Remil ve I-King Arasındaki Elemental Tekabül

Yazan Ioannis Marathakis 

Tercüme Kemal Menemencioğlu

    Copyright © 2002 Servants of the Light  All rights reserved.

Bu yazı daha önce sitesinden birkaç yazı alıp yayınladığımız (W.E. Butler) Servants of the Light Cemiyetinin izniyle basılmıştır. Fikrimce ve bazı kaynaklara göre ateş aktif ve su pasiftir, hava ve toprak ise karmadır, ama yine de aşağıdaki fikirler ilginçtir. 

Lütfen Dikkat ediniz: Bu yazı özellikle SOL için yazılmıştır ve telif hakkı Ioannis Marathakis and SOL'a aittir. Fertlere kişisel kullanım için bu makalenin bir sabit kopyasını alma izni verilmiştir, ama elektronik kopyalanması veya kaydı, diğer web sitelere postalanması yasaktır.  


Genç bir okültizm öğrencisi olarak, birçok farklı kehanet sisteme birden hakim olmaya çalıştım, maalesef kısa bir sürede aklım o kadar karıştı ki, birkaç yıl onları etüt etmeyi tamamen bıraktım. Ancak, çok farklı sistemlerin bu düzeysel bilgisi, bir süre sonra onları irdelemenin en ilginç yanı (en azından benim için) Bütünü nasıl tüm parçalarına ayırdıkları şekildi (Örneğin, mutluluk için sembolleri olmayıp da sadece keder ve hüzün için sembolleri olan bir sistem hayal bile edemiyorum). Sonra aralarındaki tekabülleri düşündüm ve bunların çok sayıda ve önemli olduklarını fark ettim. Tabii, bu konuda bir uzman olduğumu veya sonuçlarımın "kesin gerçek" olduğunu iddia etmiyorum. Bu yazı sadece makul gözüken bazı fikirleri sunmayı amaçlıyor. 

İlk başta, [Çin asılı] I-King (I Ching) Evreni 64 heksagram olarak böler ve açıklar.  Bunlardan her biri, olası her karışımda üst üste yerleşmiş basit düz veya kırık çizgiden oluşur. Kırık olmayan düz çizginin Aktif ilkeyi (Yang) içerdiği söylenir, kırık çizgi ise Pasif ilkeyi (Yin) simgeler. Her heksagram  biri diğerinin üstünde (yeni olası her karışımda üst üste yerleşmiş) iki trigram içerir. Bu trigram'ların toplam sayısı sekizdir (böylece 8 x 8 = 64) ve genelde onların Çin sembolü T'ai Çi etrafında bir daire oluşturduklarını görürüz. Sayılarına bakılırsa, sekiz Trigram ve (64 Heksagram) dört elementin alt bölmelerini simgeleyebilir. Anca onların elemental karşılıklarını bulmak için herhangi bir kıyaslama bulamadım.  

Benzeri olarak Batı Remil bütünü on altı geomansi (remil) işaretine bölmektedir. Burada yine dörtlerin katmanlarını gördüğümüze göre, bunların da I King ile aynı sistemi kullandığını düşünürsek bunun sebebi açıkça anlaşılır: (Altı yerine) bir veya iki (çizgi yerine) noktadan oluşmuş dört seviyesi vardır.  Cornelius Agrippa ve Gerard de Cremona bu on altı işareti Zodyak'ın 12 Burcuna eşleştirmektedir. Burada Zodyak burçların dördü 16 geomansi işaretine uymak için tekrarlanmaktadır, ayrıca Gerard'ın tekabülleri Aggripa'nın tekabüllerine uymamaktadır. Hatta, Agrippa'nın "Okült Felsefe" kitabının Latin sürümü ile İngilizce sürümündekiler bile birbirine uymuyorlardı, hatta onun "Dördüncü Kitabı"ndakiler bile diğerlere uymuyor.            

Agrippa ayrıca geomansi işaretleri yedi gezegen, ve ayrıca Caput ve Cauda Draconis'e  (Ejderhanın Başı ve Kuyruğu, Kuzey ve Güney Ay Düğümleri) eşleştirmişti (Her gezegene iki geomansi işareti ve (iki) ay düğümlere birer geomansi işareti) ve bunlar sonradan Altın Şafak'ın resmi tekabülleri oldu. Ancak geomansi işaretlerinin astrolojiye uymadığı konusunda güçlü bir hissim vardı, en azından bu şekilde değil. Farklı işaret sayısı en azından bunun açık bir göstergesi olmalıdır. Kendine has görüntüsü olan bu işaretlerin elementlerin alt bölmeleri ile I King sembollerle ilgili olduklarını düşünüyordum. Altın Şafak ayrıca bir elemental tekabül sunmaktadır, ancak bu Agrippa'nın astrolojik sistemine dayandığı için pek şık değil, sonuçta beş ateş sembolü ve sadece üç hava sembolü vardır.      

Tarot destesinin Saray Kartları da on altıdır ve onların elemental ve alt elemental özellikleri az çok beli ve bilinmektedir. Aleister Crowley, Tarot kartları geomansi işaretlerine ve I Kİng heksagramlara eşleştirmek için epey çalıştı, ancak 64 heksagramı Tarot'un 56 Arkana Minor kartına neredeyse imkansızdır. Trigram'lerin dördünü element olarak almıştı (diğer dördü şunlardır: Güneş, Ay, Lingam [Sanskritçe erkek organı] ve Yoni  [Sanskritçe dişi organı]) ve onların karışımıyla saray kartlarının özelliklerini oluşturuyor. Ancak, Saray Kartlarda bu sistemi takip etse de, astan ona dek sayılı küçük kartlara gelince keyfi karara dayanıyor. Crowley, geomansi işaretlerini burçlarına ve Dekanların yöneticisine göre bazı küçük (sayılı) kartlarının bazılarına eşleştiriyor (bu şekilde sadece beş veya altı eşleştirilebilir). Dolayısıyla, geçerli özellik bulma çabam tekrar boşta kaldı.

Diğer yandan, Tatvalar dünyayı unsurlarına bölmek için kullanılan bir Hint yöntemidir. Onların elementlerle bağlantıları açıktır, ancak sayıları beştir. Böylece eşleştirme güçleşir. Bu semboller şöyledir: Akaşa - Ruh, sembolü - siyah veya çivit oval; Vayu - Hava, sembolü - mavi veya yeşil bir daire; Tejas - Ateş, sembolü - yukarı bakan eşit kenarlı bir üçgen; Apas - Su, sembolü - gümüşi veya beyaz bir hilal, boynuzları yukarıya bakar; Prithivi - Toprak; sembolü - sarı veya altın bir kare. Basit veya asli Tatvalar dışında bir de ikincil Tatvalar vardır, bunlar içlerinde daha küçük biçimlerini içeren karışımlarıdır. Dolayısıyla, örneğin Toprağın Havasını resmetmek istersek, sarı bir karenin içinde mavi bir daire çizeriz. Tam bir Tatva dizisi 25 sembol içerir. Bundan dolayı çabam üçüncü kez boşta kaldım.

Dolayısıyla, konuyu teorik bir açıdan yaklaşmaya karar verdim ve dört elementin özellikleri hakkında bilgi bulmaya çalıştım. Simyagerlerin çoğunun takip ettiği Aristo, herhangi belirgin özellik taşımayan Prima Materia (İlk Madde) denilen bir nesneyi öğretirdi ancak onu oluşturan beli bazı özelliklere bürünür. Bu özellikler şöyledir: Soğuk ve Sıcak, Kuru ve Nemli. Prima Materia

Sıcak ve Nemli olduğunda Hava olur

Sıcak ve Kuru olduğunda Ateş olur

Soğuk ve Kuru olduğunda Toprak olur

Soğuk ve Islak olduğunda Su olur                      

Ancak bu özelliklerde Çinlerin Aktif (Yang) ve Pasif (Yin) kaliteleri bu özelliklerde tanıdığımızda ve Çinli kırık ve düz çizgi veya geomansinin bir veya iki noktasıyla ifade etmeye çalıştırdığımızda ne olur? Böylece Sıcaklık ve Nemi Aktif olarak ve Soğukluk ve Kuruluğu Pasif olarak aldım ve devam ettim:

Sonuç böyle:

Hava Ateş Toprak Su
Sıcak (Aktif) * Sıcak (Aktif) * Sıcak (Aktif) * * Cold (Pas.) **
Nemli (Aktif) * Kuru (Pasif) ** Kuru (Pasif) ** Moist (Act.) *

Aynı ortaçağı remilcilerin yaptığı gibi noktaları birleştirdiğimizde, baz şekiller görürüz. Ateş'in noktaları hem Simya, hem de Tatvalarda aynı olan bir sembol olan yukarıya bakan eşit köşeli üçgeni oluşturur. Toprak sembolü de açıkça Prithivi'nin karesidir. Su noktaları ise aşağı bakan bir üçgen verir (Suyun simyadaki sembolü) ve Tatvik sembol Apas'ın ilksel bir sembolü olabilir. Son olarak hiç bir açığı olmayan Hava sembolü, döndüğünde Vayu'nun dairesini yaratabilir. 

Şimdi, bu yorumu bana gösteren herhangi birine bunların tesadüf olduğunu söylerdim. Neden Sıcak-Soğuk çizgisini Kuru-Nemli çizgisinin üstüne koydun? Çünkü tek anlamlı tertip buydu. Ama bu yine de kanıt sayılmaz. Ama şimdi aynı sistemi I King Trigram'lara uyguladığımızda neler olduğunu görelim.  

Aklımızda tutmamız gereken husus, remil/geomansi şekilleri geomansi kehanetinde yukarıdan aşağı oluşturulurken, Çin kehanetinde semboller yukarıya doğru şekillendirilir. Bu demek oluyor ki eğer iki sembol grubunu kıyaslamak istesek, ikincisini ters görmemiz gerekir. Bu Çin semboller aşağıda verilmiştir (Burada onların İlksel Düzeninin baştan, yani üst sembolden saat yönünde dizilişi verdim), ayrıca bu yoruma göre anlamlarını da verdim.   

 

Çin Sembolleri, Çinçe Karşılıkları ve Elemental Özellikleri 

Gökyüzü Hava, Aktif
Rüzgar Su, Aktif
Su Su, Pasif
Dağ Toprak, Aktif
Toprak Toprak, Pasif
Yıldırım Ateş, Pasif
Ateş Ateş, Aktif
Göl Hava, Pasif

Dikkat ederseniz burada tek uyumsuzluk Rüzgara karşı gelen Aktif su ve Göle karşı gelen Aktif Hava. Sanki bunlar yer değiştirmiş gibidir. Ancak bütün diğer özelliklerin bunu doğruladığı fikrindeyim. Dahası Ateşi (veya Topraksı) trigram'ların birbirine yan yanayken, sulu olanlar geleneksel tekabülde birbirinde uzaktır.  

Şimdi, aynı uygulamayı kullanarak, geomansi sembollerin özelliklerini Tarot Saray Kartlarına ve Elementlerin alt bölmelerine eşleştiriyorum:  Elemental semboller  © Robin Wood 1997, izniyle kullanılmıştır.

Yukarıdaki ilkelere göre, elemental alemleri tatmin edici katilikle inceleyebiliriz. Örneğin, Aktif Suyun Suyunu Aquisitio'nun altına bir nokta daha koyarak simgeleyebiliriz, hatta aynı I King'deki gibi bir Batı geomansi sistemi açısından elementlerin 64 alt bölmelerini elde edebiliriz. Ve neden 256 alt alt bölmeler olan bir sistme neden yaratılmasın ki (eğer sekiz nokta seviyesi olan bir sembole rahat hissedebilirsen!)? Altın Şafak'ta Elelemtal veya Enokyan Piramitlere dayanan bunun gibi karmaşık bir sistem kullanıyordu. Ayıca, örneğin Çingene Rune Taşları gibi farklı kehanet sistemlerle ilişkiler kurulabilir.   

Bu ara Ogdoad ve Ennead hakkında bir çift sözüm var. Ne zaman T'ai Çi sembolü etrafında dizilmiş I King Trigram'ları görürsem, aklım Gnostik Ogdoad (İlk Atanın etrafında Sekiz Asli Aeon) ve kadim Mısır Ennead'ler (dokuzlu tanrı grupları, genelde bir yüce tanrı etrafında dört çiftler). Dahası, kadim Mısır mezarlarında dört tanrı ve dört tanrıça ölümleri gözetirler. Acaba, dört istikametin dört başmeleği ile Dört Kutsal Yaratık ile çiftler mı oluşturuyorlar, böylece Kabalistik Majinin dört elementlerin aktif ve pasif ilkelerini temsil etmiş olabilirler mi?     


KAYNAKÇA


I Ching, or Book of Changes (translated by Richard Wilhelm and rendered into English by Cary F. Baynes), Penguin Publications, 1989.

Cornelius Agrippa, Three Books of Occult Philosophy (edited and annotated by Donald Tyson), Llewellyn Publications, 1997.

Israel Regardie, The Golden Dawn, Llewellyn Publications, 1995.

Aleister Crowley, 777, Level Press.

Aleister Crowley, The Book of Thoth, Weiser, 1985.

 

© 2004 hermetics.org

[Ana Sayfa ][Yazılar