[Ana Sayfa][Yazılar] 

Küçük Defetme Heksagram Ritüeli

Yazan David Griffin

Copyright © 1999, David Griffin

Tercüme eden Kemal Menemencioğlu Translation Copyright hermetics.org © 2003

Aşağıdaki ritüel, İsveç Stockholm'daki Altın Şafak Hermetik Cemiyeti Horus Mabedi Imperatoru David Griffin'in  "Ritüel Maji El Kitabı" (Ritual Magic Manual) kitabından alıntıdır.  Bu yazıda ayrıca ritüel sırasında zikredilen bazı sözlerin ses dosyaları vardır ve mavi gözüken bu kelimeleri tıklandığında nasıl telaffuz edildikleri sesli bir biçimde gösterilecektir. Sitemizde Heksagram Ritüeli hakkında başka yazılar da bulunmaktadır (bakınız Heksagram Ritüeli, Heksagram Ritüeli Üzerinde Notlar). Hareketler/İşaretler için Derece İşaretleri yazısına bakınız.

 

 

Ritüel

1. Etrafınıza bakınız ve yanlışlıkla ortalıkta bulunan herhangi bir Konsakre1 Majikal Aletin2 Şarj Edilmiş Gücünün3 defedilmeyeceğinden4 emin olunuz.

2. Altarın5 Batsında yüzünüz Doğuya doğru durunuz. Anahtar Kelimenin Analizi ritini yapınız.

3. Altarın doğusuna dönünüz6. Gezegensel Defetme Hançerinizle7 altın beyaz (mum ışığı rengi) ışıkla Satürn Defetme Heksagramı (Doğudaki şekli) çiziniz ve aynı zamanda "ARARIThA" zikrediniz. Giren İşaretini kullanarak ortasından beyaz ışık gönderiniz. Sessizlik İşaretini yapınız.  

4. Heksagramın ortasını Hançeri saplayınız. Güneye dönerken Hançerin saplandığı noktadan beyaz ışıkla çeyrek bir daire çiziniz ve Güneyde çizeceğiniz Heksagramın ortasında sonlandırınız.

5. Tekrar, altın beyaz bir Satürn Defetme Heksagramı (Güneydeki şekli) "ARARIThA" zikrederken çiziniz. Giren İşaretini kullanarak ortasından beyaz ışık gönderiniz. Sessizlik İşaretini yapınız.  

6. Heksagramın ortasını Hançeri saplayınız. Batıya dönerken Hançerin saplandığı noktadan beyaz ışıkla çeyrek bir daire çiziniz ve Batıda çizeceğiniz Heksagramın ortasında sonlandırınız.

7. Tekrar, altın beyaz bir Satürn Defetme Heksagramı (Batıdaki şekli) "ARARIThA" zikrederken çiziniz. Giren İşaretini kullanarak ortasından beyaz ışık gönderiniz. Sessizlik İşaretini yapınız.  

 

 

8. Heksagramın ortasını Hançeri saplayınız. Kuzeye dönerken Hançerin saplandığı noktadan beyaz ışıkla çeyrek bir daire çiziniz ve Kuzeyde çizeceğiniz Heksagramın ortasında sonlandırınız.

9. Tekrar, altın beyaz bir Satürn Defetme Heksagramı (Kuzeydeki şekli) "ARARIThA" zikrederken çiziniz. Giren İşaretini kullanarak ortasından beyaz ışık gönderiniz. Sessizlik İşaretini yapınız.  

 

 

10. Heksagramın ortasını Hançeri saplayınız. Doğuya dönerken Hançerin saplandığı noktadan beyaz ışıkla çeyrek bir daire çizerek ilk Heksagramın ortasına getiriniz (bsşlangıç noktanız) ve böylece Daireyi tamamlayınız.

11. Altarın Batsında yüzünüz Doğuya doğru durunuz.

12. Kapatırken Anahtar Kelimenin Analizi ritini tekrarlayınız.

 

Tercümanın Notları:

1) Konsakre - (İng.: Consecrate) Kutsamak. Genelde belirli bir ritüel ile belirli bir şeyi veya yeri kutsamak. Kutsal bir enerjiyle şarj etmek, aşılamak.

2) Majikal Alet - (İng. Magical Tool) Silah da denilir. Majisyenin güç yönlendirmek gibi çeşitli çalışmalarında sembolik anlamları olan aletler. Bu aletlerin majikal açıdan etkin olmaları için genelde konsakre edilir. 

3) Şarj Edilmiş Güç - (İng.: Charged Force) Konsakrasyon veya başka bir yöntemle belirli bir cisme yüklenen sübtil (ince, ruhsal) güç.

4) Defetme - (İng.: Banishing) Şarj edilen veya yüklenen güçleri ortadan kaldırmak, veya çağrılan, celp edilen bir güç veya varlığı geri gönderme. Bir yeri arındırmak için yapılan çalışma. 

5) Altar - Ritüellerde kullanılan küçük bir masa, sehpa veya sunak. Bu ritüel altarsız da yapılabilir.

6) Eğer altarınız yoksa yürümeden olduğunuz yerde dönebilirsiniz.

7) Gezegensel Defetme Hançeri - (İng.: Planetaryl Banishing Dagger) Sadece heksagram defetme ritüellerinde kullanılan bir majikal alet.  Eğer bu elde yoksa parmak da kullanılabilir. 

 

[Ana Sayfa][Yazılar]