[1. Bilgi Tebliği] [2. Bilgi Tebliği] [3. Bilgi Tebliği] [Ana Sayfa ][Yazılar

Altın Şafak Hermetik Cemiyeti

Dördüncü Bilgi Tebliği

 

Giriş

Aşağıda verilen tablo ve bilgiler üst derecelerde verilen çok daha detaylı bilgilerin sadece girişi sayılır. Hatta majikal kareler orijinal metinde sadece anlatılmakta ve gösterilmediği halde onları ilave ettim, bu şekilde açıklamalar daha iyi anlaşılır. Modern okült talimler açısından Bilgi Tebliğlerinde verilen Meditasyonlar yetersiz gözükmekte, ama unutmamak gerekir ki bunlar yaklaşık olarak 115 yıl önceki bilgilerle hazırlanmıştır. Bu açıdan bakıldığında yazarların doğu ve batı okült uygulamalar konusunda zamanlarına göre oldukça bilgili oldukları açıktır. Tarot üzerinde Notlar her ne kadar sati gözükse de, Altın Şafağın tarot bilgileri çok detaylı ve ezoteriktir. Günümüzde bu konuda bazı iyi bilgiler yayınlanmıştır, özellikle Aleister Crowley'in son yazdığı kitap "Book of Thoth", yıllar önce birçok Tarot-Kabala sırrı açıklamıştır, ama yine de aşağıdaki notları okumakta fayda vardır.  

Bundan sonraki Bilgi Tebliği oldukça uzundur, yaklaşık olarak 70 sayfa. Bu Tebliğ kapsamlı bilgiler içermektedir. Tercümesinde yardım edecek gönüllü tercümanlar aranmaktadır. 

Tercümanın notu, K.M.           

  

Remil (geomansi) şekilleri ve Astrolojik Karşılıkları  

Puer Puella
Ammissio Rubeus
Albus Acquisitio
Populus Carcer
Via Tristitia
Fortuna Major Laetitia
Fortuna Minor Caput Draconis
Conjunctio Cauda Draconis

Gezegenler, sayıları ve geometrik karşılıkları şöyledir:

Satürn 3 Üçgen
Jüpiter 4 Kare
Mars 5 Pentagram
Güneş 6 Heksagram
Venüs 7 Heptagram
Merkür 8 Oktagram
Ay 9 Enneagram

 

 

GEZEGENLERİN MAJİKAL KARELERİ

Bu kareler gezegen sayılarının kareleri ile çizilirler ve her bir sütun ve sıradaki sayının toplamı aynı sayıyı verecek şekilde hücrelerine sayılar konulur. Bu Toplam sayı ve aynı zamanda bütün sayıların toplamı Gezegen ile özel bir bağı vardır. Böylece SATÜRN gezegenin sayısı 3, hücre sayısı 9, her sütün, sıra ve çapraz dizinin toplamı da 15 ve bütün sayıların toplamı 45'tir. 

                                    

Satürn Kamea'sı

4

9

2

3

5

7

8

1

6

Jüpiter Kameas'sı

4 14 15 1
9 7 6 12
5 11 10 8
16 2 3 13

Güneş Kamea'sı

6 32 3 34 35 1
7 11 27 28 8 30
19 14 16 15 23 24
18 20 22 21 17 13
25 29 10 9 26 12
36 5 33 4 2 31

Venüs Kamea'sı

22 47 16 41 10 35 4
5 23 45 17 42 11 29
30 6 24 49 18 36 12
13 31 7 25 43 19 37
38 14 32 1 26 44 20
21 39 8 33 2 27 45
46 15 40 9 34 3 28

Merkür Kamea'sı

8 58 59 5 4 62 63 1
49 15 14 52 53 11 10 56
41 23 22 44 45 19 18 48
32 34 35 29 28 38 39 25
40 26 27 37 36 30 31 33
17 47 46 20 21 43 42 24
9 55 54 12 13 51 50 16
64 2 3 61 60 6 7 57

 Ay Kamea'sı

37 78 29 70 21 62 13 54 5
6 38 79 30 71 22 63 14 46
47 7 39 80 31 72 23 55 15
16 48 8 40 81 32 64 24 56
57 17 49 9 41 73 33 65 25
26 58 18 50 1 42 74 34 66
67 27 59 10 51 2 43 75 35
36 68 19 60 11 52 3 44 76
77 28 69 20 61 12 53 4 45

 

Bu sayılardan sonra İlahi ve Ruhsal İsimler çıkarılır. Bu konu ileride sicillerin hazırlanması bölümünde açıklanacaktır.

 

DÖRT BOYUTLU KÜBİK GREK HACI

Tau yoluna giriş için kabul madalyasıdır. Bu haç 22 kareden oluşmuştur ve İbrani alfabesinin 22 harfine ilintilidir.  [Not: Kübik Hacı ve Tetrahedronu daha belirgin kılmak için renklendirdim, ancak böyle bir renklendirme asıllarında yoktur. Chic ve Sandra Tabatha Cicero tarafından yazılan "Bir Altın Şafak Mabedinin Sırları", ("Secrets of a Golden Dawn Temple") kitabında bu sembollerin nasıl yapılacağını göstermekte. Örneğin Kübik Haç üzerinde 22 İbrani harfi yazılmaktadır. Ön hacın orta karesinde güneş için Reş harfi, etrafında hava, ateş, su ve toprağın harfleri (Tau hem Satürn, hem toprağı simgeliyor) arka haça kalan beş gezenin harfleri ve 12 yan kareye tek harflerden oluşan 12 burcun harfi, bunlar da bağlı oldukları elementin kolunda bulunurlar. Kabul Madalyaları inisiyelerin Kabalistik yolların astral karşılıklarına girmek için kullandıkları sembollerdir. K.M.] 

 

DÖRT BOYUTLU ÜÇGEN VEYA TETRAHEDRON

Aynı zamanda ateş piramidi [Not: Piramid Grekçe "ateş içinde" anlamına gelir. K.M.] olarak bilinir. Doğal ateşi ve Potansiyel veya Gizli Ateşi temsil eden Şin yoluna giriş için kabul madalyasıdır.

Üç üst üçgen Güneş, Volkanik ve Astral Ateşi ve alttaki üçgen potansiyel Ateşi temsil eder. [Not: Cicero'ların "Bir Altın Şafak Mabedinin Sırları", kitabında tetrahedron dört üçgenden oluşmuştur. Dördüncü üçgen tabandadır Burada Regardie'nin tetrahedronu verilmiştir. Cicero'lara göre tetrahedron kırmızı veya beyaza boyanabilir. K.M.].  

 

 

 

GREK HAÇI 

13 kareden oluşmuştur ve Zodyak'ın 12 burcunun ve ayrıca dört elementin ortasında güneşi temsil eden Reş yoluna giriş için kabul madalyasıdır.

 

 

 

STOLISTES KUPASI

3=8 derecesine kabul madalyasıdır ve Hayat Ağacına ilintilidir. Kether haricinde 9 Sefirot'u sarar.

Yesod ve Malkut alttaki üçgene ilintilidir. Yesod üçgenin üst noktası ve Malkut üçgenin tabanına gelmektedir. Aynı Kadüs gibi ayrıca Üç Elementi: Su, Ateş ve Havayı da simgeler. Hilal "Semanın üzerindeki Sular"ı [Tevim], küre Semayı ve taban üçgen de Kadüsün üst kısmının temsil ettiği ateşe zıt olan tüketen Ateşi simgeliyor. 

 

 

 

 

 

 

MERKÜR SEMBOLÜ

Kether dışında bütün Sefirot'u kapsar. Boynuzlar gerçek anlamda bir Sefira olmayan, fakat Binah ve Hokmah'ın kavuşması olan Daath'dan (Bilgi) çıkarlar

 

 

 

 

 

 

 

 

TAROT KARTLARIN KARŞILIKLARI

 

Yol

 Harf

 Tarot Kartı

Simge

Güç

11

 0 - Abdal

 Hava

12

 

 1 - Majisyen

 Merkür

13

 

 2 - Başrahibe 

 

 Ay

14

 

 3 - İmparatoriçe

 Venüs

15

 

 4 - İmparator

 

 Koç

16

 

 5 - Başrahip

 

 Boğa

17

 

 6 - Aşıklar

 

 İkizler

18

 

 7 - Savaş Arabası

 

 Yengeç

19

 

 8 - Kuvvet

 

 Aslan

20

 

 9 - Münzevi

 

 Başak

21

 

 10 - Kader Çarkı

 

 Jüpiter

22

 

 11 - Adalet

 

 Terazi

23

 

 12 - Asılmış Adam

 

 Su

24

 

 13 - Ölüm

 

 Akrep

25

 

 14 - Denge

 

 Yay

26

 

 15 - Şeytan

 

 Oğlak

27

 

 16 - Yıkılan Kule

 

 Mars

28

 

 17 - Yıldız

 

 Kova

29

 

 18 - Ay

 Balık

30

 

 19 - Güneş 

 

 Güneş

31

 

 20 - Diriliş

 

 Ateş

32

 

 21 - Evren

 

 Satürn

 

MEDİTASYON

Praktikus Romboid ve Vesika sembolleri üzerinde tefekkür etsin. 

Onların anlamlarını ve tekabüllerini çözmeye çalışsın.

Merkür sembolü ve 8 sayısı üzerinde tefekkür etsin.

Şimdi de duygularını kontrol etmeye çalışsın ve hiç bir şekilde öfke, nefret v e kıskançlık ifade etmesin, bunun yerine, bu duygulara verdiği enerjiyi mükemmelliğe erişmeye harcasın, böylece iç doğasının sisli bataklığı İlahi Kişiliği yansıtan berrak ve dalgasız bir göle dönüşür.

Kendisini su Güçleriyle özdeşleştirsin ve bütün yönleri, özellikleri ve tekabülleri ile astrolojide Su Üçlüsü üzerinde tefekkür etsin.   

TAROT ÜZERİNDE NOTLAR

Yazan Frater S.R.M.D.

Hayat ağacında her yol iki Sefirot arasında bir bağlantı oluşmaktadır. Tarot destesindeki Kral ve Kraliçe, Abba ve Aima'nın karşılığıdır [Not: Abba ve Aima evrensel Baba ve Anna, Eril ve Dişil Prensibi, Hokmak ve Binah'ın diğer adlarıdır. Bu Üçlemin son Sefirası Binah, Hokmah'tan aldığı tesir ile evrende her şeyi doğuran evrensel Anadır.. K.M.]. Şövalye veya Prens Mikroprosopus [Not: Küçük Yüz, Büyük Yüz Kether'in yansıması Tiferet.K.M.] ve kadim olarak dişi bir figür olan Soytarı veya Prenses ise Gelin, Kallah veya Malkah'tır. [Not: Aşağıdaki açıklamalar yolların özellikleri konusunda fikir vermek içindir. Bu konuda diğer unsurlar da vardır.]   

Dolayısıyla Sefirot ve yolların özelliklerini birleştirdiğimizde...

0. Abdal = Hikmet Tacı, Arşın Zodyak'a hava elementi ile etkilemesi.

1. Majisyen = İdrak Tacı, maddi türeyişin başlangıcı; Arşın Felsefi Merkür ile Satürn'ü etkilemesi.

2. Başrahibe = Güzellik Tacı, Hakimiyet ve Güzelliğin başlangıcı; Arşın Ay ile Güneş'i etkilemesi.

3. İmparatoriçe = İdrakin Hikmeti, Türeme ve Üretme güçlerinin birliği; Zodyak küresinin Venüs ile Satürn'ü etkilemesi.    

4. İmparator = Hakimiyet ve Letafetin (Güzelliğin) Hikmeti ve Menşei; Zodyak küresinin Koç burcu ile Güneşi etkilemesi ve böylece ilk baharı başlatması.

5. Başrahip = Merhametin Bilgeliği ve Pınarı; Zodyak küresinin Boğa burcu ile Jüpiter'i etkilemesi. 

6. Aşıklar = Güzelliğin İdraki ve Güzelliğin ve Hakimiyetin Tezahüratı. Satürn'ün İkizler burcu ile Güneşi etkilemesi.  

7.  Savaş Arabası = İdrakin Metanete Tesiri. Satürn'ün Yengeç burcu ile Marsı etkilemesi.

8. Kuvvet = Erk. Merhametin Metaneti yumuşatması. Jüpiter'in Aslan burcu ile Marsı etkilemesi.      

9. Münzevi = Güzelliğin Merhameti; Hakimiyetin İhtişamı. Jüpiter'in Başak burcu ile Güneşi etkilemesi.

10. Kader Çarkı = Zaferin Merhameti ve İhtişamı. Jüpiter'in Jüpiter ile Venüs'ü etkilemesi.

11. Adalet = Güzelliğin ve Hakimiyetin Metaneti. Marsın Terazi burcu ile Güneşi etkilemesi.

12. Asılı Adam = İhtişamın Metaneti; Yargının İnfazı. Marsın Su ile Merkür'ü etkilemesi. 

13. Ölüm = Zaferin Hakimiyeti ve Sonucu. Güneşin Akrep Burcu ile Venüs'ü etkilemesi veya Osiris'in Tayfon'un  [Not: Set'in. K.M.] etkisiyle İsis'e eziyet çektirmesi.     

14. Denge = Sağlam bir Temelin Güzelliği.  Temel Gücün Hakimiyeti. Güneşin Yay burcuyla Ayı etkilemesi.

15. Şeytan = Maddi (dolayısıyla sahte) İhtişamın Hakimiyeti ve Güzelliği. Güneşin Oğlak burcuyla Merkür'ü etkilemesi.

16. Yıkılan Küle = Zaferin İhtişamı yenmesi. Venüs'ün Mars ile Merkür'ü etkilemesi.

17. Yıldız =Temel Gücün Zaferi. Venüs'ün Kova burcuyla Ayı etkilemesi. Ümit.

18. Ay = Maddenin Zaferi. Venüs'ün Balık burcuyla Kozmik Elementleri etkilemesi. Maddi Güçlerin yanıltıcı etkisi.

19. Güneş = Maddi Dünyanın İhtişamı. Merkür'ün Güneş ile Ayı etkilemesi.

20. Diriliş = Ruhsal Dünyanın İhtişamı. Merkür'ün Kozmik Elementleri Ateş ile etkilemesi.

21. Evren =  Kozmik Elementlerin ve Maddi Dünyanın Temeli. Ayın Satürn ile Elementleri Etkilemesi. 

 

CENNET BAHÇESİ ADEN'İN DÜŞÜŞTEN ÖNCEKİ DURUMU

[Not: Düşüş = Adem ve Havva'nın Cennet Bahçesi Aden'den kovulması.]

Bu resim Pratikus Ritüelinde anlatılır. Bu sembolik resim Pratikus'un Sefira MALKUT ve Sefira YESOD'dan ŞİN ve REŞ yolları ile Sefira HOD'a girişinde kendisine uygun öğretiyi vermektedir. 

Tepede Ana Üst, Ayakları altında Ay bulunan, Güneşle sarılı ve başının etrafında on iki yıldızdan oluşmuş bir tacı olan Kehanet Kitabının Kadını (Bölüm 12), AIMA ELOHİM olarak TEK şeklinde gösterilmiş ÜST SEFİROT ÜÇLEMİ vardır.

Şöyle yazılmıştır: "Dolayısıyla YAHWEH adı ELOHİM adıyla birleşti, zira YAHWEH Doğuda Aden'de bir bahçe kurdu.

Üst Üçlemden HAYAT AĞACI'nın diğer Sefirot'u tecelli eder. AĞACI'n altında MALKUT'tan İYİLİK VE KÖTÜLÜĞÜN BİLGİSİ AĞACI tecelli eder. Bu ağaç Hayat Ağacı ve Assiah veya Kabuklar Alemi  arasındadır ve dolanmış yedi başlı ve on boynuzlu EJDEREHA - Yedi Cehennem Sarayı ve On Muhalif Sefirot ile temsil edilir. (Bunlar Ritüellerin metinlerinde açıklanır, ama Adaya Derece inisiyasyonunda okunmaz. Bu resmi etüt ederken, bu açıklamalar araştırılmalı ama sınavda gerekli değildir.)

NAHER nehri Üst Aden'den akar ve DAAT'ta [Not: Daat = Bilgi - Keter ve Tiferet arasındaki sahte Sefira, Sefira boşluğu vs.] Dört dala ayrılır:

PISON: Ateş - Altının bulunduğu GEBURAH'a akar. 

GİHON: Su - HESED'e akan Merhamet Suları.

HİDDİKEL: Hava - TİFERET'e akar.

FRAT (Fırat): Toprak - MALKUT'a akar.

Şöyle yazılmıştır: "DAAT'te Derinlikler dağılır ve Bulutlardan çığ iner."

Naher kelimesi "aslı akıntı" ve dere veya çaya anlamına gelen diğer kelimelere karşın "durmayan sular" anlamına gelir.

Aden Bahçesinden çıkan nehir Kehanet Kitabının Nehri, Tahttan Hayat Ağacının iki tarafından inen ve her türlü meyve taşıyan kristal kadar berrak Hayat Sularıdır.

Böylece nehirler bir Haç oluştururlar, üzerinde Devletleri yönetecek Tiferet'ten uzanan ve kolları GEBURAH ve GEDULAH'a [Not: Hesed'in diğer ismi] uzanan OĞUL, BÜYÜK ADEM [Not: İnsani Kebir] vardır. MALKUT'ta Havva vardır, elleriyle İKİ SÜTUNU destekler.

  

 

        

RUHUN GENEL REHBERLİĞİ VE ARINMASI ÜZERİNE

Ey Praktikus, önce Kadim Cemiyetimizden şunu öğren, gerçek DENGE Ruhun temelidir. Eğer kendinde sağlam bir temel yoksa, Doğa güçleri yönetmek için neyin üzerinde duracaksın?

Bil ki, İnsanoğlu bu dünyaya Doğanın karanlığı ve zıt güçlerin mücadelesi ortasında doğmuştur. Bu nedenle, yapacağı ilk iş onların dengelenmesiyle Işığı aramasıdır. Dolayısıyla, bu yaşamında çile ve zorluk çekenler, mutlu olun, çünkü bunlarla güce ulaşılır ve onlar vasıtasıyla İlahi Nura bir yol açılır. 

Yaşamı ebediyette bir gün olan ve Zaman Okyanusunda bir damla olan ey insanoğlu, bu başka şekilde olabilir miydi? Çile ve sınavların çok olmazsa ruhunu Dünyanın tortusundan nasıl arındırabilirisin?

Yüksek yaşamın tehlike ve zorluklarla bezendiği zaman gelmiştir; geçmiş zamanların Bilge ve Üstatları için de öyle olmamış mıdır? Zulüm ve eziyet çekmişler ve sövüp saymaya maruz kalmışlardır; insanların cefasını çekmişlerdir, ancak bütün bunlar azametlerini yüceltmiştir. Dolayısıyla sevinçli olun ey İnisiyeler, sınavınız ne kadar çetinse, galibiyetiniz o denli muhteşem olacaktır. İnsanlar sizi sövdüğü ve aleyhinizde yalan sözler söylediğinde, Üstat "Kutsandın" demedi mi? Yine de, ey Praktikus galibiyetlerinizden dolayı kibirli olmayınız, zira daha çok bilgi ile daha çok bilgelik gelmelidir. Az bilen çok bildiğini sanır ama çok bilen cehaletini öğrenmiştir. Kibirliğiyle bilge bir insan hiç gördüğünüz mü? Bir ahmak ona göre daha ümit vericidir. 

Başkalarının günahlarını yargılamakta acele etmeyiniz. Onların yerinde olsaydınız aynı şeyi yapıp yapmayacağınızı nereden bilebilirisiniz? Yapmayacağınız varsa da, neden kendinizden daha zayıf birine karşı hıncınız olsun ki? Bunu iyi bilin ki, haksız suçlama ve büyüklenmekte günah vardır. Dolayısıyla günahkarı affettiniz, ama günahı teşvik etmeyiniz. Üstat zina yapan kadının cezasını affetti, ama günah yapmasını teşvik etmedi. 

Dolayısıyla, ey marifetler isteyenler, ruhunuzun sağlam ve tutarlı olmasına dikkat ediniz, çünkü Şer Olan zaaflarına iltifat yağdırmakla üzerinde hakimiyet kurar. Rab önünde alçakgönüllü olun, ama ne insan, ne de ruhtan korkunuz. Korku başarısızlık ve başarsızlığın başlangıcıdır; cesaret ise erdemin başlangıcıdır. Dolayısıyla, Bedensiz Varlıklardan ve Cinlerden korkmayınız, ama onlara karşı nazik fakat çetin olunuz, çünkü onları aşağılamaya, hor görmeye veya sövmeye hakkınız yoktur, zira bu da sizi günaha sürükleyebilir. Şer Varlıkları hükmediniz ve defediniz. Eğer gerekirse, onlara Rab'ın İlahi İsimleriyle telkin ediniz, ama hiç bir zaman alay edip sövmeyiniz, yoksa hataya düşersiniz.

İnsan yazgısının sınırları içerisinde kendisini yapılandırdığı kişidir, insanlığın bir parçasıdır.  Hareketleri sadece kendisine değil, temas kurduğu insanlara iyi veya kötü tesir gönderir. 

Dışsal maddi dünya ile sadece geçici bir bağlantı aracı olan fiziksel bedene ne tapınız, ne de ihmal ediniz. Dolayısıyla, zihinsel dengeniz maddi olayların meydan verdiği kargaşalığın üzerinde olsun. Hayvani iştahlarınızı zapt ediniz ve yüksek arayışları besleyiniz; duygular çile ile arınır.

İyiliği, başkalarından mükafat, minnettarlık ve sempati elde etmek için değil, Tanrı için yapınız. Eğer gerçekten cömertseniz minnettarlık ifadelerini duymak için can atmazsınız.  Unutmayınız ki dengesiz güç şerdir. dengesiz metanet gaddarlık ve zülümdür, ama yine de dengesiz Merhamet zaaftır ve şerri teşvik eder ve izin verir. 

Gerçek dua aynı Söz gibi faaldir; O İradedir. İnsan İrade ve Bilgeliği geliştirsin, zira Yüksek Güçleri onun için yapacağı şeyi tanrılar onun için yapmaz. Unutmayınız ki, üzerinde yaşadığımız bu dünya evrende sadece bir zerreciktir ve siz de dünya içinde sadece bir zerreciksiniz. Eğer üzerinde süründüğün ve yaltaklandığın bu dünyanın efendisi, Rab-ül Alemi dahi olsanız, yine de bir atom içinde bir atom kadar zerrecikten öte bir şey olamazsınız. Ama yine de özgüveninizi yüksek tutun ve kendinizi ihmal etmeyiniz. Affedilmez günah bilerek ve kasıtlı olarak ruhsal hakikati reddetmektir, ama yine de her günah ve hareket izini bırakır.

Majikal güç elde etmek için düşünceye hakim olunuz. Aklınıza gelen her türlü çelişkili ifadelere değil, sadece istenilen sonuca uyumlu gerçek fikirlere yer veriniz. Sabit düşünce sonuca götüren araçtır. Dolayısıyla sessiz düşünce ve meditasyonun gücünü dikkate alınız. Fiziksel faaliyet sadece düşüncenin dışsal ifadesidir, dolayısıyla denilmiştir ki "ahmakça düşünce günahtır." Böylece düşünce hareketin başlangıcıdır ve eğer rasgele bir düşünce önemli bir etki yapabiliyorsa, sabit düşünce neler yapamaz ki? Dolayısıyla, daha önce belirtildiği gibi, kendinizi Güçlerin Dengesinde, elemental haçın ortasında iyicene sağlamlaştırınız, zira o haçın merkezinde evrenin şafağında onu doğuran söz haykırılmıştı.

Aynı size Teoretikus Derecesinde söylendiği gibi: "[Hava elemental varlıkları] Slifler kadar hızlı ve faal olunuz, ama havailik ve kapristen uzak durunuz; [Ateş elemental varlıkları] Salamanderler kadar enerjik ve güçlü olunuz, ama sinirli ve saldırgan olmayınız; [Su elemental varlıkları] Undinler kadar esnek ve imajlara alıcı olunuz, ama tembel ve değişken olmayınız; [Toprak elemental varlıkları] Gnomlar kadar çalışkan ve sabırlı olunuz, ama kaba ve para canlısı olmayınız." Böylece Ruhunuzun güçlerini yavaş yavaş geliştirirsiniz ve elemental güçlere hakim olabilirsiniz.

Zira maddi çıkarlarınız için Gnomları çağırsanız, onları siz değil, sizi onlar idare eder. Tanrının saf varlıklarını ceplerinizi altınla doldurma hırsı için istismar eder misiniz? Kin ve nefretiniz için Ateş Varlıklarını kirletir misiniz? Şehvet ve uçarılığınızı tatmin etmek için Su Varlıkların saflığına tecavüz eder misiniz? Akşam rüzgarın Hava Varlıklarını hayırsız kaprislerinizi yerine getirmek için sömürür mısınız?

Bilin ki, her bir arzu ile iyiyi değil sadece şerri celp edersiniz, böylece şer irade size hakim olabilir.

Gerçek dinde mezhep yoktur. Dolayısıyla başkasının Tanrıyı bildiği İsme küfretmemeye dikkat ediniz.  Çünkü bunu Jüpiter'e karşı yaparsanız, YHVH'e [Yahweh] küfretmişinizdir; ve Osiris'e karşı yaparsanız YEHEŞUAH'a [İsa] karşı yapmış olursunuz.

"Tanrı'dan yeter ki isteyiniz ve sahip olacaksınız,

Yeter ki arayınız ve bulacaksınız.

Kapıya vurunuz ve o açılacaktır."              

  

CENNET BAHÇESİ ADEN'İN, DÜŞÜŞTEN SONRAKİ DURUMU

Bu resim Filosofus Ritüelinde açıklanır.  Bu sembolik resim Filosofus'un Sefira MALKUT ve Sefira YESOD ve sefira HOD'dan KOF, TZADDİ VE PEH yolları ile Sefira NETZAH'a girişinde kendisine uygun öğretiyi vermektedir. 

Büyük Tanrıça HAVVA, dalları yedi alt Sefirot'a çıkan ve ayrıca Kabuklar Alemine inen BİLGİ AĞACI'nın meyveleri arzuladı ve onları uzanırken iki sütunu desteksiz bıraktı. 

Sonra'da Sefirot Ağacı parçalandı. HAVVA düştü ve onunla birlikte büyük ADEM de düştü. Yedi başlı ve on boynuzlu Büyük Kızıl Ejderha yükseldi ve Aden harap oldu - ve ejderha MALKUT'u sardı ve onu Kabuklar Alemine kenetledi. 

Ejderhanın yedi başı Aima Elohim'in ayaklarında DAAT dahil olmak üzere yedi alt Sefirot'a yükseldi, hatta 'a bile.     

Böylece Aden'in dört nehri kirletildi ve Ejderhanın Ağzı DAAT'taki cehennemsel suları çıkardı - Bu da LİVYATAN'dır, Delici Çarpık Deniz Canavarı.

TETRAGAMMATON ELOHİM harap olan bahçe ve Üst Aden arasına İSMİN Dört Harfi YHVH ve On Sefirot'un Alevli Kılıcını koydu, böylece üst Aden düşüşten ayrı tutuldu.

Sistemi ıslah etmek için İkinci bir Adem'e gerek vardı ve ADEM'in nasıl DÖRT Nehrin Haçında çarmıha gerildiyse, İkinci ADEM de DEATH'in (Ölüm) dört cehennemsel kolu üzerinde çarmıha gerilmişti - ancak bunu yapabilmek için önceden en alt Sefira Malkut'a, dünyaya inmesi ve ondan doğması gerekliydi. (Mezmurlar 74: "Livyatan'ın Başlarını Parçalarsın")

Ejderha Başlarının üzerinde EDOM'un sekiz kralının adları vardır ve boynuzlarda EDOM'un On bir dukalarının adları vardır, zira DAAT ejderhada yeni bir baş tezahür etmiştir ve Yedi Başlı ve On Boynuzlu Ejderha Sekiz başlı ve On Bir Boynuzlu Ejderha olmuştur. (Tekvin 36:31'den 43'e; Krallar 1:43'ten 54'e)   

NOTE: Edomitler soy hakkını satan Esau'nın torunlarıydı. Krallar kanunsuz ve kaotik güçleri simgeler.     

                     

Tercüme eden Kemal Menemencioğlu Copyright © 2002

 

[1. Bilgi Tebliği] [2. Bilgi Tebliği] [3. Bilgi Tebliği] [Ana Sayfa ][Yazılar