Lusid Rüya Projesine Ek 

Yazan Mark Stavish M.A., FRC, SI

Araştırma Başkanı, ORA Projesi, Doğa Filozofları (The Philosophers of Nature, PON)

Bu yazı aynı yazarın önceden yayınlanan Lusid Rüya ve Astral Seyahatin Kabalistik Rehberi yazsının devamıdır. Bu yazının İngilizce'sini Mark Stavish'in web sitesinde birçok ilginç yazıyla birlikte bulunabilir.  Ayrıca Mark Stavish'in birçok ilginç yazısını sitemizde bulmak mümkündür. Bunları sitemizdeki alfabetik yazar Fihristinde bulunur. 

Çeviren Kemal Menemencioğlu - Translation Copyright © 2004 hermetics.org

All Rights Reserved. Copyright Mark Stavish, M.A. 1997.

Giriş 

Filozof Taşı Dergisi (The Stone) ve Kadüs: Hermetik Dergisi  (Caduceus: The Hermetic Quarterly) ORA Projesi Lüsid Rüya alıştırması yayınlandığından beri, birçok kişi tekniği düzenli uygulamakla edindikleri deneyimleri ve aldıkları harika sonuçları bildirmek için bana yazdılar. Sonuç olarak, teknikleri yaklaşık olarak bir yıl uygulayanlara tekniği bir sonraki seviye çıkarmaları için bu ek alıştırmayı aşağıda veriyoruz. Ayrıca, lüsid rüya uygulamalarını erteleyen okurların bu vesile ile başlamaları teşvik edilebilir.   

Ek bilgiler uygulayıcılara aşağıdaki şeyleri nasıl yapabileceklerini gösterecektir.

1. İbrani harflerle rüya içeriğini artırmak.

2. "Majikal Ses" veya “Verbum” (Kelamın Kudreti)

 

İbranice Rüya Görme

Kabalistik veya Simya Yollarını anlamak için bir günlük defter tutmak gereklidir, çünkü kişisel deneyimlerimizi yansıtır ve duyarlı anlarda iç benliğimizden algıladığımız soyut bilgilere somut bir şekil verir. Bu bilgiler zamanla biriktiğinden her birimiz tarafından sentez haline getirilmelidir. Eğer bir defter tutma alışkanlığınız yoksa, bir an evvel başlasanız iyi olur. Bir öğretmenin derslerine dikkate alınmadığında ders vermekten nasıl vazgeçerse, aynı şey içsel öğretmenimiz için de geçerlidir. Eğer içsel gelişiminiz konusunda ciddiyseniz, içsel irtibatlarınızın bir raporunu tutunuz. Bu kayıtlar sonra bir dizi içsel öğretilere dönüşür.   

 

Kelamın Kudreti

“In principa erat Verbum….” İlk Başta Kelime vardı

Yuhanna 1:1

Pozitif düşünce ezoterik yolda başarı için en önemli anahtardır. Hatta, ona neredeyse "Tifaret majisi" diyebiliriz, zira düşünce kendisi (imajinasyon manyetizma açısından) bir majikal faaliyettir. Her ne kadar ümitsiz ve kaygılandırıcı gözükse de, belirli bir durumun olumlu yönleri üzerine odaklanarak içsel gelişmemizle uyumlu bir çözüm bulabiliriz.  

Olumlu üzerinde bu odaklama negatiflik ve şerliğin varlığını inkar etmez, ama bilinçli olarak farkında olsak da olmasak da her şeyin bir işlevi olduğunu idrak ederek onu kabul eder ve olumluluğa hitap ederek yaşam yolumuzda mesafe kaydedebiliriz.  

Bu içsel bakış açısını dış dünyaya yansıtarak, onu başkalarıyla paylaşırız ve kendimiz için yeni bir yaşam inşa ederiz. Bu esas olarak dille veya söylenen sözle yapılır.  

Konuşma günlük yaşamda bizim esas yaratıcı enerjimizdir, diğer yandan cinsel enerji bizim en ilkel yaratıcı dürtümüzdür. Bu iki enerji ifadeleri birbirine derinden bağlantılıdır.   

Armonik Rezonans veya sesle kendimize olumlu veya olumsuz şartlar yaratabiliriz. Bu hem egzoterik (dışrek, zahiri), hem de ezoterik (içrek, batıni) bir seviyede olabilir. En armonik olarak rezonans (rabıta) kurduğumuz ses veya titreşimleri bularak, kendimize olumlu şartları yarabiliriz. Böylece sözlerimiz bir alet ve içsel halimizin bir ifadesi olur.

 

İsim

Agrippa'nın Okült Felsefe eserindekiler gibi, bazı İbrani isimler [1] veya Havari isimleri [2] vs. alıp hangisi içsel bir seviyede bizimle rezonans veya rabıta kurduğunu bulmamız önerilmektedir. Pentagram ritüeli veya başka bir yöntemle çevremizin enerjilerini arındırıp dengeledikten sonra, önümüze listeyi alırız ve aşağıdaki talimatlara uyarız:

“Seçtiğiniz İbrani isimleri birer birer zikrediniz ve her birinden sonra bir iki dakika tefekkür ediniz. Bir kaç şey olabilir. Bunlardan sadece ikisi bizi ilgilendirir. Bu isimlerden biri kalpte rezonans yaratması: Bu sizin mistik ruhsal adınızdır. İsimlerden diğer biri beyninizde bir rezonans yaratır, bu sizin maddi okült adınızdır. 

"İsmi, tarihi ve bu açılımın olduğu yeri kaydediniz. 

"Her neyse, bu bir yeniden doğmadır ve astrolojik zamanlaması artık sizin yeni astrolojik haritanızdır. Bu haritayı sadece sizin tarafınızdan yorumlanması gerekir. onun gerçek anlamı için sadece Sefer Yetzirah kitabına bakınız - başka yere bakmayınız.  

"Okült, ruhsal veya pratik çalışmalar için, bu isimleri herhangi negatif geri tepme olmadan Mezla'nın inişiyle ilgili mistik çalışmanıza katabilirsiniz."[3]

Yine de birçok kişi içsel ismi bulmakta zorlanmıştır. Umut ederiz ki aşağıdaki bilgi bu işi kolaylaştırır. 

 

İçsel İsim

Kendinizi normal bir şekilde uyku, hatta meditasyon için hazırlayınız. Boynunuzda büyük ve parıldayan çivit mavi küreyi imgelerken, listenizdeki isimlerden birini titreşimsel bir sesle zikrediniz. İki üç dakika duraklayınız ve bir tepki bekleyiniz. Eğer hiç bir tepki almazsanız bir sonraki isme geçiniz. Eğer ismin İbrani harflerini içinizden evrenin en uzak köşelerine hareket ettiğini ve bir süre durakladıktan sonra size tekrar bir tür yaratıcı titreşim veya güç olarak döndüğünü imgelerseniz faydası olur. Eğer bunu uykudan önce yapıyorsanız, on iki gecelik bir süre içinde her gece bir isim zikretmeyi isteyebilirsiniz.

İmgelemenize pozitif bir telkin eklemenizin de faydası olacaktır. Bunun içsel erk adınızı bilmenize yönelik deneme hakkında içsel istek ve amacınızı ifade etmesi gerekir. Örneğin: "Kendini bana açıklaması için İçsel Adımı çağırıyorum!" Pozitif Telkinin (affirmation) gücü konusu aşağıda daha da işlenecektir. 

"İçsel Ad" konusuna gelince, herkes için şunlar geçerlidir:

"Dünyada herkesin evrimsel ve karşı evrimsel yaşam yolcuğu başında yolculuğunda verilen ezoterik bir adı vardır. İnsan aslında Sonsuz Titreşimin - kendi öz varlığının - bir yansıması olan bir isim alır. Bütün insanlar aynı ismi almazlar, ama tüm isimler Evrensel Adalet ilkelerinin işlevi olarak eş değerdedir... her seviye veya plan için insan yeni bir isim alır. Bu isimlerin birini veya birkaçını bilmek öğrenci için önemli bir adımdır çünkü bunun etkin titreşimi onda hem fiziksel alanda, hem de içsel seviyede olağanüstü bir rezonans yaratır. Titreşilen isim içsel seviyeye tekabül eder.

"Uyarı: Eğer İçsel Ad(lar)ınızı keşfedecek olursanız, İçsel Ad(lar)ınızı hiçbir şekilde başkasına iletmeyiniz... ezoterik ismin açıklanması İçsel varlığa karşı bir ihanettir ve bir yaşam süreci (enkarnasyon) boyunca kişinin ruhsal tekamülünü durdurabilir..... her birimizin Yaratılışın her bir seviyesi için birer ezoterik ismi vardır. Bu kelimelerden birini telaffuz etmek İçsel Benliğimizde isme tekabül eden seviyede bir tür invokasyon yaratır.... Eğer birisi kendi başına ezoterik ismi bulamıyorsa, onu kullanacak bilgeliğe sahip değildir."[4]

Bu isimler her bir Sefira seviyesinin İlahi İsimlerini belirli bir sıraya göre titreşimsel bir şekilde zikrederek bulunabilir. Ancak, bunu sadece poligon ve/veya gezegensel semboller üzerinde meditasyondan sonra yapılması gerektiği belirtilmiştir. Lüsid Rüya tekniğe bağlantılı olarak da  bunu yeniden vurguluyoruz. Bunu bir kaç ay Elemental ve Gezegensel sembolleri kullanarak düzenli uyguladıktan sonra, sadece İçsel Adınızı aramak veya Majikal Sesi geliştirmek üzere kullanmalısınız.

Eğer adınız size İbranice olarak açıklanmışsa, unutmayınız ki İbranice sağdan sola okunur ve Latince harflere çevrilmesi gerekebilir.

"İlahi İsimlerin sesli zikredilmesi ritüel majide kullanılan en önemli unsurlardan biridir... İlahi İsme titreşimsel bir şekilde ses verilmesinin sonucu, Birah aleminin sınırlarına Astral Işığın yüksek sınırlarına dek birinci ve sonra da ikinci invoke edilen zekanın uyumsal bir tepkisini almaktır."[5]

Lusid Rüya egzersizin temel sembollerinde çalıştıktan sonra, gezegensel simgeler yerine İbrani harfler kullanabilirsin. Bu sadece harflerin kendileri için değil ama aynı zaman meydana getirdikleri İsimler için içinizde daha derin bir rezonans yaratacaktır.

  

Alef - Veya Bir Glottal Stop Nedier ki?

Harfleri imgelerken, basit bir şekilde başlayınız: derin mor veya lacivert çivit bir arka fon önünde beyaz ışıkla parladıklarını hayal ediniz. Daha sonra onları Kral Renk Cetvelinde [Tercümanın Notu: Gelecekte bu G.D. tekabüller ilgili bir yazıyla açıklanacaktır, Ezoterik Astroloji yazımızda verilen renklerle aynıdır] veya Hermetik Gül+Haçın hazırlanmasında kullanılan renklerde [aynı şey] imgeleyiniz. Bir veya iki ay zarfında ayrıca her harfe tekabül eden Ateşin (sıcak ve kuru/genişleme- elektrik), Suyun (soğuk ve nemli/odaklama - manyetik), Hava (sıcak ve nemli) ve Toprak (soğuk ve sert) "Elemental" özelliklerini ilave etmeye başlayabilirsiniz.

Her harfle böyle birer birer çalışarak, tüm sembolleri birden ezberlemenin güçlüklerinden kaçınmış olursunuz. Bunun yerine bunları yavaş yavaş birkaç hafta veya ay içerisinde biriktiririz ve küçük dozlar şeklinde özümseyerek sentezleriz. Böylece, yorucu ve zaman alıcı bir entelektüel çaba yerine, kişisel deneyimle her bir harfi ve ilintilerini anlayama başlarız [Tercümanın Notu: aslında Ezoterik Astroloji yazımızda verilen anahtarla ilgili renkler hemen malum oluyor].

Bu içsel keşif dünyasında defteriniz yeniden en iyi arkadaş ve öğretmeniniz olacaktır. Onunla ilerlemenizi kaydedip içsel öğreti motiflerinin nasıl gelişip ilerlediğini görürsünüz.

Daha sonra, ister sessiz veya sesli olarak her harfin titreşimini ilave etmek isteyebilirsiniz, böylece İlahi İsimleri zikrederken en iyi rezonansı, harf karışımları  ve kutsal konuşmanın diğer formlarını bulabilirsiniz.

Eğer her bir harfi titreştirmek isterseniz, yaratılan seslerin derin, rezonanslı ve tüm bedende yorucu olmazsa da ince bir titreşim yaratması gerektiğini unutmayınız. Onlar önceden "solunduğu" ve sonrada evrenin uçlarına dek zikredildiği (veya haykırıldığı) ve tekrar size döndüğü hayal edilmelidir. Bu aynı zamanda yavaş ve adım adım ilerleyerek yapılabilir ve zamanla her harfe renk ve nitelikler katılabilir. 

"Kelime [Kelam] iradenin ve düşüncenin aracıdır. Bundan dolayı majisyenler görünüşte anlamı olamayan kelimeler zikredebilirler. Ancak, bu kelimelerin onlar tarafından şarj edildiklerini diyebiliriz, çünkü seslenişlerden ne sonuçlar bekleyebileceklerini biliyorlar. Ayrıca, bu kelimeler tekrarlamakla faaliyet güçlerini artıracak bir şarj alırlar." [6]

Ve:

“Ayrıca, majikal teoriye göre insan sesi tarafından tetiklenen titreşimler sadece ses emisyonun frekans, yükseklik, yoğunluk ve rezonansa göre Astral Işığın plastik yapısını şekillendirme gücüne sahip değil, aynı zamanda çeşitli metafizik varlıkların dikkatini dünyamıza çekmeye yarar."

"... düzenli çalışmayla tek bir kelimenin etkisiyle anında istek üzerine tüm bedende yoğun bir titreme hissedebiliriz. Ayrıca, çalışmayla öğrenci titreşimsel etkileri bedeninin sadece belirli bir tarafına yoğunlaştırabilir." [7]  

 

Sesin Gücü

Gırtlak bölgesi direkt olarak konuşma ve yaratma gücüyle bağlantılıdır. Onunla, ister beşeri, hayvani ve İlahi olsun tüm varlıklarla iletişim kurarız. O, maddi dünyada bir şeyi gerçeğe çevirmek için en hızlı yöntemdir, çünkü ses hem geçici, hem de kalıcıdır. Bir kelime söylenir söylenmez bitmiştir, ancak anlamı ve etkileri sonsuza dek daimidir. Söylenen bir kelime geri alınamaz.

Kelimeler en içsel düşüncelerimizi "kristalize" eder veya somutlaştırır. Düşüncesi ne denli karmaşıksa, onu tanımlayan kelime o denli karmaşık olacaktır. Bu karmaşıkla bir tür "sözel DNA" veya programlama işlemi görürler ve yaşamımız olarak gerçekleşecek görülür ve görünmez bir dizi şartlar yaratırlar..

Acele, şaka, şehvet veya öfkeyle kaç kez sonradan pişman olduğumuz sözler ağzımızdan çıkmıştır?

Eğer insan sesi bu denli güçlüyse, o zaman majikal olarak yönlendirdiğimizde ne kadar daha da güçlü olmalıdır?   

“İnisiye insan bir enerji dönüştürücüsüdür. İnisiye olmayan biri bir kelime söylediğinde fiziksel dünyanın havasını sarsar, ama kelimeleri yüksek frekanslarda pek rezonansı yoktur. Diğer yandan, bir inisiye bilincinin farklı seviyelerinin birbirine bağlantılarını kurmuştur, diğer bir deyişle, evrenin çeşitli titreşim seviyeleriyle irtibatı yeniden kurmuştur ve inisiyatik yolda ne denli fazla ilerlese, çeşitli planlar arasında irtibatları o denli iyi olur.   

“Dolayısıyla, inisiye olmayan kişinin tam zıttı olarak, inisiye biri konuştuğunda, o daha yüksek frekanslı seviyeleri de etkiler ve eğer sözleri orijinal dile uyum sağlıyorsa, kelimenin tanımladığı şeyi yaratır, uyumla o şeyin kendisi olan titreşimler yayılacaktır. Böylece Tevrat'ın Tekvin kitabında Ademin hayvanların adını verdiği bölümü bu bağlamda daha net anlaşılır. Bu, onların gerçek adlarını telaffuz ederek yarattığı anlamına gelir. Musa çölde suyun gerçek adını telaffuz ederek kumdan fışkırmasını sağlamıştır." [8]

 

Sessizlik

“Eğer söz gümüşse, sessizlik altındır" diye bir eski atasözü vardır. Bu aslında birçok kişinin sandığından da daha doğru bir sözdür. Sessizliği uygulamakla enerjilerimizi muhafaza etmeyi ve onları daha yaratıcı alanlara yönlendirmeyi öğreniyoruz. Hiç aklınıza harika bir fikir gelip de  onu başkalarına anlatmak uğruna o denli fazla zamanınızı harcadığınız da sonradan tüm hevesinizin tükendiği hiç olmadı mı? Bir zamanlar sizi havalara çıkaran o coşkulu enerji ağzından kayıp gitmişti ve sizi boş bir hisle baş başa bırakmıştı. Daha sonra projenizi duyan dost düşman gelip seni soru yağmura tutuğunda işin tuzu iyicene kaçmış olur. Sonunda konuyu değiştirmek veya açmamak için elinizden geleni yapmaya başlıyorsunuz. Çekirdek enerji, ilk ihtiras tamamen sarf edilmişti (mastürbasyonun sözel eşitti) ve ondan hiç bir şey doğmamıştır. Yaratamama durumu kayıplık ve utanç gibi aşağılık kompleksleri yaratır. Bundan dolayı birçok yaratıcı, üretici, sanatçı, yazar, tasarımcı ve mühendis çalışmalarını meraklılardan saklarlar. Sadece başarılı bir şekilde elle tutulur bir ürün, plan veya proje haline geldiği zaman onu eleştiri ve düzeltmeye açarlar." [9]

Aynı olumlu şeyler üzerinde konuşmak çoğu zaman enerjimizi projeyi "yapma"dan uzaklaştırarak enerjilerini ve gerçekleşme güçlerini zayıflattığı gibi (ayrıca bilinçdışı da olsa bize karşı olanların enerjilerine açıyor); aynı şekilde sorunlarımız hakkında sürekli konuşmak onları güçlendirir ve somut bir şekle sokar.    

Öyle gözüküyor ki, bir işe üstlenmede başarılı olanlar o oluncaya kadar ondan söz etmeyip sır tutanlardır. Başarısız olanlar ise gevezelikle ve hayatlarından şikayet ederek enerjilerini israf edenlerdir. 

Karma konusuna gelince aşağıdaki öğüte kulak veriniz:

“ 'Karma'yı (veya zorluk ve engellerimiz diyebiliriz) nötr bir halle getirip baş etmek için önceden Evrensel Adaletin  hata yapmadığını idrak etmemiz gerekir.    

"Çözüme nasıl katılımda bulunabiliriz veya bir parçası olabiliriz? Her şeyden önce en bariz şey durumumuzu daha da karmaşık bir şekle sokmamak ve ikincisi sessizliği uygulamaktır. Hatta  şikayet etmek veya davranışımızı haklı kılmak için bilinçli veya bilinçsiz olarak "sorunumuz" hakkında konuşmak durumu daha da kötü bir şekle sokmazsa bile, onun uzamasına neden olur... Sorununuzu ne kadar az insan bilirse, onu çözmek, onu eritmek o kadar kolay olur. Dolayısıyla sorunumuzu sabitleştirip somut duruma sokmaktan kaçınmalıyız."[10]   

Bunun tam tersi de doğrudur. Eğer ses bir durumu kristalize edebilirse, sesin bilinçli kullanımıyla, tercih ettiğimiz durumları gerçekleştirmek için sesi kullanabiliriz. Yukarıdaki İbrani harflerin kullanımı ve tezahür ettikleri güçlerle karıştırıldığında, içsel enerjilerimizi uygun gördüğümüz her şekilde yönlendirebiliriz.

Olumlu telkin (affirmation) veya oto-telkinin gücü daha güçlü bir teknik yaratmak üzere boğaz ve medulla merkezleri enerjilendirme sürecine eklenebilir. Ancak, ezoterik nitelikli her şeyde olduğu gibi en elverişli olumlu telkinler kendimizin yaratıklarıdır. Her harf/gezegen sembolün birkaç nitelliği olduğu için güçlendirmek istediğimiz enerjiler her birimiz için biraz farklı olabilir. Dolayısıyla her harfin niteliğini araştırınız ve olumlu telkinlerinizi buradan başlayınız.

Olumlu telkinleri yaratmanın genel kuralları aşağıdaki gibidir:          

1. Onu aktif ve olumlu tutunuz.

2. Beyan ederken bizzat üzerinize alıp sahiplenin.

3. Kısa tutunuz.

4. Aynı harflere yapığınız gibi duygularınızla doldurup şarj ediniz.

Örneğin, eğer biri ay özellikleri pekiştirme gereği duyuyorsa, aşağıdaki olumlu telkini İbrani harf Beth ile birlikte kullanabilir.

“Ben Beth'im! Bilgelik ve cehalet Üstadı! Dinle bana ey Evren ve Efendinin Evini açımla!”

“Ben Beth'im, İhtişamı içinde Ay! Genişleme ve küçülme güçleri bana itaat eder.”

“Ben dolulukla taşınan Ay'ım! Gizli bilgeliği ve doğru hareketi açımlayan Ay.” [Tercümanın not: aslında Altın Şafak tekabüllerinde Beth Ayın değil Merkür'ün harfidir. Ama farklı sistemler de vardır]

Görebildiğiniz gibi, yukarıdaki olumlu telkinlerden her biri "Ben"i aktif ve sahiplenme duruma getirmesi açısından birbirine benzerdir. Ama her biri Beth-aysal enerjinin biraz farklı bir nitelliğini gösterir. Yukarıdakini model olarak kullanarak Sefer Yetzirah'a [11] danışınız ve çift harflerin her biri için birkaç olumlu telkin geliştiriniz.

 

Bal Şem

Bal Şem veya "İsmin" Üstadı Ortaçağı ve Rönesans Yahudi Kabala'nın en olağanüstü konularından biridir. Bu Hahamlar için hiç bir şey imkansız değildi ve onlar tarafından mucizelerin sadece Tanrı'nın  İsimlerinden bir veya birkaçının sesli ifadesiyle gerçekleştiği söylenmektedir. Onların inançları Avrupa ve Kuzey Amerikanın bazı halk gelenekleri tarafından bile uyarlanmıştı. [12]

Ancak, İlahi İsimler, Harfler veya güç kelimelerin telaffuzu birkaç faktörden gelmektedir, bunların arasında titreşilecek sesleri doğru içselleştirme de vardır. Onların invokasyonu için genel kurallar şunlardır:    

“İlahi İsimleri titreşimsel olarak zikrederken, uygulayıcının ilk başta Kether'in İlahi Parlaklığın olası olan en yüksek fikrine erişmesi gerekir, aynı zamanda en yüksel arayışlarını da aklında tutması gerekir. Eğer bu başarılmazsa, sadece Astral Dünyanın gücüyle titreşim sağlamak tehlikelidir, çünkü titreşim uygulayıcıya belirli bir güç çeker ve bu gücün niteliği önemli ölçüde onun zihinsel haline dayanır.   

“Çalışmayı yürütmenin genel yöntemi şudur: Derin ve bol miktarda nefes alınız ve dikkatinizi Tifaret'e tekabül eden kalp üzerinde odaklayınız. (İlk başta Kether üzerinde tefekkür etmiş olarak, dikkatinizi kalbe odaklamadan önce beyaz parlak ışığı kalbinizin iç derinliklerine indirmeye çalışırsınız).     

“O zaman seçilen harfleri kalbinizde beyaz harfler şeklinde diziniz, sanki onlara oraya kazılmış gibi hissettiniz. Bu harfleri beyaz ışıkla parladıklarına ve gümüşü-beyaz parlamadığına emin olunuz. Sonra nefes verirken, harfleri kalbinizde titremesi için yumuşak bir şekilde telaffuz ediniz ve nefesiniz çıkınca tüm odayı doldurduğunu hayal ediniz. Sanki tüm Evrene yayın yapıyormuş ve ses en uzak sınırlarına erişmeden duramazmış gibi ismi telaffuz ediniz.    

“Herhangi pratik okült çalışması uygulayıcıyı yoracaktır ve manyetizmasının bir ksımını tüketecektir. Bundan dolayı eğer önemli bir iş yapmak istiyorsanız, mükemmel bir manyetik dengeye sahip olmanız gerekiyor.”[13]

 

Sonuç

Yukarıdakiler içsel rezonans ve dışsal uyum arayışınızda size faydalı olduğuna umut ederiz. Araçlar verilmiştir ve kullanmak üzere size aittir. Bunlar sadece uzun süre kullanmak suretiyle bizim birer parçamız olmaktadır. Açıklanan teknikler içsel rezonans elde etmek üzere bildiğimiz en basit ve etkin olanlar arasındadır ve yatmadan önce, isterseniz ayrıca sabah da, sadece bir kaç dakikanızı alacağı için günlük yaşantınızda fazla etkisi olmaz. Amaçları ya astrolojik sembolizm veya İbrani harfler veya 12 basit, 7 çift ve üç ana İbrani harfin temsil ettiği  arketipsel kalitelerle günün belirli niteliklerine uyum sağlamaktır.    

Bu güçler bize basit ve direkt "bire bir" bir seviyede malum oldukça, onlar ergeç daha karmaşık fikir ve güçlerle birleştirerek gerçekleşirler.  Bunlar umutla bize yedi çift ilkenin niteliklerin, enerji yoğunluğun evreleri ve içsel ad(lar)ımızı açıklar, böylece bu güçleri içimizde daha iyi yönlendirebiliriz.  

Tek yapmanız gereken gözlerinizi kapatarak düşlemek. Bundan daha kolay ne olabilir?


[1] PON (Doğa Filozofları) Kabala Dersleri 8 & 9.

[2]PON Kabala Dersleri 13.

[3] PON Kabala Dersleri 9, sayfa.5.

[4] PON Ezoterik Bilginin Temel Esasları (Fundamentals of Esoteric Knowledge) Ders 5, sayfa. 5-6.

[5] PON Kabala Dersleri 61, sayfa 4-5.

[6] PON Kabala Dersleri 61, sayfa 1

[7] Ibid, sayfa 3.

[8] Ibid. sayfa 11.

[9] Kişisel bir not olarak belirtmek isterim ki, bu yazar [ben] bir eser bittikten sonra he türlü eleştiri ve düzelmeyi kaubl edebilirm, ama bitmeden önce onu varlığını bile ima etmem.

[10] PON  Ezoterik Bilginin Temel Esasları (Fundamentals of Esoteric Knowledge) Ders 10, sayfa 3.

[11] PON Kabala Kursu Dersler 9-11. Dikkatinize belirtmek isterim, Sefer Yetizrah kitabının farklı suretlerinde farklı tekabüller vardır. Gra yayını en yaygın olandır. Bakınız "Sefer Yetzirah - Teori ve Pratikte Yaratılış Kitabı" (Sepher Yetzirah - The Book of Creation , In Theory and Practice) yazan Aryeh Kaplan, bu eserde deşik baskı ve suretleri kıyaslayabilirsiniz. Ayrıca, bakınız Franz Bardon’nun "Gerçek Kabala'nın Anahtarı" (Key to the True Kabbalah), burada İbrani harflere ek nitelikler de verilmiştir. Ancak dikkatinize belirttiğim, kullanışlı olmaları için fonetik Almanca'dan İbranice'ye çevrilmeleri gerekir. 

[12] Folk majikal uygulamalarda fonetik Kabala üzerinde daha çok bilgi için bakınız: "Pow-Wow - Mezmurlar ve Alman Majikal  Folklor (Pow-Wow, Psalms, and German Magical Folklore) yazan Mark Stavish, M.A.

[13] PON Kabala Kurus Ders 61, sayfa.7. Ve, Altın Şafak (The Golden Dawn) yazan Isreal Regardie. Llewellyn Publications, St. Paul, MN. 1986. "İlahi İsimleri Telaffuz Etmenin Titreşimsel Tarzı (“The Vibratory Mode of Pronouncing Divine Names”) Sayfa 487

 

[Ana Sayfa ][Yazılar