etkileriyle karşılaşılmakta. İslam'ın hızlı ilerleyişi altında birçok farklı kültür ve topluluk tek bir çatı altında birleşiyordu. Bu arada üniversiteler kuruluyor, Grek ve Roma klasikleri tercüme ediliyor ve Orta Doğunun maji, simya veya astroloji gibi kendine has okült ve mistik bilgi ve yöntemler çeşitli eserlerde kaleme alınıyordu. Bunların sadece birkaçı Batıya sızmıştı. 19'uncu asırda Crowley'nin hayran olduğu Sir Richard Burton, Binbir Gece Masallarını sansürsüz 10 ciltlik bir külliyat şeklinde Arapça'dan İngilizce'ye tercüme etmişti. Bunlar ve benzeri eserler doğunun esrarengiz majisi konusunda Batılıları büyülemişti. Ayrıca popüler bazı kitaplar konuya anekdotlarla renk katıyordu. Örneğin Paul Brunton'un Gizli Mısır'da bir Arayış, İdriş Şah'ın Doğu Büyüsü(44). Türkçe'de bu konuda yayınlamış eserleri saymak konumuzu aşar. Ancak belirtmek gerekir 7. ve 11. yüzyıl arasında yazılan eserler ilginç olmakla beraber, sonradan günümüze dek, istisnalar hariç genelde İslam edebiyatında hurafelere ve bağnazlığa yönelme hakim durumunda. ilginç bir çalışma Yusuf Özbek'in "İslami Maji" kitabı tercüme ettiği Manfred Ullmann'ın "İslam Kültür Tarihinde Maji" kitabını ve kendi incelemesini içermektedir(45). Takma adı Arkon Daraul (istihbaratım doğruysa) altında İdris Şah/Idries Shah Gizli Cemiyetler(46) kitabında hemen hemen bütün gizli Batı cemiyetlerinin kökenini Müslüman ülkelere dayandırıyordu. Örneğin Gül-Haç cemiyetinin gül simgesini özellikle Kaderi tarikatında Sufilerde kullanılmaktadır. Bu konuda sitemizde bazı yazılarımız var, örneğin İhvan-üs Safa, Gül Haç Cemiyetinin İslami Menşei ve İslam Açısından Hermesçilik. Aslında Templier Tapınakçıların haçlı seferleri sırasında İsmaililerden el aldıklarına veya en azından bilgi aldıklarına dair epey şey yazılmıştır.     

Yüzlerce yıllık İslam ve ayrıca modernleşme etkisiyle Orta-Doğu kültürü biraz monotonlaşmışsa da, halen gizemini sakladığı yerler vardır. Çeşitli gizemli ve ilginç topluluklar, Druziler, Maronitler, Yezidiler, Nusayriler, Koptlar, Yohanitler halen mevcuttur. Özellikle Harranlı Sabiler konusu Sülyeman Majisi bölümünde söz ettiğimiz Poke Runyan gibi bazı majisyenlerin ilgisini çekmektedir. Sabiler astrolojik maji uygulayan çok eski bir topluluktu. Hermetik inançları olup İdris'e ve Adem'e addettikleri kutsal kitapları olduğu söylenir. Kuran'a göre Yahudiler ve Hıristiyanlar ile birlikte kitaplı dine mensup olanlardandılar. Kuzey Afrika Arapları tarafından kullanılan bir çeşit kum divinasyonu (falı) olan remil G.D. öğretilerinde geomansi adı aldtında adapte edilmiştir ve 16 remil işaretinin çeşitli tekabülleri verilmektedir. Ayrıca remil konusunda batıda çok kapsamlı eserler de yazılmıştır.  

Zamanımızda Arap Majisini başlıca taraftarı Mamduh Al Daye'dir. Aslen Beyrutlu Al Daye Arap bir baba ve Türk bir annenin çocuğudur. 16 yaşından beri Golden Dawn mabetlerinde bulunarak majikal eğitimini tamamlamış. Daha sonra Kanada'da Angelic Order of Damkar cemiyetini kurmuştur. Damkar'ı Okült Diriliş ve Altın Şafak Hermetik Cemiyeti - Bölüm 1'de söz ettiğimiz Gül+Haç cemiyetinin efsanevi kurucusunun Müslüman Orta-Doğuda eğitim aldığı yerdir.  Bu merkezde Batılılara Golden Dawn kökenli uygulamalar dışında çeşitli Orta Doğu kökenli sistemler ve kendi deyimiyle "Arap Majisi" öğretilmektedir ve kaynak olarak kullandıkları Batı dillerine (ve Türkçe'ye) tercüme edilmemiş kaynakları sıralıyorlar. Şüphesiz bu konuda yazılacak çok şey vardır. Bir çok konu halen sırrını koruyor. Örneğin İranda gelişen Hurufilik yoğun ezoterik bilgiler içeren 32 Farsi harfe dayanan kabalisttik bir sistemdir. Ancak bu konuda kapsamlı bir araştırma yapılmadığı gibi başlıca eserleri tercüme edilmemiştir (bakınız sitemizde Hurufilik yazısı). Ayrıca Süleymaniye kütüphanesinde ve diğer kütüphanelerimizde irdelenmemiş pek çok eser bulunmaktadır. Topkapı kütüphanesinde bulunana Memluk oyun kartları Tarot kartlarının menşeini Mısır olarak ima etmektedir vs. Ayrıca Türk kökenli Tasavvuf ekollerini de ezoterik açıdan irdelemenin zamanı gelmiştir. İnşallah ileride bu sitede konuların uzmanlarının da katılarıyla bu konularda kapsamlı bilgiler verme fırsatı bulabiliriz. Yabancı kaynaklara fazla yer verdiğimizi sanan okurlar zannetmesinler coğrafik ve etnik bağlarımızı önemsemiyoruz. 

Hazırlayan Kemal Menemencioğlu 

Kaynakça

1) a- The Golden Dawn, by Israel Regardie, (İki Cilt) Llewellyn Publications, Saint Paul, U.S.A., (1937-1940), 1970 

    b- The Complete Golden Dawn System of Magic by Israel Regardie, New Falcon Publications, Arizona, U.S.A., 1994

 

2)  The Rebirth of Magick, Francis King and Isabel Sutherland, Corgi Books, London, 1982

 

3) Bu web sayfa Internetten kalkmıştır, ancak İngilizce bölümümüzde yayınlama izni için müracaat ettik.

 

4) A Garden of Pomegranates, An Outline of the Qabalah, Israel Regardie, Llewellyn Pub., Minn, 1992

 

5) The Tree of Life, A Study in Magic, by Israel Regardie, Samuel Wesier, New York, (1932) 1969  

 

6) Pilgrims of the Night, Pathfinders of the Magical Way, Lars B. Lindholm, Llewellyn, Minn., 1993

 

7) The Secret Inner Order Rituals of the Golden Dawn, Patrick J. Zalewski, Falcon Press, Phoenix, Arizona,  1988.

 

8) The Middle Pillar, A Co-Relation of the Principles of Analytical Psychology and the Elementary Techniques of Magic, by Dr. Israel Regardie, Lleweellyn Pub., Minn. U.S.A., 1978 

 

9) The Art of True Healing, A Treatis on the Mechanism of Prayer and the Operation of the Law of Attraction in Nature, by Dr. Israel Regardie, Helios Book Service, Glos. Great Britain, (1937), 1966

 

10) Circles of Power, John Michael Greer, Llewellyn, St. Paul, Minn. U.S.A., 1997     

 

11)  Magical States of Consicousness, by Melita Denning and Osborne Phillips, Llewellyn Pub., 1988 

 

12) The Shining Paths, Aschroft-Nowicki, The Aquarian Press, 1983

 

13) Sword of Wisdom, MacGregor Mathers and the Golden Dawn, Ithell Colquhoun, G.P. Putnam's Sons, New York, 1975

 

14)  The Golden Dawn Scrapbook: the Rise and Fall of a Magical Order , R. A. Gilbert, Samuel Weiser, Maine, U.S.A.. 1997.

 

15)  Self-Initiation into the Golden Dawn Tradition: a Complete Curriculum of Study for both the Solitary Magician and the Working Magical Group, Chic and Sandra Tabatha Cicero,  Llewellyn Publications, St. Paul MN, U.S.A., 1995.

 

16) Secrets of a Golden Dawn Temple, The Alchemy and Crafting of Magickal Implements, by Chic Cicero and Sandra Tabatha Cicero, Llewellyn Pub., Minn., U.S.A., 1992

 

17) The New Golden Dawn Ritual Tarot, Keys to the Rituals, Symbolism, Magic and Divination, Chic and sandra Tabatha Cicero, Llewellyn Pub., Minn. U.S.A., 1996

 

18) The Ritual Magic Manual, A Complete Course in Magic, David Griffin, Golden Dawn Publishing, U:S:A:, 1999  

 

19) The True and Invisible Rosicrucian Order, paul Foster Case, Samuel Weiser, York beach, Miane, U.S.A. 1985.

 

20) a- Kaballah of the Golden Dawn, Patrick J. Zalewski Llewellyn Publications, Minn1993.

b- The Secret Inner Order Rituals of the Golden Dawn, Patrick J. Zalewski, Falcon Press, Phoenix, Arizona,  1988.

c- Z-5  The Secret Teachings of the Golden Dawn, Book 1 - The Neophyte Riual,  Patrick J Zalewski,Llewellyn Publications, Minn1991

d- Z-5  The Secret Teachings of the Golden Dawn,  Book 2 - The Zelator Riual 1=0, Patrick J Zalewski, Llewellyn Publications, Minn1992

e- The Equinox and Solstice Ceremonies of the Golden Dawn,  Patrick J Zalewski and Chris Zalewski, Llewellyn Publications, Minn1992

f- Golden Dawn Enochian Magic, Patrick J Zalewski, Llewellyn Publications, Minn1990

 

21) The Kabbalah Unveiled, Containing the following Books of the Zohar, the book of the concealed Mystery, The Greater Assembly, The Lesser Assembly, Translated into English from the Latin version of Knorr von Rosenroth, and collated with the original Chaldea and Hebrew text by S.L. MacGegror Mathers. Routledge & Kegan Paul, London, 1975

 

22) The Kabbala, An Introduction to Jewish Mysticism and Its Secret Docrtine, Dr. Erich Bischoff, Samuel Weiser, Maine, 1985

 

23) The Mystical Qabbalah, by Dion Fortune, Ernest Benn Limited, London, (1935), 1966

 

24) A Practical Quide to Qabalistic Sembolism, Gareth Knight, Helios Book Service, 1969

 

25)  The Key of Solomon the King (Clavicula Salomonis), Now first Translated and Edited from the Ancient Mss. in the British Museum by S.L. MacGegror Mathers. Routledge & Kegan Paul, London, 1981

 

26) a- The Goetica, the Lesser Key of Solomon the King, Legemeton, Book 1, Clavicula Salomonis Regis, translated by S.L. MacGegror Mathers., edited, annoted, Introduced and Enlarged by Aleister Crowley, Samuel Weiser, Maine, 1995   

b- Aleister Crowley's Illustrated Goetia by Lon Milo DuQuette, Dr. Chrisopher S. Hyatt, New Falcon Pub. Arizona, 1992

27) The Grimoire of Armadel, Translated and Edited from the ancient manuscript in the Library of the Arsenal, Paris, by S.L. MacGegror Mathers. Routledge & Kegan Paul, London, 1980

28) The Book of Solomon's Magick, How to Invoke Angels's into the Crystal and Evoke Spirits to Visible Appeareance in the Dark Mirror, Carroll "Poke" Runyan, The Church of the Hermetic Sciences, 1997.

29) The Magick of Solomon, Carroll "Poke" Runyan, Ordo templi Astarte, 1996, VHS - NTSC ,75 dakika

30) The Seasonal Rites of Baal and Astarte & Prince Aghat and the Magick Bow, Carroll "Poke" Runyan, The Church of the Hermetic Sciences, 1998

31) Summoning Spirits, The Art of Magical Evocation, Konstantinos,  Llewellyn Pub., Minn. U.S.A., 1995.

32) Goetic Evocation, The Magican Workbook 2, Steve savedow, Eschaton, Chicago, 1996

33) My Life with the Spirits, The Adventures of a Modern Magician, Lon Milo DuQuette, Samuel Wesier, Maine, U.S.A., 1999

34) Gods of the New Millennium,  Musings on Modern Magick,  Lon Milo DuQuette, Samuel Wesier, Maine, U.S.A., 1997

35) The Book of the Sacred Magic of Abra-Melin the Mage, as Delivered by Abraham the Jew unto his son Lamech, A Grimoire of the Fifteenth Century tranlstated by S.L. MacGegror Mathers. The de Laurence Comapny, Chicago, 1948

36) The Sacred Magician, A Cemenonial Diary, Georges Chevalier, Paladin, Herts, Great Britain,1976

37) Psychic Self-Defence, A Study in Occult Pathology and Criminality, Dion Fortune, The Aquarian Press, Great Britain, (1930), 1973

38) Enochian Magic for Beginners, Donald Tyson, Llewellyn Pub., Minn. U.S.A. 1997

39) Elizabetan Magic, Robert Turner, Element Books, Dorset, England, 1989

40) The Enochian Magick of  Dr. John Dee, The Most Powerful System of Magick in Its Original, Unexpurgated Form, Geoffrey James, Llewellyn Pub. Minn. U.S.A., 1994

41) The Vision and the Voice, with Commentary and Other Papers , Aleister Crowely with Victor B. Neuburg & Mary Desti, Samuel Wesier, Inc. Maine, U.S.A., 1998 

42) The Confessions of Aleister Crowley, An Autohagiography, edited by john Symonds and Kenneth Grant, Jonathan Cape, London, (1929), 1969

43) Planetary Magick, Denning and Phillips, Llewellyn Pub. Minn. U.S.A. 1989

44) Doğu Büyüsü, İdris Şah, Süreç, İstanbul, 1987

Oriental Magic, Sayed Idries Shah, Octagon Press, London, (1956), 1970 

45) İslami Maji, Ullman ve Özbek, İz Yayınları, İstanbul, 1994

46) Secret Societies, Arkon Daraul, Frederick Muller, London, 1966

Copyright © 2001 hermetics.org

Ana Sayfa ][Yazılar] [ Bölüm 1]