Altın Şafak Hermetik Cemiyeti

Diskur No. II

Tefekkür Konusu 

Bölüm 1

Yazan G.H. Frater N.O.M. (Dr. W.W. Westcott)  

Bu yazı Diskur I'in devamıdır. Bu yazının İngilizce'sini web sayfamızın İngilizce (Flying Roll No. II) kısmında bulabilirisiniz.  Bu yazının devamı Diskur VI'da bulunur.

Majikal güç sahibi olmak isterseniz, irade gücünü  elde etmeden önce, beden, zihin ve duygularda saflık elde etmeniz gerekir.   

Sadece nefsi aç bıraktığınız sürece ruhsal güçler gelişir ve nefs genelde hayvansal bedenin durumu ve muamelesine dayanır. Hayvansal beden iyi bakılmalı, sağlıklı ve güçlü tutulmalı ama şımartılmamalıdır.  

Bütün beşeri hususlarda ılımlı olunuz. Aşırı riyazet de sizin için farklı bir tehlike kaynağıdır ve sadece dayanıklı olma hususunda kahramanlığa yeltenmenizle kendinizi avutmanızdır. Gerçek anlamda riyazetli olmak disiplinli ve düzensiz duygu, düşünce ve hareketleri mani olmak anlamına gelir. Ancak nefsinin kölesi olan biri ormanda dahi şehvani arzularını uygular, oysa şehrin kalabalığında kirlenmeden nefsine hakim olup hareketli bir yaşam geçiren biri daha çok erdem gösterir, daha çetin bir disiplin uygulayıp ödülü daha büyüktür.   

 

Diskur No. II (Bölüm 2)

Tefekkür Konusunda Yorumlar

Yazan V. H. Fra Levavi Oculos (P.W. Bullock)

Ruhsal güç nefsin kaba niteliklerinin dönüşümünden meydana gelir. İnsan bedeninin çeşitli duyum merkezleri veya arzu bedeni, çekim ve itimin zıt güçlerinin dengelenmesi veya dolaşımı  tarafından ahenkleştirilebilir.  

Eğer Tanrımız Birliği içinde her şeye egemense, büyük ve küçük alemler arasından benzerlik olması gerekir. 

Danton'un durugörürlerinden biri bir kez dünya merkezinde sıvı altından oluşmuş bir gölden söz etmişti ve kadim deyime göre 'visita interiora terrae, etc.' (dünya merkezine ininiz, vs.). Bir gemi gibi genel bir araçta dahi 'primum mobile" (esas güç kaynağı) geminin ortasına yerleştirilir. Şimdi sayılarda güç ve denge merkezi aşağıda gösterildiği gibi 5 sayısındadır:

1234     5     6789.

Beş de 'Altının Bulunduğu' Sefira Gebura'tır. Burada sembolü kesintisiz bir çizimle bir kenarı yukarı bakan en güçlü şekil çizilir [beş köşeli yıldız/pentagram].  

Bu mikrokozmos (Grekçe küçük evren) sembolüyle herkesin ellerinde bulunup fark etmedikleri Simyagerlerin athanorları (simyagerlerin mistik dağı veya felsefi, ahlaki ve ruhi simya) simgelenir. 

Levi derke "Güçlü ve kararlı bir irade kısa bir sürede mutlak bağımsızlığa ulaşabilir"

Dolayısıyla, iradeyle çalışmadan önce mutlaka denge halini elde etmek gerekir. Bu denge hali yüksek arzularımızın düşük arzularımız üzerindeki hakimiyetinden daha çok şeyi ifade eder ve bir tür elektrik güç, arzuların efendisidir. 

Bu ışık altında, ideal şablonlar veya arketiplere göre davranan yaratıcı güçtür. Dolayısıyla, evrende ve insanda gizli olanlar irade aracıyla tezahür etmektedir.    

Öğrenci bu güçleri kendisinde uyarmaya öğrenmesi gerekir. 

Bu üstatlık hali Bhavagada Gita ve Hint Yogaların yüce temasıdır — hatta hem Doğu ve Batı iki aşırı arasında eşit mesafe tutmayı öğretmekte hemfikirler

 

Diskur No. II (Bölüm 3)

İrade Konusunda Üç Öneri

Yazan S.S.D.D. (Florence Farr)

Öneri 1. İradeyi irdelerken, Minutum Mundi (Latince küçük evren) teması bize yol gösterir. Her biri irade gücünün farklı planlarda ifadesi olan Mars, Geburah, Ateş, Koç burcu kırmızı renktedir. Kırmızı Aslan simyagerler tarafından Üstadın en yüksek güçlerini ifade etmek için kullanılırdı. Saflığın beyazlığı edindikten sonra, mükemmel gücün kırmızısı ortaya çıkıncaya kadar ısı şiddetli bir şekilde artırılmalıdır

Öneri 2. Şimdi çalışmalarımızın içerdiği tehlike kendimizi cehalet ve karanlıktan arındırmadan bu irade gücünü kullanmaktır. Bilgiye sahip olmadan uygulamaktan kaçınmalıyız. Buna dayanarak durumun oldukça ümitsizmiş gibi düşünebiliriz, ama her birimizin içimizde denemeye girmek için bütün tertibatlar bulunmaktadır ve ışık istediğimiz ve onu elde etmek için içimizden geleni yaptığımız sürece kendimize ciddi zarar verme olasılığımız pek yoktur, ancak diğer yandan elimizdeki kıt ve düzeysel majikal bilgileri bile başka kişilere uygularken, özellikle inisiye olmayan kişilere karşı fazla temkinli davranmamız hiç bir zaman söz konusu olamaz. Benim fark ettiğim tehlike başkalarınıns davranışları değiştirmek üzere üzerinde hakimiyet kurmakta ilk adım son derece zorken, bunu başladıktan sonra harekete geçirdiğiniz güç zapt etmek neredeyse mümkün değildir. Üzerinde çalışılan kişi bazen sanki sadece sizin huzurunuzda yaşamaktadır ve çoğu kez, özellikle şifacılar veya profesyonel hipnozcular tarafından tedavi edilenlerde, o kişinin son durumu öncekinden kötüdür.     

   Öneri 3. Bu Tehlikeleri açıklamışken, irade gücünü geliştirmek için önereceğim yöntem şöyledir: Başınızı düşüncelerin büyük bir küre içinde dışa ışınlandığı bir çekim merkezi olarak hayal ediniz. İradenin icrasında bir şey istemek ve arzulamak ilk adımdır; istediğiniz şeyin görüntüsünü kalbinize yerleştiriniz. Parlayan kızıl  yoğun bir güç topuna dönüştüğünü hissedinceye dek bütün dağınık düşüncelerinizi bu imaj üzerinde odaklayınız. Sonrada etkilemek istediğiniz subje üzerine bu yoğun gücü gönderirsiniz.

Bu yazıya Mathers'in yanıttı Diskur VI'da bulunur.

 

[Ana Sayfa ][Yazılar]