Ezoterik Linkler  

Ezoterik

Güneş Davenport'un Sayfası  Harika içerikli Güneş Davenport'un sitesinde her türlü yazı bulabilirsiniz. Yeniçağı altında özellikle Uzak Doğu gizemleri konusunda kapsamlı bilgiler vardır. Güneş sitemizde Kozmik Doktrin adı altında Dion Fortune'ın yazısını tercüme etmiştir ve yayınlamamıza izin vermiştir. .    
ANADOLU AYDINLANMA VAKFI  "Vakfın amacı, dil, din, ırk, cinsiyet, uyruk ayrımı yapmaksızın, aydınlanma amaçlı “Sürekli Bilgi Topluluğu ” oluşturmak, aydınlanmayı “Evrensel İnsan Toplumu Ülküsü”  doğrultusunda, farklı kültürler ile insanlık uygarlığı bağlamında ve tarih sürecinde ele almak, incelemek, eleştirmek ve yorumlamak, Anadolu kültürel yapısı içinde oluşan ve değişen düşünce ve kavramların bütün boyutlarıyla anlaşılmasını, diğer kültürlerde yer alan kavramlarla olan ilişkilerinin kurulmasını ve böylece düşünce yönetiminin ve düşünce aletlerinin tanımlı ve işlevsel kılınmasını sağlayarak, bireyin ve toplumun kendisini yeniden üretebilme ve gerçekleştirebilmesine katkıda bulunmaktır." 
Ezoterizm ve İnsanlık Kültürleri "Bu sitede sizlerle insanlığın uygarlık tarihi boyunca katettiği mesafeleri, destek gördüğü öğretileri ve felsefeleri bilgim dahilinde paylaşmaya çalışacağım. İnternet'ten bulabildiğim ve okumuş olduğum kitaplardan derlediğim bu bilgilerle umarım aydınlık dolu yolunuzda bir kibrit çöpünün ışığı kadar faydalı olabilirim."
Astroset Ezoterizm ve Gizemcilik
Gizemciler Mail-list