Ezoterik Linkler  

Ezoterik

Anadolu Mitolojisi  Erhan Altunay'ın muhteşem Anadolu Mitoloji Sitesi: "Gerçekten de Anadolu böyle bir deryadır. Batıya kaynaklık etmiş bir derya! Biz de Anadolu'yu dünyaya tanıtamamaktan yakınıyoruz. Acaba kendimiz ne kadar tanıyoruz. Konfüçyus'un ünlü sözü var : "Karanlığa küfredeceğine mum yak" diye. Biz de karanlığa küfredeceğimize bir mum yakalım istedik ve bu siteyi hazırladık. Göreceksiniz ki Anadolu'nun İlk Çağ insanları bizden hiç de uzak değiller."
Güneş Davenport'un Sayfası  Harika içerikli Güneş Davenport'un sitesinde her türlü yazı bulabilirsiniz. Yeniçağı altında özellikle Uzak Doğu gizemleri konusunda kapsamlı bilgiler vardır. Güneş sitemizde Kozmik Doktrin adı altında Dion Fortune'ın yazısını tercüme etmiştir ve yayınlamamıza izin vermiştir. .    
Histroical Sense   Baki Bilgili'nin ilginç sitesi. Atlantis, Mu, Hermes ve Hermesçilik gibi ezoterik konularda ilginç yazılarda ilginç ve özgün fikirler  sunmaktadır. Çok yakın tarihte yayınlanan bu sitede yakında nice yenilikler çıkacağı gözükmektedir. 
Hermetica "BU SİTENİN AMACI EZOTERİK , HERMETİK VE BİLİMSEL DÜŞÜNCE ÜZERİNE BİLGİ ALIŞVERİŞİ YAPMAKTIR."
ANADOLU AYDINLANMA VAKFI  "Vakfın amacı, dil, din, ırk, cinsiyet, uyruk ayrımı yapmaksızın, aydınlanma amaçlı “Sürekli Bilgi Topluluğu ” oluşturmak, aydınlanmayı “Evrensel İnsan Toplumu Ülküsü”  doğrultusunda, farklı kültürler ile insanlık uygarlığı bağlamında ve tarih sürecinde ele almak, incelemek, eleştirmek ve yorumlamak, Anadolu kültürel yapısı içinde oluşan ve değişen düşünce ve kavramların bütün boyutlarıyla anlaşılmasını, diğer kültürlerde yer alan kavramlarla olan ilişkilerinin kurulmasını ve böylece düşünce yönetiminin ve düşünce aletlerinin tanımlı ve işlevsel kılınmasını sağlayarak, bireyin ve toplumun kendisini yeniden üretebilme ve gerçekleştirebilmesine katkıda bulunmaktır." 
Castenada"Son yirmi yıldir, Meksikali Yaqui kizilderilisi buyucu don Juan Matus'un yanındaki çömezliğimle ilgili bir dizi kitap yazdım. Bu kitaplarda bana buyuculuk oğrettiğini anlatmııştım;ancak gündelik yaşantımız bağlamında anladığımız buyuculuk değildi; doğaustu guclerin baskalarinin uzerinde kullanilmasi ya da dogaustu etkiler yaratmak amaciyla tilsimlar, buyuler ya da ayinlele ruh cagirmayi kapsamiyordu"
Doğu Öğretileri, Ezoterizm ve Bilim...] Xxanadu'nun sayfası
Ezoterizm ve Uygarlık Gelişim Tarihi "İnsanlık ilk zeka pırıltılarını göstermeye başladığı günden bugüne kadar hep nereden geldiğini, nereye gideceğini ve kim olduğunu sorguladı. Bazı kişiler bu kutsal yanıtları bulduğunu zannetti, bazıları da aslında hiç bulunamadığını. Bazı kişiler kendi buldukları kutsal yanıtlar için insanları öldürmekten çekinmedi. Bazıları da bu yanıtları insanlıkla paylaşmak için uğraştı, durdu.  Ama esas bilgiyi bulan rahipler bu bilgileri henüz hazır olmadığını düşündüğü kişilerle paylaşmadılar ve kendi sırlar sistemlerini oluşturarak insanlığın gelişimine zemin hazırladılar. Sizlerle paylaşmaya çalıştığım bilgiler bu gelişimin tarihidir." 
Ezoterizm ve İnsanlık Kültürleri "Bu sitede sizlerle insanlığın uygarlık tarihi boyunca katettiği mesafeleri, destek gördüğü öğretileri ve felsefeleri bilgim dahilinde paylaşmaya çalışacağım. İnternet'ten bulabildiğim ve okumuş olduğum kitaplardan derlediğim bu bilgilerle umarım aydınlık dolu yolunuzda bir kibrit çöpünün ışığı kadar faydalı olabilirim."
Yeni Yüksektepe  "Yeni Yüksektepe 1989 yılında kurulmuş etkinliklerini kendi ilkeleri doğrultusunda yapan, kazanç amacı gütmeyen, siyasi ve dini bir nitelik taşımayan felsefi-kültürel bir harekettir."
Haluk Çağın Gizem Sitesi Site'nin amacı, ezoterik akımların düşünce, kavram ve inançlarını nesnel olarak incelemek ve ilgilenenleri bilgilendirmektir. Site'de yer alan yazılar hiçbir siyasi görüş ya da inancın propagandasını yapmadığı gibi, herhangi bir kurumun, grubun, düşünce ve inanç topluluğunun karşısında da değildir
Astroset Ezoterizm ve Gizemcilik
Okültizm Ezoterizmin Genele hatları
Astral Seyahat Mail-list 
Gizemciler Mail-list