Altın Şafak Hermetik Cemiyeti

Diskur No. XIV

Tılsımlar ve Işıldayan Tabletler

Yazan Frater Sapere Aude (Dr. W.W. Westcott)

                 Çeviri: Gold Wyrm  

Copyright © 2003 hermetics.org

(Not: Işıldayan Tablet veya Renkleri daha iyi anlamak için David Griffin'in "Ritual Magic Manual" kitabından Venüs Tılsımı örneğine bakarsanız fikir edinebilirsiniz. Renklerin ışıldaması zıt renklerin yana yana konmasından ortaya çıkan bir göz yanılsamasıdır. K.M.)

Tılsım (Talisman), temsil etmesi istenilen güç ile şarj edilen majikal bir şekildir. Bir tılsımın yapılışında mümkün olduğu kadar itina gösterilmelidir, böylece ibraz edilmesi istenen Evrensel Güçler celp edilenler ile doğru bir uyum içerisinde bulunabileceklerdir. Doğru zamanda konsakre ( takdis, kutsama) etme vs. yanısıra, Sembolizmi ne derece doğru ise gücün celp edilmesi o kadar kolay olacaktır.

Elbette bir SEMBOL de sembolizmine uygun olmalıdır, ama bu bir Tılsımdaki kadar gerekli olmaz.  

IŞILDAYAN TABLET, renklerin karşıtları (zıt renkleriyle) yapılmaktadır. O halde parıldayan renk, yan yana getirilen orijinal renk ile karşıt rengidir, böylece bir dereceye kadar atmosferden ve bir dereceye kadar da kendimizden Akaşik akımı celp ederek, parıldayan ışığını atmosferden çeken bir girdap oluştururuz. Bu şekilde gerçekten işleyen bir şeyler yapmak, sizi orantılı olarak yoracaktır.  

Tamamlayıcı renkler şunlardır;  

Beyaz  

Kırmızı

Sarı

Mavi

Zeytuni Yeşil

Mavimsi Yeşil

Mor

Kırmızı-Turuncu

Koyu Amber

Limon Sarısı

Sarı-Yeşil

Siyah ve Gri karşıtı

Yeşil karşıtı

Mor karşıtı

Turuncu karşıtı

Kırmızı-Turuncu karşıtı

Kırmızı-kahverengi

Sarı karşıtı

Mavimsi Yeşil

Çivit karşıtı

 Mor karşıtı

Kızıl karşıtı

Diğer karışık renklerin tamamlayıcıları, bunlara bakılarak kolayca bulunabilir.

Şimdi Tılsım yapmanın özelliğine ve metoduna gelelim. Aklımızda tutmamız gereken ilk şey, başka birisinin mevcut Karma’sını tamamen değiştirmek düşüncesi ile yapılacak bir Tılsımın, her zaman için doğru ve haklı olmayacağıdır. Bu ancak, kesin derecede gerekli olduğuna dair inanç oluştuğunda yapılmalıdır. Hz. İsa’nın iyileştirme yapmadan önce söylediği sözler, “Günahlarınız affedilsin”, bu bağlamda hatırlanırsa, bu Karmik eylemin tüketildiği anlamındadır. Yalnızca, Tanrısal özelliğe sahip bir Üstat, hakkı da olsa, bir başkasının Karma’sını üzerine alma gücüne sahiptir. Demek ki, mevcut hayatımızı tamamen değiştirmek için, (başkasının Karma’sını uyarlamak yada en iyi hale getirmekten şimdilik bahsetmiyoruz), eriştiğimiz İlahi Güç’ün rızası ile Karma’yı başkalarından alabilecek çok büyük bir güce sahip olmamız gerekir, ve ancak onların ruhsal gelişimine engel olmadığı ölçüde bunu yapma durumunda olabiliriz.

 

Bir alt alemde teşebbüste bulunduğunuzda, ortaya çıkarmaya çabaladığınız şeyin, genelde ilgili kişinin Karma’sı ile direkt zıt konumda olacağını görürsünüz. İstenilen etki sağlanamayacaktır, büyük ihtimalle üzerinize bitkinlik yada sıkıntı çekecektir, ve fazla fayda sağlanmadan, ilgili kişinin Karma’sını kendi alanımıza çekilir, hatta size intikal eder.

 

Bu uyarılar, sadece bir başkasının Karma’sında kökten değişikliklere teşebbüs etmeye yöneliktir, en yüksek Üstatlık’a erişmedikçe buna kimsenin hakkı yoktur.

 

Sıradan konularda Tılsım biçimlendirme yada uyarlama, büyük bir dikkatle yapılmalıdır. Maddi şeylere yardımcı olan çoğu zaman ruhsal açıdan bir engel olur, bir gücü çalıştırırken görürüz ki, uygun elemental güçleri çağrıştırmalı, bu da bir ölçüde ruhsal varlığınızı tehlikeye sokmaktadır.

 

Ayrıca, bir kişi için Tılsım yaparken, o kişiden uzak kalmaya çalışmalısınız ve gücünüzü zaafa uğratacak sevgi, nefret, kızgınlık vs. gibi duyguları zihninizden uzak tutmalısınız.

Bir kişinin sevgisi için Tılsım yapılması, çok ender olarak haklı ve doğru  bir şeydir. Saf sevgi bizi Tanrılar’ın doğasına bağlar. Tanrılar ile Melekler arasında mükemmel bir sevgi vardır, çünkü aralarında mükemmel bir uyum vardır, fakat bu dünyasal, düşük seviyeli bir sevgi değildir. Dünyevi aşk niyetli yapılan Tılsım, kendi zayıflığımızın damgası ile mühürlenir, hatta başarılı bile olsa bile, bizi değişik yollardan etkileyecektir. Gerçek gücü elde edebilmenin tek yolu, madde boyutunu aşmak ve İlahi ve Yüce Ruhunuz ile bağlantıya girmeye çaba göstermektir. Maddi şeyler tökezlediği zaman, sorun sizi ruhsal şeylere yakınlaştırır, bu yüzden sorunlar çok büyük inisiyatördürler.  

Neticede, bir Tılsım genellikle ilginizin olmadığı birisi için yapılırsa daha iyi olur. Gerçek kutsama (konsakre) çalışmasında, odayı arındırmak ve Pentagram Defetme Ritüel’ini uygulamak her zaman iyi olacaktır. Bütün bunlar, Üstat yeterince geliştiği vakit ne zaman kullanıp kullanmayacağını bileceği yardımcılardır. Eğer mümkünse, bir Tılsım bir seferde yapılıp bitirilirse daha iyi olacaktır, çünkü belli durumlar altında başlamış olduğundan zihni aynı çerçeveye sokmak zor olacaktır. 

Yeni başlayanların kaçmaya eğilimli oldukları bir diğer nokta ise, Tılsımların toptan olarak yapılabilmesidir. Farz edelim ki bir düzine Tılsım birçok farklı kişinin iyiliği için yapılacak, kendinizden gelen bir ışın her Tılsımı şarj etmelidir. Auranızdan yolladığınız bir çeşit spiral Tılsıma gitmekte ve aynı gücü atmosferden cezbetmektedir (kutsama anında kendimizde uyandırmayı öğrendiğimiz güce benzer olarak). Bu farz ettiğimiz durumda, bir telgraf ofisindeki kablolara benzer olarak bize bağlanmış olan bir düzine hatta sahip olacağız. Ne zamanki bu tılsımların mücadele etmek üzere düzenledikleri güç, onlarda merkezlenen güçten kuvvetli gelirse, sizinle ani bir iletişim kurulur. Böylece, yaşam enerjisinin tükenmesi ve bitkin hale gelmek gibi şekillerde devamlı maruz kalınacak güç kaybı oluşur. 

Tılsım ve sembollerin görevlerini yerine getirdikleri durumlarda, dikkatli bir şekilde deşarj edilmeli ve sonra da yok edilmelidirler. Bu yapılmazsa ve diyelim ki halen deşarj edilmemiş bir su sembolünden kurtulmak üzere ateşe atarsanız, ona cezbedilen Elemantal Varlığa şiddetli bir işkence çektirilecektir, ve bunu takiben yada daha sonra o size bunu geri yansıtacaktır. Ayrıca, halen şarj halinde olan bir Tılsımı atarak bu şekilde ona saygısızlık ederseniz, o başka şeylere ait olacaktır ve onlar bu vesile ile size ulaşma imkanını sağlamış olacaktır. Bu nedenlerden dolayı, Tılsımlar niteliğini taşıdığı gezegen yada burçlar kuşağı ile ilişkin Pentagram ve Heksagram ile deşarj edilmelidir. Bu uyarılar aynı zamanda Işıldayan Tabletler için de geçerlidir.

 

Eğer bir Tılsım gidip de onu geri getirmeyen bir kişiye verilmiş ise, onu astral olarak invoke edilip etkisiz hale getirip büyük itina ve güç ile deşarj edebilirsiniz.

 

Bir Işıldayan Tablet itinalı bir şekilde şarj edilmeli ve kutsanmalı, ve her sabah Üstat önünde oturarak durugörü (clairvoyance) uygulamalıdır, onun vasıtası ile temsil ettiği aleme (plana) girmeye teşebbüs etmeli ve arzulanan meselenin yerine gelmesi için güç invoke edip kuvvet istenmelidir. Kurallara uygun ve takdire değer bir operasyon bunu bahşedecektir.

 

İki rengin oluşturduğu her Işıldayan Tablet, rengin derecesi oranında mümkün olduğunca dengelenmiş olmalıdır (tek temel renk ve şarj eden diğeri). Ayrıca bir gezegensel Tılsımda üç rengin kullanılabileceği bir tarz da vardır. Bu, yedi renk Heptagram’a (yedi köşeli yıldız) konularak ve parıldayan iki renk verecek şekilde tamamen zıt noktalara iki çizgi çizilerek yapılır. Uygun yapılan çizim, eğer düzgün şarj edilmiş ise, bir parça fiziksel ve bir parça durugörüsel olarak görünen, sembol üzerinde oynayan parlak ışık etkisini verecektir. Gelişmiş bir Üstat, Tablet’ini yaparken onu bir dereceye kadar şarj edebilmelidir.

 

Gezegenin asıl rengi semboliktir. Fakat bir düşünce ifadesi uyumu için Tılsım, Venüs’te Tifaret ile (güzel bir sarı-yeşil) temsil ettirilebilir vs. [Not: Hayat ağacının her on Sefirasının (küre) içinde ayrıca on Sefiralık bir ağaç vardır. Dolayısıyla Venüs (Netzah) küresinin içinde ayrıca bir güneş küresi (Tifaret) de vardır_ K.M.]    

 

Venüs’ün Aslan Kerub’u ruhsal ateşi temsil eder, ve böylece şairin ilhamını simgeler (renk yumuşak ve güzel bir inci grisi ve şarjı beyaz olmalıdır). Venüs’ün su yanı, yansıyan yeteneği temsil eder ve ruhsal güzelliği karşılar, rengi mavimsi yeşildir. Gök kubbesi, her gezegen türünün Tılsımlar’ının mükemmel bir taksimatını içerir, aurasındaki renge ve etkisi altında doğduğu gezegene uygun olarak gezegensel bir adamın her şeye nasıl baktığını göstermektedir. Gerçek Üstat kenarlardan merkeze ilerler. Artık Yıldızlar’ın hakimiyeti altında değildir.

 

Majikal bir Tılsım yaparken, operasyona uygun şarj etme ve kutsama biçimlerini kullanmalısınız. Tablet şarj edilirken invoke edilecek belli kelimeler ve harfler vardır, ve eğer gezegensel bir Tılsım ise, ilişkin gezegen ile birlikte operasyonu işlevsizleştiren Burcu yöneten harfler. Elemental operasyonlarda, burçlar kuşağına ait uygun üçlü gruplar (4 elementin burçlar kuşağındaki 3 niteliğine – öncü, sabit, değişken - verilen ad) harfleri alınır, buna AL [Not: son "el" eki, Mikay-el gibi-K.M.] eklenir, böylece gücü ifade eden Meleksel isim biçimlendirilir. İbranice İsimler genellikle bazı yaygın güçleri temsil eder iken, Enokyan yada Meleksel Tabletler’deki isimler daha ayrıntılı türden düşünceleri temsil etmektedir. İsimlerin iki sınıfı da bu operasyonlarda kullanılmalıdır.  

 

Majikal aletlerin kutsanmasında şart koşulan şekilde oda hazırlandıktan sonra, bunun bir Elemental Tılsım olduğunu farzederek, ilkin Dört Yöne doğru Büyük Pentagram Ritüelini öğretilen şekilde formüle edilir, sonra da ilgili Elementin yönüne doğru İlahi İsimler invoke edilir.  

 

Bunun devamında Üstat, Tablet’in önünde oturarak yada ayakta durarak, invoke etmeyi arzuladığı gücün yönüne bakarak; birkaç derin nefes alsın, gözlerini kapasın ve nefesini tutarak zihninden invoke edilen Güçler’in harflerini telaffuz etsin. Tablet üzerinde sanki üfler gibi, titreşimsel tarzda bu harfleri zikretsin, bunu birkaç kez tekrarlasın. Sonra, dikilerek, Tablet üzerinde Gül ve Haç işareti yapsın, ve gerekli formül tekrarlanır, önce uygun majikal alet ile Tılsımın etrafına bir daire çizilir, ve sonra sanki üzerinde dikey dururlar gibi Pentagramlar invoke edilir, AL (1) eklenmiş olarak Üçlü Grupların harfleri tekrarlanır. Sonra ciddiyet içinde gereken bir invokasyon okunur, isimler zikredilirken Gül’den uygun sigiller (meleksel, varlıksal simge veya imzalar) çizilir.

 

İlk operasyon, kendimizden bir girdap inisiye etmek içindir. İkincisi, biçimlendirdiğimiz girdaba atmosferden güç cezbetmektir. Sonra Ritüellerde olduğu gibi Elemental Duayı okuyunuz, ve gerekli defetme yapıldıktan sonra daire ve haç işaretleri (Gül-Haç Riti) ile bitirilir.

 

Yeni kutsanmış Tılsım üzerinde defetme yapılmamasına dikkat edilmelidir, bu onu tamamen deşarj ederek kullanışsız kılar. Defetmeden önce, şarj edilmiş Tılsım temiz beyaz ipeğe yada ketene sarılmalıdır.

 

(1)    Ateş için önce Şin harfi yerleştirilir, sonra üç Ateş Burcu, sonra da Al, bu elementlere bağlı olanlar için geçerlidir. Gezegensel olanlar içinse, AL bütün gezegen harflerine, yada Gezegen ve Evler’ine, onların harflerine, gezegen ve Üçlü Gruplara uygulanabilir, heksagramı 6 kez kullanınız. Burçlar Kuşağı’nınkiler için, AL burçların harflerine eklenir ve Pentagram 5 kez kullanılır. Bir Üçlü Grubun üç burcunun üç harfini elemental çalışma için kullanırken, yararlı olması için esas olarak invoke edilecek Burcun harfini ilk harf olarak yerleştirmelisiniz.

   15 Ocak, 1893.

EK 

yazan

G. H. FRATER D.D.C.F.  (S.L. MacGregor Mathers)  

Tılsım sembolleri ( yada bazen söylendikleri gibi Telesmatik Amblemler), her bir remil (geomansi) noktasından diğerlerine çizilen çeşitli çizgilerden biçimlendirilir.

Bu karakterler böylelikle onları yöneten Gezegen ve Düşünceler’e atfedilirler. Örneğin, en basit şekiller olarak:

Aşağıda Gezegen ve Burçlar altında sınıflandırılan bütün Telesmatik Şekilleri gösterilmiştir.

Carcer eşittir Oğlak burcundan Satürn ve Zazel karakterleri:

Tristitia eşittir Kova burcundan Satürn ve Zazel karakterleri:

  

Acquisitio eşittir Yay burcundan Jüpiter ve Hismael karakterleri:

Laetitia eşittir Balık burcundan Jüpiter ve Hismael karakterleri:

Rubeus eşittir Akrep burcundan Mars ve Bartzabel karakterleri:

Puer eşittir Koç burcundan Mars ve Bartzabel karakterleri:

Fortuna Major eşittir Aslan burcundan Güneş ve Sorath karakterleri:

Fortuna Major eşittir Aslan burcundan Güneş ve Sorath karakterleri:

Amissio eşittir Boğa burcundan Venüs ve Kedemel karakterleri:

Puelo eşittir Terazi burcundan Venüs ve Kedemel karakterleri:

Albus eşittir İkizler burcundan Merkür ve Taphthartharath karakterleri:

Conjunctio eşittir Başak burcundan Merkür ve Taphthartharath karakterleri:

Populus eşittir Yengeç burcundan Ay ve Chasmodai karakterleri:

 

Via eşittir Yengeç burcundan Ay ve Chasmodai karakterleri:

Caput Draconis karakterleri:

Cauda Draconis karakterleri:

 

Tılsım Hazırlama Tarzı

Bu Tılsım (Talismanik) Karakterleri Tılsım yapımında kullanma tarzı gerekli gezegen altındaki şekilleri alarak, ya gösterildiği gibi sekiz parmaklı bir tekerleğin zıt uçlarına yerleştirmek veya bir Karenin hücrelerine yerleştirmek. Sonrada konuya uygun bir hitabe çift çizgilerin arasına yazılmalıdır.   

 

 

[Ana Sayfa ][Yazılar]