[1. Bilgi Tebliği] [2. Bilgi Tebliği] [3. Bilgi Tebliği]  [4. Bilgi Tebliği] [Ana Sayfa ][Yazılar

Altın Şafak Hermetik Cemiyeti

Beşinci Bilgi Tebliği


AZOTH, Yunan, Latin ve İbrani alfabelerinin ilk son harflerinden oluşmuş bir kelimedir. Farklı yazarlar tarafından farklı anlamlarda kullanılsa da genellikle ÖZ’ü ifade eder. Simya yazarları tarafından sık sık kullanılan bir kelimedir. 

Kabalistik yazılarda aşağıdaki isimler sık sık geçer: 

AIN   (Hiç — Hiçlik)
AIN SOPH     (Sonsuz)
AIN SOPH AUR    (Sonsuz Işık)

      

Bunlar Kether’in arkasındaki negatif varoluşun peçeleridir.

ARIK ANPIN     — MACROPROSOPUS yada Büyük Yüz Kether’in unvanlarından birisidir ve bir diğeri de Günlerin Kadimi’dir, AATIK YOMIN   

Kether önce ABBA Üstel Baba ve AIMA  Üstel Ana olarak tezahür eder.

Abba Tetragrammaton’un Yod’una, Aima ise Heh’e karşılık gelir.

ELOHIM bu ikisinin birleşimine verilen isimdir.

 

 

 

 

Elohim olarak OĞUL, ZAUIR ANPIN,   , Küçük Yüz’ün ebeveynleri olarak düşünülürler. 

Abba Yod’a ve HOKMAH’a, AİMA da HEH’e ve BİNAH’a karşılık gelir. ZAUIR ANPIN ise altı sefirotu temsil eder: Hesed, Geburah, Tifareth, Netzah, Hod, Yesod ve bunların arasından özellikle TİFARET’e karşılık gelir. 

MALKAH , Kraliçe ve KALAH , Gelin Küçük Yüz, Zauir Anpin’in eşi kabul edilen MALKUT’un ünvanlarıdır.

YHVH'in harfleri aşağıdaki anlamlara sahiptir:

YOD, ABBA'ya karşılık gelir

HEH, AIMA'ya. 

VAU, ZAUIR ANPIN'e. 

HEH (son) MALKAH'a.

Bu harfler 4 âleme ve Tarot gruplarına de karşılık gelirler.

YOD                ATZILUTH      ASALAR
HEH                 BRIAH            KUPALAR
VAU                 YETZIRAH     KILIÇLAR
HEH (son)      ASSIAH          TILSIMLAR

Dört âlemde onar Sefirot vardır. Her sefira da on sefirot içerir; bu da toplamda 400 sefirot yapar: Tau’nun, Haç’ın, Evren’in, Her şeyin tamamlanmasının sayısı.

Tarot Hayat Ağacı ile şöyle ilişkilendirilir: 

Bütün Aslar Kether’e yerleştirilir. Takımların geri kalan kartları da karşılık gelen sefiralara yerleştirilirler; ikiler Hokmah’a, üçler Binah’a vs…Majör Arkana’nın 22 kartı ise karşılık geldikleri harfe göre Sefirotun arasındaki yollara yerleştirilirler.

Kral ve Kraliçeler Hokmah ve Binah’a, Şövalye ve Prensler de Tifaret ile Malkut’a yerleştirilir.

Majör Arkana kartları birleştirdikleri Sefirotun dengesini taşırlar.

Philosophus (filozofus) derecesinin Kabul Rozetleri şunlardır:

 

İlki 12 kareden oluşan Calvary Haçıdır. Kof’u, 29. yolu temsil eder ve Zodyak’a ve Cennetin Sonsuz Nehri’ne karşılık gelir.

 

 

Nahar — Nehir

1. Hiddikel

2. Pison
3. Gihon
4. Pharath-Euphrates   (Fırat)

Dört Elementin Piramidi Tzaddinin yolunu, 28. yolu temsil eder:

Piramidin yan yüzlerinde elementlerin İbranice isimleri bulunur. Tepede Öz anlamına gelen ETH, tabanda ise dünya anlamına gelen OLAM bulunur.-

 

Diğer rozet, 10 kareden oluşan Calvary Haçıdır. Peh’i, Mars’ı, 27. yolu temsil eder.

On kare dengelenmiş On Sefirota karşılık gelir. Aynı zamanda tütsü sunağının çift küpünün açılmış biçimidir.

 

 

 

Bir diğeri Philosophus Derecesini temsil eden Hegemon Haçıdır.

Bu haç Malkut’un üzerinde duran Tifaret, Netzah, Hod ve Yesod’u içine alır. Aynı zamanda Microprosopus’un 6 sefirotuna ve küpün açılmış biçimine de karşılık gelir.

 

Son olarak da Hayat Ağacında Venüs’ün sembolünü elde ederiz:

Ağaçtaki on sefirotu da içine alır. Doğanın İsis’inin uygun sembolüdür. Tüm sefirotu kapsadığı için çemberi Merkür sembolünün çemberinden daha büyük yapılabilir.

 

AĞACIN BAŞKA BİR YERLEŞİMİ

Sefirotun birçok yerleşimi vardır. En sık kullanılanı verilmişse de yine sık kullanılan ve Practicus ve Philosophus derecelerinin sunaklarına yerleştirilen bir başka yerleşimden bahsetmek gerekir. Genellikle Assiyah’ın Yedi Sarayı olarak anılır.

Bu çizim Sefirotun içinden işlev gören ve Ağaçta aşağıya doğru yansıtılan element üçlüsünü temsil eder. Hava doğruca Orta Sütundan aşağı, Keterden Tifarete, Yesod’a ve Malkut’un üst çeyreğine doğru yansıtılır. Su, çaprazlanarak Binah’tan Hesed’e, oradan Hod’a yansıtılır. Ateş, Hokmah’tan Geburah’a, oradan Netzah’a yansıtılır. Malkut böylece diğer üç elementin kabı olur.

ELEMENTLERİN AĞAÇTA AŞAĞI YANSITILMASI


BEŞİNCİ MEDİTASYON

 

Philosophus Ateş Üçgeninin tüm nitelikleri üzerine meditasyon yapsın. Kendini insanlığa hizmet olarak ifade eden ve görünen ve görünmeyen Doğayı kucaklayan Evrensel Sevginin farkına varana kadar Venüs gezegeninin sembolü üzerine tefekkür etsin.  

Kendini tamamen adayarak Ateş ile özdeşleştirsin – Yakılmış adak tükenene ve İsa Ruh tarafından kavranana dek. 

Ateşin Üçlüğü üzerine meditasyon yapsın. Özelliklerini ve karşılıklarını keşfetsin.

 

ALTINCI MEDİTASYON

 

Ümit eden [Aspirant], derecelerin rozetlerinde gösterildiği gibi Haçın değişik şekilleri üzerine meditasyon yapsın. 

Doğadaki ve dindeki kurbanın gerekliliğini ve yaygınlığını düşünsün. Üstadın sözünü idrak etsin: “Kim ki hayatını korursa onu kaybeders, ve kim ki hayatını kabederse, hayatını korur.” 

“Bir buğday başağı toprağa düşmez ve ölmezse yalnız kalır, ama ölürse daha çok meyve meydana getirir.” 

Kendine dışardan bakmaya çalışarak, ancak başkasına izin vereceği kadarıyla evrendeki yerini ve görece önemini kavrasın. 

Kendinden bahsetmekten dikkatle kaçınsın ve aklının savurgan düşüncelerini kontrol etmeyi öğrensin. 

Bulutlar hafifçe örtülmüş Güneş üzerine tefekkür etsin.

    Çeviri İlker Gülen -  translation Copyright © 2006 hermetics.org

 


 

[1. Bilgi Tebliği] [2. Bilgi Tebliği] [3. Bilgi Tebliği]  [4. Bilgi Tebliği] [Ana Sayfa ][Yazılar