[Ana Sayfa ][Yazılar

Hermes Yayınları

Mart ayında yayın faaliyetine başlayan Hermes Yayınları, ezoterik konularda ülkemizde büyük eksikliği hissedilen sağlam ve güvenilir temellere dayalı ciddi eserleri, çizgisinden asla ödün vermeden Türk okurlarına sunmak amacındadır.

Bu konularla ilgili olarak tek tük bazı önemli eserler çevrilmiş olsa da, genelde ciddi çeviri hataları, Türkçe bozuklukları ve bazen kasıtlı tahrifatlar içermektedirler. Hermes Yayınları okuyucularının değerli yardım ve destekleriyle bu tür yayınlara layık olduğu ciddiyeti kazandırmayı hedefliyor.

Hermetics Ezoterik ve Okült kaynaklar sitesi ( www.hermetics.org ) olarak yıllarca bu konuda sanal ortamda iki yüze aşkın makale ve kitabı karşılıksız olarak yayınlamış bulunuyoruz. Şimdi de bu hizmeti genişleterek Hermes Yayınları olarak nitelikli kitapları Türkçe’ye kazandırmayı amaçlıyoruz.     

İlk kitabımız Kybalion, Antik Mısır ve Yunan Hermetik Felesefi karmaşık metafizik konuları sade bir dille açıklamaktadır. Hermesçilik konusunda çok iyi bir giriş kitabı, bir yeraltı klasiği olarak büyük  bir üne sahiptir. İlk olarak 1912 yılında yayınlanmış olan bu kitap, kadim Mısır’dan bu yana kuşaktan kuşağa aktarılan gizemli Hermesçi Öğretileri anlatan Batı Ezoterik Geleneği ile ciddi olarak ilgilenen herkesin kütüphanesinde mutlaka bulunması gereken bir kaynaktır.

İkinci eserimiz Gerçek Şifa Sanatı, alternatif şifa yöntemleri moda haline gelmeden yıllarca önce, 1930'lı yıllarda bir Reich psikoterapisti olan Dr. Israel Regardie tarafından yazılmıştı. Bu kitapta verilen yöntem Regardie tarafından ifşa edilmeden önce 19.ncu asırda kurulan bir gizli okült cemiyetin gizli öğretilerinde mevcuttu. Kabala’nın Hayat Ağacını içeren bu basit ve etkili şifa yöntemi, kişinin kendi öz kaynaklarını harekete geçirerek bedeni, zihni ve ruhu kişisel başarı ve şifa yolunda canlandırmayı amaçlamaktadır.

Çok yakında çıkacaktır olan eserlerimiz arasında Bülent Kısa'nın Havass'ın Derinlikleri, yüzyıllardan beri süregelen İslami dua ve gizli bilimler geleneğinin bilerek saklanmaları yüzünden gizli kalmış olan ve bu yüzden de günümüzde artık unutulmuş, bileni kalmamış olan yönlerine açıklık getirmektedir.

Mehmet Saltık'ın Kuşdili Kılavuzu, özellikle İslami kaynaklarda olmak üzere simya sembolizmin geleneksel literatürde varlığına açıklık getirmektedir.

Hermes Yayınları

Ticarethane Sok 11/2

Sultanahmet, İstanbul

[Ana Sayfa ][Yazılar