Ezoterik Astroloji - Bölüm 3

Ezoterik Astroloji - Bölüm 1

Ezoterik Astroloji - Bölüm 2

Hazırlayan Kemal Menemencioğlu

"Bu, on iki farklı renkten oluşan ve dünyanın avrası* üzerinde çevrili ve sanki boyalı veya tonlu arzın burçlar kuşağını oluşturur. Bu avra* kuşağı dünya üzerinde bütün pratik astrolojinin temelidir. O sanki içinden evrene baktığımız  ve ayrıca dıştan bize ulaşacak bütün etki ışınların geçmesi gerektiği renkli pencereleri olan bir kubbe (cupola) gibidir. Bu ışınlar on iki pencereden birinin içinden geçerek, o pencere rengi veya tonunun yönettiği şeyler üzerinde belirli bir etki gönderirler. Bu şekilde kozmik felsefe ve teori fiziksel yaşamın gerçeklerine iner ve pratik astroloji bunun inkar edilmez kanıtlarını sunar."   

A.E. Thierens (1)     

7 Yıllık Devreler

Ezoterik astrolojide ilginç spekülasyon konulardan biri de 7 yıllık devreler üzerine kurulmuştur. Bilindiği gibi Uranüs'ün güneş etrafındaki yörüngesi 84 yıldır. Bu demek oluyor ki her bir burçta 7 yıl bulunmaktadır, çünkü 84 = 12 x 7. Uranüs dönüşüm ve değişim gezegenidir. Dolayısıyla, 7 yıllık devrelerin sonunda önemli değişimler söz konusudur. Tabii ki, Uranüs nispeten yakın bir zamanda 1781'de keşfedildi. Ancak, insan yaşamının yedi yıllık devrelere bölündüğü düşünce daha eskidir.    

Gezegenlerin feleklere (hızlarına) göre sıralamasını daha önce vermiştik. Bu konuda hafızanızı tazeleyelim: 1) Ay, 2) Merkür, 3) Venüs, 4) Güneş, 5) Mars, 6) Jüpiter, 7) Satürn. buna aynı zamanda Kabbalistik sıra da denilir, bunu sebebi ilgili yazıda açıklanacaktır.

Ezoterik astrolojide yedi yıllık devreler insan doğumundan itibaren başlayarak her bir devre belirli bir gezegen tarafından yönetilir. Bu devreler insanda erginleme çağlarıdır:

>

1) Birinci devre Ay tarafından yönetilir ve doğumdan itibaren 7nci yaşa kadar sürer. Ay yansıma gücü verir. Ay devresinde çocuk her şeyi yansıtarak taklit ederek öğrenir. Ay ayrıca dişilik ve annelik gezegenidir. Bu çağda çocuk üzerinde anne hakimdir. Göbek bağı kesildiyse de bağımlılık devam eder. Dünyayı annenin himayesi altında ve aracılığı ile görür ve yaşar. 

2) İkinci devre Merkür tarafından yönetilir ve 7nci yaştan 14ncü yaşa dek sürer. Merkür iletişim ve öğrenme kapasitesini verir. Merkür devresinde çocuğun bilgisi büyük bir artış gösterir, her şeyi merak eder ve çabuk öğrenir. İletişim kurma, kendini ifade etme konuları onun için büyük önem arz eder ve bu alanda kendini geliştirir.     

3) Üçüncü devre Venüs tarafından yönetilir ve 14ncü yaştan 21nci yaşa dek sürer. Venüs erginliği sağlar. Cinsel farklılıklar belirlenmeye başlar. Çocuklar birer erkek ve kadın olmayı başlarlar ve cinsel kimliklerine kavuşurlar. Görünümlerine özen göstermeye ve karşı cinse ilgi duymaya başlarlar. Bunun haricinde güzel sanatlara, estetik değerlere ve ideallere önem vermeye başlarlar.      

4) Dördüncü devre Güneş tarafından yönetilir ve 21nci yaştan 28nci yaşa dek sürer. Güneş ego ve sosyal hakimiyeti geliştirir. Burada ego gelişmeye başlar. Kişi kendine sosyal çevre edinmeye ve kişiliğini geliştirmeye başlar. Kariyer edinme ve yaşamını kurma çabasına girer.    

5) Beşinci devre Mars tarafından yönetilir ve 28nci yaştan 35nci yaşa dek sürer. Mars güç ve mücadele verir. Bu yaşta kişi hayatta kendine bir yer tesis etmek mücadele verir. Önceden öğrendiklerini uygulamaya koymaya çalışır. En aktif çağı denilebilir.    

6) Altıncı devre Jüpiter tarafından yönetilir ve 35nci yaştan 42nci yaşa dek sürer. Jüpiter zenginlik, keyif ve felsefe verir. Bu yaşta kişi vermiş olduğu mücadelenin sonuçlarını elde etmeye başlar. Rahat etmeye ve eğlenmeye başlar. Bir yandan da hayatın anlamı üzerinde düşünmeye, felsefe üretmeye başlar.     

7) Yedinci devre Satürn  tarafından yönetilir ve 42nci yaştan 49ncü yaşa dek sürer. Satürn disiplin ve olgunluk gezegenidir. Burada kişi yaşlanmayla yüzleşir, zamanını iyi değerlendirmesi ve sağlığını koruması için daha disiplinli olması gerektiğini fark eder.   

Bu sıralama bittikten sonra yeni bir dizi başlar. Yani 49 ve 56 arası Ay devresi vs. Bunun yerine Satürn ötesi gezegenleri koymak da düşünülebilir ve anlamlı sonuç elde etmek mümkündür. 

 

Haftanın Yedi günü ve Gezegen karşılıkları:

 

GÜNEŞ, AY VE GEZEGENLERİN HAFTAN1N GÜNLERİNE GÖRE KONUMU:

SIRA

TÜRKÇE

INGİLİZCE

FRANSIZCA

LATİNCE

GEZEGEN

1

Pazar

Sunday

Dimanche

Dies Solis

Güneş

2

Pazartesi

Monday

Lundi

Dies Lunae

Ay

3

Salı

Tuesday

Mardi

Dies Mardi

Mars

4

Çarşamba

Wednesday

Mercredi

Dies Mercuri

Merkür

5

Perşembe

Thursday

Jeudi

Dies Jovies

Jupiter

6

Cuma

Friday

Vendredi

Dies Veneris

Venüs

7

Cumartesi

Saturday

Samedi

Dies Saturni

Satürn

Yukarıdaki cetvelde verilen haftanın günleri ve onlara tekabül eden gezegenler kadim bir astrolojik sıralamaya göre tanzim edilmiştir. Avrupa ülkelerindeki haftalık gün isimleri bu sıralamadaki gezegenlerden kaynaklanır. Mesela İngilizce'de Wednesday Woden’in gününden, Thursday Thor gününden ve Friday Friga gününden kaynaklanıyor. Woden ise Merkür’e, Thor jüpiter'e  ve Friga venüs'e tekabül eden Kuzey Avrupa tanrı ve tanrıçalarıdır. Fransızca karşılıkları malumdür, örneğin  mercredi merkür günüdür, Jeudi, jeus yani jüpiter günüdür vs.. Sun - day, güneş günü, Moon-day ay günü anlamına geliyor vs..

Haftanın günlerinin sıralanışı da nümerolojik açısından önemlidir. 0 halde birinci gezegen güneştir ve bir rakamı güneşi ifade eder. Güneş,güneş sisteminde birinci yeri işgal eder. İkinci gezegen ise ay. Dünya açısından ay güneşten sonra  ikinci yeri işgal eder. İki dişi bir rakamdır. Üç ise erkek rakamıdır ve üçüncü yerde Mars vardır, vs.. En son gezegen yedinci olan Satürn’dür. Cumartesi Musevilerde dinlenme günü Sabbat’tır, çünkü Tevrat'ta göre dünyayı altı günde yaratan Tanrı yedinci günü kutsadı ve o gün istirahat etti. Satürn’ün İbranicesi Şabbatay'dır, o halde o gün bir Satürn günüdür. 8 rakamı Uranüs’e aittir, çünkü Uranüs Satürn’den sonra gelir. 9 rakamı ise Neptün’e ait, çünkü Neptün Uranüs’ten sonra gelir. "0", sıfır ise Pluto’ya aittir.

 

Gezegenleri bir yedi köşeli yıldız, Heptagram ve yedi kenarlı geometrik şekil, Heptagon etrafında sermekle onların sırlarını çözmekte okült bir anahtar elde etmiş oluyoruz. Yukarıdaki şekilde tek bir çizgi ile çizilen ve üst noktadan başlayarak tekrar aynı noktaya dönen bir Heptagramın her köşesine bir gezegen yerleştiriyoruz, ve onları haftanın günleri sırasına göre yerleştiriyoruz, çıkan şekilde gezegenleri heptagon, çevre etrafındaki sıralamaya göre aldığımız zaman gezegenlerin Kabalistik sıralaması ortaya çıkıyor. Kadirn 9 feleke göre olan bu sıralama gezegenlerin hareket hızlarına göre tasnif edi1miştir ve Kabbalistik sefirot sıralamasını takip eder. Aynı zamanda bu sıralama gezegen saatlerin düzenini verir. Sayıların Kabalistik değerleri şöyledir 3 = Satürn, 4 = Jüpiter, 5 = Mars, 6 = Güneş, 7 = Venüs, 8 = merkür, 9 = Ay.

Haftanın günlerinin nümerolojik değerlerini toplasak ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 ) 28 elde ederiz. Bu da 4 haftalık bir ayın rakamını verir. Gezegenlerin Kabbalistik sayılarını toplasak ( 3 + 4 + 5 4 6 + 7 + 8 + 9 ) 42 elde ederiz, bu da siklüsler rakamı, 6 ile nitelikler rakamı 7’nin çarpımına eşittir. Birbirine karşıt olan Mars ve Venüs simetrik bir şekilde karşı karşıya olmaktadır, kabbalistik sayıların toplamı 12 ve nümerolojik sayıların toplamı 9’dur. Aynı şekilde karşı karşıya olan Jüpiter ve Merkür’ün Kabbalistik rakam toplamı 12’dir ve nümerolojik sayı toplamı 9’dur. Karşlıklı olan satürn ve ayda aynı toplamları elde etmek mümkün.

Bu şekil ayrıca renk skalasında karşılıklı renklerin simetrik dağılımı ve astrolojik açıdan birbirine karşıt olan gezegenleri karşı karşıya getirmektedir.

Aşağıdaki şekilde gezegenlerin nümerolojik sıralamasını (haftanın günlerine göre) görüyoruz. Her ikinci gezegeni ele alırsak feleklere göre (Kababalistik) sıralama ortaya çıkar.

Burç ve Gezegenlerin Saatlere Konumu:

24 saatlik bir günü ele aldığımız zaman, aklımıza ilk gelen kıyaslama onu 12 burca ayırmak olur. Horoskop hazırlanmasında kullanılan evler hesabında gerçekten böyle bir ayırım yapılmaktadır. 12 ev 12’ burca tekabül eder ve her iki saatte değişerek 24 saatlik devre tamamlamak üzere aynı eve dönmektedirler. Doğu ufukta, güneşin doğduğu yerden başlamak üzere burçların bir yıldaki sırasına ters sıra ile bu seri başlar. Doğum saatimize tekabül eden doğu noktası bizim yükselen burcumuzu tayin eder. Klasik astroloji ile ilgili kitaplarda bu konuda bilgi verilir.

Gezegenlerin saatlere konumu ise kadim çağlarda ilişik cetvellerde gösterdiğimiz düzene göre tasnif edilmiştir. Bu cetvellerde anahtar yine heptogram ve heptogon’ dan gösterilen haftanın günlerinin nümerolojik sıralamasına ve saatlerin feleklere göre Kabbalistik sıralamasında olmasına dayanıyor. Gezegen saatleri 12 şer olup güneşin doğuşu ve batışından itibaren başlamaktadır. Güneşin batışı ve doğuşu ve yine batışı ve doğuşu arasındaki süreler 12 eşit süreye bölünür. Bu devreler Dolayısıyla, ancak senenin ilk ve son bahar noktalarında (21 Mart ve 22 Eylül) gündüz ve gece gezegen saatleri eşit süreli olur ve süreleri kullandığımız gün saatlerine eşit olur. Diğer zamanlarda, örneğin gündüzün geceden daha uzun olduğu yaz saatlerinde gündüz gezegen saatleri gece gezegen saatlerine göre daha uzun olacaktır. 0 halde, her hangi bir günün güneş doğuş ve batış saatlerini bilirsek gezegen saatlerini tespit edebiliriz. Birinci cetvelde haftanın günlerine göre gezegen saatleri verilmiştir. Dikkat edilirse, ilk gezegen saati her zaman bulunduğu günün gezegeni ile aynıdır. İkinci cetvelde İstanbul’un bulunduğu 41. eylemin gezegen saatlerini verir. Gezegen saatler bulunduğu eyleme göre değişir. Mesela Ankara 40. eylemde o1duğuna göre onun gezegen saatleri bir kaç dakika farklı olabilir. Ayrıca bu rakamlara yaz için bir saat eklemek gerekir.

Tarih boyunca rnajisyenler, büyücüler, Havas ilimi ile uğraşanlar gezegen saatlerinden faydalanarak tatbik edecekleri okült operasyona uygun gezegen faziletini celp etmek için kullanmışlardır. Mesela ticari başarı elde etmek isteyen biri her hangi bir gün Merkür’ün saati denk geldiği zaman gayesine uygun bir operasyon tatbik eder veya tılsım hazırlar. Eğer operasyonu ayrıca Merkür’e bağlı olan çarşamba günü yapılırsa daha etkili olduğu inanılırdı. Ayrıca gece yapılan uygulamaların daha etkili olduğu da söylenir. Gerek Havas ilminde ve gerek Kabbalistik sistemde gezegen saatlerini tekabül eden melek, varlık vs. da verilir. Gezegen saatleri ve günleri Eseniler gibi çeşitli mistik ve dini topluluklar tarafından dua ve meleke geliştirme çalışmalarında da kullanılmıştır. Aşağıdaki tablodaki veriler Llewellyn George'un gezegen saatleri üzerinde yazdığı kitaptan alınmıştır. Talep gelirse diğer enlemlerin de saat tablorlarını yayınlarız. Gezegen saatleri çıkartan bilgisayar programları da vardır.   

 

41° Enlemde (İstanbul) Gezegen Saatleri  

(Tablo 1- Ocak 1-Haziran 30)

Gez.

Sırası

Ocak 1-

Ocak 15

Oc. 16-

Ocak 31

Şub 1-

Şub 15

Şub 16-

Şub 28

Mart 1-

Mart 15

Ma. 16-

Mart 31

Nis. 1-

Nis. 15

Nis. 16-

Nis. 30

May 1-

May 15

Ma. 16-

May 31

Haz. 1-

Haz. 15

Haz. 16-

Haz. 30

1

7:25

7:23

7:11

6:56

6:35

6:12

5:44

5:22

4:59

4:41

4:31

4:26

2

8:11

8:11

8:01

7:49

7:31

7:12

6:47

6:28

6:09

5:54

5:46

5:42

3

8:58

8:59

8:52

8:42

8:28

8:11

7:51

7:35

7:19

7:06

7:00

6:57

4

9:44

9:47

9:42

9:35

9:24

9:11

8:54

8:41

8:28

8:19

8:15

8:13

5

10:31

10:24

10:33

10:28

10:20

10:10

9:58

9:48

9:38

9:.31

9:29

9:29

6

11:17

11:22

11:23

11:21

11:16

11:10

11:01

10:54

10:48

10:44

10:44

10:44

7

12:04

12:10

12:14

12:15

12:13

12:10

12:05

12:01

11:58

11:57

11:58

12:00

8

12:50

12:58

1:04

1:08

1:09

1:09

1:08

1:07

1:07

1:09

1:13

1:16

9

1.37

1.46

1.54

2.01

2.05

2.09

2.11

2.13

2.17

2.22

2.27

2.31

10

2:23

2:34

2:45

2:54

3:01

3:08

3:15

3:20

3:27

3:34

3:42

3:47

11

3:10

3:21

3:35

3:47

3:58

4:08

4:26

4:37

4:47

4:56

5:03

5:04

12

3:56

4:09

4:56

4:40

4:54

5:07

5:22

5:33

5:46

5:59

6:11

6:18

Günbatımı  

1

4:42

4:57

5:16

5:35

5:50

6:07

6:25

6:39

6:56

7:12

7:25

7.34

2

5:56

6:09

6:26

6:40

6:54

7:07

7:21

7:33

7:46

7:59

8:10

8:18

3

7:00

7:21

7:35

7:46

7:47

8:08

8:18

8:26

8:36

8:47

8:56

9:03

4

8:23

8:34

8:45

8:53

9:01

9:08

9:14

9:20

9:27

9:34

9:41

9:47

5

9:36

9:46

9:54

10:00

10:05

10:08

10:11

10:13

10:17

10:21

10:27

10:31

6

10:50

10:58

11:04

11:07

11:08

11:08

11:07

11:07

11:07

11:09

11:12

11:16

7

12:04

12:10

12:14

12:14

12:12

12:09

12:04

 12:00  

11:57

11:56

11:58

12:00

8

1:17 

1:22

1:23

1:20

1:16

1:09

1:00

12:54

12:47

12:43

12:43

12:44

9

 2:31

2:34

2:33

2:27

2:19

2:09

1:56

1:47

1:37

1:31

1:28

1:29

10

3:44

3:47

3:43

3:34

3:23

3:09

2:53

2:41

2:28

2:18

2:14

2:13

11

4:48 

4:59

4:52

4:41

4:27

4:10

3:49

3:34

3:18

3:05

2:59

2:57

12

 6:11

6:11

6:01

5:48

5:30

5:10

4:46

4:28

4:08

3:53

3:45

3:42

 

41° Enlemde (İstanbul) Gezegen Saatleri  

(Tablo 2 - Temmuz 1 - Aralık 31)

Gez.

Sırası

Tem. 1-

Tem. 15

Tm 16-

Tem. 30

Ağus 1-

Ağus 15

Ağ. 16-

Ağus 30

Eyl. 1-

Eyl. 15

Eyl. 16-

Eyl. 30

Ekim 1-

Ek. 15

Ek. 16-

Ek. 31

Kas. 1-

Kas. 15

Kas. 16-

Kas. 30

Ara. 1-

Ara. 15

Ara. 16-

Ara. 31

1

4:31

4:41

4:55

5:10

5:26

5:39

5:56

6:12

6:31

6:47

7:05

7:18

2

5:46

5:55

6:07

6:19

6:32

6:42

6:55

7:08

7:23

7:37

7:52

8:04

3

7:02

7:10

7:19

7:28

7:37

7:44

7:54

8:03

8:15

8:26

8:40

8:51

4

8:17

8:24

8:31

8:37

8:43

8:47

8:53

8:59

9:07

9:16

9:27

8:13

5

9:32

9:38

9:42

9:46

9:48

9:49

9:52

9:54

9:59

10:05

10:14

10:23

6

10:48

10:52

10:54

10:55

10:54

10:52

10:51

10:50

10:51

10:55

11:01

11:09

7

12:04

12:06

12:06

12:04

12:00

11:55

11:50

11:46

11:44

11:45

11:49

11:56

8

1:18

1:21

1:18

1:13

1:05

12:57

12:48

12:41

12:36

12:34

12:36

12:42

9

2.34

2.35

2.30

2.01

2.05

2.09

2.11

2.13

2.17

2.22

2.27

1.28

10

3:49

3:49

3:42

2:54

3:01

3:08

3:15

3:20

3:27

3:34

3:42

2:14

11

5:04

5:04

4:53

3:47

3:58

4:08

4:26

4:37

4:47

4:56

5:03

3:01

12

6:20

6:17

6:05

4:40

4:54

5:07

5:22

5:33

5:46

5:59

6:11

3:47

Günbatımı  

1

7:35

7:32

7:17

6:58

6:33

6:10

5:43

5:19

4:56

4:42

4:32

4.33

2

8:20

8:18

8:05

7:49

7:28

7:08

6:44

6:24

6:04

5:53

5:45

5:47

3

9:05

9:04

8:54

8:40

8:22

8:05

7:45

7:28

7:12

7:03

6:58

7:01

4

9:49

9:50

9:42

9:31

9:17

9:03

8:47

8:33

8:20

8:14

8:11

8:15

5

10:34

10:35

10:30

10:22

10:11

10:00

9:48

9:37

9:28

9:24

9:23

9:28

6

11:19

11:21

11:18

11:13

11:06

10:58

10:49

10:42

10:36

10:35

10:36

10:42

7

12:04

12:06

12:06

12:04

12:00

11:56

11:50

 11:46  

11:44

11:45

11:49

11:46

8

12:48 

12:53

12:55

12:55

12:55

12:53

12:51

12:51

12:52

12:56

1:02

1:10

9

 1:33

1:39

1:43

1:46

1:49

1:51

1:52

1:55

2:00

2:07

2:15

2:24

10

2:18

2:25

2:31

2:37

2:44

2:48

2:54

3:00

3:08

3:17

3:28

3:38

11

3:03 

3:10

3:20

3:28

3:38

3:46

3:55

4:04

4:16

4:28

4:40

4:51

12

 3:47

3:56

4:08

4:19

4:33

4:43

4:56

5:09

5:24

5:38

5:53

6:05

* Avra, Okült terminolojide basit olarak avra cisimleri, özellikle canlıları çevreleyen suptil bir haledir.  Dünyanın avrası onu çevreleyen görünmez bir küre olarak düşünülmelidir. 

 

Kaynakça

Aşağıdaki kitapların yeni baskıları çıkmamıştır ve bulunması hemen m-hemen imkansızdır. Bunun haricinde piyasada Muhyiddin-i Arabi tarafından yazıldığı iddia edilen (bence şüpheli) "Saatler Hazinesi" adında bir kitapta var. Elimdeki baskısı Selahaddin Alpay tarafında tercüme edilmiş, Başaran, 1973. Dikkatli tetkik etmedim, ancak görünüşe göre içinde epey hurafe vardır. Tabii ki böyle eserlerde (varsa) kadim kaynaklardan gelen bazen ilginç bilgiler ayıklanabilir.   

1) Elements of Esoteric Astrology, A.E. Thierens, Ph D., David McKay Company, Philadelphia, USA, 1931, Sayfa 120

2) Improved Perpetual Planetary Hour Book, Llewellyn George, Llewellyn, Minn. USA, (1906), 1967.

 

[Ana Sayfa ] [Yazılar] [Bölüm 1] [Bölüm 2]