Liber O

 Yazan Aleister Crowley

 Çeviren İsmail Akgöz - Translation Copyright © 2021 hermetics.org

Bu döküman Aleister Crowley'nin A∴A∴oluşumunun resmi yayın organı olan Equinox'un Vol I No II'si içinde yer almaktadır. Dökümanda bahsedilen sütunlar Liber 777'de, Tehlikeli Ot ve kâhin diye bahsedilen bölümler ve sayfa numaraları da Equinox Vol I No II'de yer almaktadır.

 

 

 

I.

1. Bu kitabın yanlış anlaşılması çok kolaydır; okuyuculardan, bunun üzerine çalışırken en ufak ayrıntıya bile bizim bunu hazırlarken gösterdiğimiz özeni göstermelerini istiyoruz.

2. Bu kitapta Sefirot ve Yollardan; Ruhlar ve Çağrılışlarından; Tanrılar, Küreler, Düzlemler ve var olan veya olmayan diğer birçok şeyden bahsedilmektedir.

Bunların var olup olmaması önemsizdir. Belirli şeyleri yaparak, belirli sonuçlar ortaya çıkar; öğrenciler, bunlardan herhangi birine nesnel gerçeklik veya felsefi geçerlilik atfetme konusunda çok ciddi bir şekilde uyarılır.

3. Bunlardan elde edilecek faydalar başlıca şunlardır:

("a") Zihnin ufkunda genişleme. 

("b") Zihnin kontrolünde gelişme. 

4. Öğrenci, aşağıdaki uygulamalarda herhangi bir başarıya ulaşırsa, kendisini çok görkemli veya tarif edilemeyecek kadar korkunç şeylerle (fikirler veya varlıklarla) karşı karşıya bulacaktır. Gördüğü, duyduğu veya tasarladığı her şeyin efendisi olarak kalması zorunludur; aksi takdirde illüzyonun kölesi ve deliliğin yemi olacaktır. 

Bu uygulamalardan herhangi birine girmeden önce, öğrencinin sağlığı iyi olmalı ve Asana, Pranayama ve Dharana'da makul bir ustalık kazanmış olmalıdır.

5. Herhangi bir öğrencinin, ne kadar tembel veya aptal olursa olsun, bir sonuç alamama riski çok azdır; ancak, erişmesi gerektikleri tarafından da olsa, saptırılma, saplantıya düşürülme ve sonuçları karşısında şaşkına dönme tehlikesi vardır. Üstelik, çoğu kez, hedefin ilk dinlenme yerini karıştırır ve savaşa iyi bir şekilde başlamadan önce galipmiş gibi zırhını çıkarır. 

Öğrencinin ilk başta sahipmiş gibi göründüğü hiçbir sonuca asla önem vermemesi arzu edilir. 

6. Önce "Liber 777"yi ve kullanımını ele alalım; Mekanın hazırlanması; Büyü Törenlerinin kullanımı; ve son olarak Bölüm V. "Viator in Regnis Arboris" ve Bölüm VI "Sagitta trans Lunam."da takip edilen yöntemler.

(Başka bir kitapta Bilincin Genişlemesi ve Daralması; Chakkramları öldürerek ilerleme; Zıt İkililikleri öldürerek ilerleme; Sabhapaty Swami'nin yöntemleri, vb. işlenecek)

II.

1. Öğrenci İLK OLARAK "Liber 777" hakkında, özellikle de ii., iii., V., Vi., Vii., İx., Xi., Xii., Xiv., Xv hakkında kapsamlı bir bilgi edinmelidir. , xvi., xvii., xviii., xix., xxxiv., xxxv., xxxviii., xxxix., xl., xli., xlii., xlv., liv., lv., lix., lx., lxi ., lxiii., lxx., lxxv., lxxvii., lxviii., lxxix., lxxx., lxxxi., lxxxiii., xcvii., xcviii., xcix., c., ci., cxvii., cxviii., cxxxvii., cxxxviii., cxxxix., clxxv., clxxvi., clxxvii., clxxxii. Sütunları hakkında kapsamlı bilgi edinmelidir.

Bunları hafızasına işlediği zaman, bu yazışmaların doğasını anlamaya başlayacaktır. (Bu sayıdaki "Kral Süleyman Mabedi" İllüstrasyonlarına bakınız. Çapraz referanslar verilmiştir.) 

2. Bir örnek alırsak, tablonun kullanımı netleşecektir. Bazı anlaşılması güç bilimler hakkında bilgi edinmek istediğinizi varsayalım.
Sütun xlv- satır 12'de "Bilimlerin Bilgisi"ni bulacaksınız.

Şimdi diğer sütunlarda 12. satıra baktığınızda, karşılık gelen Gezegenin Merkür olduğunu, numarasının sekiz, çizgisel şekillerinin oktagon ve oktagram olduğunu göreceksiniz. Gezegeni yöneten Tanrı Thoth veya İbranice sembolizmdeki Tetragrammaton Adonai ve Elohim Tzabaoth, Başmelek Raphael, Melekler Korosu Beni Elohim, Zeka Tiriel, Ruh Taphtatharath, renkleri Turuncu (Merkür için Sefira Hod Küresidir , 8), Sarı, Mor, Gri ve Menekşe ile ışınlanmış İndigo; Büyülü Silahı Değnek veya Caduceus, Parfümleri Damla Sakızı ve diğerleri, kutsal bitkileri Yer Minesi ve diğerleri, mücevheri Opal veya Agate; kutsal hayvanı yılan, vb.

3. Daha sonra Çalışma Yerinizi buna göre hazırlarsınız. Turuncu bir daire içine, uçlarına sekiz mum yerleştireceğiniz sekiz köşeli bir sarı yıldız çizersiniz. Ruhun Mührünü (Cornelius Agrippa ve diğer kitaplarda bulunur), deneyiminizin önerdiği diğer aletlerle dört renkte çizersiniz.

4. Ve diğerleri. Burada gerekli tüm hazırlıklara ayrıntılı olarak giremeyiz; ve öğrenci bunları uygun kitaplarda, belki de en iyi örneği olan "Goetia"da tam olarak ortaya konulduğunu bulacaktır.

Bu ritüellerin körü körüne taklit edilmesine gerek yoktur; aksine öğrenci anlamadığı şeyle hiçbir şey yapmamalıdır; ayrıca, herhangi bir kabiliyeti varsa, kendi kaba ritüellerini diğer insanların son derece gösterişli olanlarından daha etkili bulacaktır. 

Tüm bu hazırlıkların genel amacı şu şekildedir: 

5. Öğrenci maddi nesnelerle çevrili bir insan olduğundan, belirli bir fikre hakim olmak istiyorsa, her maddi nesnenin doğrudan bu fikri aklına getirmesini sağlamalıdır. Bu nedenle, tekrar edilen ritüelde, eğer bakışları mumlara kaydığında, sayıları Merkür'ü akla getirir; parfümleri koklar ve yine Merkür'ü akla getirir. Başka bir deyişle, tüm sihirli malzemeler ve ritüel karmaşık bir anımsatma sistemidir.

[Bunların önemi, esas olarak öğrencinin dolanırken karşılaşabileceği belirli imge dizilerinin belirli çizgisel figürlere, ilahi isimlere vb. Karşılık gelmesi ve onlar tarafından kontrol edilmesinde yatmaktadır. Görenin zihninin dışında sonuçlar üretme olasılığına gelince ("nesnel", teriminin sıradan aklıselim kabulü), burada sessiz kalacağız.] 

Tüm tören biçimleriyle bağlantılı üç önemli uygulama vardır (ve daha sonra açıklayacağımız iki Yöntem). Bunlar: 

(1) Tanrı-formlarına bürünme. 

(2) İlahi İsimlerin Titreşimi. 

(3) "Defetme" ve "Çağırma" Ritüelleri. 

En azından, V. ve VI. Bölümlerin tehlikeli Yöntemlerini denemeden önce bunlara tam olarak hakim olunmalıdır.

III.

1. Mısır Tanrılarının Büyülü Görünümlerine detaylarıyla aşina olunmalıdır. Bu, onları herhangi bir kamusal müzede veya öğrencinin erişebileceği kitaplarda inceleyerek yapılabilir. Daha sonra bu görünümler hem modelden hem de hafızadan öğrenci tarafından dikkatlice boyanmalıdır. 

2. "Tanrı" duruşunda veya arzu edilen Tanrı'nın karakteristik tavrında oturan öğrenci, daha sonra Onun görünümünün kendi bedeniyle örtüştüğünü veya onu çevrelediğini hayal etmelidir. Bu, imge üzerinde hakimiyet elde edilene, onunla ve deneyimlenen Tanrı ile bir özdeşlik elde edilene kadar uygulanmalıdır. 

Bu uygulamada basit ve kesin bir başarı testinin olmaması çok büyük bir üzüntüdür. 

3. Tanrı isimlerinin Titreşimi. İnsanın bilincini Tanrı dediği şeyin saf kısmıyla birleştirmesinin başka bir yoludur. Bunu yapmak için şu adımları izleyin:

4.

("a") Kollarınızı açarak ayakta durun. (İllüstrasyona bakın.)
("b") Burun deliklerinizden derin bir nefes alın ve seçilen Tanrı adının nefesinizle vücudunuza girdiğini hayal edin.
("c") Bu ismin ciğerlerden kalbe, solar pleksusa, göbeğe, üreme organlarına ve sonrasında ayaklara doğru yavaşça inmesine izin verin.
("d") Ayaklara değiyormuş gibi göründüğü an, sol ayağı hızla yaklaşık 12 inç ileri atın, vücudu öne doğru fırlatın ve tanrı Horus'un karakteristik duruşunda olmak için ellerinizi (gözlerin yan tarafına doğru çekilmişken) öne doğru itin [I.Cilt I.Sayı “Kör Güç” İllüstrasyonuna bakın]. Aynı zamanda, o ana kadar ciğerlerde tutulan havayı burun deliklerinizden verirken ismin de vücudunuzdan dışarı fırladığını hayal edin. Bunları tüm gücünüzle yapmalısınız.
("e") Sonra sol ayağınızı geri çekin ve sağ işaret parmağınızı dudakların üzerine yerleştirin, böylece Tanrı Harpokrates'in karakteristik duruşunda olursunuz [I.Cilt I.Sayı, "Sessiz Gözcü"ye bakın].

5. Tek bir "Titreşimin" fiziksel gücü tamamen tüketmesi öğrencinin bunu doğru bir şekilde yaptığının bir işaretidir. Her yanının öyle bir ısınmasına ya da şiddetli bir şekilde terlemesine neden olmalı ki ayakta durma konusunda zorlanmalıdır. 

6. Tanrı'nın isminin şiddetli bir şekilde sanki on bin şimşek çarpıyormuş gibi gürlediğini duyması, yalnızca öğrencinin kendisi tarafından algılanabilir olsa da, başarının işaretidir; ve ona Ulu Ses kendisinden değil de Evrenden geliyormuş gibi görünmelidir.

Yukarıdaki uygulamaların her ikisinde de, Tanrı-formu ve adı dışındaki herhangi bir şey tamamen bilinç dışına atılmalıdır; ve normal bilincin geri dönmesi ne kadar uzun sürerse o kadar iyidir.

IV.

1. Pentagram ve Heksagram Ritüelleri hafızaya kaydedilmelidir; aşağıda açıklandığı gibi:

 

KÜÇÜK PENTAGRAM RİTÜELİ

(i) Alna dokunarak Ateh (senindir) deyin.
(ii) Göğse dokunarak Malkuth (krallık/egemenlik) deyin.
(iii) Sağ omuza dokunarak ve-Geburah (ve güç) deyin.
(iv) Sol omuza dokunarak ve-Gedulah (ve ihtişam) deyin.
(v) Elleri göğüste kenetleyerek, le-Olahm, Amen (sonsuza dek, amin) deyin.
(vi) Doğuya dönerek, uygun bir silahla (genellikle Asa) bir (toprak) pentagramı oluşturun. IHVH deyin (yani titreştirin).
(vii) Güneye dönün, aynısını yapın, ADNI deyin.
(viii) Batıya dönün, aynısını yapın, AHIH deyin.
(ix) Kuzeye dönün aynısını yapın, AGLA deyin.
Telaffuz: Ye-ho-wau, Adonai, Eheieh, Agla.
(x) Kolları bir Haç şeklinde açarak şunu söyleyin:
(xi) Önümde Rafael;
(xii) Arkamda Gabriel;
(xiii) Sağ elimde Mikhael.
(xiv) Sol elimde Auriel;
(xv) Etrafımda pentagramlar yanmakta
(xvi) Ve Sütun'da altı köşeli Yıldız durmaktadır.
(xvii-xxi) (i) - (v)yı, Kabalistik Haçı tekrar edin.

 

BÜYÜK PENTAGRAM RİTÜELİ

Pentagramlar havada kılıç veya başka bir silahla, yüksek sesle söylenen adla ve resimde gösterildiği gibi kullanılan işaretlerle çizilir.

RUH PENTAGRAMLARI:

Portal derecesi işaretleri (İllüstrasyonlara bakın): Ellerinizi önünüze uzatın, avuç içi dışa doğru, bir peçe veya perdeyi açıyormuş gibi (aktifleri) ellerinizi ayırın ve sonra onları kapatıyormuş gibi bir araya getirin. 

("Portal" Derecesi özellikle Ruh elementine atfedilir; Güneş gezegenine denktir; Samekh, Nun ve Ayin Yolları bu dereceye denk gelir. [Bkz. "777" satır 6 ve 31])

ATEŞ PENTAGRAMLARI:

4 Derece = 7 Açısının işaretleri: Kolları başınızın üzerine kaldırın ve parmak uçlarıyla başparmakları bir üçgen oluşturarak eller birleştirin (İllüstrasyona bakın).

(4 Derece = 7 Açı Seviyesi özellikle Ateş elementine atfedilir; Venüs gezegenine denktir; QofTzaddi ve Peh yolları bu dereceye denk gelir. Diğer atıflar için "777" 7 ve 31.satırlara bakın). 

SU PENTAGRAMLARI:

3 Derece = 8 Açısı işaretleri: Kolları, dirsekler omuzlar ile aynı hizaya gelecek şekilde kaldırın, ellerinizi göğsünüze, parmakların uçları aşağı dönük üçgen oluşturacak şekilde birbirine değdirin. 

 

(3 Derece = 8 Açı Seviyesi özellikle Su elementine atfedilir; Merkür gezegenine denktir; Resh ve Shin yolları bu dereceye denk gelir. Diğer atıflar için "777", 8 ve 23.satırlara bakın). 

HAVA PENTAGRAMLARI:

2 Derece = 9 Açısının işaretleri: Her iki kolunuzu yukarı ve dışa doğru uzatın, direkler dik açılarda bükülmüş, eller geriye doğru bükülmüş, avuç içi sanki bir ağırlığı tutuyor gibi yukarı yönelik olmalı. (İllüstrasyona bakın) 

 

(2 Derece = 9 Açısı seviyesi özellikle Hava elementine atfedilir; Ay gezegenine denktir; Taw yolu bu dereceye denk gelir. Diğer atıflar için "777" 9 ve 11.satırlara bakın). 

TOPRAK PENTAGRAMLARI:

1 Derece = 10 Açısının İşareti: Sağ ayağı ilerletin, sağ eli yukarı ve öne doğru uzatın, sol el aşağı ve arkaya doğru, avuç içi açık. 

 

(1 Derece = 10 Açısı, özellikle Toprak elementine atfedilir, Bkz. "777", 10 ve 32.satırları). 

 

KÜÇÜK HEKSAGRAM RİTÜELİ 

Bu ritüel "Küçük Pentagram Ritüeli"nden sonra yapılır.

 

(i) Bacaklarınız birleşik, sol kolunuz aşağıda vücudunuzun yanında, sağ kol çapraz olarak vücudunuzun önünde asayı veya diğer bir silahı orta çizgide dik tutar halde. 

Doğuya dönün ve söyleyin: 

(ii) I.N.R.I. 
YodNunReshYod 
VirgoIsis, Yüce Anne.  
ScorpioApophis, Yok Edici.  
Sol, Osiris, Öldürülmüş ve Dirilmiş.  
IsisApophis, Osiris, IAO.

(iii) Kolları bir haç şeklinde açın ve "Öldürülmüş Osiris'in İşareti" deyin. (Bkz. İllüstrasyon). 

(iv) Sağ kolu dirseği kare tutarak yukarı bakacak şekilde kaldırın ve sol kolu aşağıya doğru dirseği kare şeklinde tutarak indirin, başınızı sol omzun üzerinden aşağı bakacak şekilde döndürerek gözlerinizle sol ön kolu takip edin ve "İsis'in Yas İşareti" deyin. ("Bkz." İllüstrasyon).

(v) Kolları birbirine altmış derecelik bir açıyla geriye doğru fırlatarak başın üzerine kaldırın ve "Apophis ve Typhon'un İşareti" deyin. ("Bkz." İllüstrasyon).

(vi) Kolları göğsünüzde çaprazlayıp başınızı öne eğin ve "Dirilmiş Osiris'in İşareti" deyin. ("Bkz." İllüstrasyon).

(vii) Kolları (iii)'de olduğu gibi tekrar uzatın ve (vi)'deki gibi tekrar çaprazlayın: "L.V.X-Lux, Haçın Işığı".

(viii) Sihirli silahla Doğuda "ARARITA" (Aleph-Resh-Aleph-Resh-Yod-Taw-Aleph) diyerek Ateş Heksagramını çizin. Bu Kelime bir cümlenin baş harflerinden oluşur ve cümlenin anlamı "Bir, O'nun Başlangıcıdır: Bir, O'nun Benliğidir: Onun Oluşumu Birdir."

Bu heksagram, her ikisi de tepesi yukarı bakan iki eşkenar üçgenden oluşur. Üst üçgenin üstünden başlayın ve saat yönünde çizin. En alttaki üçgenin üst kısmı, üst üçgenin orta noktasıyla çakışmalıdır.

(ix) Güneyde Toprak Heksagramını "ARARITA" diyerek çizin. Bu heksagram, alt üçgenin tepesi aşağıya bakar halde olmalı ve onu bir daire içine çizilebilir eşitlikte olmalıdır.

(x) Batıda Hava Heksagramını "ARARITA" diyerek çizin. Bu Heksagram, Dünya'nınki gibidir; ancak üçgenlerin tabanları çatışarak bir elmas oluşturuyor.

(xi) Kuzeyde Hava Heksagramını "ARARITA" diyerek çizin. Bu heksagram, tepeleri çakışacak şekilde üst üçgenin üzerine yerleştirilmiş alt üçgene sahiptir.

(xii) (i-vii) tekrarı

Defetme Ritüeli aynıdır, ancak Heksagramların ters yönde çizilmesi gerekir.

 

BÜYÜK HEKSAGRAM RİTÜELİ 

Gezegenleri veya burçları çağırmak ya da defetmek içindir. Tek başına Dünya Heksagramı kullanılır. Heksagramı, uğraştığınız gezegene atfedilen noktadan başlayarak çizin. [bkz: "777" sütun. cxxxviii & sütun. ixxxiii].

Böylece Jüpiter'i çağırmak için alt üçgenin sağ noktasından başlayarak saat yönünde çizilir ve tamamlanır; sonra üst üçgeni sol el noktasından takip edilir ve tamamlanır.

Heksagramın ortasına gezegenin astrolojik mührünü çizin.

Burçlar için, ihtiyaç duyduğunuz burcu yöneten gezegenin heksagramını kullanın [bakınız: "777" cxxxviii.sütun]; fakat gezegen yerine burcun mührünü çizin.

Caput ve Cauda Draconis için ay heksagramını Caput Draconis veya Cauda Draconis mührüyle kullanın.

Defetmek için heksagramı ters yöne çizin.

Her durumda, önce Ararita ile bir çağrı yapın ve ardından, seçtiğiniz gezegene veya işarete karşılık gelen bir Tanrı'nın ismini kullanın.

Gezegenlerle ilgili Heksagramlar önceki sayfada tablo içinde sunulmuştur.

2. Bu ritüeller, çizilen figürler belki de bir seyirci tarafından alev şeklinde hatta fiziksel aleve çok yakın halde gözükene dek uygulanmalıdır. Bazı kişilerin bu yollarla gerçek bir ateş yakma gücüne ulaştıkları iddia edilmektedir. Öyle olsun ya da olmasın, bu yetenek hedeflenmesi gereken bir şey değildir.

3. Defetmedeki başarı, atmosferdeki "temizlik duygusu" ile bilinir; çağrıdaki başarı "kutsallık duygusu" ile bilinir. Bu terimlerin bu kadar soyut olması talihsiz bir durumdur. 

 

Ama en azından şundan emin olun: Herhangi bir imgelenen figür veya varlık, uygun figürü kullandığında öğrencinin iradesine anında itaat etmelidir. İnatçı durumlarda, uygun Tanrı'nın formuna bürünebilir.

 

4. Defetme ritüelleri herhangi bir törenin başlangıcında kullanılmalıdır. Daha sonra, öğrenci "Goetia" daki "Ön Çağrı" gibi genel bir çağrı ve çalışmasının doğasına uygun özel bir çağrı kullanmalıdır. 

 

5. Bu sözlü çağrılar ile ilgili başarı çok hassas bir konudur ve dereceleri de çok ince ayrıntılara sahiptir, bu nedenle elde edilen sonuçlardan memnun olup olmadığına karar vermeyi öğrencinin sağduyusuna bırakıyoruz. 

 

 

V.

1. Öğrenci banyo yapıp giyindikten sonra öngörülen pozisyonlardan birinde dinlenmelidir. Çalışma alanı tüm dikkat dağıtıcı unsurlardan kurtarılmalı, ön arınmalar, defetmeler ve çağrılar yapılmalı ve son olarak tütsü yakılmalıdır. 

 

2. Kendi görüntüsünü (tercihen uygun majikal giysiler giyinmiş ve uygun silahlarla donatılmış şekilde) fiziksel bedenini sarar veya yakınında, önünde durur halde imgelemelidir. 

 

3. Sonra bilincinin yerini o hayali şekle aktarmasına izin verin; böylece onun gözleriyle görüyor ve kulaklarıyla işitiyormuş gibi olabilir. 

Bu genellikle çalışmanın en zor kısmı olacaktır. 

 

4. Sonra hayal ettiği figürün yerden yükseğe havalandığını imgelesin. 

 

5. Ardından dursun ve etrafına bakınsın. (Bazen gözleri açmak zordur.) 

 

6. Muhtemelen kendisine yaklaşan figürler görecek veya bir manzara fark edecektir. 

 

Bu tür figürlerle konuşsun ve daha önce öğretildiği gibi uygun pentagramları ve işaretleri kullanarak cevap konusunda ısrar etsin. 

 

7. Bu tür figür veya figürlerin rehberliği olsun ya da olmasın, dilediği gibi dolaşsın. 

 

8. Ayrıca, ziyaret etmek istediği belirli yerleri ortaya çıkaracak türde özel çağrılar kullanabilir. 

 

9. Karşılaşacağı binlerce gizli saldırı ve aldatmacaya karşı uyanık olsun, konuştuğu herkesin doğru söyleyip söylemediğini dikkatlice test etsin. 

 

Bu nedenle düşman bir varlık görkemli bir şekilde giyinmiş görünebilir; uygun pentagram böyle bir durumda onun buruşmasına veya çürümesine neden olacaktır. 

 

10. Pratik, öğrenciyi bu konularda son derece dikkatli hale getirecektir. 

 

11. Genelde vücuda dönmek çok kolaydır, ancak herhangi bir zorluk durumunda (tekrar) hayal gücünü kullanmak işe yarayacaktır. Örneğin, zihninizde beyaz atların taşıdığı bir ateşten at arabası oluşturabilir ve sürücüye karaya doğru sürmesini emredebilir.

 

Çok uzağa gitmek veya çok uzun süre kalmak tehlikeli olabilir; yorgunluktan kaçınılmalıdır. 

 

Bahsedilen tehlike, bayılma, takıntı, hafıza kaybı veya diğer zihinsel durumlardır. 

 

12. Son olarak, öğrenci, seyahat ettiğini imgelediği hayali bedenin fiziksel bedenle örtüşmesine izin versin, kaslarını sıksın, nefesini içe çeksin ve işaret parmağını dudaklarına götürsün. 

 

Görünüşte karmaşık olan bu deneyin yapılmasının son derece kolay olduğu eklenebilir. Bu konuda deneyimli bir kişi ile "seyahat ederek" öğrenmek en iyisidir. Öğrencinin kendine güvenmesi ve hatta uzmanlaşması için iki veya üç deney yeterli olacaktır. Ayrıca bkz. "kâhin", s. 295-333. 

 

VI.

1. Önceki deneyin çok az değeri vardır ama birkaç önemli sonuca ulaştırır. Yalnızca Dharana -- Konsantrasyon -- ile örtüşen bir gelişime uygundur ve bu nedenle yüksek hedeflere ulaştırabilir. Önceki uygulamanın temel kullanımı, öğrenciye karşılaştığı her türlü engel ve yanılsamayla nasıl başa çıkacağını öğretir, böylece o, zihninde beliren her düşüncenin mutlak bir efendisi olabilir, onu geri çevirebilir, dönüştürebilir, iradesine boyun eğdirebilir. 

 

2. O zaman tam olarak eskisi gibi işe koyulsun, ama en yoğun ciddiyet ve kararlığıyla. 

 

3. Hayali bedenin, fiziksel bedenin bulunduğu noktadan dünyanın teğetine tam bir düz doğru (diğer basit adıyla dik açı) ile yükselmesine dikkat edilmeli. 

 

4. Durmak yerine, yorgunluğun üstesinden gelene dek yükselmeye devam etsin. İstemeden duraksadığını ve bu figürlerin göründüğünü fark ederse, her ne pahasına olursa olsun yükselsin.  

 

Evet, canı ağzına dahi gelse yükselmeye devam etmelidir.  

 

5. İçinde yaşam nefesi olduğu müddetçe buna devam etmelidir. Her ne onu tehdit ederse etsin, her ne kadar cezbedici olursa olsun, Typhon ve tüm orduları çukurdan sıyrılıp ona karşı savaşsa da, Tanrı'nın Tahtı'ndan gelen bir ses ona durmasını ve dinlenmesini söylese de daima mücadele etmelidir. 

 

6. Sonunda, bütün varlığının yorgunluk tarafından yutulduğu ve hareketsizlikle kaplandığı bir an gelmelidir.1 

 

Bırakın (dili ısırılmış ve burun deliklerinden kan akar halde artık çabalayamadığı zaman) bilinçdışının karanlığına gömülsün; ve sonra, kendine gelince, olup bitenlerin kaydını ölçülü ve doğru bir şekilde yazsın, evet, tüm olanların kaydını. 

 

DİPNOT

(1) Bu, başarısızlık durumunda. Başarının sonuçları o kadar çok ve harika ki bu sebeple burada onları tanımlamak için hiçbir çaba gösterilmedi. Bunlar deneysel olarak "Tehlikeli Ot", bölüm II'nin altında sınıflandırılmıştır. 

 

 

 

[Ana Sayfa ][Yazılar