[Ana Sayfa ][Yazılar

GD Adeptus Dokumanı

Gülden Sigil Çıkarmak

 

Yazan: G. H. Frater D.D.C.F.  (S.L. MacGregor Mathers)

 


[Altın Şafak Hermetik Cemiyetin] Adeptus Minor Derecesi Açılış Seremonisinde Gül ve Haçın eksiksiz sembolüne "Sigillerin1 ve Ritüellerin Anahtarı" denilir. Ayrıca bunun 3, 7 ve 12'ye bölünmüş olarak 22 Harfin Doğadaki Güçlerini temsil ettiği söylenir.

Gülün üç iç taç yaprakları alıcısı, içereni ve çalışma zemini olan Toprakta çalışan Hava, Ateş ve Su elementleri simgeler. Aynı bütün diğer taç yaprakları gibi Tayfın eril skalasına göre renklendirilir. Bir sonraki halkayı doluran yedi taç yaprağı Yedi Gezegene ve dış halkadaki on iki taç yaprağı Zodyak'ın on iki Burcuna tekabül eder.   


 

Eğer herhangi bir isim veya kelimenin Sigilini havada çizerseniz veya kağıda yazarsanız, bunu Gül üstünde bulunan isimin ilk harfinin bulunduğu yere küçük bir daire koyarak başlarsanız ve majikal bir aletle isimin ikinci harfinin bulunduğu yere düz bir çizgi çizersiniz. İsmi bitirinceye dek bunu devam ediniz. Eğer iki harf yan yana gelirse orada bir dalga şekli çiziniz. 

Eğer Metraton'da olduğu gibi bir harf iki harfin arasında düz bir çizgi yapacak şekilde duruyorsa, o zaman ortaya gelen harfin bulunduğu noktada şöyle bir çember çizeceksiniz: (____0___).

Eğer Sigili kağıt üzerine çiziyorsanız ilintili renklerle çalışabilirsiniz ve bunları toplayıp renklerin bir sentezini oluşturabilirsiniz. Böylece Metraton'un Sigili şöyle olacaktır:l

Mavi, yeşilimtırak sarı, turuncu, kırmızı-turuncu, yeşilimtırak mavi: sentezleri kırmızımtırak yarı olacaktır: 


Şimdi örneğin Üçüncü Sefira Binah'ın altındaki Güçlerin Sigillerinden söz edeceğiz. Bir Sefiranın Sigilleri aşağıdaki sistem ve sırada hazırlanırlar:

İlk başta: Sefiranın Sigili - Binah.

İkincisi: Sefiranın Azilut alemindeki gücünü temsil eden İlahi İsmin Sigili - İHVH ELOHIM.

Üçüncüsü: Sefiranın Briah alemindeki gücünü temsil eden Başmeleğin Sigili -  ZAFKİEL.

Dördüncüs: Sefiranın Yezirah alemindeki gücünü temsil eden Melekler Grubunun Sigili - ARALIM.

Beşincisi: Sefiranın Assiah alemindeki gücünü temsil eden Gezegen Küresi - ŞABBATAY.

Son olarak, Sefira veya Gezegenin güçleri ile ilgili herhangi diğer başka isimlerin Sigilleri. Ancak bu diğerleri (Zeka veya Cinin Sigilleri) genelde daha sonra göstereceğimiz biraz farklı bir sistemle Gezegenlerin Majikal Kamea veya Karelerinden (vefk) çıkarılır. 

 

1- Sigil - İmza gibi genelde tek çizgiyle çizilen belirli şekil. Majide belirli bir varlık veya gücü çağırmak için kullanılır.

Tercüme Kemal Menemencioğlu © 2005 hermetics.org

[Ana Sayfa ][Yazılar