[Ana Sayfa ][Yazılar

Anahtar Kelimenin Analizi Hakkında Notlar

Yazan Israel Regardie

(Bu yazı Israel Regardie'nin Altın Şfaka külliyatını içeren 1969 baskısı Golden Dawn kitabının ikinci cildinin önsözünden alınmıştır, K.M.)  

Adeptus Minör Ritüelinde, I.N.R.I. Anahtar Kelimesinin Analizi diye söz edilen bir çalışma bulunmaktadır. Ayrıca, daha sonraki belgelerde de yer yer gözükmektedir. Onun sıkça anılması öğrenciye önemi hakkında ipucu vermelidir. Ancak anlamını deşifre etmek için çok az kişi temel Kabalistk ve majikal ilkeleri uygulamaktadır. Dolayısıyla, temel anlamlar hakkında biraz fikir verebilmek üzere, öğrenciye bu dört İngiliz harfi I.N.R.I. ile neler yapılabileceğini göstermeyi karar verdim. Bunlar tabii ki, İncil'e göre Romalıların İsa'yı çarmıha gerdikleri haçın başına konulan Latince olarak [alaylı bir şeklide] yazılan "Nazerenli İsa Yahudilerin Kralı" sözünün baş harfleridir. Bu harflere çeşitli dönemlerde değişik gruplar ve alimler tarafından farklı  teolojik anlamlar da verilmiştir.    

Örneğin, bir ortaçağı simyageri I.N.R.I.'nin "Igne Natura Renovatur Integra." ("Doğanın tamamı ateşle yenilenir") anlamına geldiğini önermiştir.

Yaklaşık olarak aynı dönmede ortaya atılan diğer bir görüşe göre bu harfler "Igne Nitrum Raris Invenitum," ("Parıltı ateşte ender görülür") anlamına gelir. Jesuit örgütü zirvede olduğu zamanlarda onu "Justum Necare Regis Impius" ("Dinsiz bir kralı öldürmek caizdir") olarak yorumladılar.

J.S.M. Ward Freemasonry and the Ancient Gods (Framasonluk ve Kadim Tanrılar) kitabında şöyle bir örnek vermiştir:

I. Yam = Su
N. Nour = Ateş
R. Ruach = Hava
I. Yebeshas = Toprak

Görüldüğü gibi bu dört harf İbranilerin kadim elemenetlerin baş harfleri için kullanılabilir.

Ondozuncu asırda Hermetic Order of the Golden Dawn (Altın Şafak Hermetik Cemiyeti) kurulduğu zaman, bu harfler Cemiyetin karmaşık sembolizm yapısına entegre edildi. Cemiyetin verdiği yorumu anlamak için Sefer Yetzirah ve Tarot kartlarda verilen tekabüller, ayrıca biraz Gnostisizm konusunda düzeysel bir bilgi yeterlidir. İlk işlem aşağıda gösterildiği gibi dört harfi İbrani karşıtlarına ve sonra da direkt Yetziratik karşılıklara çevirmektir:   

I. = Yod = Başak
N. = Nun = Akrep
R. = Reş = Güneş
I. = Yod = Başak

Son "I" [aslında: i,İ] tekrarlama olduğu için kaldırılır, ama daha sonra analizdeki anlamları genişletmek üzere belirli bir yerde tekrar kullanılır.

Bu düzenleme bizi fazla ileri götürmemekle beraber, oldukça imalıdır.  Basit bir astroloji bilgisi anlamı biraz geliştirir. Başak doğanın bakir yönünü temsil eder. Akrep ölüm ve dönüşüm anlamına gelir, burada seks de vardır. Sol, güneş ışık ve yeryüzündeki yaşamın kaynağıdır, güneş sistemimizin merkezidir. Bütün yeniden dirilen tanrıların güneşle ilintili olduğu bilinmektedir. Her kış bitkisel yaşamın yok olduğu ve dünyanın soğuk ve bereketsiz bir duruma geldiğinde güneşin öldüğü inanılırdı. Güneşin geri döndüğü her ilk bahar , yeşil yaşam dünyada yenilenirdi.

Cemiyetin çeşitli derece ritüellerinde ve temel Bilgi Tebliğlerinde yukarıda elde ettiğimiz bilgilere ilave edebileceğimiz aşağıdaki verileri buluruz:

Başak = Doğa ve tüm şeylerin Anası İsis

Akrep = Apophis ölüm, yok edici

Sol, Güneş = Osiris öldürülmüş ve dirilmiş, Mısır diriliş ve bitkisel yaşam tanrısı.

Burada belirgin ve anlamlı bir dizi fikirler elde etmeye başlıyoruz. Örneğin, Cennet Bahçesi Aden de diyebileceğimiz, insanoğlunun ilk baharının doğal halinin sadeliği ve basitliği İyilik ve Kötülüğün bilgisi, cinsel unsurun ortaya çıkışıyla dağıtılır.  Bu her şeyi aydınlatarak her şeyi değiştiren yok edici Apophis, Kızıl Ejderha, veya Işık Getiren Lusifer'in müdahalesinden dolayıdır.  Böylece Düşüş olur, aynı zamanda bu yılın Düşüşüdür.  Bu dönemden sonra "Bu yenilenmesi için yok ettiğim bedenimdir" dediği söylenen Osiris'in dönemi gelir. O mükemmelleşmiş güneşsel insanın sembolik prototipidir.  O dünyasal yaşamla çile çekti, sınavla ihtişamlaştı, ihanete uğrayıp öldürüldü ve sonrada her şeyi yenilemek için dirildi. 

Anahtar kelimenin son analizi İsis Apophis ve Osiris'in baş harflerini bir araya getirerek Gnostiklerin mutlak Tanrısı IAO ile sonuçlanır. (IAO, iii - aaa --- ooo telaffuz edilir).

Güneş yaşamı ve ışığı veren olduğu için, formül Işığa kurtarıcı olarak hitap etmektedir. Cemiyet [A.Şafak] doğal insana Işık getirmenin kadim işlevine adanmıştır. Diğer bir deyişle, insanı aydınlanmaya götüren psiko-ruhsal bir teknik öğretiyordu. Bu bağlamda son derece güzel Juhanna İncilinin ilk sözlerini anımsamakta fayda vardır:

Altın Şafak'ın ilk Neofit Ritüelinde, inisiyasyon adayı hayretle garip "Khabs Am Pehkt. Konx om Pax. Yayılma Halinde Işık" invokasyonunu duyar. Diğer bir deyişle, siz de Işığın kutsamasını alabilirsiniz ve tüm çalışmalarımızın nihai amacı olan mistik deneyimi yaşayabilirsiniz.  

Hans Jones Mükemmel eseri Gnostik Dini'ninde (The Gnostic Religion), şöyle yazar "Birçok insanın psişik varlığını dönüştüren İlahi ışıktan gelen bir ışının verdiği aydınlanma bir inanç unsuru olabilir, ama aynı zamanda bu bir deneyim de olabilir ... kişiliğin gerek yok oluşu, gerekse de tanrılaşması vecit halinde kaynaşır, bu halihazırdaki evrensel özü bizzat yaşamayı içerdiği kabul edilir. 

"Gnostik açıdan bu dönüşümsel yüz yüze yaşanan deneyim, bilinmeyenin direkt bilgisini içerdiği için en yüksek anlamda gnosis'tir... Mistik gnosis theou — ilahi realiteyi direkt algılanması — gelecekte var olacak ikmalin teminatıdır. O hazır ve nazır duruma gelen olağanüstülüktür. Her ne kadar uygun tavrı ortaya koymaya yönelik beşeri faaliyetler tarafından hazırlanana bir olaysa da, yine de ilahi faaliyet ve lütuftur. Böylece Tanrı bilmek olduğu kadar Tanrı tarafından bilinmeyi içerir, ve bu mutlak müştereklik içinde gnosis bilgi parametrelerinin ötesindedir..."

Bu tüm Altın Şafak ritüel ve öğretilerinde sürekli karşılanan bir tema olduğu için, onu Anahtar Kelimenin Analizinde tekrarlandığını ve genişletilmesini bekleyebiliriz. Ve tabii ki, açık ve sarih bir şekilde oradadır.

"Işık" kelimesi Latince anlamı olan LVX'e tercüme edilmiştir. Ritüel görevlileri tarafından bu ışığın inişi ve daha önce söz ettiğimiz sembolizmi göstermek için bir dizi hareket yapılır.

Böylece bir adept [GD üstadı] veya görevli sağ kolunu direkt olarak yukarıya uzatır ve aynı zamanda sol kolunu direkt sola uzatır (bir araba sürerken sol sinyali vermek gibi). Bu "L" harfinin şeklini ortaya koyar.  

İkinci bir adept sanki bir niyaz veya yakarış halindeymiş gibi kollarını başının üstünde uzatır ve "V" harfini oluşturur. 

Üçüncü bir adept kollarını iki tarafına bir haç şeklinde açar. 

Hepsi birlikte kollarını göğüslerinde çapraz bir şekilde katlarlar ve "X" harfini oluştururlar.   

(Tabii ki, tek biri de aynı hareketleri yapabilir.)

Harfler "Haçın Işığı" olarak yorumlanan "LVX" sözcüğünü oluştururlar. Bunlar öyle yorumlanır, çünkü "INRI" harfleri ilk başta Haçta bulunmaktaydı, ayrıca LVX ışık demektir. Son olarak da, "LVX" harfleri de bir şekilde bir Haçın bir kısmını oluşturmaktadırlar:

Bütün bu farklı fikir ve hareketlerin sentezini çıkarmak ve çıkarılan ikinci "I"nin yerine geçecek bir şeyler koymak için bir tekrarlama işlevi sürdürülür.

"L" işareti yapılırken, Adept "İsis'in Yasının İşareti" der. Bu eşi Osiris'in Set veya Apophis tarafından öldürüldüğünü öğrendiğinde İsis'in yasını ifade eder. 

"V" işareti yapılırken Adept "Apophis ve Typhon'un İşareti"  [Apofis ve Tayfun] der. Osiris'in kardeşi ve katili Set'in başka adları da vardır... 

Adept kollarını omzundan iki yana doğru haç şeklinde açtığında: "Öldürülmüş Osiris'in İşareti" der.

Ve sonra bir kolu diğerinin üstünde çapraz bir şekilde katlayarak. " ve Dirilmiş. İsis, Apohis, Osiris, IAO" der.

Böylece, İsa'nın başı üzerinde haçta geleneksel bir Latince sözün basit kısaltması ile başlamışken, kabalistik bir işlemle esas fikre uzanana karmaşık bir dizi fikir ve sembolik hareketle devam etmektedir.  Bu fikirleri bilmekle hareketler pratik açıdan ima ettikleri aydınlamaya erişmek için kullanılabilir. Hareketlerin esas değeri burada yatar.

Bu formülün Gül-Haç karşılığı orijinal üç Gül Haç klasik belgelerden biri olan Fama Fraternatitas'ta bulunur.   Ex Deo Nascimur. In Jesu Morimur. Per spiritus sanctus reviviscimus. "Tanrıdan doğarız. İsa'da ölürüz ve Kutsal Ruhla diriliriz."

Bu hepsi de değil. "LVX"i Romalı sayılar olarak alırsak, 65 sayısı ifade edilmiş olur. Dolayısıyla bu sayı Işık, gnosis ve aydınlanmanın sembolik karşılığıdır.

Adeptus Minor Ritüel inisiyasyonu sırasında adayın verdiği yemin onun bir gün "insan ötesi olması" için arayışta, çalışmada ve uygulamada bulunmasını zorunlu tutar.  Bu İbrani kelime Adonai'da sembolize edilen Adept'in kendini Yüksek Benliği ile birleştirmeye adadığı beyanında özetlenen Kabalistik Felsefedir. Dolayısıyla, yukarıda söz edilen bütün kavramlar, sözlük karşılığı "efendim" anlamına gelen Adonai kelimesinde sentezini bulur. İbrani harfleri şöyledir:    

 Aleph Daleth Nun Yod
1 +  4 + 50 + 10 =65.

Bu sayı aynı zamanda LVX, Işığın sayısıdır. Kabalistik açıdan işlem Adonay ve Işık arasında gerekli bir bağı görmemizi sağlar. Buradan hareket ederek birkaç yönde yeni bağlantılar kurabiliriz. 

Ancak, öğrenciye Ritüel veya Öğretilerinin herhangi bir yönünü düzeysel olarak kabul etmemeyi ve en derin ve ince irdelemeye tabi tutmak konusunda yeteri kadar şey söylediğimi umarım.  

25, Kasım 1968

[Ana Sayfa ][Yazılar