Altın Şafak Hermetik Cemiyeti

Diskur No. X

5=6° Derece İnisiyasyon Ritüelinde Fedakarlık ve Çarmıha Gerilme Sembolizmi

Yazan: G. H. Frater D.D.C.F.  (S.L. MacGregor Mathers)

Bu diskurun konusu Altın Şafak Adeptus Minor İnisiyasyon Ritüelinin sembolizmidir. Kabala oldukça yoğun olarak işlendiği için önceden sitede Kabala ile ilgili aynı yazarın maklaesı önerilir (Açımlanmış Kabala - Giriş). Bu diskurun İngilizce'sini sitemizde bulabilirsiniz: Flying Roll X (Concerning the Symbolism of Self -Sacrifice, and Crucifixion contained in the 5 = 6° Grade By G. H. Frater D.D.C.F.). Yazıda tarif edilen "diyagramları" (resimler) Israel Regardie, İnisiyasyon ve Psikoterapi yazısında bulabilirsiniz.    

                Çeviri: Kemal Menemencioğlu  

Copyright © 2005 hermetics.org

  Bu diskur 3 Mart 1893 yılı İyi Cuma1 günü Toplanmış Adepti Kolejine2 verilmiştir.    

İlk başta Birinci Cemiyetin3 diyagramlarından başlayarak yukarıya doğru baktığımızda, Dış Cemiyetin4 en alt Derecesinde5 (0° = 0°) gerçek anlamda herhangi bir diyagram bulunmadığı görülecektir, ancak iki Sütunda Mısır Ölüler Ritüelinden ruhun geçiş sembolizmi resmedilmiştir. Bu da adayın çeşitli evrelerden ilerlemesinde gelişmeye tabii olan ve açıklanacak olan bir sentezdir.

İlk dereceden sonra 1° = 10° gelir. Burada Hayat Ağacında Sefirot'un6 ilk şeklini buluruz—bu da inen Alevli Kılıcı  temsil eder ;  ancak sadece 2° =9° Derecesine geldiğimiz zaman kendini feda etmenin esas sembolizmini buluruz.  

2° = 9° Altar7 diyagramı Yollar8 arasında dolanmış Bilgelik Yılanı temsil etmektedir.  Ancak  4° = 7° Derecesinde sizlere aynı yılan gösterilmektedir, bu da Neçuştan yılanı temsil etmektedir. Bu Musa'nın sahrada inşa ettiği Pirinç Yılandır ve bu diyagramda orta Ilımlılık Sütunun etrafında çevrilmiştir—üzerinde üç kol vardır—bir tür üçlü haçı temsil eder.

Şimdi  3°= 8° altar diyagramına dikkat ettiğimizde, Adem'in Tifaret9 kısmı olduğu görülür ve buradan uzanmıştır. Diğer bir deyişle insan şekli buradan dışa yansımaktadır

Havva'nın formu Malkut üzerinde bir Destek olarak durmaktadır.

İnsanın ilk ideal şekli Adam Kadmon'dur — ve Keter'in arkasında adeta Tifaret formun prototipidir. Tifaret Kutsal İsmin Vau harfine hitap eder ve prensi10 temsil eder.  Vau harfi ayrıca 6 sayısını temsil eder ve Adem 6. günde yaratılmıştı. Bu da Tifaret için Yaratılışın sembolüdür.  Ayrıca Heksgramın iki kısmı vardır Ateş ve Su; diğer bir değişle ideal Ateş ve ideal Su; yaratılışın Ruhu ve Suyu — Ruhsal Eter11 ve Eterik Ateş (Kutsal Ruhun  Ateşi).  Böylece Yaratılışta (Adem yaratıldığı anda) İnsan Tifaret'ten uzatılmıştır. Bu da alt Üçlemin yansımasının başlangıcı ve Malkut ile son bulması. Havva Yaratılışın sentezidir ve ÇaVaH kelimesi gibi Yaşamın Anasını temsil etmektedir. Dolayısıyla,  3° = 8° diyagramı yaşamın (yaratılışmış yaşamın) kurulmasını temsil etmektedir ve İyilik ve Kötülük Malkut'te temsil edilerek İyilik ve Kötülüğün Bilgisi Ağacıdır, çünkü İyilik ve Kötülük arasındaki denge noktasıdır.  Zira istediğimize ağırlık vermemiz için, içine yerleştirildiğimiz fiziksel bedendir.  Dolayısıyla Yılanın: "Tanrılar gibi olacaksınız, iyiliği ve kötülüğü bileceksiniz." sözlerinin anlamı burada yatar.  Ancak Kötülüğün bilgisi Klipot'a12inişi getirdi ve Malkut direkt olarak "düşüş"13 ile ilgili olsa da, üstündeki Sefirot (küreler) Kötülük bilgisine girdiklerini söylenemez. Dolayısıyla, [Tevrat'ta] Tekvin'deki alegorik Yaratılış hikayesinde, İnsan'ın Hayat Ağacına el değmesi önlendiği söylenmiştir,  böylece daha yüksek Sefirot'un "düşüşe" bulaşması önlenmiştir. Çünkü bu şekilde, insan (dengesiz haliyle) sadece felaketi tetikleyebilir.           

4° = 7° diyagramında düşüşün ve onu takiben ejderhanın yükselişini görüyoruz, oysa ejderha 3° = 8° Derecesinde Malkut'un altında Kabukların Krallığında14 kıvrılmış gözükmektedir. Ancak Sefirot'a sadece Edom Kralların Taçları imtiyazıyla çıkmaktadır. 

Bu Krallar, Yaratılış olmadan önceki dengesiz güç Dünyaları temsil etmektedir.  Bunlar ayrıca ışık boşlukları doldurmadan önce Sefirot'ta içi boş olan yerleri temsil eder (Işığın indiği ve boşlukları doldurması alegorik olarak Esau ve Yakup hikayesinde, genç kardeşin abisinin yerini gasp etmesi hikayesinde görülür).  "Her şey varolmadan önce Sular, Karanlık ve Gece Ülkesinin Kapıları vardı." Ayrıca Jüpiter'e karşı ayaklanan ve savaş açan Titanları da dikkate alınabilir.

Böylece Edom Kralları tamamen kötü değiller, ancak kısmen kötülük ile bağlantılıdırlar. Onlar kısıtlama güçleridir.

Dolayısıyla, daha yüksek bir planda sonuç olarak, Büyük Yılan Daat'a15 yükselir ve Dört Alem ağacın üzerine yerleştirilse,  Yılan tarafından kesilme Yezira16 ve Briah16 arasında olduğu görülür. Böylece kötülük Briah alemine kadar yükselemez veya Yezira'ın sınırlarını geçemez. Ancak eğer Briah ve Atzilut16 alemlerinde kötülüğün tekabüllerini arasak, onu daha İyiliğin daha düşük bir şeklinde buluruz—yüksek planlarda soyutluk olmasını sağlayan sınırlandırıcı, kısıtlayıcı ve bağlayıcı bir güç. Sadece Yezira ve Assiah16 alemlerinde tekabülleri mutlak Kötülük olabilmekte.   

Gnostiklere ifade ettikleri bir kavrama göre Açamot17 Pleroma'yı18 anlamaya çalıştığında ve bunu başaramadığında,  üzüntüsünden demonlar19 ve kötü ruhları oluşturmuştu.          

Dolayısıyla, eğer Mikrokozmos ile benzeşme yapmak istesem:

Nefeş'in20 Malkut ve Assiah'a hitap ettiği;

Ruah'ın20 Oluşum alemi olan Yezirah'a hitap ettiği ve bundan dolayı Ruah'ta çalışan oluşturma ilkesi tüm fikirlere şekil verir ve tüm şeylerde değerlendiren, dengeleyen ve çalıştıran unsurdur. Ruah'un şer bir yönü de olabilir.

Nesçamah20 = Ruhun ideale erişmeye çalışan yüksek istençleri. Nesçamah ile ilgili her hangi pozitif kötülük olamaz — sadece daha yükse ve daha düşük bir istenç olabilir.

Eğer Ruah, Nesçamah'ı alt ederse veya Nesçamah düşük iyiliği ararsa, her ikisi yıkım olur. Sahte bir ideali takip etmek tam olarak kötülük sayılmaz, ama olması gerekenden daha düşük bir iyiliktir.

Nesçamah Briah Alemine hitap eder — Aynı şekilde  Hokmah Sefirasına tekabül eden Çiah20, ama Yeçidah20 tarafınıza Ruah'ınızla erişemezsiniz — Nesçamah'ın bilincini kullanmanız gerekiyor. Bu Yeçidah, Çiah ile birlikte "Yüksek Dehanet"21 olacaktır, ama yine de bu en yüksek benlik olmayacaktır.  Zira Keter'in içinde ve arkasında anlaşması imkansız, ancak hedeflenmesi mümkün olan varlığın bir parçası bulunacaktır. Bu en yüksek Tindir ve Nesçamahın varamadığı Yeşidah'ın en yüksek tarafına hitap eder. Bu yüksek Sefiraya insanı oluşturan bilinci aktarmanın bir yolu olmalıdır.  Daat'ta yüksek Sefirot'u alt Sefirot'tan ayıran Düşüş, ayrıca bizim Üsteki Yüksek Tinden bu yaşama inişimiz olmuştur. Dolayısıyla bizim amacımız bunla tekrar irtibat kurmaktır, bu da sadece Nesçamah olan Tinin Kutsal Ana —  Aima22mız.

İnisiyasyon Adayı Hücre'ye23 girdiği zaman ikinci noktada eğilir. O bunu Keter ve Gölgeler Aleminin ortasında bir yer işgal etmek üzere ortaya çıktığı Hücrenin yan duvarlarının sentezi olan Adept'in sembolik şeklinin üzerindeki altarın ortasında yapar — burada Altın Haç ve Gülün yükselen ihtişamı ile korunmaktadır.  Sonra bu dua yapılır "Ey Yegane Hikmetli, Kudretli  ve Ebedi Olan, Sonsuza Kadar İhtişamın Hamdolsun."24 Şimdi yukarıda hitap edilen Macroprosopus25 — Karşısında eğilen adayın (evrenin ortasında bulunan) Gizemlerinin Kutsal Mekanına26 bu denli girmesine izin veren Keter'in Efendisi — Amen (amin) olacaktır. "İhtişam bize değil ama (Şin harfinin ilavesi ile IHVH olan) Adına olsun27. İlahi Varlıklarının tesiri bu başın üstüne insin," (Bu İlahi Varlıklar Meleksel Güçlerdir ve En Yüksek Benlik nasıl Kutsal Olanın doğasındaysa, yüksek Benlik de Meleksel Güçlerin doğasındadır) "ve ona kendini feda etmenin değerini öğret, böylece sınav gününde geri çekilmez ve adı yükseklerde yazılacaktır," (bunun anlamı içinde hazırlanan ilahi bir AD yükseklere çıkarılacaktır) "ve böylece Kutsal Olanın huzurunda durabilecektir" (bu varlık bizim burada olduğumuz küçük kişiliklerden son derece farklı şekli olan kudretli bir Meleksel güç olacaktır) " İnsan Oğlunun, Ruhların Efendisi karşısında çalıştığı ve adının Günlerin Kadimlerinin28 huzurunda olduğu saatte."29 

Bu İnsan Oğlunun sentez şekli BEN ADAM olacaktır, o da Evrenin Ruah'usunun sentezidir.  Diğer bir deyişle, Yezirah Alemin Yüce Tanrısı veya sadece Keter'de olabilecek Ruhlarına Efendisin ve adının Günlerin Kadiminin huzuruna çağrıldığında ilk Adem'in Oğlu Microprosopus'un hitap edilmekte.  "O ki, Tanrılardan önce kadimdi, zamandan önce kadimdi, Dünyaların oluşmasından önce kadimdi, O EBEDİ AMEN — hatta O ki, AMEN'den öncedir ve Amen'in tacındaki tüyleri sadece değebilmekte."30  

Şimdi bundan sonra anlatılanlar inisiyenin bir Adept'te dönüştüğü süreci kısmen açıklamaktadır: — Ruah direkt olarak Nesçamah'dan gelen dürtülere uygun olarak Nefeş'in Şer güçlerin üssü olmasını önler ve Nesçamah Ruah'u Çiah ile temas ettirir. Çiah, Kutsal Olanın = Yeçidah = Kutsal Benliğin huzurunda duran dehadır, böylece adeta tüm şeylerin Sentez Tanrısı karşısında durar. En Yüce Adept olmanın tek yolu budur ve bu direkt olarak yaşamınız ve yaşamda hareketlerinize bağlıdır.

Ve Pastos'un31 tabut kapağı üzerinde bu süreç sembolik olarak devam eder:  Burada acınacak durumda ve adil çile çeken İnsanı görürüz, adilliği ve iç temizliği karşısında ejderhanın başları geri çekilir, ama üst kısımda büyük ve alevlenen bir Tanrı, tam inisiye olmuş Adamı görürüz — En Yüksek İnisiyasyona erişmiş Adept.

Görülür ki, = 7° diyagramında Ejderhanın başları Sefirotu elle geçirmiştir, ama daha önce belirtildiği gibi Pastos'un kapağında onlar Haçın görüntüsünden geri çekilmektedirler: Onlar sadece düşük Benliğin fedakarlığı ile mağlup olmaktadırlar.

(Eski Viking) Edda'lardaki bölümü hatırlayınız: "Ağaçta üç gün ve üç gece asılı kaldım, bir mızrakla yaralı, kendim kendime (Yüksek Benliğime) — Odin unto Odin'e — kurban."32

Ayrıca bu görüş açısı ile bakıldığında, hemen İncil'de anlatılan sakin, huzurlu ve merhametli bir insan olarak İsa ve [İncilin Sonundaki Yuhanna'nın] Kehanet kitabındaki muazzam alevlenmiş Tanrı betimi arasında bir uyum sağlanmaktadır. Pastos'un üst kısmına bakıldığında şerri defeden alevli bir kılıç şeklinde bir iniş gözükür, — tüm etrafı parlak beyaz ile aydınlamıştır. "Ve sol Elinde Yedi Yıldız vardı ... ve Yedi Yıldız, Yedi Kilisenin veya Ayaklarındaki Assiah'taki yedi alemlerinin (Baş) Meleklerini temsil eder.

Ulusların yaşamı aynı bir insanınınki gibidir: — onlar doğar, zihinleri gelişir, zihinlerini kötüye kullanırlar — ve yok olurlar.  Ama arada bir ve belirli sürelerin sonunda, diğer zamanlara kıyasla Dünya tarihinde büyük krizler olur, ve böyle zamanlarda Evrende yeni bir devri açmak üzere Tanrı Oğulları enkarne33 olurlar.  İsa'nın o yaşamında Adeptlik elde eden bir adam olduğunu söylemiyorum, ama Adeptlik elde ederek yeni bir devri açmak üzere tekrar enkarne olmak üzere döndüğünü açıklıyorum. Ancak bu kadar yüce bir Ruhun çarmıha gerilmesinde kişiliğin çile çekmesini sağlamak için Nefeş'in dışında her şeyin çekilmesi gerekti, böylece Nefeş: "Tanrım, Tanrım beni neden terk ettin?"34 diye haykırabilirdi.  Zira geçici olarak terk edilen Nefeş  o enkarnasyonun kıyafetiydi. Diğer bir deyişle, o İnsan veya Tanrının yegane beşeri tarafıydı ve sadece bedenin fiziksel ölümüyle diğer ilahi unsur inerek onu dirilmiş veya ihtişamlaşmış bedene çevirebilirlerdi. Kayıtlara göre bu beden normal bedenin somutluğuna ve Ruhsal bedenin yetilerine sahipti. Çünkü eğer En Yükseğin yüce gücü Nesçamah'tan direkt geçip zihne ve oradan bedene ışılanmasını sağlarsanız, Nefeş öyle dönüşüm geçirir ki, neredeyse yeryüzünde yürüyen bir Tanrı gibi olursunuz.

Ruah sonra Adeptin işi olan Apoteosis35 başarması üzere belirli bir kontrolden geçmeli ve çile çekmeli.

Tam olarak inisiye olan Adeptte Nefeş Ruah'a çekilmiş durumdadır ve bu iki prensibin en alt kısımları bile bedenle uyumlarını kesip ilk altı Sefirot'e çekilmektedirler.  Bu yine Taahütte ortaya çıkarılmaktadır, zira burada şöyle dersiniz: "İnsan ötesi oluncaya dek ve böylece kendimi yüksek ve ilahi deha ile birleştirinceye dek alt doğamı yüceltmek anlamına gelen Büyük Çalışmaya kendimi adamaya ant içiyorum."36  Eğer deha ile birleşmek çok büyük bir şeyse, onun arkasındaki Tanrı ile birleşmek ondan ne kadar daha büyüktür.       

  Pastos'a baktığımız zaman tamamının ışık ve karanlık arasında konmuş  bir tür üçlü küp temsil ettiğini görürüz. Kapak yarı ışık ve yarı karanlıktır, üst ucu ışığın sembolüdür ve alt ucu karanlığın sembolüdür, — yanlar ise ışık ve karanlık arasındaki renklere sahiptir. Başta Ruh ve Elementleri temsil eden bir Grek Altın Haç ve 7 çarpı 7 taç yaprakları olan bir gül vardır ve ondan dört ışın yayılmaktadır.  Ancak ayakta — yüceltecek şekilde ayakların üzerine bastığı — Taahhüt Haç, Üç Basamak tepesinde Haç bulunmaktadır. Bu haç ayrıca bir yere kadar çarmıha gerilmiş figürde temsil edilmektedir ve zihni yüksek istençle uyumlaştırmak ve bilinci oraya yerleştirmek üzere alt İradenin gönüllü fedakarlığını simgeler. — Böylece normal bilinç Ruah'ta bulunsa Nesçamah'a ulaşabilirsiniz ve Nesçamah'ta bulunsa Dehaya dokunabilirsiniz. 

Şimdi bilincin Ruah'ta Nesçamah'a aktarılması 5°=6° Ritüelin amaçlarından biridir: — Bu Adeptus Minor Derecesi erişildiği zaman bunlar daha net anlaşılacaktır. Özellikle bilincin Nesçamah'a dönüşümünü sağlamak amacındadır ve bunun olabileceği üç yer vardır. Bunlardan ilki Adayın Haçta olduğu zamandır, çünkü burada alt Benliğin fedası ve Yüksek Benlikle birleşmenin Sembolü vardır: — ve ayrıca H.V.A. Meleğin invokasyonu37 vardır.

İkincisi, Hücrede C.R.'nin38 temsilcisi üzerindeki Gülü dokunduğu, çile ve kendini feda etme sembolleri üzerine aldığı ve zaferinin Gülün Haçında olduğunu söylediği zamandır.  

Üçüncüsü, Üçüncü noktada Hücreye giriş yaptığı ve Şef Adeptin bu sözleri söylediği zamandır: "Tarif edilmezin Aracısıyım;  Görünmezin sakiniyim; ilahi Ruhun Beyaz Işığı insin."39

Bu üç noktada Ruah'ta Nesçamah'a olası bir bilinç aktarımı inisiye edilmiş olur ve anlasa da anlamasa da, İnisiye Adayı kendi Dehasında yaklaşmaktadır.

(Dehanın belirli bir yüksekliğe erişip düştüğü vakalar vardır: — Bu durumda belirli bir enkarnasyonda Ruah'a değmiştir, ancak alt unsurunun çektiği çile o kadar ağır olmuştur ki, geçici bir süre için onların birliklerinden gelen gerilimi gevşetmeye karar vermiştir.

(Eğer Deha unsuru Tanrı unsuruyla özdeşleşeceğine Nesçamah ile fazla özdeşleşirse; Dehas'nın bir düşüşü gerçekleşir: Bu tamamen şer değildir ama belirli bir şer etki içerebilir.)

En eksiksiz irtibat durumu üçüncü noktadadır, Burada Şef Adept şöyle der : — "Ben Diriliş ve Yaşamım! Beni inanan ölse de, yine de yaşayacaktır ve yaşayan ve bana inanan hiç bir zaman ölmeyecektir."40  Eğer bilinçli olarak Nesçamah'ta yaşıyorsanız ve Deha ile irtibataysanız ilahi İksir'e doğru büyük bir adım atmış olursunuz, Tanrılar ile birlikte oturmaya layık olursunuz ve içtiğiniz gerçek İksir, Yaşam Ruhunun İksiri olacaktır.     

Sonra İkinci Adept şöyle der : — "Bakınız, Cehennemin Ölüm nehirlerinin Haçında çarmıha gerilmiş Doğrulanmış Olanın Görüntüsü,"41 ve Üçüncü Adept tanrısal anti-tezi  — İlahiliğin yükselişi — gösterir. Sonra Şef Adept şunu söyler:   — "Ben İlkim ve Sonum"42  — Alef ve Tau ve Kutsal İsmin Yod ve Heh43 — Ben hayata olan ama önceden ölmüş olanım ve bakınız herkes için hayattayım, Amin."44 Burada İdeal Tanrı Gücü simgeleyen Mısırlı Tanrı AMON veya Amin/Amen'in ismi kullanılıyor — "Ve Ölüm ve Cehennem Anahtarları tutuyorum." (Malkut'ta durarsanız ve Tanrılara irtibatınızı sağlarsanız altınızda olanların Anahtarlarını tutarsanız.)  — Ancak bütün bu süre içinde alt benliğin varlığı yoktur, çünkü kesin olarak tam olarak yok edilmiş değildir:  — O Nefeşh'ten dışarıya atılmıştır, ancak onla bir bağı muhafaza eder, Klipot'a iner ve bu bağlamda Dünya planında kötü olarak gözüken bir şey demonlar arasında Tanrı olarak gözükebileceğini akılda tutmakta ayda vardır.

"O Cehenneme indi" sözlerinin böyle bir anlamı olabilir. Dolayısıyla Üçüncü nokta İlahiliğe erişmeyi temsil eder:  — ve İkinci Adept şöyle devam eder:  — "Duyacak kulağı olan Ruhun Meclislere (Malkut) söylediklerini duysun"45 ve eğer İlahiliğin Sesi Malkut'a bulunursa yankısı alttaki alemlere ulaşması gerekir.   

Bundan sonra, Alemlerin içinden yankılanan ve sonunda Malkut'un altına Kabuklar alemine inen sesi sanki kafası sembolik olarak Atzilut alemindeymiş gibi gelen Şef Adeptin bilincinin Nesçamah'a yükselmesi gelir ve şöyle der: — "Biliyorum ki Kurtarıcım yaşıyor (Kurtarıcı tekrar getirendir) ve son günce Dünyada olacaktır. Ben Yol46, Hakikat ve Hayatım. Hiç bir insan Baba benden geçmeden ulaşamaz,"47 vs. Şef Adeptin söylediklerin tümü sadece Keter'e yükseltildiği duyabileceği Büyük Tanrıların demeçlerini içeren derlenmiş bazı sözlerdir.  "Ben Yol, Hakikat ve Hayatım" yansıyan üçlemdir.48 Hiç bir insan Baba benden geçmeden ulaşamaz. Sonra Nesçamah aşağıya doğru  konuşur: "Ben Görünmeyene girdim"49 Sonra sanki Bilinç Dehaya girerek şöyle demiştir: "Ben yüksel güneşim, Bulut ve Gece saatini geçerek aştım."50

Sonra şöyle devam eder: — "Ben Amon saklı olanım, Günü açanım,"51 — Aynı Atzilut'taki Yüce Tanrı gibi  — "Ben Çarmıha Gerilmiş Olan Osiris Onnofris'im,"52 O dengelemede mükemmelleşmiştir ve Maya53 veya İllüzyondan kaynaklanan tüm koşulların ötesine yükselmiştir ve sadece yukarıdan gelen ebedi hayatı arar ve sonra yüce bir andaymış gibi: "Ben ölüme muzaffer Hayatın Efendisiyim, Tanrılardan olmayan hiç bir parçam yoktur."54 (Bu Keter'in sesidir.)  Bundan sonra sentezleyen bir son gelir, sanki tüm ilahi varlıklar koro halinde birleşirler: "Ben Yolu Hazırlayanım, Işığa Kurtaranın! Karanlığın içinden Işık yükselsin!"55

Sonra İnisiyasyon Adayın böyle söylemesine meydan verilir: — "Önceden kördüm, ama şimdi görüyorum."  - Bu da Neşamah bilincinin önceki körlüğü ve buna geçişi gösterir.

Yanıt olarak Şef Adept şöyle der : — "Tarif edilmezin Aracısıyım;  Görünmezin sakiniyim; ilahi Ruhun Beyaz Işığı insin."39

Sonra İnisiyasyon Adayının öldürülmüş Osiris işaretiyle bir Yakut Gül ve Altın Haç Adeptus Minor olarak kalkması söylenir —  ve sonra "Doğruluk ve Fedakarlık işaretiyle sizi bir Adeptus Minor olarak kabul ediyoruz."56            

Sonrada üç unsurun teyidi takip eder ve Şef Adept şöyle der:

"Aklın Daha Yükseğe açık olsun," İkincisi:  "Kalbin Işığın merkezi olsun", ve Üçüncüsü: "Bedenin Gül Haç Mabedi olsun."

Sonra Derecenin Mistik Sayısı 21 ile oluşturulmuş Parola söylenir — Parola Keter'in İlahi İsmidir : — ve her iki Sefira arasında bağlantıyı teyit etmek üzere bu Tifaret Derecesinin Parolası olarak kullanılır.

Sonra Şef Adept Anahtar Kelimenin İ.N.R.I. olduğunu söyler. Üç Adept, Hesed, Geburah ve Tifaret Sefirot'u temsil ederler. Yaratıcı, Yok Edici ve Kurban,  İSİS, APOFİS VE OSİRİS = IAO ismi. Öldürülmüş Osiris sembolü Haçtır; İsis'in işareti L; Tayfun ve Apofis işareti V ve dirilen Osiris işareti x: = LVX, Haçın Işığı veya Fedakarlıkla İlahiliğe giden yolu simgeleyen şey. Dolayısıyla sembol bir tüm olarak İnsiyenin Adept mertebesine yükselişini temsil eder.

Notlar:

 1. İyi Cuma (Good Friday) - Paskalya yortusundan önceki cuma

 2. Toplanmış Adepti Koleji (Assembled College of Adepts) - Yakut Gül ve Altın Haç (R.R. et C.R.) ikinci Cemiyeti. Adept Altın Şafak terminolojide Üstat anlamına gelir.

 3. Birinci Cemiyet, Dışı Cemiyet - Altın Şafak Hermetik Cemiyeti

 4. İkinci Cemiyet, İç Cemiyet - Yakut Haç ve Altın Haç Cemiyeti

 5. Derece - Altın Şafak Hermetik Cemiyetinde dereceleri: 0°=0°, 1°=10°, 2°=9°, 3°=8°, 4°=7°, Yakut Gül ve Altın Haç dereceleri: 5°=6°, 6°=5°, 7°=4°.  

 6. Sefirot - Kabalistik Hayat Ağacında asılı 10 küre (çoğul Sefirot, tekil Sefira).

 7. Altar- Altın Şafak çalışmalarda kullanılan küçük bir sunak, çalışma sehpası.

 8. Yollar - Kabalistik Hayat Ağacında 22 harfe tekabül eden 22 yol. 

 9. Keter, Tifaret, Malkut - Kabalistik Hayat Ağacında bulunan 10 kürede (Sefirot) birkaçı

 10. Prens- Altın Şafak sisteminde Arkana Minor Tarot destesinde 4 gruptan biri (Kral, Kraliçe, Prens, Prenses)

 11. Eter - Altın Şafak terminolojisinde beşinci element, bazen Teosofik anlamda fizik bedenin dublörü eterik beden, eterik madde vs. 

 12. Klipot - Kabala'da kabuklar. Kötü ruhlar. Şer güçler.

 13. Düşüş - Adem ve Havva'nın Cennetten kovuluşu.

 14. Kabukların Krallığı - Klipot Alemi, şerlik diyarı.

 15. Daat - Gizli Sefira, bazen 11. Sefira denilir. Gerçek bir Sefira olmadığı da söylenir.

 16. Kabala'da dört alem: Olam Atzilut (Arketipler Alemi); Olam Briah (Yaratılış Alemi); Olam Yezira (Oluşum Alemi/Astral plan) ve Olam Assiah (Hareket Alemi / fizik alemi / dünya).

 17. Açamot - Gnostik tali Sofya (bilgelik tanrıçası), Mathers'in orijinal notu: "Gnostikler buna Açamot (Achamoth) ama bu muhtelen Çokmuta kelimenin bozulmuş şekliydi.     

 18. Pleroma - Çok yüksek ruhsal bir alem.

 19. Demonlar - İfritler.

 20. Kabala'da Nefeş (nefs), Ruah (Ruh, akıl), Nesçamah (tin, Ruah üstü yüksek benlik); Çiah (yüksek tin) ve Yeçida (en yüksek tin). 

 21. Yüksek Dehanet - Higher Genius.

 22. Aima - Kutsal Anne, yeri aynı Nesçamah gibi Binah Sefirasındadır 

 23. Hücre - Vault of the Adepti - Altın Şafak Hermetik Cemiyetinde kullanılan 5°=6° inisiyasonun ve bazı özel çalışmaların yapıldığı ve Gül Haç örgütünün kurucusu Christian Rosenkreutz'ın mezar odasını simgeleyen özel yapım bir hücre.

 24. "Unto Thee Sole Wise, Sole Mighty and Sole Eternal One, be Praise and Glory for Ever." 

 25. Macroprosopus - Kabala'da büyük yüz, Keter. Microprosopus  ise küçük yüz, Tifaret. 

 26. Gizemlerinin Kutsal Mekanına - Sanctuary of His Mysteries.

 27. Not unto us, but unto His Name be the Glory.

 28. Günlerin Kadimleri - (Ancient of Days) Kabala'da tanrının isimlerinden biri.

 29. "Let the influence of Thy Divine Ones descend upon his head, and teach him the value of Self sacrifice, so that he shrink not in the hour of trial, but that thus his name may be written on high and may stand in the presences of the Holy One in that hour when the Son of Man is worked before the Lord of Spirits and his name in the Presence of the Ancient of Days."

 30. He who is ancient before the Gods, ancient before time, ancient before the formation of the Worlds, He the ETERNAL AMEN— or even He who is before AMEN and whom the plumes of Amen’s head-dress only touch’.

 31. Pastos - Tekrar dirilmeden önceki ölümü temsil eden bir inisiyasyon odası veya tabut.

 32. "I hung on the Tree three days and three nights, wounded with a spear, myself a sacrifice offered to my (highest) Self,—Odin unto Odin."

 33. Enkarne - Ruhun beden alması, Reenkarnasyonla ilgili olarak bedenlenme. 

 34. "My God, My God, Why hast thou forsaken me?"

 35. Apoteosis - Yüce bir konuma yükselme, Tanrılaşma.

 36. ‘I pledge myself to hereby give myself to the Great Work, which is so to exalt my lower nature that I may at length become more than human and thus gradually raise and unite myself to my higher and divine genius’.

 37. İnvokasyon - Davet, çağrı, yüksek bir varlığa açılmak, etkisini getirmek, içine çekmek.

 38. C.R. - Chriestian Rosenkreutz, Gük Haç örgütünün kurucusu. Rosenkreutz ismi zaten Gül Haç anlamına gelir. 

 39. ‘I am the Reconciler with the Ineffable: I am the dweller of the Invisible: let the White Brilliance of the divine Spirit descend.’

 40. ‘I am the Resurrection and the Life! He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live, and whosoever liveth and believeth on me shall never die.’

 41. ‘Behold the Image of the Justified One, crucified on the Cross of the Infernal Rivers of death.’

 42. ‘I am the First and the Last’

 43. Alef ve Tau İbrani alfabenin ilk ve son harfleri, Yod ve Heh, Kutsal İsim Yahweh, IVHV'in ilk ve son harfler.

 44. ’I am He that liveth but was dead, and behold I am alive for evermore, Amen.’

 45. ‘He that hath an ear let him hear what the Spirit says unto the Assem­blies’

 46. Yol = Tarik, yol yerine  tarikat desek ilginç bir bağlam çıkar.

 47. ‘For I know that my Redeemer liveth’ (the Redeemer is he that brings again) ‘and that he shall stand at the latter day upon the Earth. I am the Way, the Truth and the Life. No Man cometh unto the Father but by me etc.’

 48. Üçlem - Yüksek Triad, üst üç Sefirot: Keter, Hokmah, Binah.

 49. ‘I have entered into the Invisible’.

 50. ‘I am the Sun in his rising, I have passed through the hour of Cloud and Night’.

 51. ‘I am Amon the concealed one, the opener of the Day,’

 52. 'I am Osiris Onnofris, the Crucified One,’

 53. Maya - Uzak Doğu felsefesinde İllüzyon, tüm yanılsamaların kaynağı.

 54. ‘I am the Lord of Life, triumphant over death, there is no part of me that is not of the Gods’.

 55. ‘I am the Preparer of the Pathway, the Rescuer unto the Light! Out of the Darkness let the Light arise!’

 56. ‘We receive thee as an Adeptus Minor in that sign of Rectitude and Self Sacrifice.’

[Ana Sayfa ][Yazılar]