Altın Şafak Hermetik Cemiyeti

Diskur No. 5

İmgeleme Üzerinde Düşünceler

Yazan V.H. Frater Resurgam (Dr. Berridge)  

Bu yazının İngilizce'sini web sayfamızın İngilizce sayfasında bulabilirisiniz.  

İnisiye olmayan kişiler Hayal Gücünü popular anlamda "hayal ürünü" ile eş anlamda idrak ederler. Başka bir deyişle, gerçek dışı bir şey olarak. Ancak Hayal Gücü bir gerçeğin ifadesidir. 

Bir insan astralda ve hatta daha yüksek bir alemde bir şekil yarattığını hayal ediyorsa ve o şekil o alemde mekan eden zeki bir varlık tarafından bizim alemdeki çevre kadar somut olarak algılanıyorsa. Hayal gücünün yarattığı bu şeklin geçici bir varlığı olabilir. Bu önemli herhangi bir sonuca neden olmayabilir veya da canlandırılıp iyi veya kötü bir amaç için kullanılabilir.

Majinin uygulanması için hem Hayal Gücü, hem de İrade Gücü faaliyete geçmelidir. İkisi de uygulamada eş değerdedir. Hatta en iyi sonuçları elde etmek için Hayal Gücü, İrade Gücünün biraz önüne geçmesi gerekir.

İrade Gücü desteksiz bir akım gönderebilir. Bu akım tamamen etkisiz olmaz. Ancak sonucu muğlak ve kısa sureli olur, çünkü desteksiz irade sadece bir akım gönderebilir. 

Desteksiz Hayal Gücü bir şekil yaratabilir ve bu suret belirsiz bir sure için varlığını sürdürebilir. Ancak irade tarafından canlandırılmadığı sürece önemli herhangi bir işlem yapamaz. 

Ancak bunların ikisi birleştirildiği zaman - Hayal Gücü bir şekil yarattığında - ve İrade Gücü o şekli yönetip kullandığında, harika Majikal sonuçlar elde edilir.

Aşağıdaki örnekler uyguladığım ve kısmen öğrettiğim majikal aktarım operasyonu açıklamayabilir. 

Ama burada dikkat ister - Her ne kadar bu yöntem Altın Şafağa inisiye olmadan önce kendi araştırma ve tefekkürlerimle elde etim ve sadece güvenebildiğim iki kişiye aktarmaya uygun gördüm.      

Hiçbir zaman unutulmamalı ki, bir okült işlem hem iyilik, hem de kötülük için kullanılabilir. Bu bilgiye sahip bir kara büyücü bu vesile ile gücünü pekiştirebilir ve yaptığı şer hareketlerin geri tepmesinden kendini koruyabilir ve böylece daha çok kötülük işlemek üzere güçlenebilir. Bunun dışında, bir bilgi diğerine yol açar ve ufak bir ipucu başka önemli keşiflere yol açabilir. 

Bu konuda ne kadar çok düşünsem, bu bilginin Cemiyetimizin dışına sızmaması gerektiği konusunda ikna oluyorum.

 

İlk Örnek

Birkaç yıl önce, belirli bir kişiyle ne zaman uzun süre konuştuğumda her zaman bitkin düştüğümü fark ettim. İlk başta, sandım ki sıkıcı ve nazlı yaşlı bir adamla uzun bir konuşmanın doğal yorgunluğu sandın; ama sonradan sinirsel enerjisi tükenmiş biri olarak beni kıstırmaya çalıştığını hissettim. Bilinçli olarak bir psişik vampir özelliğine sahip olduğunu sanmıyorum, çünkü aslında böyle bir şeyin ileri sürülmesi durumunda dehşete düşecek nazik ve iyiliksever biriydi. Ama yine de içsel olarak kasıtlı bir psişik vampirdi, zira tükenmiş sistemini gençleştirmek için genç bir hanımla evlenmek üzere olduğunu açıkladı.  

Bundan dolayı, sonradan geldiği bildirildiğinde, daha odaya girmeden kendimi ona kapattım. Etrafımın tamamen tenime dokunmayan ve olumsuz akımlara dayanaklı odik akışkanlıktan oluşmuş bir zırhla çevrildiğini imgeledim. Majikal işlem hemen ve daimi olarak başarılıydı.

 

ikinci Örnek

Kendisini ruhsal olarak geliştirmek isteyen bir hanım, bu amaçla pasif medyumik özellikleri geliştirmişti, sonuçta sağlığı bozulmaya başladı. 

Bir sefer kendisini çok zayıf hissetmişti ve hipnoz etmemi istemişti. Bu fırsattan yararlanarak, sadece üzerinden mesmerik paslar yaparken etrafını daha önceki örnekteki gibi okült bir şekilde koruyucu bir aurayla sardım. Sonuç başarılıydı, sağlığı düzeldi ve tanınmış bir okült araştırmacısının bana söylediği gibi "daha çok insana benzedi". Bu arada medyumik deneyimleri sona erdi. Eğer önerilerimi kabul etseydi ve pozitif olmayı devam etseydi, gücü ve sağlığı tam olarak iyileşirdi, ama önceki pasif medyumik durumlarına geri döndü, sağlığı çöktü, sonra da hastalanarak öldü.

O zamanlar Altın Şafağa inisiye değildim, yoksa akıbetinde kendi korunmam için Defetme Pentagram Ritüeli kullanırdım. Yaklaşık olarak iki hafta sonra çok canlı bir rüya gördüm, bu rüyada bir elemental varlığı celp ediyordum (evokasyon) ve birden bana saldırmıştı, gırtlağımın sıkıldığını hissettim ve bedenimi bir elektrik şok sarsıyordu. Rüyanın astrolojik bir anlamı vardı ve aynı zamanda gerçek fiziksel bir temeli olduğunu ve kurbanına musallat olan aynı vampir varlık emellerini bozduğum için benden intikam almaya çalıştığını inanıyorum.         

 

Üçüncü Örnek

Bir hanım, sık sık görüştüğü ve yakında bulunması onu bitkin ve hasta kılan bir adama karşı okült desteğimi istedi.

Sağlığı kötüydü ve diğer bir psişik vampirlik olayı olabileceği aklıma geldi. 

Adamın tarifini aldım, ama uygulayacağım yöntem ve zamanı vermedim.

İlk başta, onları karşılıklı yüz yüze imgeledim, sonra araya bir koruma zırhını koydum. Sonra hanımın etrafına bir odik akışkanlık [Not: Od, "Alman kimyager, metalürji ve meteor uzmanı Baron Karl von Reichenbach'ın (1788-1869) gezegenler, yıldızlar ve kristaller de dahil olmak üzere evrendeki canlı cansız tüm nesnelerden yayıldığını ileri sürdüğü süptil (ince) cevhere verdiği ad"-Dharma Ansiklopedi, Alpaslan Salt, Cem Çobanlı]  zarını ördüm, ayrıca üzerine korunma için bir Çağrı Pentagramı çizdim. Aralarındaki ilişki devam etmesine rağmen, daha önce yaşadığı rahatsız edici etkiler bir daha dönmemek üzere tamamen ortadan kalktı.  

 

Dördüncü Örnek

Bir hanım üzerinde tuhaf bir cazibesi olan bir adamdan söz etti; aslında ona karşı ilgisi olmadığı halde, hep onu düşünüyordu.

Bu adamın Vudu majisine aşina olduğuna dair bilgi edinmiştim ve cazibeyi bozmaya karar verdim.   

Onların karşılıklı yüze yüze geldiklerini ve adamın hanımın üzerine odik akışkanlık akımları gönderdiğini ve onu sararak musallat ettiğini imgeledim. Sonra elimde bir kılıç olduğunu düşündüm ve örülen bu ağı kılıcımla kestim, sonra elimde bir meşale ile hanımın etrafında kalıp yüzen iplikleri yaktım.   

Doğal olamayan bu cazibe kısa süre sonra bir son buldu ve birkaç ay sonra ilişkileri sona erdi. 

 

Beşinci Örnek

Bir adam yıllar önce bir tanıdığının sürekli olarak belirli bir sövgü, küfür kullandığını ve o zamandan beri bu kelime onda obsesyon halinde sürekli aklına takıldığını, en olmayacak zamanlarında aklını dağıttığını şikayet etti.   

Kanımca, bu kelime doğuluların mantra dedikleri sesi oluşturdu, bilindiği gibi mantra akaşada titreşim yaparak okült etkiler yaratabilen söz veya sözcüktür.  

Tahmin ettim ki, hassas kişinin yakınlarında bir elemental varlık musallat olup bundan faydalanıp enerji çekip besleniyordu. Ona şöyle bir öneride bulundum, bu sövgü onu bir daha rahatsız ettiği zaman karşısında bu sövgünün kişileştiğini ve korkunç bir yaratık şekline büründüğünü hayal etsin. Sonrada bu yarattığı yakalasın, önünde tutarak bir okült füze göndersin, yarattığın içine yerleşen bomba infilak edip onu param parça etsin.     

Kendisini bir daha gördüğümde, elemental varlığı yok edemediğini ama uzaklaştırabildiğini ve artık pek rahatsız etmediğini söyledi.

Bu konuda bir uyarı vermek isterim.

Herhangi bir majikal çalışma yapmadan önce bir adepte [okült üstada] danışmak geçerli ve çoğu zaman önerilecek bir hususken, diğer herhangi bir açıdan iş tamamlanıncaya kadar sıkı bir gizlilik uygulanmalıdır. Eğer başkalarına anlatılırsa etkisini bulandırır, dolayısıyla gücü dağıtır ve ayrıca anlatılan kişilerin akıllarından aykırı düşünce dalgaları riski de vardır.

Eğer uğruna çalışmayı yaptığın kişiye söylerseniz, dengeyi bozar ve işi aksatacak ve ulvi okült etkinin alınmasını önleyebilecek sinirli bir beklenti hali yaratılmış olur.        

 

Ek Yorumlar

Yazan C. H. Frater N.O.M. (Non Ontnis Moriar'nın kısaltması, Dr. Wynn Westcott)

Kardeşimiz V. H. Frater Resurgam tarafından şimdi okunan diskur görünüşe bakılırsa bir önsöz gerektirir. 

Anlattıkları değerlidir, hepinizin uygulayabileceği tarzda pratiktir ve gerçekten taktire şayandır. 

Bu konuda sadece bir iki not ilave edebilirim:

Hayal gücü veya imajinasyonu fantezi, düşler ve boş vizyonlardan ayırmak gerekir. Bununla esasta düzenli ve kasıtlı bir zihinsel süreç ve sonuçları anlıyoruz. 

Hayal gücü zihnin Yaratıcı Yetisi, plastik enerji — Şekillendirici Güçtür. 

Ezoterik Teosofistlerin dilinde, Hayal Gücünün düşünce formlarını yaratabilme gücüne KRİYA SAKTİ denilir, bu İrade tarafından bereketlendiğinde iç özgüsel enerjisiyle dış fenomen, algılanabilir sonuçlar yaratmayı sağlayan düşüncenin esrarengiz gücüdür.  

Kadim bir Hermetik dogmaya göre konsantrasyon sanatı geliştirilirse herhangi bir fikir tezahür ettirilebilir, benzeri bir şekilde dışsal bir sonuç bir İrade Gücü akımıyla da yaratılabilir. 

Kabala öğretir ki insan İrade ve Düşünce ile yaratıcı gücüyle meleklerden daha İlahi olduğunu öğretir. Zira yaratabilir, onlar yaratamaz. Her ne kadar her bir Melek maddeyle ilgisiz saf Ruhsa da, o şimdiki halinde madde içinde gömülü halinde bile, Yaratıcı Tanrı, Demiurge'ye ondan bir adım daha yakındır.

Zahiri dindeki Melek görüşü bile bunu destekler, zira bu görüşte bir melek sadece emirleri yerine getirir, ama kendi başına bir yenilik yapamaz, yaratamaz. 

[Ana Sayfa ][Yazılar]