Altın Şafak Hermetik Cemiyeti

Diskur No. IX

Sağ ve Sol Sutünler

By G.H. Fra. N.O.M. (Dr. W.W. Westcott)

Bu yazının İngilizce'si sitemizin İngilizce (Flying Roll No. IX) bölümünde mevcuttur 

                Çeviri: Kemal Menemencioğlu  

Copyright © 2004 hermetics.org

Hayat Ağacının Sağ ve Sol Sütunların insan bedeninin sağ ve solu ve ay devreleriyle ilgili biraz kafa karışıklığı vardır.    

Lütfen not ediniz ki, Hayat Ağacının tüm şema ve resimlerinde resme bakan kişinin sağ tarafı Merhamet Sütunu — Hokmak, Hesed ve Netzah hizasındayken, sol tarafı Metanet Sütuna bakar. Oysa, Hayat Ağacını kendinize uyguladığınızda, sağ tarafınız, sağ kol ve bacağınız Binah, Geburah ve Hod'u içeren Kudret ve Sertlik yönünü temsil eder. Dolayısıyla, bir şemaya baktığınızda sanki size bakan bir kişiye bakıyorsunuz, bu durumda sağ tarafınız onun sol tarafına bakar ve sol tarafınız onun sağ tarafına bakar. Onun Merhamet tarafı önünüzdeki sağ Sütuna bakar. Böylece sanki kendinize aynada bakıyorsunuz.         

Nasıl bir kişi size bakıyorsa, aynı şekilde ay da size bakar, dolayısıyla ay büyüdüğünde sağ Sütunu, Merhamet tarafında, ve küçüldüğünde hilal sol Sütunda olup Metanet tarafında olduğunu söyleriz.* 

Dolayısıyla, bir şema size bakan bir İnsan veya Ayın resmidir. Mabetteki sütunlar benzeridir:  

 

Siyah Sütun

Metanet

Sol, Kuzey

Beyaz Sütun

Merhamet

Sağ, Güney

 

 

 

Siyah Sütun

Boaz

Stolistes

Beyaz Sütun

Yakin (Jachin)

Dadouchos

 

Bu şu anlama gelir, Batıdan ve Hiereus'tan altara/sunağa doğru geldiğinizde beyaz Merhamet veya Yakin Sütunu sağ tarafınızdadır. (Bakınız Kitabi Mukaddes, II Tarihler Bap 3, 17) "Ve direkleri, biri sağda, v öbürü solda olarak mabedin önüne dikti; ve sağda olanın adını Yakin, ve soldaki olanın adını Boaz koydu."     

Şimdi Boaz = Kuvvet, Sertlik, Metanet, Binah, Siyah Sütun ve Yakin = Byaz Sütun veya Merhamet.

Dolayısıyla, Kabalistik Haçı göğsünüzde yaparken, alını dokunarak Ateh-Sizsiniz, kalbi dokunarak Malkuth, sağ omuzu dokunarak ve-Geburah; sağ omuzu dokunurak ve-Gedulah ve parmakları göğsünüzde kenetleyerek Le olahm, Amen! deminiz doğrudur. 

* Tercümanın notu: Dion Fortune'e göre Mikrokozmos ve Makrokozmos'ta sütunlar yer değiştirir. Diğer bir değişle, Makrokozmos'ta Metanet solda ve Merhamet sağdadır.  

 

 26 Mart, 1893

 

 

[Ana Sayfa ][Yazılar]