Altın Şafak Hermetik Cemiyeti

Diskur No. XII

Telesmatik İmajlar ve Adonay

Yazan: G. H. Frater D.D.C.F.  (S.L. MacGregor Mathers)

 Telesmatik İmajlar Altın Şafak terminolojisinde kullanılan bir terimdir. Anlam olarak imgeleme yolu ile bir varlığın (Melek, Cin vs) astral şeklini yaratmaktır Bu diskurun İngilizce'sini sitemizde bulabilirsiniz: Flying Roll XII (Telesmatic Images and Adonai By G. H. Frater D.D.C.F.). Bu yazı hazırlanırken birkaç kaynağa danışıldı. Internette mevcıt İngilizce diskur 12'de bazı eksiklikler görüldü ve Regardie'nin Complete Golden Dawn System of Magic kitabında da bazı eksiklikler fark edildi. Bunlar tamamlandı. Regardie'nin bu eserindeki diskur diğer bir Altın Şafak evrakıyla birleştirilmişti. Telesmatik Figürler Üzerinde Daha Çok bilgi adlı evrak Diskur olmadığı için burada bulunmamaktadır ileride bu yazıyı İnşallah tercüme etmeye nasip olur.

                Çeviri: Kemal Menemencioğlu  

Copyright © 2005 hermetics.org

Harf, renk, özellik ve sentezlerini karıştırarak belirli bir Gücün Telesmatik İmajını inşa edebileceğin bir uygulama vardır. Ortaya çıkacak olan bu sigil2 belirli bir Elemental Gücü harekete geçirecek Akımı çizmenize yarayacaktır.

 Ancak bu hafife alınıp, eğlence veya deneme maksatla kullanılmamalıdır, çünkü Doğa Güçleri oyuncak değildir. Pratik majikal çalışmalarınızı ciddiyet, seremoni ve huşuyla yapmadığınız taktirde, ateşle oynayan çocuklardan farkınız olmayacaktır ve başınıza felaket gelecektir.

Eğer imgeleme ile İsimlerden bir astral imaj oluşturmayı çalışırsanız, ilk Harf Figür veya Şeklin başı olacaktır ve son harf ayakları olacaktır. Diğer harfler yerlerine göre bedenin diğer parçalarını temsil edecektir.

AGİEL örnek olarak aşağıdaki özellik ve görüntüde bir Melek Şekli verecektir:

ALEF, Hava. Başı altın kanatlı ve uzun altın saçlı.

GİMEL, Ay.  Mavimsi gümüş hilal taçlı, etrafında mavi haleli çok güzel ve ciddi bir kadın yüzlü.

YOD, Başak. Çimen yeşili rop giyinmiş bir kızın bedeni.

ALEF, Hava. Kısmen vücudun alt kısmını örten büyük altın renkte kanatlar, uzun altın saçlı.

LAMED, Terazi, Ayaklar ve uzuvlar düzgün ve ya ellerinde veya da ayaklarında yeşil renkte adalet terazisi.

Figürün etrafında sentezinin rengi yeşilimtırak bir renk dolaşacaktır.  Şekli hazırlamakta Tarot Arkana Major kartlarındaki figürler yardımcı olabilir. 

İmajı mümkün olduğu kadar saf ve güzel yapmaya gayret ediniz, çünkü imaj ne kadar gayri-saf ve vasat olursa kullanılması o kadar tehlikelidir. Göğse Sigilini yazınız, beline Adını ve ayaklar altına bulutlar yerleştiriniz. Bunu gerekli ciddiyetle ve sembol konusunda büyük dikkatle yaptığınızda, ölümden sakınırcasına bir Meleksel sembolde herhangi bir kabalık veya adilik imasından sakındığınızda size söyleyeceklerini dinleyiniz.

Serafim size etrafında alevlerin oynadığı Savaşçı Kadın gibi Meleksel bir vücut ve güneş gibi ihtişamlı bir yüz  verecek ve ayaklarının altında fırtınalı deniz ve şimşekli bulutlar olacak, etrafında  şimşeklerin çakacak ve Alev gibi parlayacak. Başında Ateş sembolü gibi üçgen şeklinde ateşten bir miğfer veya taç olacaktır.

Grafiyel size Işıkla parlayan Hilal taçlı Kadın Savaşçısını andıran muhteşem yüzlü Yüce bir Melek Şekli verecektir. Etrafı Alev ve Şimşekle çevrili ve Dört Kanatlı olacaktır.

El ile biten melek isimleri her zaman Kanat ve Adalet Sembolleri olan Melek Şekilleri verecektir.  YAH ile bitenler,  Şekilleri tahta oturmuş ve ayaklarında alevli ihtişam olan Kral veya Kraliçeler gibi olacaktır.   

İlahi İsimleri titreşimsel bir şekilde zikrederken, Operatör, önceden mümkün olduğu kadar KETER'deki İlahi Beyaz Parlaklığa kendisini yüceltmelidir ve aklını en yüksek ruhsal istençler planında yüceltilmiş olarak tutmalıdır. Bu yapılmadığı sürece sadece astral güçle zikretmek son derece tehlikelidir, çünkü titreşimler operatöre belirli bir güç çeker ve bu gücün mahiyeti önemli çapta operatörünün haleti ruhisine bağlıdır.

Titreşmenin basit yöntemi şöyledir: Derin bir nefesi tam olarak içinize soluyunuz ve bilincinizi Tifaret'e hitap eden kalbinize odaklayınız. (Daha önce belirtildiği gibi, önceden Keter'e bilincinizi yükseltmiş olmanız gerekiyor, şimdi bilincinizi kalbinize odaklamadan önce beyaz Parlaklığı oraya indirmeniz gerekiyor.)

Sonra gerekli İsmin harflerini kalbinizde beyaz olarak imgeleyiniz ve orada yazıldıklarını hissediniz.  Harfleri parlak beyaz ışıkla yazmaya dikkat ediniz, Apas Tatva'nın sönük beyazı olmamasına dikkat ediniz. Sonra nefes vererek Harfleri yavaş bir şekilde sizinle birlikte titreşecek şekilde telaffuz ediniz ve nefes bedeniniz terk ettikçe şiştiğinizi hayal ediniz. Tüm evrende İsmi titreşiyormuşçasına ve en son sınırlarına varmadan durmuyormuşçasına zikrediniz.

İşe yarayan tüm pratik okült çalışmalar, operatörü yorar veya manyetizmi harcar. Dolayısıyla, önemli herhangi bir şey yapmak istiyorsanız, mükemmel manyetik ve sinirsel bir durumda olmanız gerekiyor, yoksa faydadan ziyade zarar elde edersiniz.

[Haç üstünde] Gül'de2 belirli bir İsim çizerek bir Sigil elde ettiğiniz zaman, Haç Üstündeki Gül'ün hitap ettiği Sefira'nın Tifaret olduğunu ve onun konumu sanki gül içindeymiş gibi kalpte olduğunu aklınızda tutmalısınız.  Her zaman önünüzde İsmin telesmatik melek şeklini imgelemeniz gerekli değildir. Genel bir kural olarak İsmi içinde bulunan har sayısı kadar tekrarlayarak zikrediniz.         

İbrani Alfabenin Telesmatik Nitelikleri

ALEF Ruhsal. Genelde kanatlı, cinisyetsiz, ama eril ağırlıklı, biraz ince yapılı.
BET Aktif ve zayıf yapılı. Eril.
GİMEL Gri, güzel ama değişken. Dişil. Dolgun yüz ve vücut.
DALET Çok güzel ve çekici. Dişil. Dolgun yüz ve vücut.
HEH Şiddetli, güçlü, ateşli. Dişil.
VAU Güçlü ve dayanaklı.Biraz ağır ve sakar. Eril.
ZAYİN İnce, akılı, eril.
HET Dolgun yüz, pek ifadeli değil. Dişil..
TET Oldukça güçlü ve şiddetli. Dişil.
YOD Çok beyaz tenli ve narin. Dişil.
KAF Büyük ve güçlü. Eril.
LAMED Güzel orantılı beden. Dişil.
MEM. Düşünceli, hayalperest, cinsiyetsiz ama dişil ağırlıklı.
NUN Kare şeklinde kararlı yüz. Eril. Esmer.
SAMEK İnce ifadeli bir yüz. Eril.
AYİN Biraz mekanik. Eril.
PEH Şiddetli, güçlü, kararlı. Dişil.
TZADDİ Düşünceli, entelektüel. Dişil.
QOPH Dolgun yüzlü. Eril.
REŞ Gururlu ve baskın. Eril.
ŞİN Şiddetli, aktif, cinsiyetsiz, ama eril ağırlıklı.
TAU Esmer, gri, cinsiyetsiz ama eril ağırlıklı.

(Burada cinsiyet sadece kolaylık için verilmiştir.)

İBRANİ harflerin kısa veya uzatmalı olduklarına göre cinsiyet tayin etmenin başka bir yöntemi vardır. Harf birinci durumda eril, ikinci durumda dişildir  — aynı şu şekilde:

Sesi Uzatılmış Harfler (Eril)

Alef uzatmalı A (â) Bet B-Bh
Vau U,V, 00 Zayin Z
Kaf K, Kh (kırtlaktan) Nun N
Samek S Ayin O, Ngh, Au
Qof Q, Qh (sert K) Reş R
Şin Ş, S    


Sesi Kısa Harfler (Dişil)

Gimel G, Gh (gırtlaktan) Dalet D, Dh (gırtlaktan)
Heh H Het H (derin gırtlaktan)
Tet T Yod I, J, Y.
Lamed L Mem M
Peh P, F Tzaddi Tz
Tau T, Tb.    

 

Özet

İsimlerin zikrederken, ilk önce en yüksek istençlere ve Keter'in beyazlığına konsantre olunuz. Astral titreşimler ve malzemeler tek başına tehlikelidir. Sonra da kalbinizdeki Tifaret merkezinize konsantre olunu ve içine yukarıdan Beyaz Işınları çekiniz. Harfleri kalbinizde Beyaz Işıkla imgeleyiniz. Derin nefes alınız ve İsmin harflerini telaffuz ediniz, her birini — önünüzdeki Havayı titreştirir ve adeta titreşim uzaya yayılırmış gibi tüm sisteminizin içinden titreştiriniz.   

Beyazlık göz kamaştırıcı parlak olmalı.

Sigiller, Haç Üstündeki Gül'ün harf vefki3 kullanarak çizilir ve bunlar kalbe tekabül eden Tifaret'tedir. Bunları Gül kalbinizdeymiş gibi çiziniz.

Herhangi bir İsmi zikrederken, harfleri olduğu kadar fazla tekrarlayınız. Bu İnvokasyon Çevrimidir. 

Örneğin: ADONAY HA-ARETZ'in titreşimi.

Odanızda dört esas yönüne doğru Kabalistik Haç Ritinden sonra Defetme Pentagram Ritüeli uygulayınız. Sonra dört bir esas yöne doğru Adeptus Minor İşareti vererek IAO ve LVX zikrediniz ve Gül Haç Ritüelinde öğretildiği şekilde Gül Haç sembolü çiziniz.

Odanın ortasına geçiniz ve Doğuya bakınız. Sonra aşağıdaki şekilde gözüktüğü gibi önünüzde parlak beyaz ışıkla hem yatay, hem de dikey olarak Haç şeklinde yazılı olarak imgeleyiniz.  

 


Üstünüzde Keter'i imgeleyiniz ve Beyaz Işığı aşağı çekerek haçın etrafına sarınız. Sonra derin bir nefes alarak İsmin Harflerini titreşimsel bir sesle zikrediniz. Etrafında parlak Beyaz Işık dönmesi gerekir  Bu Aura'da Genişleme Çevrimidir.

Beyazlığı elde ettikten sonra,  Telesmatik İmajı kalbinizde değil önünüzde imgeleyiniz, sonra uzatınız ve Evreni doldurmasını sağlayınız. Sonra kendinizi onun ışınlarına daldırınız ve onunla özdeşleşiniz ve o ışığın parlaklığın içinde eriyiniz. Bunu auranız ışıkla parlayıncaya dek yapınız. 

 Bunlar iki süreçtir: Kalple ilgili olan INVOKASYON ÇEVRİMİ  ve Aura ile ilgili GENİŞLEME ÇEVRİMİ.

ADNI, baştan bele kadar şekli içerir; HA-ARTZ belden ayaklara kadar şekli içerir. Tüm İsim Malkut, Madde ve Zelatorluk4 ile ilgilidir.

ALEF. Kanatlı, beyaz, parlak, göz kamaştırıcı Taç.
DALET. Uzun dalgalı koyu saçlı
güzel bir kadının baş ve boynu,
NUN. Kollar açık, güçlü ve haç şeklinde uzatılmış. Sağ elinde mısır ve sol elinde altın bir Kupa vardır. Büyük koyu renkli açılmış kanatlar var.
YOD.  Güçlü bir göğsü saran
derin sarı-yeşil rop ile kare şeklinde altın bir lamen5 üzerinde boşluklarında dört küçük haç olan kırmızı bir Grek Haçı.

Bunların dışında üzerinde Enokyan veya İbrani karakterlerle ADONAY HA - ARETZ yazılı olan geniş altın bir kemer.

Ayaklar ten renginde altın sandaletler giymiştir. Zeytin yeşili çizgilerle uzun sarı-yeşil entari ayaklara kadar uzanır. Ayak altında parça renkli kara dehşet verici bulutlar. Bu şeklin etrafında kırmızı şimşek çakar. Taç Beyaz Işık yayar. Kılıç şeklin yanında kuşanmış duruyor.   

  1. Sigil - İmza gibi genelde tek çizgiyle çizilen belirli şekil. Majide belirli bir varlık veya gücü çağırmak için kullanılır.

  2. Haç Üstündeki Gül - Sigil çizmek için kullanılan ve her biri bir İbrani harfe tekabül eden 22 taç yapraklı ve haç üzerinde gösterilen Gül (tercüme edilmemiş diğer bir Altın Şafak evrakında anlatılmaktadır.)

  3. Vefk - Sayı veya harf içeren tablo şeklinde bir kare veya diğer simetrik şekil.

  4. Zelatorluk - Zelator 1°=10° Derecesinin adı. Zelator, Malkut Sefirasına tekabül eder. 

  5. Lamen, Boyundan asılan bir nişan veya madalyon benzeri cisim.

[Ana Sayfa ][Yazılar]