Kadim ve Kayıp Uygarlıklar  

Anadolu Mitolojisi Erhan Altunay'ın muhteşem Anadolu Mitoloji Sitesi: "Gerçekten de Anadolu böyle bir deryadır. Batıya kaynaklık etmiş bir derya! Biz de Anadolu'yu dünyaya tanıtamamaktan yakınıyoruz. Acaba kendimiz ne kadar tanıyoruz. Konfüçyus'un ünlü sözü var : "Karanlığa küfredeceğine mum yak" diye. Biz de karanlığa küfredeceğimize bir mum yakalım istedik ve bu siteyi hazırladık. Göreceksiniz ki Anadolu'nun İlk Çağ insanları bizden hiç de uzak değiller."
Arkeoloji Sayfalarına Hoş Geldiniz.Anadolu Arkeolojisi Ve Ön Asya Arkeolojisi
Çatalhöyük İngilizce
Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri Portalı dünya kültür emanetlerinin önemli bir parçası olan Türkiye kültür varlıklarının bulgularının, kronolojik bir envanterinin çıkartılması ve bu bilginin uluslararası platformda paylaşılması amacına yönelik olarak tasarlanmıştır. En azından 400.000 yıl eskiye uzanan kültürel verileri barındıran Anadolu ve Trakya toprakları üzerinde, 1800'lerin ilk yarısından başlayan araştırmaların sonuçları ile çağdaş yüzey araştırmaları ve kazıların bilgileri dağınık ve çoğunlukla ulaşılamaz durumdadır.
Nart Efsaneleri "Nart Destanları, Kuzey Kafkasya'nın otokton halklarından oluşan Çerkeslerin binlerce yıldan bu yana ürettikleri Ulusan Destanlar bütününün adıdır." Çerkes Mitolojisi'nin bütününü kapsayan Nart Destanları, İsadan önceki çağlardan bu güne, Kuzey Kafkasya halklarının dilinde, müziğinde, sanatında yer etmiştir.
Batık MU Kıtası Sakinleri Antakya'nın İlk Ziyaretçileri miydiler? Burada anlatılanların hayal mahsulü olduğunu düşünenler olabilir. Yazının sonuna konacak kaynakçalara bakıldığında, OKUYUCU  merak eder kaynaklara başvurur, olayları kendince irdelerse hayal ile gerçeğin ne kadar  ince bir çizgide seyrettiğini hissedecektir.
Yeni Asır Online - Yazı Dizisi - Kayıp Uygarlık Atlantis Atlantis Manisa'da mı?
Aksakal - Atlantis Manisa'da mı
Evrensel Işık 4  Ezoterizm ile geçmişe bir yolculuk
Evrensel Işık 5 Kayıp bir uygarlığın ışığında