"Hararet nardadır,sacda değil

      Keramet hırkada,taçda değil

      Her ne ararsan kendinde ara

      Kudüs'te,Mekke'de,Hac'da değil."

 

Hacı Bektaş Veli

 

(Bakınız Hacıbektaş Web Sitesi)

 

 

Tasavvuf Linkleri  

Ondokuz - ... şiir yapıtım 5 ciltten oluşuyor : 1-ÂDEMNÂME;   2-HIÇKIRIKLAR;  3-KAHKAHALAR;   4-KIYÂMETNÂME * : Yirminci asrın en büyük semâvi tebliği (3 cilt bir arada) güneş sisteminin sırları, mukaddes kitapların şifreleri, ölüm, cennet, cehennem, haşir ve neşir esrârının açılması, mîrâcımda gördüklerimin imkân ve seviye nisbetinde ifşası, kıyâmetlerin mânâ ve târihleri... Müsbet ilmin yanjlış tarafları v.s.;  5-VICTOR HUGO ve BEN.  ‘KIYÂMETNÂME’ 20.yüzyılın en büyük göksel bildirisi olup 3 cillten oluşur.  İçeriği : Güneş sisteminin sırları, Kutsal kitapların şifreleri, Ölüm, Cennet, Cehennem, Haşir / Neşir esrârının açılması, Vizyonlarımda gördüklerimin, imkân ve düzey ölçüsünde, açıklanması. Kıyâmetlerin anlam ve târihleri, Pozitif bilginin yanlış yanları vs.’ - M.H. Uluğ Kızılkeçili

Bektaşi Nefesleri ve Bektaşi Türbeleri ve Ziyaretgahları Bu site; Bektaşi Nazenin üslubu ile verilmiş eserleri antolojik bir değerlendirme ile tasavvufi araştırma yapan araştırmacılara sunmak ve kaybolmaya yüz tutmuş Bektaşi nefesleri antolojisini toplumumuza kazandırma amacıyla naif bir gayretle hazırlanmaktadır.
Mevlana Celaleddin Rumi Mevlâna 30 Eylül 1207 yılında bugün Afganistan sınırları içerisinde yer alan Horasan Ülkesi'nin Belh şehrinde doğmuştur.
  Mevlana Vakfı Mevlana'nın hayatı, eserleri, Mevlana hakkında uzman ve yetkililerin görüş ve düşünceleri, Mevlana'nın ölümsüz eseri Mesnevi'den bölümler, Mesnevi şerhleri içinde en önemli kaynak sayılan ve yaklaşık yüz yıl önce telif edilen Abidin Paşa Tercüme ve Şerhi'nden ilk defa yayınlanan bölümler içermektedir.
Hacıbektaş Web Sayfası Hacı Bektaşi Veli'den Özdeyişler:   *İncinsende, incitme !   *Benim Kabem İnsandır !   *Kadınlarınızı Okutunuz !   *Eline,beline,diline sahip ol !
Cem Vakfı Bizim İslam İnancımızda Cebir, Şiddet, Nefret ve Kine Yer Yoktur.
Sufizm ve İnsan
Ahmet Hulusi Web Sitesi