[1. Bilgi Tebliği] [3. Bilgi Tebliği] [4. Bilgi Tebliği[Ana Sayfa ][Yazılar

Altın Şafak Hermetik Cemiyeti

İkinci Bilgi Tebliği

 

Giriş

Aşağıda Altın Şafak Cemiyetinin İkinci Bilgi Tebliğini (Second Knowledge Lecture) veriyoruz. Bu ders metni Birinci Bilgi Tebliğ'nin devamıdır ve ikinci derece olan Zelator dereceye inisiye edilen kişiye verilir. Orijinal metine ek olarak tablolarda verilen İbranice isimlerin anlamlarını eklemeye çalıştık. Bu aslında biraz riskli bir uygulamadır, çünkü birçok kelimenin tam anlamı belli olmadığı gibi karşılığını çıkarmak için yoruma, hatta yorumun yorumuna tabidir, bazen de derin tefekkür gerekmektedir. 

Unutmamak gerekir ki bu tebliğleri hazırlayan kişiler her ne kadar aydın ve hayat boyu kendini "Hakikatleri" araştırmaya adanmış kişiler olsa da, faydalandığı kaynaklar ve aldığı tesirler Batı kökenlidir. Altın Şafak Cemiyeti her ne kadar Gül Haç kökenliyse ve Gül Haçın menşei İslami mistik ve ezoterik okullara dayanıyorsa da, kuruyucusu Hıristiyan'dı (bakınız Gül Haç Cemiyetinin İslami Menşei). İleride bu öğretilere paralellik arz eden İslami Havvas ve Tasavvufa da yer vereceğiz. Muhtemelen Gül Haç Cemiyeti erken tarihinde İzmirli Yahudi "Mesihi" Sabbatay Sevi'nin taraftarları tarafından etkilenmişti ve öğretilerine birçok Kabalistik sır da eklenmişti. Altın Şafak Cemiyetinin Kabala konusunda görüşünü açıklayan ve kurucuları tarafından hazırlanmış birkaç önemli yazı web sitemizde bulunmaktadır (bakınız "Açımlanmış Kabala'ya Giriş", Açımlanmış Kabala'ya Önsöz ve "Kabala incelenmesine Giriş"). Eğer Altın Şafak Cemiyetinin Kabala konusundaki öğretilerini daha iyi öğrenmek istiyorsanız bunları dikkatle okumanızı öneririz. Ayrıca unutmamak gerekir ki zahiri dinler arasında farklı doktrinler ve inançlar olabilir, ama ezoterik esaslara inildiğinde bu farklar hemen hemen ortadan kalkar, çünkü yollar çok olabilir ama Hakikat birdir. Bu sayfada Yahudi harfleri ve ebcedi vereceğiz, başka sayfada Arap, Sanskrit, Grek veya Çin harfleri verip sırlarına ulaşmaya çalışacağız. Bu hassas mesele üzerinde epey durduk çünkü yeryüzünde dini gruplar arasında gergin ve kanlı çatışmalar vardır, bunlar geçmişte de sürekli olmuştur, ancak ahrette böyle bir şey söz konusu olamaz. Herkesin kanı aynı renktir, güneş de herkese ışınlarını yağdırır, ten rengi, dini, milleti ne olursa olsun öte alemde de herkes aynı çatı altında aynı ruhani güneşten ışın alacaktır. Bu gerçek ezoterik öğretilerde mevcuttur. Örneğin, Kabalistlerin Işık Kitabı Zohar İslam'ı ezelden var olan bir Hakikatin Tezahüratı olarak kabul eder. Emsalsiz iletişim ve bilgi alış verişi mevcut olan girdiğimiz Kova Çağında da değişik kültürlerin ürünlerini kullanmak, farklı meyvelerin tadına bakma da Yeni Çağ insanının mukadderatıdır. 

Bildiğim kadarıyla bu Bilgi Tebliğleri İnternette İngilizce olarak tek bir yerde bulunmaktadır. Yakında bu tebliğleri İngilizce olarak bizde yayınlamayı düşünüyoruz. O sitede sayfayı okumak için İbrani harfleri yüklemek gerekir. Bu sayfada bütün harf ve semboller gif resimleri olarak tek tek yaratıldı ve yerleştirildi. ibrani harflerin bazıları birbirine çok benzemesi bazı sorunlar yaratmaktadır. Örneğin B harfi ve yumuşak K harfi. Ayrıca bazı harflerin çift sesi vardır örneğin ay anlamına gelen Levanah'daki "v" Be harfidir, ama "v" sesi vermektedir. Bunun haricinde diğer bir sorun İbranice'nin okunması her ne kadar Osmanlıca, Arapça okunmasından daha kolaysa da, aynı onlar gibi özellikle "e" harfi gibi birçok sesli harf yazılmamaktadır. İbrani harfler Arap harflere tekabül eder ve aynı ebced değerleri taşırlar. Birçok kelime de benzer veya aynıdır, örneğin ikinci Sefira Hokmah, "hikmet" anlamına gelir. ibranice'de Arapça gibi yazılar sağdan sola yazılır. Diğer bir sorunumuz da İbrani harfleri Türkçe'ye uyarlamaktır. İngilizce'sinde Cheth harfi Ch olarak gösterilmişse de telaffuzunda "h" olarak söylenir. Yine de bu konuda uzmanlara danışmakta yarar vardır, zira konu biraz itilaflıdır. Ayrıca İbranice'de Aşkenazi ve Sefaradin olmak üzere en az iki ayrı telaffuz şekli vardır. Sefaradin telaffuzu öze daha yakın olmalıdır, ne de olsa Aşkenazilerin kökenleri genelde Orta Asya'da Hazar Türklerine dayanır.         

Altın Şafak külliyatı ister istemez birçok arkaik bilgiler içermektedir. bilim çağında böyle bir bilgilerin ne yararı var diye sorulabilir. Aleister Crowley'nin tanımına göre "Maji irade doğrultusunda değişiklik yaratmanın sanatı ve bilimidir." Dikkat edersiniz majinin hem bilim, hem de sanat yönü vardır. Ancak Crowley açıklamasında kasıtlı olarak sanatı bilimden önce ifade etmiştir. Hayat ağacında bilimi Merkür küresi Hod, sanatı ise Venüs küresi Netzah'e dayanır. O halde, maddi alem, Malkut'tan yukarı tırmanan ruh Yesod'un kolektif bilinç altı ve hayal dünyasını aştıktan sonra önce Hod, sonra Netzah ile karşılaşır. Unutmamak gerekir ki sanatı temsil eden Netzah Hod'dan daha yüksek bir mevkidedir. Netzah bilincine varan kişi yaratıcı olmayı, ince duygularını geliştirmeyi öğrenmekte. Aday daha sonra Malkut'tan aldığı pratik zeka, Yesod'dan aldığı vizyon ve algılama, Hod'dan aldığı bilimsellik ve Netzah'ten aldığı yaratıcılıkla Tiferet'te ulaşır. Bu Altın Şafak Cemiyetinin renkli sembolizminde İkinci Cemiyette, İç cemiyette inisiye olmakla temsil edilir. Kişi artık bir Ustad'dır (Adeptus Minor). Tiferet Güneş küresidir, bu Sefira'ya tam orta konumda ve bütün diğer sefirot'a bağlantılıdır. Tiferet'te yüksek benliğin güneşi doğar, işte Altın Şafak adını buradan alır. 

Kabala konusunda yorumlar kişisel tefekkürlere dayandığı için herkes için biraz farklı olabilir. Yukarıda anlattıklarım tamamen kendi yorumumdur ve hiç bir şekilde kesin bir dogma olarak görülmemelidir. Bu arada belirttim ki Kabala herkes içindir. Hiç kimse kim olursa olsun aksini iddia etmesin. 

                       Kemal Menemencioğlu

       

 

SİMYADA DOĞANIN ÜÇ İLKESİNİN SEMBOLLERİ ŞÖYLEDİR:

SÜLFÜR       MERKÜR               TUZ   

 

SİMYADA KADİMLERİN YEDİ GEZEGENİNE TEKABÜL EDEN METALLER ŞÖYLEDİR:

KURŞUN           

ALTIN   

KALAY      

BAKIR    
DEMİR        CIVA        

GÜMÜŞ      

 

 

Aşağıdaki açıklamalı terimler Simya eserlerinde geçer:

 

SOL PHILOSOPHORUM

Altının Saf Canlı Simyasal Ruhu - Isı ve Ateşin Rafine özü 

LUNA PHILOSOPHORUM

Gümüşün Saf Canlı Simyasal Ruhu - Isı ve Nemin Rafine özü 

YEŞİL ASLAN

Metallerin Radikal Özünün kökü ve sapı.

 

SİYAH EJDERHA

Ölüm - Çürüme 

 

KRAL

Kırmızı - Kabalistik Mikroprosopus (Küçük Yüz).

Tiferet - Altın ve Güneşe benzeşir.

 

KRALİÇE 

Beyazı - Kabalistik Mikroprosopus'un Gelini.

Tiferet - Gümüş ve Aya benzeşir.

 

(Not: resim: Stuck - "Su ve Ateş")

 

ELEMENTAL VARLIKLARIN DÖRT TÜRÜ

 

1.  Toprak Varlıkları - Gnomlar

2.  Hava Varlıkları - Slifler

3.  Su Varlıkları (Periler) - Undinler

4.  Ateş Varlıkları (Cinler) - Salamanderler

 

Bunlar esas itibarıyla "Benedicite Omnia Opera"da Tanrıya ilahiler söyleyen ruhsal varlıklardır. 

 

Kerubimler Fizik Planda Tetragammaton'un Canlı Güçleri ve Dört Elementin Başkanlarıdır

 

Onlar Zodyak'ın Sabit veya Kerubik Burçları aracılığı ile çalışırlar ve aşağıdaki sembolleri taşırlar:

 

Hava Kerubu - İnsan- Kova    

Ateş Kerubu - Aslan - Aslan    

Toprak Kerubu - Boga - Boğa

Su Kerubu - Kartal - Akrep        

 

Tetragrammaton dört harfli isim anlamına gelir [Grekçe Tetra = dört, gamma = harf] ve telaffuz edilmez isim Yahweh, YHVH anlamına gelir.

 

Leğendeki Arınma Suyu Yaratılış Sularında yansıyan Dişi Güç Binah'ın [Hayat Ağacında Üçüncü Sefira] suları anlamına gelir.

 

Kurban edilen hayvanlar için Yakılmış Adak Sunağı, Maddi Planın altındaki planın Şer İfritleri, Klipot'u simgeler. İhtiraslarımızın feda edilmesi gerektiğini göstermektedir.

 

Klipot Maddenin Şer İfritleri ve Ölülerin Kabuklarıdır [İbranice Klipot = Kabuk].    

 

Ahit Sandığın bulunduğu çadırdaki Buhur Sunağı altınla örtülüydü. İşimiz madde planını simgeleyen Kara Ejderhadan Felsefi Altını ayrıştırmak olduğu için altarımız (sunak) sembolik olarak Siyahtır.

 

Bu altar sayıları ve harfleriyle birlikte 22 yol ile birleştirilmiş On Sefirot göstermektedir. Yılan figürü sırayla bütün yollara değinerek ağacın tepesine tırmanmıştır. Her Sefira etrafında ona addedilen Tanrı ismi, Başmelek ve Melek grubu yazılmıştır. Yirmi İki Yol, Hikmet Yılanı tarafından birbirine bağlanmıştır. Yolları birleştirir fakat Alevli Kılıç ile birbirine bağlanmış Sefirot'un hiç birine dokunmaz.  

 

Alevli Kılıç, Hayat Ağacının doğal sırasına uygun iner.  Görünüş olarak yıldırımı andırır. 

 

10 Sefirot ve 22 Yol birlikte Oluşum Kitabı Sefer Yetzirah'ın 32 Yolunu oluştururlar. 

 

her biri altarın bir tarafında olan iki sütun aşağıdakileri temsil ederler:

 

Aktif:  Güney Taraftaki Beyaz Sütun.

           Eril

           Adem

           Işık ve Ateş Sütunu

           Sağ Kerub

           Metraton

 

Pasif: Kuzeydeki Siyah Sütun.

           Dişil

           Havva

           Duman Sütunu

           Sol Kerub

           Sandalfon

 

 

 

İKİNCİ MEDİTASYON

 

ZELATOR (ikinci derece inisiye) düz çizgi üzerine tefekkür etsin. Bir cetvel veya kalem kullanarak uzunluğuna eşit bir mesafe hareket ettirerek bir kareyi  oluştursun. 

 

Bunu yaptıktan sonra ve ilk meditasyonda öğretilen ritmik nefesle zihnini dindirdikten sonra, zihninde bir küp oluştursun ve bu şeklin anlamını ve tekabüllerini keşfetmeye çalışsın.

 

Mineral ve kristalleri tefekkür etsin, özellikle bir TUZ kristali seçerek onun içine girmeye çalışsın, kendini tam anlamıyla bir kristal olarak hissetsin.

 

Evrene bu bakış açısından bakarak, kendini sevgi ve sempatiyle TOPRAK VARLIKLARI ile özdeşleştirmeye çalışsın ve mümkün olduğu kadar Zelator Derecesi seremonisindeki onların dualarını hatırlamaya çalışsın.

 

TOPRAK ÜÇLÜSÜ üzerine tefekkür etsin, KERUBİK TOPRAĞI, DEĞİŞKEN TOPRAĞI ve ÖNCÜ TOPRAĞI temsil eden BOĞA, BAKİRE ve KEÇİ sembolleri hayal gücüyle canlandırarak imgelesin.

 

Yukarıdaki terimler için bir basit bir astrolojik el kitaba başvurunuz. Aklınızdan geçen fikir ve imajları not ediniz.

 

 

Kabalistlerin Dört Alemleri şöyledir:

     

1.    OLAM ATZİLUT Arşetipler Alemi Saf Tanrısal   
2.    OLAM BRİAH   Yaratılış Alemi Başmeleksel 
3.    OLAM YETZİRAH  Oluşum Alemi Meleksel 
4.    OLAM ASİAH Maddi Alemi Faaliyet, , İnsan, Kabuklar, İfritler

 

 

 

Atzilut Aleminde Sefirot'a addedilen İlahi İsimler:

 

1. Kether  Eheieh   Ben (Rab) Benin!  
2. Hokmah  Yah Rab Vardır!
3. Binah Yehovah Elohim  Rab Eril ve Dişil  İlahlar* olarak vardır!
4. Hesed El  Rab Güçlüdür! 
5. Geburah  Elohim Gibor  Eril ve Dişil İlahlar Güçlüdür!  
6. Tiferet  Yawweh Eloah va-Da'at  Tanrı (Eril) + Bilgi 
7. Netzah   Yahweh Tzabaoth  Rab İhtişamdır   
8. Hod  Elohim Tzabaoth Eril ve Dişil İlahlar İhtişamdır!  
9. Yesod   Shaddai El Chai Her Şeye Hakim  Tanrı Sonsuza Dek Yaşar!   
10. Malkut Adonai Ha-Aretz Arz’ın Efendesi   (Rab-ül-Alem)

[* Not Elohim'in Eril ve Dişil İlahlar olarak tercüme edilmesi bazı itirazlara neden verebilir, ama teknik olarak öyledir. Eloh dişil bir kelimedir ve arkasına eril çoğul eki "im" konmuştur.  Şüphesiz bunun birçok farklı yorumu vardır, ama bunlara girmedik, K.M.] 

 

 

 

 

Briah Aleminde Sefirot'a addedilen Başmelekler:

 

1. Kether  Metatron Tahtların Ötesi
2. Hokmah  Ratziel  Tanrının Sırrı 
3. Binah Tzafkiel   Tanrının Gizli Sesi
4. Hesed Tzadqiel Tanrının Hakkı
5. Geburah  Kamael Tanrının Arayışı  
6. Tiferet  Rafael Tanrının Şifası
7. Netzah   Haniel Tanrı’nın Gemisi 
8. Hod  Mikael Tanrı Gibi   
9. Yesod   Gabriel Tanrının İhtişamlısı
10. Malkut Sandalfon Kurtarıcının Ruhu 

 

 

 

Yetzirah Aleminde Sefirot'a addedilen Melekler Topluluğu:

 

1. Kether  Hiot Ha Kadesh   Kutsal Yaşayan Varlıklar  
2. Hokmah  Ofanim     Çarklar / Dönen Varlıklar
3. Binah Aralim  Güçlü Varlıklar, Tahtlar
4. Hesed Haşmalim  Parlayan Varlıklar
5. Geburah  Serafim Alevli Varlıklar
6. Tiferet  Melekim  Krallar 
7. Netzah   Elohim İlahlar
8. Hod  Beni Elohim Tanrı Oğulları   
9. Yesod   Kerubim Kerublar
10. Malkut Aşim Alevli Ruhlar

 

 

Maddi Alem Asiah'ın On Evi veya Cenneti şöyledir:

 

1. Kether  Arş (Premium Mobile) Raşit Ha-Gilgalim  
2. Hokmah  Zodyak Küresi Mazlot  
3. Binah Satürn Küresi   Şabbatay
4. Hesed Jüpiter Küresi Tzedeq
5. Geburah  Mars  Küresi Madim  
6. Tiferet  Güneş  Küresi  Şemeş
7. Netzah   Venüs  Küresi   Nogah
8. Hod  Merkür Küresi  Kokab  
9. Yesod   Ay  Küresi Levanah
10. Malkut Elementler Küresi Olam Yesodot  

 

 

GEZEGEN TEKABÜLLERİ

 

Simge İbranice Melek Zeka Ruh

 

Şabbatay Cassiel Agiel Zazel  

Tzedek Sachiel Iofiel   Hismael  

Madim Zamael Grafiel   Bartzabel   

Şemeş Michael Nakhiel   Sorath  

Nogah Hanael Hagiel   Kedemel  

Kokab Raphael Tiriel   Taftartarat

 

Levanah Gabriel Malkah be Tarşisim ve-ad Ruahot Şhehalim

  

   

Şad Barşemot ha Şartatan

 

 

Geleneksel Tarot kartlar 78 kartı içeren bir destedir, bunların arasında her biri 14 karttan oluşan dört grup Arkana Minörü oluşturur ve ayrıca Majör Arkana adında 22 kart ruhun hikayesini anlatır.

Her grup aynı bilinen oyun veya iskambil kartları gibi birden ona sayılı kartlar içermektedir, ama iskambil kartlarından farklı olarak üç saray kartı değil dört saray kartı içermektedir, bunlar Kral veya Şövalye, Kraliçe, Prens veya İmparator, Prenses, Uşak veya Soytarıdır.      

Dört Grubun element ve iskambil kartlara göre karşılıkları şöyledir:

1.Kılıçlar   Maça    ª  Hava   
2.Asalar  Sinek § Ateş  
3.Kupalar  Kupa  ©   Su 
4.Tılsımlar Karo ¨ Toprak  

 

Tercüme eden Kemal Menemencioğlu Copyright © 2002

 

[1. Bilgi Tebliği] [3. Bilgi Tebliği] [4. Bilgi Tebliği[Ana Sayfa ][Yazılar