[Ana Sayfa][Yazılar] 

Kabalistik Haç Riti

Yazan David Griffin

Copyright © 1999, David Griffin

Tercüme eden Kemal Menemencioğlu Translation Copyright hermetics.org © 2003

 

Aşağıdaki rit, İsveç Stockholm'daki Altın Şafak Hermetik Cemiyeti Horus Mabedi Imperatoru David Griffin'in "Magical Ritual Manual", "Ritüel Maji El Kitabı" kitabından alıntıdır.  Bu yazıda ayrıca ritüel sırasında zikredilen bazı sözlerin ses dosyaları vardır ve mavi gözüken bu kelimeleri tıklandığında nasıl telaffuz edildikleri sesli bir biçimde gösterilecektir. Kabalistik Haç riti aslında Pentagram ve duruma göre Anahtar Kelimenin Analizi Ritüellerinden önce yapılan kısa bir ışık çalışmasıdır (bakınız Pentagram Ritüeli). Not: David Griffin'in Ritüel Maji El Kitabından başka bölümler de yakında yayınlayacağız. Buradaki haç motifi dini olarak algılamamak gerekir.      

Rit:

1. Altarın1 Batısında yüzünüz Doğuya dönük durunuz. Kendinizin giderek büyüdüğünüzü ve sonra da (yaklaşık olarak bir futbol büyüklüğünde) dünyanın üzerinde durduğunuz düşününüz. Sonunda etrafınızda galaksiler dönünceye dek devasal boyutlara ulaştığınızı hayal ediniz. Başınızın tam üzerinde üzerinde beyaz bir Işık topunun yıldız gibi parladığını imgeleyiniz. Elemental veya Gezegensel Defetme Hançerini2 tam yukarı bakacak bir şekilde başınızın üzerinde sağ elinizle getiriniz ve yıldızı hançerle deliniz. Başınızın üzerindeki yıldızdan dikey olarak direkt sonsuzluğa yükselen bir beyaz ışık ışını imgeleyiniz.  "AThH" zikrederken hançeri ilk önce alnınıza (ilk heceyi söylerken) deydiriniz, sonrada (ikinci heceyi söylerken) kalbinize yakın göğsünüze deydiriniz ve bu hareketle birlikte ışını aşağı uzatınız.            

2. Hançeri kasıklar bölgesine indiriniz, ucu halen yukarıya bakacak bir şekilde (Israel Regardie Majikal Hançerin hiç bir zaman yere bakmaması gerektiğini öğretirdi). "MLKVTh" zikrediniz. Beyaz ışık ışınının başınızın üstündeki beyaz yıldızdan ayağınızın altında başka bir yıldıza indiğini ve oradan Dünya merkezine sonsuzluğa indiğini imgeleyiniz. 

3. Sağ omzunuza Hançerin ucunu deyiniz (keskin ucu hissetmeniz gerekiyor), ve "VGBVRHH" zikrediniz.  Hançerinizin omzunuza deydiği yerde başka bir yıldızı ve üzerinden sağ tarafa doğru sonsuz dek bir ışının uzadığını imgeleyiniz.

4. Sol omzunuza Hançerin ucunu deyiniz  ve "VGDVLH" zikrediniz.  Hançerinizin omzunuza deydiği yerde başka bir yıldızı ve üzerinden sol tarafa doğru sonsuz dek bir ışının uzadığını imgeleyiniz.

5. Hançeri yukarıya bakacak bir şekilde kalbinizin üzerine getiriniz. Onu saat yönüne ters bir şekilde (üsten sola, sonra latan sağa) bir kaç kere çeviriniz, aynı zamanda  "LOVLM" zikrediniz.  

6. Elleri göğsünüzün üzerinde kenetleyiniz . Parmaklarınızı birbirine geçiniz ve Hançeri yumruklarınızın arasında yukarıya doğru bakacak bir şekilde tutunuz (kenetlenmiş parmaklar on Sefirot'u temsil eder). Dirsekleri omzunuzdaki yıldızlardan  uzanan ışın boyunca yatay olarak uzatınız. "AMN" derken kendinizi ışınların oluşturduğu ve sonsuza dek uzanan bir göz kamaştırtıcı ışıkla parlayan bir haç içinde hayal ediniz.

Tercümanın Notları:

1) Altar - Ritüellerde kullanılan küçük bir masa, sehpa veya sunak. Bu rit altarsız da yapılabilir.

1) Ritüel Hançer - Ritüel Hançer sırf ritüel için kullanılan bir alettir. Eğer bu elde yoksa parmak da kullanılabilir.

 

[Ana Sayfa][Yazılar]