[Ana Sayfa][Yazılar] 

Küçük Defetme Pentagram Ritüeli

Yazan David Griffin

Copyright © 1999, David Griffin

Tercüme eden Kemal Menemencioğlu Translation Copyright hermetics.org © 2003

 

Aşağıdaki rit, İsveç Stockholm'daki Altın Şafak Hermetik Cemiyeti Horus Mabedi Imperatoru David Griffin'in "Magical Ritual Manual", "Ritüel Maji El Kitabı" kitabından alıntıdır.  Bu yazıda ayrıca ritüel sırasında zikredilen bazı sözlerin ses dosyaları vardır ve mavi gözüken bu kelimeleri tıklandığında nasıl telaffuz edildikleri sesli bir biçimde gösterilecektir. Küçük Defetme Pentagram Ritüelinden birkaç yazımızda söz ettik(bakınız İlk Bilgi Tebliğ, Pentagram Ritüeli, Pentagram Ritüeli Hakkında Notlar). Bu ritüelde Giren ve Sessizlik İşaretleri ritüel sırasında kullanılır. Ritüelin esas ve eksiksiz şekli budur. Not: David Griffin'in Ritüel Maji El Kitabından başka bölümler de yakında yayınlayacağız. Buradaki haç motifi dini olarak algılamamak gerekir.      

image1.gif
 

Giren İşareti

image2.gif
Sessizlik İşareti

Ritüel

1. Etrafınıza bakınız ve yanlışlıkla ortalıkta bulunan herhangi bir Konsakre1 Majikal Aletin2 Şarj Edilmiş Gücünün3 defedilmeyeceğinden4 emin olunuz.

2. Altarın5 Batsında yüzünüz Doğuya doğru durunuz. Elinizde Elemental Defetme Hançerini6 bulundurunuz ve Kabalistik Haç Ritüelini yapınız.

3. Altarın doğusuna dönünüz7 (Majisyen her zaman daire etrafında saat yönünde dönmelidir8). Toprak Defetme Pentagramı, açık mavi renkte (bir gaz ocaktaki alev gibi altın beyazıyla karışık) çiziniz ve aynı zamanda "IHVH" zikrediniz. Giren İşaretini kullanarak ortasından mavi ışık gönderiniz. Sessizlik İşaretini yapınız.  

4. Pentagramın ortasını Hançeri saplayınız. Güneye dönerken Hançerin saplandığı noktadan beyaz ışıkla çeyrek bir daire çiziniz ve Güneyde çizeceğiniz pentagramın ortasında sonlandırınız.

5. Tekrar, açık mavi bir Toprak Defetme Pentagramı "ADNI" zikrederken çiziniz. Giren İşaretini kullanarak ortasından mavi ışık gönderiniz. Sessizlik İşaretini yapınız.  

6. Pentagramın ortasını Hançeri saplayınız. Batıya dönerken Hançerin saplandığı noktadan beyaz ışıkla çeyrek bir daire çiziniz ve Batıda çizeceğiniz pentagramın ortasında sonlandırınız.

7. Tekrar, açık mavi bir Toprak Defetme Pentagramı "AHIH" zikrederken çiziniz. Giren İşaretini kullanarak ortasından mavi ışık gönderiniz. Sessizlik İşaretini yapınız.  

8. Pentagramın ortasını Hançeri saplayınız. Kuzeye dönerken Hançerin saplandığı noktadan beyaz ışıkla çeyrek bir daire çiziniz ve Kuzeyde çizeceğiniz pentagramın ortasında sonlandırınız.

9. Tekrar, açık mavi bir Toprak Defetme Pentagramı "AGLA"  zikrederken çiziniz. Giren İşaretini kullanarak ortasından mavi ışık gönderiniz. Sessizlik İşaretini yapınız.  

10. Pentagramın ortasını Hançeri saplayınız. Doğuya dönerken beyaz ışıkla bir çizgi çiziniz ve ilk Pentagramın ortasına (başladığınız noktaya) getirerek daireyi tamamlayınız. 

11. Batıya gidiniz. Altarın Batısında yüzünüz Doğuya karşı durunuz. Öldürülmüş Osiris işaretini veriniz (iki kolunuz yatay olarak iki tarafınıza açılmış ve sağ elinizde Hançer yukarıya bakıyor). İradeli bir şekilde şöyle değiniz (Başmelek isimleri ses kaydındaki gibi titreştirerek zikrediniz): "Önümde 'RPAL' arkamda 'GBRIAL,' sağımda  'MIKAL' ve solumda 'AURIAL' etrafımda Pentagramlar yanıyor (Hançeri alnınıza deyiniz) ve sütunda Altı Işınlı Yıldız parlıyor.

12. Kabalistik Haç Ritüelini tekrarlayınız. .

 

Tercümanın Notları:

1) Konsakre - (İng.: Consecrate) Kutsamak. Genelde belirli bir ritüel ile belirli bir şeyi veya yeri kutsamak. Kutsal bir enerjiyle şarj etmek, aşılamak.

2) Majikal Alet - (İng. Magical Tool) Silah da denilir. Majisyenin güç yönlendirmek gibi çeşitli çalışmalarında sembolik anlamları olan aletler. Bu aletlerin majikal açıdan etkin olmaları için genelde konsakre edilir. 

3) Şarj Edilmiş Güç - (İng.: Charged Force) Konsakrasyon veya başka bir yöntemle belirli bir cisme yüklenen sübtil (ince, ruhsal) güç.

4) Defetme - (İng.: Banishing) Şarj edilen veya yüklenen güçleri ortadan kaldırmak, veya çağrılan, celp edilen bir güç veya varlığı geri gönderme. Bir yeri arındırmak için yapılan çalışma. 

5) Altar - Ritüellerde kullanılan küçük bir masa, sehpa veya sunak. Bu ritüel altarsız da yapılabilir.

6) Elemental Defetme Hançeri - (İng.: Elemental Banishing Dagger) Sadece pentagram defetme ritüellerinde kullanılan bir majikal alet.  Eğer bu elde yoksa parmak da kullanılabilir. 

7) Bu ritüeli altarsız hiç yürümeden de bir uygulama şekli vardır.

8) Saat yönü dönüş güneş yönüdür, okült literatüründe Doreal diye geçer. Saat yönüne ters dönüşün ay yönü olduğu söylenir ve okült literatüründe Windershins denilir. Windreshins'in şer güçlere yönelik olduğuna dair bir görüş vardır, ancak bazı modern okült uygulamalarda (ve Aurum Solis Cemiyetinde) defetme ritüelleri için saat yönüne ters dönme önerilir, böylece invokasyonda yapılan işlemin tersi yapılıp etkisi silinmiş olur.     

 

[Ana Sayfa][Yazılar]