[Ana Sayfa][Yazılar] 

Derece İşaretleri

Yazan David Griffin

Copyright © 1999, David Griffin

Tercüme eden Kemal Menemencioğlu Translation Copyright hermetics.org © 2003

Aşağıdaki açıklama İsveç Stockholm'daki Altın Şafak Hermetik Cemiyeti Horus Mabedi Imperatoru David Griffin'in "Magical Ritual Manual", "Maji Ritüel El Kitabı" kitabından alıntıdır ve resimler aynı kitaptan Tomas Stacewicz tarafından çizilmiştir. Bu yazının aslı Altın Şafak web sitesinde bulunmamaktadır ve özel izin ile yayınlanmıştır. Zira bu yazıyla serideki diğer yazılardaki bazı noktalar anlaşılır kılınmaktadır. İşaretlerin tabii olduğu derece sistem konusunda bilgi: Okült Diriliş ve Altın Şafak Hermetik Cemiyeti - Bölüm 2'de bulabilirisiniz. Bunlar aslında belirli sembolik anlamları olan hareketlerdir. Semboller üzerinde sadece tefekkür değil ama onları bedensel hareketlerle fizik planda tezahür etmekle kişi ruh ve madde arasında bir bağ kurmuş oluyor, kendisinin de ruhen ve bedenen ruhsal ilkelere uyacağını teyit etmiş bulunuyor ve bu ilkeleri tüm varlığına tesis etmiş bulunuyor. Ayrıca bu hareketlerin pratik okültizmde de uygulama alanları vardır.   


Neofit Derecesinin İşaretleri

Neofit (Neophyte) Derecesinin İşaretleri, Giren (Enterer) ve Sessizlik (Silence) İşaretleridir. Ayrıca Horus veya Saldırma İşareti olarak bilenen Giren İşareti Majikal Enerji göndermek istendiği zaman kullanılır. Seramonyal  (Ritüel) Maji'de Pentagramları veya Heksagramları, ayrıca Pratik Majide Tılsımları şarj etmek için kullanılır. 

Ayrıca Korunma İşareti veya Harpokrates İşareti olarak bilinen Sessizlik İşaretini her hangi bir saldırıya karşı korunma veya Majikal Enerjinin hareketini durdurmak veya mühürlemek için kullanınız. Majikal Akım, Giren İşareti ile gönderildiği zaman operatöre geri dönme eğilimini gösterir. Giren İşareti enerjinin iç planlarda geri dönmesini önler. Dolayısıyla, gücü bir tılsımda hapsetmek için Pratik Maji'de Giren İşaretinden sonra Sessizlik İşaretini de yapınız. Ayrıca Seremonyal Majide bir Defleme Pentagram veya Heksagram çizdikten sonra kullanılır. Seremonyal invokasyon (davet) sırasında onu Giren İşaretinden sonra yapmayınız, çünkü invoke edilen güçlerin Pentagramlar veya Heksagramların içinden geri akmaları ve Majikal daireye girmeleri istenilir.   

 

Giren İşareti

Bu işareti yapmak için, ayaklarınız omuz hizası kadar aralıklı ve paralel bir şekilde ayakta durunuz. Başınızın üzerinde bir portakal büyüklüğünde bir yıldızın parladığını imgeleyiniz. Sessizce nefes alırken üzerinizdeki yıldızdan ayağınızın altında başka bir yıldıza bir ışının indiğini hayal ediniz. Nefes alırken ışığı aşağı çekiniz ve dirseklerinizi omuzlarınızın hizasına yükseltiniz. Elerinizi açık boynunuzun hizasında avuçlar öne doğru tutunuz. Birdenbire güçlü bir şekilde sol ayağınızla öne doğru çıkınız ve elleriniz doğrudan [resmedildiği gibi] öne doğru uzatınız, başınızı kollarınızın arasına indiriniz, gözler öne doğru. Bunu yaparken sessiz bir şekilde nefes veriniz, ışığın tekrar yükseldiğini imgeleyiniz ve parmak ucunuzdan gönderiniz.

Sessizlik İşareti

Sessizlik İşaretini yapmak için sol elinizle yumruk yapın ve sol işaret parmağınızı uzatınız. Sol elinizi ağzınıza getirin ağzınıza getiriniz ve dudaklarınızın ortasına sol işaret parmağınız getiriniz. Giren İşareti ile birlikte yapıldığında sol ayağınızı omuzlarınıza paralel geri getiriniz, her durumda sol ayağınızı sert bir şekilde bir kez yere basınız. Aynı zamanda ıslak bir buharın etrafınızı sardığını imgeleyiniz.          


 

Zealator Derecesinin İşareti

Bu işareti yapmak için, ayaklarınız omuz hizası kadar aralıklı ve paralel bir şekilde ayakta durunuz.Sağ elinizi, parmaklar uzatılmış ve avuç düz olarak önünüzde 45 derece kaldırınız 

Theoreticus Derecesinin İşareti

İki kolunuzu kaldırıp, iki dirseğinizi arkaya doğru bükünüz, eller yassı bir şekilde çok ağır iki sütün destekler gibi kaldınız. 

 

Practicus Derecesinin İşareti

Dirseklerinizin omuzlarınızla aynı seviye oluncaya dek kaldırınız. Baş parmak ve işaret parmakla birlikte göğsünüz üzerinde ucu aşağı bakan bir üçgen yapınız.

 

Philosophus Derecesinin İşareti

Kol ve dirseklerinizi kaldırınız. Baş parmak ve işaret parmakla birlikte alnınızın üzerinde ucu yukarıya bakan bir üçgen yapınız.

 

 


 

Portal Derecesinin İşaretleri

Portal Derecesinin İşaretleri Peçeyi Açma ve Kapatma İşaretleridir. Bu İşaretler bir İnvokasyon sırasında gerektiğinde Majikal Dairenin içinden çıkma ve içine girmek için kullanılabilir. Ancak, süfli (düşük titreşimli, alt seviye veya şer) bir Gücün Evokasyon (celp) sırasında, her şey uygun bir şekilde defedilmeden ve ritüel tamamlanmadan, Majikal Daireden hiçbir şekilde çıkmayınız.    

Peçeyi Açma İşareti

Peçeyi Açma İşaretini yapmak için, ellerinizi göğsünüze kaldırınız ve ortasında [Hıristiyan] dua edermiş gibi avuç avuç birleştirip öne doğru ilerletiniz.  Sonra sanki bir perdeyi açacak şekilde ellerinizi ayrınız, avuçlarınızı yanlara doğru çeviriniz ve yavaş yavaş yanlara doğru hareket ettirip açtığınız perdenin ötesine sol ayağınızı uzatınız.    

Peçeyi Kapatma İşareti

Peçeyi Kapatma İşaretini yapmak için, Elleriniz öne doğru kollarınızı yanlarınıza bir haç şeklinde uzatınız ve bir perdeyi kapatırcasına birbirine yaklaştınız. Sonra sol ayağınızla perdeden geri adım alınız. Son olarak ellerinizin yanlara düşmesine izin veriniz.

 


 

Adeptus Minor Derecesinin İşaretleri

Adeptus derecesinin işaretleri LVX İşaretleri olarak bilinir. Bunlar İsis, Apophis ve Osiris İşaretleridir.  LVX İşaretleri Anahtar Kelimenin Analizinde  ve sermonyal majide bütün İnvokasyon Pentagram ve Heksagramlardan sonra kullanınız. LVX İşaretleri doğru bir şekilde yapmak için her zaman Öldürülmüş Osiris İşareti ile başlayınız. Sonradan sırayla İsis'in Yası, Apophis ve Typhon İşareti, Öldürülmüş Osiris İşareti ve Dirilmiş Osiris İşaretlerini veriniz. 

LVX İşaretleri bir tür hareketli meditasyon, koordine hareket, solunum ve imgeleme uygulamakla ilginç etkiler elde etmek mümkündür. Nefes alırken yukarıdan aşağı ışık çektiğinizi ve ve nefes verirken aşağıdan yukarıya ışık çektiğinizi imgeleyiniz. İik baştaki Öldürülmüş Osiris İşaretinde duraklayınız ve nefes alınız. "L" İşareti sırasında duraklayınız ve nefes veriniz. "V" işaretinde tekrar nefes alınız.  "X" İşaretinde nefes veriniz. Öldürülmüş Osiris İşaretinde nefes alınız ve Dirilmiş Osiris İşaretinde nefes veriniz. 

 

İsis'in Yası

Ayrıca İsis'in Yası olarak bilinen "L" İşaretini yapmak için sağ ayağınızı öne doğru ve sol ayağınızı omuz hizasından az daha aralıkla sola doğru doksan derece uzatınız. sağ kolunuzu tavana doğru düz yukarıya yükseltiniz, avuçlar sola baksın. Sol kolunuzu yatay olarak sola doğru uzatınız, avuçlar aşağı doğru baksın. Böylece kollarınızla bir "L" şeklini meydana getirirsiniz. Başınız sola çeviriniz, çenenizi [yetişiyorsa] sol omuzun üzerine koyunuz ve kolunuz boyunca parmak uçlarınıza bakınız.  

Apophis ve Typhon'un İşareti

"V" İşareti ve Apophis ve Typhon İşaretini yapmak için yukarıya bakınız ve her iki kollunuzla bir "V" şeklinde yükseltiniz.   

 

Öldürülmüş Osiris İşareti

"Osiris'in iki İşareti vardır: Öldürülmüş Osiris İşareti ve Dirilmiş Osiris İşareti.

Dirilmiş Osiris İşareti

Dirilmiş Osiris İşaretini yapmak için başınız öne doğru eğilin ve kollarınızı göğsünüz üzerinde çapraz bir şekilde katlayınız.


[Ana Sayfa][Yazılar]