Kürelerin Tefekkürü

Wyoming Valley Ezoterik Etütler Derneği için  

Yazan Mark Stavish M.A., FRC, SI

Bu yazının İngilizce'sini Mark Stavish'in web sitesinde birçok ilginç yazıyla birlikte bulmak mümkündür. Ayrıca Mark Stavish'in birçok ilginç yazısını sitemizde bulmak mümkündür. Bunları sitemizdeki alfabetik yazar Fihristinde bulmak mümkündür. 

Çeviren Kemal Menemencioğlu - Translation Copyright © 2004 hermetics.org

All Rights Reserved. Copyright ©  Mark Stavish, M.A. 1999.

  1. Küçük Defetme Pentagram Ritüelini yapınız, Doğuda başlayarak her bir dört yönde invokasyon (çağrı) pentgramı çiziniz ve uygun İsmi titreşimsel bir sesle zikrediniz, Doğuda YHVH, Güneyde Adonai, Batıda Ehieh, Kuzeyde AGLA.
  2. Orta Sütun Çalışmasını veya Yıldırım Parıltısı Çalışması, veya bir iki dakika için Kether'den gelen bir ışın kalbinizi doldurduğunu imgeleyiniz. Kutsal Koruyucu Meleğinizin veya İçsel Üstadınızın rehberliğini arz ediniz. Eğer isterseniz Başmelek Sandalfon'u invoke edebilirsiniz, veya içsel benliğinizin adı size açıklanıncaya kadar ABRACHADABRA veya da IAO İsimleri kullanabilirsiniz.    
  3. Kether'den bağlayarak Malkuth'a doğru çalışınız, her ay bir küre ile çalışınız. Eğer ağaçta daha hızlı bir iniş isterseniz haftada bir küre ile çalışınız, ama daha hızlı çalışmayınız. Ayda bir küre çalışmanın avantajı meditasyonlarınızda aysal devinimlerin desteğini alırsınız. Daha yavaş daha iyidir.   
  4. Meditasyon için sembolünüzü seçiniz. İlahiden dünyasala inerek Dört Kutsal İsmi titreşimsel olarak zikrediniz. Meidtasyonuz boyunca imajı önünüzde canlandırınız. Dördüncü haftada ilk zikretmeden hemen sonra isimleri dünyasaldan ilahiye doğru titreşimsel bir sesle zikrediniz.  
  5. Sonuçları defterinize kaydediniz. 

Ayrıca: ağaçtan küre küre indikten sonra, aynı düzenle üzerinde çalışmak istediğiniz herhangi bir küreyi seçebilirsiniz. Ayrıca dört alemin çeşitli renklerini ilave edebilirsiniz. Çoğu kişi Briah veya Kraliçe rengi arka fon ve dxembolü zıt reng, olarak çalışırlar.  

Ne kadar çok çalışıp, ne kadar az okursanız, majiden o denli fazla şey kazanırsınız. 

Buna ait bilgileri Küçük Pentagram Ritüeli Üzerinde Notlar yazımında bulabilirler.  

[Ana Sayfa ][Yazılar