Altın Şafak Hermetik Cemiyeti

Diskur No. XI

Durugörü

Yazan G.H. Frater D.D.C.F. (S.L. MacGregor Mathers) 

Bu yazının İngilizce'sini web sayfamızın İngilizce sayfasında bulabilirisiniz:  Flying Roll XI Clairvoyance By G. H. Frater D.D.C.F.

İnsanın Evrene ve ruhsal planlara olan ilişkisi hakkında daha net bir fikir elde etmek için, On Sefirot ve Hayat Ağacındaki sembolik görünümlerinin, hem Makrokosmosa (evren), hem de Mikrokozmosa (insan) veya daha açık bir ifadeyle Semaya, Yıldızlara, Gezegenlere ve insana nasıl uyarlandığını anlamak gerekir. Bunun bir yönü de yakın zamanda size dünya küresinde gösterilmiş olup Kehanet şeması ile ilgilidir. Durugörünün esaslarını düşünürken bu fikri daha da genişletmeniz gerekir ve her yıldız, atom, İnsan ve İlkelerinde bir Sefirot düzenini tanımanız gerekir.

Yukarı gökyüzüne bakıp Yıldızları görüyoruz ve genelde onların maddi kürelerini, Malkutlarını gördüğümüz farz edilir, ancak onlar yapısal olarak karmaşıktırlar ve aslında Sefirot'un diğerlerini, vs. veya yansımalarını içeren sadece aura veya atmosferlerini görmekteyiz.  

Sonrada kendimize gelince, kendi Sefirotik sembolizmi ve beslediğimiz ve giydirdiğimiz bedenlerimiz sadece en düşük planda Malkutumuzdur ve diğer dokuz Sefiranın etrafımızda auramızda durduğunu unutmamamız gerekir. 

Yaşam içinde bize yakın bir şekilde saran bu akaşik zarflar aracılığıyla başkalarını etkiliyoruz ve etkilenmekle yaşamımızı sürdürüyoruz — böylece fiziksel ortama bedensel gözlerimizi ve diğer duyularımızı kapattığımız zaman içsel vizyonla kendi ve yakınlarımızın öz niteliklerini sezeriz. Bu çevresel algılayışımız Durugörü konusunda yeni başlayanlar için bir hata kaynağıdır. Zira uzaklaşarak başka yerleri gördüğünü sanabiliriz, oysa gördüklerimiz kendi aurasımızın kargaşalı imajlarından kaynaklanır.

Kadim el yazmalarımızda Durugörüye verilen eski bir terim 'Ruh Vizyonunda Görü" ('Skrying in the Spirit Vision'), bir görücü (skryer) olmak sadece kontrolsüz vizyonların pasif alıcısı değil, ama aradığı yanıtı alabilen kişi anlamına gelmekteydi.

İnsan Malkut krallığında normal bir yaşam sürdüğünde algılamada pek yanılma olmaz, ancak kasıtlı olarak maddenin ölü seviyesini terk edip Yesod'a doğru Tau Yolundan geçtiğinde bir ışık kargaşalığı vardır. İnsana dünya üzerinde serili gökkuşağı Qesheth'in kesişen, yansıyan ve renkli ışınlarıyla karşı karşıya gelmektedir ve burada yanılsama ve hataya düşmemek için talim ve kılavuzluğa ihtiyacımız vardır. Ancak daha yükseklere varabilmek için bu seviyeden geçmek gerekir.            

Yesod'un ötesinde gerçek ruhsal vizyonlara giden düz ve dar Samekh yoluna girersiniz. Bu da Planlarda Yükselme denilen süreçle mümkün olur.

Konumuz birbirine yakın ilişkisi olan üç başlık altına girer. Bunlar üç seviye içerir ve birbirine geçiş yaparlar.   

  1. Durugörü. Ruhsal Vizyonda Görü.

  2. Astral seyahat. Ruhsal Vizyonda Seyahat Etmek.

  3. Planlarda Yükselme.

Önce basit Durugörü ile başlanır ve sonra diğer hallere geçilir.

Pratik okültizmin bu şekli irdelenecek konuyla ilgili bir desen, şekil ve rengi olan bir resim veya sembol aracılıyla başlamakta yarar vardır. Basit ve karmaşık Tatva sembolleri buna uygundur. Bu amaç için arka fonları 'parıldayan zıt renkler' olmaması daha uygundur. Her ne kadar etkileri daha güçlü olsa dahi, aynı zamanda öğrenci için daha yorucudurlar. Semboller gözün bir bakışta kavrayabilmesi için uygun boyutta ve detaylarını algılamak için yeteri kadar büyük boyutta olmaları gerekir. 

Değişik renk tabloları vardır, ancak amacımız için şimdilik sadece ikisine ihtiyacımız vardır. Bunların ilki Altın Şafak ve Adeptus Minör Kral renk tablolarıdır: Kırmızı Ateş, Sarı Hava, Mavi Su ve kirli renkler Toprak ve Beyaz Ruhtur. İkincisi ise, Tattva şemasıdır, bunlarda aynı zamanda Minutum Mundum Diyagramda uygulanan Sefirotik renkleri içeren Kraliçe tablosuyla hemen hemen aynıdır: Kırmızı Ateş, gri-beyaz Su, Altın Sarısı Toprak, Mavi (yeşilimsi) Havadır ve Mor-Siyah Akaşa veya Ruhtur. 

Tattvalar

Bir tablette belirli bir renk ile zıt rengi yana yana bulunduğunda, kontrasttan dolayı ortaya çıkan renklerin parlamasından dolayı, Tablet ve Telesmas (şarjlı obje veya tılsım) Parıldayan Zıt Renklerde hazırlandığı denilmektedir. Bu tür tabletlerde elemental güçler kolay tezahür eder ve çoğu öğrenci kısmen sübjektif ve kısmen objektif parıldamalarını algılayabilir. Onları sarmakta olan akaşik plandan ışınları çekip yansıtmaktadırlar.   

Bu tabletler yüksek ruhsal edintili bir Üstat tarafından hazırlandığı zaman ondan manyetik nitelikli akaşik bir şarj almaktadırlar. Çizgi ve renk eklendikçe Telesmanın erdemi artmakta ve tamamlanmakta. Ancak yeni başlayanlar bu şekilde şarj etmeyi başaramamaktadır ve tamamlanmış Telesmasına bir konsakrasyon (kutsama) seremonisi gerekmektedir. Bundan sonra obje sadece kendisi tarafından dokunulmalıdır. Ancak bütün Telesmaların seremonyal bir şekilde şarj edilmeleri daha iyidir, çünkü bu şekilde şarj edilen gücü daha iyi muhafaza ederler ve dikkatli bir şekilde kirletici bir etkiden ve diğer Telesmalardan uzak korundukları zaman gücü süresiz muhafaza ederler. Özellikle yeni başlayanlar için, bunun gibi bütün güçlü okült çalışmalar kişisel enerjiyi tüketirler ve ilk başta akaşa kaybından bir yorgunluk hissedersiniz. Aslında akaşa kayıp değildir ama sembole aktarılmıştır ve orada muhafaza edilmiştir, oradan da yavaş yavaş uçarak enerji okyanusuna dönmektedir.  

Durugörü için bir sembol kullanmak için bir masa üstüne önünüze koyunuz. Ellerinizi yanına koyunuz veya her iki elle tutunuz. Tüm dikkatinizle üstüne konsantre olunuz, onu idrak edip anlamına ve ilişkilerine ininiz. Aklı tamamen ona verilmişken gözlerinizi kapatınız ve tefekkürü devam ediniz ve kavramın önünüzde durmasına sağlayınız, dizayn, şekil ve rengi çıplak gözle gözükeceği kadar berrak bir şekilde akaşik aurada tutunuz. Çabayı gözdeki optik sinirden zihinsel algılamaya, veya gözle görü yerine düşünsel görüye transfer ediniz. Bir algılama sisteminin diğerine geçiş yapmasını sağlayınız — uyanık halde pozitif irade gücüyle rüya vizyonu realitesini gerçekleştiriniz. Bütün bunlar sadece aklın muntazam ve berrak, iradenin güçlü olduğunda mümkün olacaktır. Eğer sıkıntı, korku, kin, endişe veya beklenti gibi zihinsel huzuru bozucu haller yaşanıyorsa başarmak söz konusu olamaz. Huzur, yalnızlık ve rahatlık hallerini yaratıp huzur bozucu halleri bertaraf etmeniz gerekir.   

Ama her şeyden önce hiç bir zaman aklınızda bir kin, öfke veya şer bir ihtiras varsa Majikal Sanatları uygulamayınız. Eğer yaparsanız kötülük katlanarak size dönecektir. 

Şartlar uygun olduğunda çalışmaya ilgili en yüksek İlahi İsimleri şuura getirmek ve sesli zikrederek devam edebilirsiniz. Bu İnvokasyon amacınıza uyumlu ahenkli ruhsal güç akımlar yaratmaktadır. Bunun arkasından başmelek ve meleklerin kutsal isimlerini zikrederek onları zihinsel, imgesel ve sesli olarak canlandırınız.

Sonradan çevreden soyutlama haline ve sembol ve ilişik fikirlerine odaklamayı sürdürerek, bir görüntü, panorama veya mekanın algılayışını arayınız. Bunun için diğer bir yöntem önünde bir perdeyi açma ve böylece arkasında sakladığı şeyi erişmek, sembolün gizli cevherini görmek duygusunu çağrıştırmakla olabilir. Görüntü belirlendikçe detayların inceliklerini arayınız, sonra cisimleri ve daha sonra varlıkları, antiteleri ve insanları görmeye çalışınız — onların dikkatini çekiniz, zihinsel olarak onlara uygun unvanlarla ve şekilde, Derece işaretleri, Pentagramlar gibi uygun işaret ve sembollerle hitap ediniz. Onları ilahi ve melek adlarla sınayınız ve davranış ve yanıtlarını izleyiniz. Böylece sembolü gözden uzaklaştırmakla onun içselliğine varırsınız, şeyleri aynadaki gibi yansıma olarak görürsünüz. Bu tür durugörüde cisimleri tersine çevrilmiş, sağı sola dönüşmüş gibi görürsünüz. Dolayısıyla kendinizi buna göre ayarlamanız gerekir. Bu durumda kendi sinirsel ve ruhsal enerjinizi sembole aktarıyorsunuz, böylece ona çevreden daha çok akaşik güç çekip iliştirip sonuç alabiliyorsunuz. Eğer Ruhsal Görü yerine içinizden bir ışın bir yere giderse (astral seyahat) cisimlerin terse dönmesi şart değildir.

Semboller kullanırken oto-hipnozdan sakınmak gerekir, çünkü bu uygulama sizi medyumluğa götürür, bu durumda kontrol etmeniz gereken ve sizi kontrol etmemesi gereken güçlerin oyuncağa olursunuz. Kısmen bu sebepten dolayı fazla küçük sembol kullanmamakta yarar vardır. Bu çalışmaları önünüzde dört majikal aleti bulundurarak yapmanızda, hatta çalışmada uygun aleti tutmanızda yarar vardır. Eğer Ruh Vizyonuna somut bir sembol aracılıyla girmiyorsanız, Astral Işıkta imgelenen zihinsel bir sembol kullanırsınız. Bu yeni başlayanlar için akılcı bir yöntem değildir, çünkü başka astral etkilere kapı açar; başka astral etkilerin içine çekildiği bir girdap yaratmaktasınız ve bundan akıl karışıklığı ve çeşitli sorunları doğabilir.

Alına yerleştirilen küçük bir sembole çalışmak iyi bir yöntem sayılmaz. Diğer yönteme kıyasla beyin dolaşımı karıştırıp çeşitli zihinsel illüzyon, rahatsızlık, baş ağrısı ve sinirsel bitkinlik yaratma olasılığı daha fazladır.  

Önünüze koyduğunuz sembolleri kullanırken — daha büyük yuvarlak (veya kare) bir tableti kullanmakta fayda vardır. Bu tabletin etrafında Elementler ile ilgili İlahi İsimler vs. bir pusula aracılıyla dört esas yöne konulur, sonrada bu tableti masa yüzeyine koyarak sembolünüzü üzerine yerleştiriniz.            

Astral projeksiyon veya seyahat bir bakıma Durugörünün  gelişmesi sayılırken, bir bakıma da farklıdır: Astral Projeksiyonda Üstat Egosundan kimliğinin bir ışınını yayınlar ve talim görmüş irade gücüyle istediği yere gönderir ve orada odaklar, orada yansımayla değil direkt görür — sonradan bedenine geri döner.

Ruhun bu seyahat şekli Sembol tarafından veya saf iradeyle tetiklenmiş olabilir, ama her durumda İlahi İsimler kullanılmalı ve onlardan destek alınmalıdır. Eğer ışın gönderilirse ve bu yere gitmeye başarırsanız — ayna gibi durugörü vizyonundan farklı bir görüntü alırsınız — çevre ve cisimler bir resim gibi olmaktan ziyade üç boyutlu olurlar, somut görünümlü olurlar. Önceden kabartma gibi gözükür, sonrada kuş bakışı görüntüsü belirlenir. Oraya gitmekte, inmekte ve olup bitenlere iştirak etmekte kendinizi serbest hissedersiniz.     

Astral seyahatte başarı elde ettikten sonra fırsat verdikçe bu yöntem üzerinde çalışınız ve herhangi bir yere gittikten sonra bütün elementlerden, Su, Toprak ve hatta Havadan geçmeye denemeniz gerekir — ve İradenizi kullanırsanız başaracaksınız — sürekli talimle ister hızlı ister yavaş, nasıl dilerseniz İlahi İsimlerin yardımıyla korkusuz bir şekilde havadan uçarsınız, sudan yüzesiniz veya topraktan ve ateşten geçersiniz.

Sonradan eriştiğiniz yerin veya planın şekil ve insanların zihinsel olarak arayınız, onlarla ses, söz, harf ve sembolle iletişim kurmaya çalışınız ve işaret ve invokasyonla giriş talep ediniz. Her varlık göründüğü gibi olup olmadığı veya bir kandırma amaçla illüzyon sürdürüp sürdürmediği konusunda sınavdan geçirilip test edilmelidir. Hatta seyahatiniz gerçek olmayabilir ve anımsadıklarınızla aldanıp kendi çevrenizde dolaşıyor olabilirsiniz. Böylece kendinizi kandırmış olabilirsiniz.

Bütün varlıkları sınayınız ve onlardan teklif edilen lütuflar veya inisiyasonlar varsa onları İlahi İsimler veya güçlerle sınayınız ve her zaman kendi Üstat Taahhüttünüzü, ve ona bağlılığınızı aklınızdan çıkarmayınız, ne de karşısında Çile Haçına bağlanıp taahüttünüze ant içtiğiniz Yüksek Melek HVA'yı unutunuz.

"Kendinizi orada farz ediniz ve orada olursunuz" eski atasözünde büyük bir gerçek yatar.     

Planlarda Yükselmek ruhsal kavramlara, yüksek amaçlara dayalı ruhsal bir süreçtir; İlahi üzerinde konsantrasyon ve tefekkürle sizden ötenizdeki ruhsal alemlere uzanan bir Hayat Ağacı hayalinizde canlandırıyorsunuz. Kendinizin Malkuth'da durduğunu hayal ediniz — sonrada İlahi İsimlerin kullanımı ve kavramlarıyla Tau yollundan yukarı Yesod'a doğru kendinizi yönlendiriyorsunuz ve geçerken sizi celbeden kesişen ışınlardan sakınıyorsunuz. Yukarıdan size Kether'den aşağı doğru parlayan İlahi Işığa doğru bakınız. Yesod'dan yukarı Denge Yolu, Samekh, Kutsal Gücün büyük merkezi Güneşi Tifereth'e doğru uçan ok geçer. 

Büyük Melek HUA'yı invoke ediniz ve kendinizi Çile Haçın üzerinde bağlı olarak hayal ediniz, konumuza uygun İlahi İsimleri dikkatli bir şekilde zikrediniz, böyle zihinsel vizyon daha Yüksek Planlara erişir.  

Bu etütlerde Üstadı musallat olan üç hatta ve yanılgı unsuru vardır. Bunlar Hafıza, Hayal Gücü ve Algılamadır. Bu şüphe unsurlarından İlahi İsimleri ve "Gezgin Lortlar"ın Harf ve Unvanlarını (İbrani Alfabenin Yedi çift harfi tarafından temsil edilen Gezegensel Güçler) Titreşimsel olarak zikretmek suretiyle sakınmak gerekir.

Eğer Hafıza sizi yoldan çıkarıyorsa Tarot adı "Zaman Gecesinin Büyüğü" olan Satürn'e başvurunuz.

İbrani Harfi Tau'u beyaz olarak imgeleyiniz. 

Eğer vizyon değişir veya yok olursa, hafızanız çabalarınızı yanıltmıştır. Eğer hayal gücünüz sizi kandırıyorsa Tarot adı "Yaşam Güçlerinin Lordu" olan Jüpiter Güçleri için Kaf harfini kullanınız. Eğer yanılsama yalan — entelektüel yanıltıdan kaynaklanıyorsa İbrani harfi Beth aracılığıyla Merkür Gücüne başvurunuz. Eğer sorun akıl karışıklığıysa ay için İbrani harfi Gimel kullanınız. Eğer hatta şehvetten kaynaklanıyorsa o zaman Daleth harfinin yardımına başvurunuz.1

Hiçbir zaman İhtiras, Öfke veya Korkunun etkisi altındayken bu İlahi işlemlere girişmeyiniz — eğer arzu veya uyku gelirse çalışmalardan uzak durunuz, hiçbir zaman isteksiz bir zihni zorlamayınız. İçsel ve zihinsel Mem ve Şin [su ve ateş] harfinizi dengeleyiniz, alefi [hava] aralarından nazikçe yükselen bir alev gibi bırakınız.   

Bütün bunları tek başınıza yapmalısınız. Hiç kimse sizi bunlara zorlayamaz. Başkalarını da zorlamaya çalışmayınız. Sadece yolu gösterebilirsiniz, kılavuzluk yapabilirsiniz ama yardım edemezsiniz. 

Güçlü biri zayıf birini güdülendirebilir, ama etkisi sadece geçici bir akılsızlık olur ve ne bundan ne güçlü olan ne de zayıf olan faydalanır. Sadece kendiliğinden gerekli çabayı gösterenlere kılavuzluk yapınız; ihmalkar bir öğrenciye yardımcı olmayınız, çalışma konusunda isteksiz olanları teşvik etmeyiniz.  

Bizim Mistik etütlerimizden değil de, bir çocuğun dünyevi kılavuzluğuna gelince bu kural değişir — bir ebeveyn özel bir konumdadır ve bir çocuğu eğitmek, yön vermek ve korumak üzere doğal bir görevi vardır.    

Yine de, burada bile, bir çocuğu koruyunuz yönlendiriniz ama obsede etmeyiniz, musallat olmayınız, kendi kişisel görüş açınızı çocuğun özgün amaçlarına empoze etmeyiniz. Bir insanın görgü kuralları ve adabımuaşeret ideali çoğu zaman kendisidir, onun iyilik anlayışı evrensel yapılmamalıdır, en az onun kadar geçerli olan daha birçok farklı model de varolmaktadır, ve bir çocuğun zihinsel yaşamına fazla baskı yapmak, başarmamakla kalmaz, kendine özgün şekilde iyi bir yola koyulacak olan bir hakikati saptırabilir.  

Durugörü için kullanılan sembolleri kendi kendinize hazırlayıp yapmanızda fayda vardır, aksi halde kişiye has bir sonuç alabilmek için yapanın etkisini üzerinden defetmeniz gerekir. 

Yüksek Durugörü çalışmaları tek başınıza veya içleri son derece temiz olan ve tam güvenilir bulduğunuz kişilerle birlikte yapmanız daha iyi olur.

Eğer birden fazla kişi aynı çalışmaya katılacaksa, Astral Işıkta karmaşık bir sembol oluşup bir yanılgı kaynağı ve kimin akımları yönlendireceği konusunda bir mücadele doğar. Eğer Hücrede olduğu gibi iki kişi oturacaksa, aralarında denge kurmaları gerekir, aynı şekilde üç kişi için geçerlidir. Eğer iki kişi söz konusuysa her bir Pastos'un bir tarafında durmalı, üç kişiyse bir üçgen oluşturmaları gerekir ve biri Pastos'ta diğer ikisini Christian Rose+Croix'un sağında ve solunda durmalıdır. 

Örnek

V.H. Soror V.N.R. 6°=5º, bir masada oturdu ve bir renkli bir Tattva kartını aldı — (Tejas-akaşa) ortasında mor-siyah bir yumurta şekil bulunan yukarı bakan bir kırmızı üçgen. Ellerini yanlarına koydu veya elleriyle tutarak göz önünde tuttu (Maji Değneği tuttu). Sembole baktı ve tefekkür etti ve sembol o derece büyüdü ki, sanki büyük bir alev üçgeni olarak içine geçti. Kendisini bir sıcak  ıssız bir çölde buldu.   

Elohim adını titreşimsel olarak zikretti ve üzerinde tefekkür etti. Sanki hareket çoğaldı, ısı ve ışık arttı. Sembol ve görüntünün içinden geçince sanki görüntünün içine girip ayak basmakta, sıcak kuru kumları hissetmekte — uzakta ufak bir piramit görür — havaya uçarak oraya gitmeyi sağlıyor ve yanına inip etrafında dolaşır ve bir tarafında birer karesel kapı görür. 'Elohim—Mikayel—Erel—Seraf, Darom, Aş.' zikreder.

Beş kez ayağını yere vurur — Girişlerden birinde bir varlık gözükür, tekrar beş kez ayağını yere vurur ve Serafiyel adını titreşimsel olarak zikreder. Bir savaşçı figür bir alay muhafızın önünde ilerler, Soror Mührünü ibraz etmesini — merkezi bir amblem etrafında dört üçgenden oluşmuş karmaşık bir sembol gösterir  — ? yanıltıcı. Önünde Beth harfi çizilir — korktuğu görülür. Sembol geri çekilir — o nazik davranır — ona piramit sorulur; orada seremoniler yaptıklarını söyler — Soror girmeyi talep eder — 0°=0º işaretini verir — muhalefet hissi var — 1°=10º işaretini verir, bu yeterli gözükmektedir — ama varlık Üstatlık işaretleri verir — muhafızlar Sororun önünde eğilirler ve Soror içeriye geçer — bir mabedin içindeki gibi parlak ışık vardır. Ortada bir altar (sunak) vardır — etrafından secde eden varlıklar var, ötede bir platform vardır ve üstünde birçok varlık vardır — Onlar Ateş Elementallere benzemektedir — bir Pentagram görür, ona Aslan burcu çizer, kılavuzluk eden varlığa teşekkür eder — piramitten çıkmayı diler ve sağlar, kendisini dışarıda kumlarda bulur. Geri dönüşünü diler ve sağlar — döner — kendisini tekrar pelerin içinde İkinci Cemiyet Salonunda bulur.

  1İbrani harfi Peh'i mars için şiddet ve öfke duygusunu bastırmak için kullanınız. Güneş için İbrani harfi Reş'i kibirliği bastırmak üzere kullanınız.

[Ana Sayfa ][Yazılar]