Altın Şafak Hermetik Cemiyeti

Diskur No. XVII

Yedi Yanın Sembolizmi

Yazan: G. H. Frater N.O.M.  (W.W. Westcott)

 Bu diskurun İngilizce'sini sitemizde bulabilirsiniz: Flying Roll XVII The Symbolism of the Seven Sides). Bu yazı Adeptus Minor Ritüelinde kullanılan Adepti Hücresi ile ilgilidir. İlgili resim ve yazılar olmadıkça kolay anlaşılmaz.  (Bakınız Diskur X)

                Çeviri: Kemal Menemencioğlu  

Copyright © 2005 hermetics.org

Majikal bilgi ve güç arayışında dikkatlilikten önemli neredeyse hiç bir şey yoktur ve modern yaşamda düzeysellikten daha yaygın bir hata neredeyse yoktur.

Ciddi araştırmayla kazanılan ve Christian Rosencreutz'ün Hücresiyle1 ilk karşılaşıp talim görülen bu derecede bile onu yeni bir konu olarak etüt etmeyi ihmal eden birçoklarınız bulunmaktadır. Aranızda birçok kabul seremonilere katılıp yedi yanın  karşılıklarını ve her bir yanda bulunan kırk amblem düzenini bilmeyenler olmuştur.

Bazılarınız Venüs'ün astrolojik bir açıdan yanlarda yanlış konumlandığını bilmez ve bunun nedenini veya yedi renk ve gücün düzeninin temeli ne olduğunu beş kişiden ikisi bile bana açıklayamamıştır. Çoğu bana dört elementten hangisi eksik olduğunu söylemiştir ve başkaları bana Aslan burcu işaretinin iki kez gözüktüğünü söylemiştir, ancak çok az kişi Aslan burcunun iki şekli birbirinden neden farklı renkte olduklarını açıklayabilmiştir ve daha da az kişi bana hangi Üç Sefirot'un renkleri olmadığını tereddütsüz söyleyebilmiştir.

Ancak 1°=10° derecesinde bile o ışık veya Bilgiyi sadece kişisel otoriteye güvenerek kabul etmeniz değil, irdelemeniz ve idrak etmeniz gerektiği söylenmiştir. O halde, sadece yüzeyde değil, gerçek anlamda da Adepti2 olalım, araştırmanız sadece yüzeysel değil, daha derine insin. Entelektüel kazanç yerine, sadece tarafınızca gerçekten bilindiğini ve anladığını gösterebildiğiniz şey meyve verebilir ve ruhsal gelişme sayılabilir. Hem ruhla, hem de gözle algılamadığınız sürece gelişmeniz sadece bir görüntüyle ibarettir ve mutsuzlar diyarında gezinmeye devam edersiniz.

Sloganınız Multum non multu (Birçok şey değil çokluk) — olsun ve bol miktarda sahip olduğunuzu inandığınız şeyden Yüce Üstad sizi yoksun bulmasından korkunuz. Riyakarlık avam halktan ziyade, okültistin karakterinde ölümcül bir kusurdur. Bu Salonda karşısında aşağılanabilineceğiniz sadece öğretmen değil, ama dış görünüşe hiçbir zaman aldanmayan ve kalpten yargılayan kendi yüksek ve ilahi Benliğinizdir. Zira ruhsal kalp, aynı Malkut'un Tifaret'in maddi yansıması ve Tifaret'in Keter'in taçlı Hikmetinin ve Gizli Olanın yansıması olduğu gibi, onun ışıltısının ve kişisel imajının yansımasından başka bir şey değildir.

5°=6° ritüelinde sadece Hücrenin yedi yanının sembolizmi hakkında sadece birkaç sayfa vardır. Bunları dikkatli bir şekilde okuyunuz. Daha sonra bunları birlikte etüt edelim. İlk başta yedi yanı bir grup olarak, sonra da her bir tarafta dört kareyi ele alalım.

Yedi yan büyüklük, şekil ve bölmeler açısından birbirine benzemektedir ve her bir yandaki kırk kare aynı sembolleri taşır. Ancak renkler oldukça değişiktir. Bu açıdan hiçbir yan diğerine benzememektedir ve ayrıca Ruhun Tekerleğini içerene her bir yanın üst orta karesi hariç, hiçbir kare aynı renkte değildir.  Yedi yan veya duvarın her biri bir gezegenin hakimiyetindedir. Kareler ise, gezegensel güç karışımların renklerini temsil ederler. Her bir karenin sembolü zemin rengi ile temsil edilir, sembol ise zemin rengin zıt rengidir.

Şimdi gezensel yanlar ne astronomik, ne de astrolojik olan özel bir sıraya göre dizilmiştir. Gezegenlerin dizilişi onların dünyaya rölatif mesafelere göredir, ancak burada güneş dünyanın yerine koyulmaktadır. Böyle böyle bir sıra elde edilmektedir: Satürn, Jüpiter, Mars, Güneş, Venüs, Merkür, Ay. Satürn dünyadan en uzak olan gezegendir ve dünya Mars ve Venüs arasındadır. Hücrelerin duvarları Satürn ile başlayarak sıra Satürn, Jüpiter, Mars, Güneş, Merkür, Venüs ve Aydır. Burada Merkür ve Venüs yer değiştirmektedir.

Ancak bundan fazlası da vardır. Zira en uzak olan Satürn ne kapıdır ne de Doğudadır, hatta belirli herhangi bir yerde değildir, çünkü Güney ve Güney-Batı yanları arasındaki köşeyi işgal etmektedir. Ne de Ay eski tekabüllere uygun olarak karşı taraftadır.

Dolayısıyla dizilişlerinde yeni bir anahtar vardır ve sezgileri güçlü olanlar bunu hemen kavrarlar. Gezegenler renk tayfının sırasına göre dizilmiştir ve Adeptus Minor derecesinde renkler özel bir yer tutulduğu için gezegenler renklerle ifade edilmiştir. Siz Adeptiler — Hodos Chamelionis — Bukalemunun Yolundasınız.

Eğer gezegensel renkleri alırsan ve onlara gezegenleri iliştirerek renk tayfının dizisine göre düzenlersen, sonrada bir çember oluşturacak şekilde ucalarını bir araya getirecek şekilde katlarsan bir Heptagram, diğer değişle yedi köşeli bir şekil elde edersin. Sonra her iki ucun Doğuya bakacak şekilde çevirirsen sonuç şöyle olur:

Mor—Jüpiter Civit—Satürn Mavi—Ay
Yeşil—Venüs Sarı—Merkür Turuncu—Güneş
Kırmızı—Mars    

 Bilim büyük bir gerçeği keşfedip öğretmektedir, renk tayfının yedi rengi her ne kadar değerliyse, görünmeyen dolayısıyla burada yer verilerek gösterilemeyen ışınlar da vardır. Tayfın kırmızı ucu ötesinde mor başlamaktadır. Bunların önemli kimyasal veya Yezira etkisi vardır. Bu görünmeyen ve sürekli var olan güçler Doğu köşesinde duran grupta en güçlü kişi olan ve İkinci Cemiyetin Şeflerinin temsilcisi ve onlar aracılıyla mistik Üçüncü Cemiyetin temsilcisi olan Şef Adept ile temsil edilmektedir. O en azından sembolik olarak ölümden geçip yaşama dönmüştür ve tüm inançların Anahtarını tutmaktadır. Ve eğer kapıya vuruşlarımızı duyurabilirsek, Kralın kilitli Sarayının anahtarını elimize verebilecek olan odur. Doğuyu temsil ederken ve Doğudan gelirken o Batı dünyasına doğru bakmaktadır ve birliğinde sezgi getirmektedir. Onun önünde büyük timsalimiz ve kurucumuz Yüce Üstadımız C.R.C. sembolik bedeni yatmakta — veya diğer zamanlarda içinden Şef Adept kalkmış olan boş pastos3 durmaktadır.

Sağ elinde Mars ve Geburah bulunmaktadır ve sol elinde Jüpiter ve Gedulah. O Batıda Venüs'e, tüm gün akşama kadar çalışmış olan Adayı temsil eden Akşam Yıldızına doğru dönüktür. Akşam tüm Sefirot'un tek uyum sağladığı sembole sahip Venüs gezegenin Batı kapısıyla girmektedir. "Akşam ışık olacaktır," bu karmaşık renklerin ışığıdır. Dolayısıyla yeni kabul gören Adept, ilk kez gezegensel güçlerin tümlüğüyle temas kuracaktır. Karşısında büyük bir fırsat açılmaktadır, onu  kullanmaya layık olsun. O Hücrenin yeşil tarafından girmektedir. Yeşil büyüme rengidir. Kendisinde büyüme sağlasın. 

Hücrenin her bir yanında kırk kare vardır. Bunlardan beşi dikey ve sekizi yatay olup sembolik  5’ x 8’ tamamlamaktadır. Şimdi yayınlanan Fama Fraternatitas bu kırk ayakların on kareye bölündüğünü yazar. Matematikçi olsanız bilirsiniz ki on benzeri kare böyle bir alana kendi başlarına koyulup dolduramazlardı. Sadece on karnenin bir dikdörtgeni doldurması 5’ x 6’.şeklinde bir alan gerektirir. Dolayısıyla, Fama'da on kare işaretlenmiş ve önemlidir — onlar Sefirot'tur.

On Sefirot dışında Dört Kerubim, Üç Simyasal Prensip, Üç Element, Yedi Gezegen, On İki Zodyak Burce ve bir Ruh Tekerleği vardır — böylece toplam 40 vardır. Ruh Tekerleği her yanda vardır, her zaman merkezdedir ve hep değimez beyaz üstü siyah olarak gösterilmektedir.

Yanlarda hep dört Kerubik amblem vardır —  bunlar Zodyaksal ama farklıdır. zira Kartal Akrebin astrolojik sem sembolünün yerine geçer (Akrebin üç şekli vardır, Akrep, Kartal ve şer yönü için Yılan).

Kerubim YHVH İsmin harflerini temsil eder. Bunların her zaman harflerin İbrani sırasına göre dizildiğine dikkat ediniz. Yod Aslan için, Heh Kartal için, Vau insan için ve son Heh Öküz, diğer değişle Boğa ve Toprak için.

Bu dört burç işaretlerin kendi burç renkleri yerine simgeledikleri elementlerin renklerinde olduklarını dikkatinizi çekerim. Dolayısıyla, burç işaretleri olarak onlar Zodyak ve Gezegensel renklerin birleşimleridir, ancak onların Kerubik amblemleri olarak Elemental renk ve yanın Gezegensel renginin karışımı olarak gözükmektedirler. 

Üç Prensip, Prensibin rengi ve bulundukları yanın Gezegeninin renginden oluşur. Cıva mavi, Kükürt kırmızı ve Tuz sarıdır.

Üç element ise bilinen üç renklerdedir, Ateş kırmızı, Su mavi ve Hava sarıdır. Toprak bu dizide yoktur. 

Yedi Gezegenin renkleri bilinen renk düzenine göredir ve her birinin ilişik olduğu Sefira'nın yanına konmuştur. Üç Sefira gezegensiz durmaktadır, bunlar: Keter, Hokmah ve Malkut.

Zodyak'ın 12 burç işareti yanların dikey kolonun alt kısmını işgal etmektedirler. Ortadakinde bu on ikiden hiçbiri yoktur, onlar kalan dört kolona dağıtılmışlardır. Ayrıca sadece üç sıra olduğuna dikkat ediniz. Bunlar 5nci, 7nci ve 8ncilerdir. 6ncı sırada hiçbiri yoktur. 

Aşağıdaki düzen dört Üçlemi ve üç Dörtlemi göstermektedir.

Bu düzene iyice dikkatinize alınız; o karmaşıktır ama belirli bir düzene tabiidir:

    

1. Kerubic.  Sabit. Parlayan Sıra.
2. Öncü.  Ateşli.   Güneşsel Sıra.
3. Değişken. Havalı. Sübtil Sıra.

 Yukarıdan aşağı veya kolonlar olarak bunlar: Toprak burç ve sembolleri. Hava burç ve sembolleri. Su burç ve sembolleri. Ateş burç ve sembolleri.

5nci sıra. Kerubik sırada İbranice okunan Tetragamamaton4 sırasına göre işaretler dizilmektedir.

7nci sıra. Öncü sıra işaretleri sağdan astronomik sıraya göre göstermektedir. Diğer bir değişle güneşin mevsimsel hareket yönü: vernal ekinoks, yaz solstisi, son bahar ekinoksu ve kış solstisi.5

8nci sıra. Değişken sırada Semboller yine farklı bir dizide. Burada yılın en erkeni Mem'in solunda İkizlerdir ve soldan Virgo'ya geçerek, aşırı sağda Yaya dönmektesiniz ve merkeze doğru Malkut'a yakın Balık burucuna geçmektesiniz.

Her bir karenin renklendirilmesi çifttir— zemin rengi ve amblemin rengi. Zemin rengi yanın Gezegen rengi ile Karenin bağlı olduğu Gücün renginin bir birleşimidir.

Her bir Yanın kendi Gezegeninin Karesi kendi karıştırılmamış renginde vardır. Bu istisna haricinde tüm zemin renkleri karışık renklerdir. Amblem rengi her zaman zemin renginin zıtıdır. 

Adeptus Minor Ritüeli bu sistemde kullanılacak her bir gezegenin esas rengini vermektedir. Bu sembol ve güçlerin farklı renk karşılıkları de vardır, ancak bunlar bu basit sisteme aşina oluncaya dek daha gelişecek ve size ifşa edilecek sırlar olarak kalacaktır.      

17 Ağustos, 1893.


Notlar:

  1. Hücre - Vault of the Adepti - Altın Şafak Hermetik Cemiyetinde kullanılan 5°=6° inisiyasonun ve bazı özel çalışmaların yapıldığı ve Gül Haç örgütünün kurucusu Christian Rosenkreutz'ın mezar odasını simgeleyen özel yapım bir hücre.

  2. Adepti - Adept, Adeptus, Alın Şafak Hermetik Cemiyetinde 5°=6° derecesine inisiye üstatlar.

  3. Pastos - Tekrar dirilmeden önceki ölümü temsil eden bir inisiyasyon odası veya tabut.

  4. Tetragammaton - Latincede dört harfli kelime, YHVH

  5. Ekinoks - Latincede eşit gece, gün ve gecenin eşit olduğu gün iilk bahar ve son bahar noktası. Vernal Solstis - en uzun gün yaz noktası, kış solstisi - en kısa gün, kış noktası.

[Ana Sayfa ][Yazılar]