[2. Bilgi Tebliği] [3. Bilgi Tebliği] [4. Bilgi Tebliği[Ana Sayfa ][Yazılar

Altın Şafak Hermetik Cemiyeti

İlk Bilgi Tebliği

Giriş

Altın Şafak Hermetik Cemiyeti 1888 yılında Dr. W.W. Wescott, Dr. W.R. Woodman S.L. MacGregor Mathers tarafından İngiltere'de kuruldu. Gizli Gül Haç cemiyetine dayanan ezoterik külliyatı Kabala, Ezoterik Astroloji, Tarot, Remil, Simya, Ritüel Maji, Mistisizm gibi birçok ruhsal ve ezoterik konularda sıkı bir eğitim sunuyordu. Derece sistemine dayalı bu öğretilerin amacı üyelerini İnsani Kamil mertebesine ulaştırmaktı. Öğretilerin kadim Mısır, Sümer, Grek, Kelt gizemleri, İbrani Kabalası, Hıristiyan sembolizmi, İslami Tasavvuf ve Havvasını, hatta Hint Tantrik uygulamaları içermektedir. Bütün bu farklı bilgileri mükemmel bir sentez altında birleştirip ahenkli ve düzenli bir külliyat oluşturmuşlardır. 

İlk Tebligat (First Knowledge Lecture) başlığı altında aşağıdaki bilgi kağıdı gizlilik yeminini bozan Israel Regardie tarafından 1937 yılında yayınladığı 4 ciltlik "The Golden Dawn" eserinde yayınlanmıştır. Aşağıdaki tercümede bazı eklemeler vardır. Yazdığım bazı açıklayıcı notları da lacivert renkli puntolarla parantez içinde koydum.

Aşağıdaki resimde Altın Şafak Hermetik Cemiyetinde kullanılan Hayat Ağacı ve ilişik sembolleri gösterilmektedir, bunların anlamı birkaç tebliğ sonra açıklanacaktır.

Kemal Menemencioğlu 

   

 

1)    KADİMLERİN DÖRT ELEMENTİ, SİMGELERİ VE DEĞERLERİ:                            

 

     Hava   -  Sıcak ve Nemli   

      Ateş    -  Sıcak ve Kuru

    Su       -  Soğuk ve Nemli

   Toprak  -  Soğuk ve Kuru

 

2)   ZODYAK, BURÇLAR KUŞAĞININ ON İKİ BURCU VARDIR:       

Sıra Simge Türkçe Osmanlıca İngilizce
1. Koç Hamel Aries  
2. Boğa   

Sevr   

Taurus  
3. İkizler     Cevza Gemini  
4. Yengeç Seratan Cancer  
5. Aslan  Eset  Leo  
6. Başak   Sümbüle Virgo
7. Terazi Mizan Libra
8. Akrep  Akrep Scorpio 
9. Yay  Kavs Sagitarius
10. Oğlak Cedi  Capricorn  
11. Kova Dalu Aquarius  
12. Balık Hud Pisces

 

On iki burcun her biri dört dizi üçlüde yer alır veya üçlü burç grupları Dört Elementten birinde yer alır.

  

Ateş

Koç, Aslan, Yay  , ,

Toprak 

Boğa, Başak, Oğlak , ,

Hava

İkizler, Terazi, Kova , ,

Su 

Yengeç, Akrep, Balık , ,

              

3) KADİMLER

Gezegenlerle birlikte sınıflandırdıkları GÜNEŞ dışında altı gezegen daha bilirlerdi. Ayrıca Kuzey ve Güney AY DÜĞÜMLERİ'ne de gezegensel değerler addediyorlardı - Ay düğümleri ayın yörüngesinin ekleptik (gökyüzünde ekvatorun yansıması) ile kesiştiği noktalardır.  [Not aslında teknik olarak ay da bir gezegen değildir, dünyanın uydusu olarak bir aydır. Diğer gezegenler dünya gibi güneş etrafından dönerler, ancak dünyanın kendi etrafında 24 saatlik dönüşü, bütün gök cisimlerinin hareket ettiği izlenimi verir. Kadim çağlarda, çıplak gözle görülen güneş, ay ve beş gezegenin sabit yıldızlara göre hareket ettikleri tespit edilmiştir. Bundan dolayı onlara gezginler, yani gezegenler denilmiştir. Bunlar kadimlerin 7 gezegenleriydi. Daha sonra teleskopla üç gezegen daha keşfedildi bunlar Uranüs, Neptün ve Plüton'dur. Plüton 1930 yılında keşfedildiği için GD literatüründe söz edilmez. Astrolojide Uranüs daha yüksek oktavlı bir Merkür özelliğini taşır. Neptün daha yüksek oktavlı bir Venüs özelliğini taşır. Plüto daha yüksek oktavlı bir Mars özelliğini taşır.K.M.]                

Ay düğümleri şöyledir:

CAPUT DRACONIS     Ejderhanın Başı

CAUDA DRACONIS     Ejderhanın Kuyruğu

Daha uzak iki gezegen olan Uranüs ve Neptün'ün keşfinden sonra, bu iki gezgen kısmen bu iki değerin yerine geçmiştir. 

Caput Draconis'in etkisi  Neptün'e benzer.

Cauda Draconis'in etkisi Uranüs'e benzer.

 

 

KADİM GEZEGENLER şöyledir:

 

Simge

Türkçe

Osmanlıca

İngilizce

 Ay  Kamer  Moon
Merkür  Utarit  Mercury
Venüs Zühre  Venus
Güneş  Şems   Sun
Mars  Merih Mars
Jüpiter Müşteri  Jupiter
  Satürn Zühal   Saturn

 

4) İBRANİ ALFABESİ

  Aşağıdaki gibidir. Her harfin bir anlamı vardır ve ayrıca bir sayıya tekabül eder.

İBRANI VE KELDANİ HARFLER

Sıra İbrani ve Keldani Harf

Adları

Adların

Manaları

Ses

veya

Güç

Latin

Harfler

Sayısal Değerleri

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Aleph

Beth

Gimel

Daleth

He

Vau

Zayin

Cheth

Teth

Yod

Caph

Lamed

Mem

Nun

Samekh

Ayin

Pe

Tzaddi

Qoph

Resh

Shin

Tau

Öküz

Ev

Deve

Kapı

Pencere

Çivi

Silah, Kılıç

Çit

yılan

El

Avuç

Öküz üvendiresi

Su

Balık

Destek

Göz

Ağız

Balık kancası

Başın arkası

Baş

Diş

Haç işareti

a (yumuşak nefesle)

b, bh (v)

g (sert), gh

d, dh (düz th)

h (sert nefesle)

v,u,

z, dz

h, ç (ch) (gırtlaktan)

t (kuvvetli)

i, y

k, kh

l

m

n

s

o, â, ng (gırtlaktan)

p, f (ph)

ts, tz, j

q, qh (gırtlaktan)

r

ş (sh), s

th, t

A

B

G

D

H

V

Z

Ch

T

I

K

K

M

N

S

O

P

Tz

Q

R

Sh

Th

1 (Binler hep daha

2 daha büyük bir

3 harfle gösterilir.

4 Dolayısıyla,

5 diğer harflere

6 kıyasla büyük

7 bir Aleph'in

8 değeri 10000'dir)

9

10

20 son = 500

30

40 son = 600

50 son = 700

60

70

80 son = 800

90 son = 900

100 (son harflerin

200 sayısı her

300 zaman yüksek

400 gösterilmez)

 

BEŞ HARF   

Bir kelimenin sonunda yazıldığında farklı bir şekilleri ve sayı değerleri vardır.

Bu son harfler arasından MEM (son) tek dikdörtgen harf olarak belirlenmiştir. 

,,,  Diğer dört harf - KAPH, NUN, PE, TZADDI gözüktüğü gibi satırın altına inen kuyrukları vardır.  

İbrani ve Keldani harfleri gibi sağdan sola yazılırlar. [Not: Bu ayrıca Osmanlı, Arap ve Fars harfler için de geçerlidir. Bu harfler ve ilgili ebced değerleri ve gizemleri de web sitemizde incelenecektir.K.M.]

 

İBRANİ KABALİSTLER

En yüce ve en somut fikirleri Rab'ın tecellileri  Sefirot'a addederler. [Sefira İbranice küre demektir ve çoğul olarak Sefira Sefirot'tur.] Sefirot'un sayıları ondur.  Her biri bir Sefira'dır ve belirli bir şekilde düzenlendiğinde Hayat Ağacını oluştururlar.  

İbrani harfleri kutsal sembollerdir ve dikkatlice kare şeklinde çizilmelidirler.

 

SEFİROT şöyledir: 

1.

KETER  K - Th- R  Taç 

2.

HOKMAH Ch - K - M - H Hikmet, Bilgelik 

3.

BİNAH  B - İ - N - H   İdrak, Anlama  

4.

HESED  Ch - S – D Merhamet, Sevgi

5.

GEBURAH  G - B - U - R - H   Sertlik, Güç   

6.

TİFERET  Th - P - A - R - Th Güzellik, Ahenk   

7.

NETZAH  N - TZ - Ch  Zafer 

8.

 HOD   H - O - D İhtişam 

9.

YESOD  Y - S - O - D  Temel  

10.

MALKUT M - L - K - U – Th Melekut, Krallık    

 

Modern İbranice'de sesli harfleri gösteren dageş denilen noktalar verilmemiştir. Bu işaretler telaffuzu standartlaştırmak için kullanılan yeni bir uygulamadır ve İbranice gramer kitaplarında bulunabilir.     

MEDİTASYON 1

NEOFİT (Birinci derece inisiye, Grekçe "yeni ekilen filiz") matematikte tanımlanan noktayı tefekkür etsin - belirli bir yeri var ama hiç hacmi yok - aklından geçen düşünceleri not etsin. Bütün zihni bu noktada konsantre olsun, tamamen üzerine odaklansın ve İlahi Varlığın Doğa'nın her kademesinde nüfuz edişini düşünsün.

Dengeli ama aynı zamanda yeterli rahat bir şekilde oturunuz veya yatınız. Beden hareketsiz ve zihin sakin oluncaya dek eşit soluklarda ritmik nefes alınız. İlk başta bu hali bir kaç dakika muhafaza ediniz, sonra zihnin dağılmasını önlemeye alıştıkça süreleri uzatınız. Şimdi de genel olarak meditasyon konusunu düşünün - sonra da belirli bir düşünce veya imaj üzerinde odaklanın ve sonucuna dek takip ediniz. 

Yeni başlayan için en basit nefes ritmi Dörtlü Nefestir:

1. Ciğerlerinizden havayı boşaltınız ve bu şekilde dörde sayarak kalınız.

2. Dörde sayarak nefes alınız, bütün ciğerlerinizi boğazınıza dek iyicene şişiriniz.

3. Dörde sayarak ciğerleriniz doluyken nefesinizi tutunuz.

4. Ciğerleriniz iyicene boşalıncaya dek dörde sayarak nefes veriniz. Tekrar baştan başlayınız. 

Bu nefes şekli kendinize uygun bir ritim buluncaya dek hızlı veya yavaş sayarak uygulanmalıdır. Buldunuz ritim dinlendirici ve rahatlatıcı olmalıdır. 

Bu ritmi bulduktan sonra nefesi bu şekilde birkaç dakika sayarak alıp veriniz, sakinleştiğiniz zaman meditasyona başlayınız.            

KÜÇÜK PENTAGRAM RİTÜELİ

ÇAĞRI PENTAGRAMI

Sağ elinize çelik bir bıçak alınız [Not: Bu bıçağın özel bir bir ritüel bıçağın olması tercih edilir. Sırf ritüel için kullanılıp başka işlerde kullanılmaması, düz ve simetrik oluşu tercih nedenleridir. Bıçak yerine asa veya kılıç, hatta parmaklar da kullanılabilir. Ayrıca şart olmamakla birlikte ritüel için özel bir oda veya yer, özel ritüel kıyafeti giymek tercih edilir.K.M.]. Ayakta yüzünüz doğu yönüne bakacak şekilde durunuz. 

Bıçağın ucu alnınıza değdiriniz ve "ATOH" (Siz) deyiniz.

Bıçağın kabzını göğsünüze değdiriniz [Not: Regardie'nin sözlü öğretilerine göre ritüel sırasında bıçağın ucu hiç bir zaman yere doğru bakmamalıdır. K.M.] ve "MALKUTH" (Krallıksınız) deyiniz. 

Bıçağı sağ omzunuza değdiriniz ve "VÖ- GEBURAH " (ve Kudretsiniz) deyiniz.

Bıçağı sol omzunuza değdiriniz ve "VÖ- GEDULAH " (ve İhtişamsınız) deyiniz.   

Ellerinizi önünüzde birleştiriniz ve "LE-OLAIM" (sonsuza dek) deyiniz.

Parmaklarınız arasından bıçağın ucu yukarıya baksın ve "AMEN" (Amin) deyiniz.

Tam önünüzde doğuya doğru bıçağın ucuyla resimde gösterildiği şekilde bir çağrı pentagramı (beş köşeli yıldız) çiziniz. [Not: pentagramı havada çizerken bıçağınızın ucundan mavi-beyaz bir ışığın karatahtada tebeşirin yazdığı gibi iz bıraktığını hayal ediniz. Pentegram yaklaşık olarak alnınızın hizasından sol kalçanıza doğru, oradan da sağ omzunuza doğru, sonra sol omuzunuz, sağ kalçanız ve tekrar alnınıza doğru çizilmeli.  Pentagramın düzgün çizilmesi için dikkat ediniz.K.M.] Sonrada ucunu havada çizdiğiniz pentagramın ortasına getirip "YOD HEH VAU HE" Tanrı ismini titreşimsel olarak söyleyiniz. Sesinizin Evrenin doğusuna yayıldığını hayal ediniz. [Not: Titreşimli ses boğazı kasarak çıkarılan uzatmalı ağır ve etkileyici bir sestir. Burada YHVH, tetragammaton veya dört harfli kelime Yeh-ho-vah olarak da telaffuz edilebilir, ancak İbraniler bu ismin çok kutsal sayılmasından ve on emirde gelen uyarıdan dolayı telaffuz etmemeye tercih ederler. Bundan dolayı ritüelde sadece harflerin telaffuz edilmesi bazılarına göre tercih nedenidir. K.M.]  

Bıçağı önünüzde tutarak Güneye dönünüz, tekrar çağrı pentagramı çiziniz ve aynı şekilde "ADONAI" [AAHH-DOONN-AAYY] Tanrı ismini titretiniz. [Not: Doğudan güneye 90 derecelik bir açı yaparak dönerken elinizdeki bıçak son bulunduğu harekette, pentagramın ortasına saplama konumunda sabit tutulur ve havada çeyrek daire meydana getirecek şekilde güneye doğru bedenle birlikte çevrilir. Bu arada bıçağın ucundan çıkan ışık havada etrafınızda çeyrek bir daire oluşturmuş olur. K.M.]

Aynı şekilde Batıya dönünüz, pentagram çiziniz ve "EHEIH" [EE-HAY-EH] titretiniz. 

Kuzeye dönünüz, pentagram çiziniz ve "AGLA" [A-GLA] titretiniz. [Not: AGLA aslında Ateh Gibor le-Olam Adonai'nin (Sonsuza dek Kudretlisiniz, Efendim) ilk harflerinden oluşmuş bir kelimedir.]  

Doğuya tekrar geliniz ve bıçağınızın ucunu tekrar doğu pentagramın ortasına getirerek dairenizi tamamlayınız. [Etrafınızda ışıkla çizilmiş bir daire oluşmuştur ve dört bir yanında ışıktan oluşmuş koruyucu pentagramlar parlamaktadır.]

Adeta bir haç oluşturacak şekilde kollarınızı her iki yanınıza açarak aşağıdaki sözleri titreşimsel bir sesle tekrarlayınız:

"ÖNÜMDE     RAFAEL [RA-FA-EL]

ARKAMDA     GABRIEL [GA-BRİ-EL]

SAĞIMDA      MICHAEL [Mİ-HAY-EL]

SOLUMDA     URIEL [OR-İ-EL]

ÖNÜMDE PENTAGRAMLAR YANMAKTADIR

ARKAMDA ALTI KÖŞELİ YILDIZ PARLIYOR"

[Not: Bu dört başmeleğin İslam'da karşılığı İsrafil, Cebrail, Mikail ve Azrail'dir. Azrail İbrani başmelekleri arasında da vardır, ancak dört koruyucu başmelek arasında geleneksel olarak Azrail değil Uriel yer alır. Her melek adından sonra gelen "el" Tanrı anlamına gelir, dolayısıyla Rafael - "Tanrı şıfa getirdi"; Mikhael - "Tanrı gibi"; Gabriel - "Tanrının gücü"; Uriel veya Auriel - "Tanrının ışığı" anlamına gelir.  Bu başmelekler dört bir yanda duran devasal varlıklar olarak hayal edilmelidir: Rafael - hava elementin özelliklerini taşır. Sarı bir pelerini vardır. Bilge ve sevecen görünümü vardır. Sarışın ve mavi gözlü olarak düşünülebilir, elinde bir kılıç vardır. Michael - ateş elementin özelliklerini taşır. Kırmızı pelerini vardır. Elinde bir asa taşır. Savaşçı görünümü vardır. Kızıl saçlı olarak hayal etmek mümkündür. Gebrail - su elementin özelliklerini taşır. Mavi pelerini vardır. Rüya görür görünümü vardır. Narin ellerinde büyük bir kupa taşır. Onu siyah saçlı ve beyaz tenli olarak hayal etmek mümkündür. Uriel - toprak elementin özelliklerini taşır. Pelerini dört rengin karışımı siyah, bordu, sarı, zeytin yeşili olarak düşünmek mümkün, alternatif olarak yeşil olarak veya siyah olarak da düşünülebilir. Elinde bir disk tutmaktadır. Diskin üzerinde bir pentagram vardır. Ayakları yere basan pratik bir görünümü vardır. Diğer başmeleklere kıyasla daha yaşlı, deneyimli, geniş omuzlu ve güçlü bir görümü vardır. Hafif bir tebessümü vardır vs. Ayrıca başmeleklerin arkasında çeşitli manzaralar da hayal edilebilir, örneğin Rafael - hızlı hareket eden bulutlar; Michael - piramitler, çöl, bir aslan; Gabriel - bir şelale; Uriel - karlı dağlar, bereketli tarım toprakları, buğday, inekler, ağaçlar vs. Bunun haricinde hayal gücünü harekete geçirerek her bir başmeleğin ismi söylendiğinde temsil ettiği elementin rüzgarı geldiği hayal edilebilir, Rafael - sıcak ve nemli bir rüzgar, Michael sıcak ve kuru bir rüzgar vs. Pentagram ritüellerin çok değişik uygulamaları vardır. Bazı ekoller kendine has yöntemler uygularlar. Ayrıca ritüeli İslami veya başka yöntemlere uyarlamak da mümkündür. K.M.]

İlk baştaki Kabalistik Haç hareketleri tekrarlayınız, örneğin "ATEH" söyleyiniz, vs.  

[Not: Bu ritüeldeki sembollerin dini veya siyasi açıdan algılamamak gerekir. Haç Hıristiyanlıktan daha eski bir semboldür. Altı köşeli yıldız da yüksek benlik veya daha renkli bir tabirle Kutsal Koruyucu Meleği temsil eder. Beş köşeli yıldız, pentagram ise insanı, ve insanda dört elementi aşan ruhsal unsuru temsil eder. Haç veya dikdörtgen dört elementi temsil eder. Unutmamak gerekir Altın Şafak Hermetik Cemiyetinde sadece Hıristiyanlar değil Israel Regardie gibi birkaç Yahudi de üye olmuştu, bunun dışında erken yıllarında en az iki Müslüman da üye olmuştu. Bunların arasında Rollo Ahmed isminde "The Black Art" kitabı yazan bir Mısırlı da vardı. Ayrıca Hıristiyanlığın aleyhinde ağır eleştirel bir kitap yazan Aleister Crowley de Altın Şafak cemiyetinin bütün uygulamalarını eksiksiz yerine getirmiştir. Altın Şafağın birçok üyesi pagan veya Teosofist'ti. K.M.]    

Defetme için aynı Ritüeli kullanınız ama Pentagramın çiziminde yönlerini tersine çeviriniz. 

[Not: Çağrı pentagramı majisyenin kendini arzu edilen bir tesir veya varlığa açması için uygulanır. Defetme ise bir tesir veya varlığı göndermek için kullanılır. Defetme ayrıca bir yerin psişik atmosferini temizlemek, negatif psişik alanları bertaraf etmek, arındırmak için kullanılır. Küçük Defetme Pentagram Ritüelinde pentagram çizimi sol kalça hizasından başlar ve alına doğru hareket edilir. Bunun dışında farklı yöntemler de vardır. K.M.]

 

PENTAGRAM RİTÜELİNİN KULLANIMLARI

1. Bir dua şekli olarak çağrı ritüeli sabahları ve defetme ritüeli geceleri uygulanmalıdır.

Defetme pentagramı     

isiminler nefesle birlikte sessiz ve içsel olarak telaffuz edilip, mümkün olduğu kadar titreşimsel olarak söylenmeli.  Bütün bedeninin sesle birlikte titrediği ve ilgili yönün sonlarına dek titreşimsel bir dalga gönderdiği hayal edilmelidir.  

2. Kirli manyetizme karşı bir korunma olarak Defetme Ritüeli obsesif ve rahatsız edici düşünceleri bertaraf etmek için kullanılabilir. Obsesyonunuza zihinsel bir görüntü veriniz ve karşınızda tezahür edip durduğunu düşününüz.  Neofit Selamı kullanarak auranızın dışına atınız, yaklaşık olarak en az bir metre uzaktayken Sessizlik İşareti kullanarak geri dönmesini engelleyiniz. 

Şimdi görüntüyü önünüzde doğuda hayal ediniz ve onu eritip yok etmek için Defetme Ritüeli yapınız. hayal gücünüzle onun tamamen yok olduğunu algılayınız.

3. Bir konsantrasyon alıştırması olarak uygulanabilir. Meditasyon konumunda oturarak veya yatarak kendinizi ritüel kıyafetle elinizde bir bıçakla ayakta durduğunuzu düşününüz.  Şuurunuzu bu forma yerleştiriniz ve doğaya doğru gidiniz. Duvarı dokunarak, ayağınızı tepinerek vs. kendiniz "orada hissediniz."

Ritüeli başlayarak odanın etrafında dönünün, [büyük bir daire için] içsel olarak isimleri titreştiriniz ve sesin formdan geldiğini düşünmeye çalışınız.

Doğuda tamamlayınız ve sonuçları astralda görmeye çalışınız, sonrada geri yürüyünüz, bedeninizin arkasından kendinizi yeniden bedenle özdeşleştiriniz.

 

SÜTUNLAR

Neofit Derecesinin sembollerinin açıklamasında ritüel sırasında "Hermes", "Seth" veya "Süleyman Sütunları" diye tanımlanan İki Sütuna dikkat çekilmişti. Mısır Ölüler Kitabı Ölüler Ayini 9ncu bölümünde onlara "Şafaklaşan Işığın Tanrılarının Sütunları" ve ayrıca "Hakikat Salonu Kapısının Kuzey ve Güney Sütunları" da denilir.  125nci bölümde onlar adayın negatif itirafı [bir tür günah çıkarma] tamamladıktan sonra huzuruna getirildiği kutsal kapı olarak temsil edilirler. Sütunlardan birinde siyah zemin üzerinde beyaz arkaik çizimler vardır, diğerinde beyaz zemin üzerinde siyah çizimlerimler vardır. Böylece doğaya meydan getiren ışık ve karanlığın sonsuz dengelenmesinde zıt güçlerin karşılıklı iletişimi ve muvazenesi ifade edilmiş olur. 

Sütunun kübik tabanları İlahi Ruh Ruah Elohim' in Telaffuz Edilemez İSMİ belirlediği karanlık ve maddeyi temsil eder. O İSİM ki, eski rabbinler "evrenin içinde hızla dolaşır" demişlerdi, o İSİM ki, zamanın doğuşunda Karanlık geri serilir. 

Sütunların başlarını kapatan alevli kırmızı üçgen başlıklar Yaşam Ruhunun üçlü tezahüratını, Sefer Yetzirah'ın Üç Anası, Simyada Üç Doğa İlkesi, Kükürt, Cıva ve Tuz temsil eder.

Her sütunun üstünde maddi alemden örülü birer ışıldak vardır.

Sütunların tabanlarında dönüşüm ve yeniden doğmanın [metempsikosis] sembolleri vardır. Bu arkaik semboller henüz keşfedilen dünyanın en eski kitabı "Mısır Ölüler Kitabı", "Ölüler Ayini" veya gerçek adıyla "Pre-em-Hru" kitabı veya "Gün Işığına Kavuşma Kitabı"nın 17nci ve 125nci bölümlerinin arkaik süslerinden alınmıştır.  Bu kitabın ON rahiplerin yorumlarını Sakara'da 5. ve 6. hanedan krallarının piramitlerinde bulunur, ayrıca 12. haneden lahitlerinde ve 18. hanedan ve sonrası papirüslerde bulunmaktadır. Henüz bu kitapların tatmin edici bir çevirisi yapılmamıştır, şimdiye dek mistik vasıflı bir alim bu işe girişmemiştir.   

Genel anlamda Ölüler Ayini insanın Kurtarıcı/Islah Edici Osiris ile birleşmesini sağlayan ayinsel bir dizi ilahiler ve dualardır. Bu birleşimden sonra ona artık insan olarak değil, sembolik olarak özdeşleştiği Osiris olarak hitap edilir. Aynen İncil'de İsa dediği gibi: "Ki onlar Bizden biri olsun." Arınmış ve ıslah olmuş insan "Ben Osiris'im" der, ruhu sonsuz yaratılmamış ışıkta günahtan arınmış olarak nurla parlar, Osiris ile birleşmiş ve dolayısıyla ıslah olmuş, Tanrının oğlu, çileyle arınmış, mücadele ile güçlenmiş, özveriyle yücelmiş. İşte büyük Mısır Ritüelinin konusu bu. 

Kitabın Teb yazmasının 17nci bölümü ayrıca çok eski olan birçok yorumu bulunan çok kadim bir metin içermektedir. Bunlar sanki sonradan eklenmiş gibi kitaba uymamaktadır. Bu metin 12nci bölümün içeriyle birlikte bu tez için titizlikle V.H. Frater [V.H.=very honarable=saygıdeğer; Frater=kardeş] M.W.T. tarafından tercüme edilmiştir ve V.H. Soror S.S.D.D. [Soror=kızkardeş] yorumuna dair çok değerli ipuçları vermiştir.  17nci bölümünün başlığı şöyledir:

"İhya Edilenlerin yüceltilmesi, İlahi Diyara girip çıkmak, güzel  Amentet ülkesinin Cinleri, İstenilen herhangi bir şekilde Gün Işığına çıkma, yaşayan bir Bai olarak bedenleşerek Doğa Güçlerini Dinlemek konusunda."

Metinde şöyle geçer: "Osiris ile bir olanlar limana girerken onu okurlar. Bu meyanda yeryüzünde ulu şeyler yapılsın. Adeptin [Ustadın] bütün sözleri gerçekleşsin."

Sembollerin karmaşıklığından dolayı bölümün ritüel çevirisi sadece kadim Mısır yorumlarına sürekli başvurmak suretiyle anlaşılmakta ve bundan dolayı İnsan Ruhunun kurtarıcı Osiris ile birleşmesinin zafersel ilahisi konusunda Kadim Mısırlıların fikirlerini en yakın bir şekilde modern zihinler tarafından daha kolay anlaşılması sağlamak üzere aşağıdaki metin sadeleştirilmiştir:

"Ben TUM'um, bütün şeylere birleşmiş olanım,

"NU oldum. Yükselişinde RA'yım ve Onun gücünün doğruluyla hükmediyorum. Ben kendini doğuran Yüce Tanrıyım, hatta NU bile, ki o İsimlerini telaffuz etti ve böylece Tanrılar Çemberini yaratıldı.       

"Ben Dünüm ve Yarını biliyorum. Bir daha asla yenilemem. Sürekli RA tarafından anılan Osiris'in sırrını bilmekteyim. Başlangıçta tasarlanan işi tamamladım. İki devasal kartal tüyü ile donanmış Ruhun tezahürüyüm. Onların adları İsis ve Neftis'tir ve Osiris ile birleşmişlerdir. 

"Ben mirasımı talep ediyorum. Günahlarım kökünden kazılmış ve ihtiraslarım dinmiştir. Saf beyazım.  Zamanda mekan etmekteyim. İnisiyelerin ebedi tanrılara adak sunduklarında, yaşamım sonsuzdur. Yolu geçtim. Kuzey ve Güney Sütunları, Hakikat Salonunun girişindeki o iki Sütunu tanımaktayım. 

"Ey ortada mekan edenler bana ellerinizi uzatınız. Zira aranızda bir tanrıya dönüştüm. Osiris ile birleşmiş olarak İyiliğin ve Kötülüğün savaştığı sabahta günün göz yuvasını doldurdum. 

"Fırtınadaki bulut örtüsünü gökten kaldırdım ve RA'nın Yüce Sulardan tekrar doğuşunu gördüm. Onun gücü benim gücümdür ve benim gücüm onun gücüdür. Size hürmetler, ey Hakikat Efendileri, Osiris'in yönettiği amirler. Huzur ve ihtişam diyarında günahları arındıranlar, MA'nın takipçileri. Anubis tahtı inşa ettiği o günde Osiris şöyle dedi:

"Ey! Bir insan Amentet'e girmeyi hak etti.  Aynen Osiris'in  ihtişamlı takipçilerine yaptığın gibi, ben de kusurları gidermek üzere önüne çıkıyorum. Dünya ve Güneşin Ruhuyum. 

"İki Alev Sütunu arasında. Aşad Ağacının altında Günlerin Kadiminin düşmanlarını yok ettiğinde RA'yım.  Yumurtanın içinde mekan edenim.  Diskin içinde dönenim. Aynı altının maden ocağından parladığı gibi ufuktan parlarım. Esirde SHU Sütunlarının arasından uçarım. Tanrılar arasında emsalim yoktur. Ağzımdan alevler fışkırır. Yeryüzünde tüm ihtişamımla inerim.  Işınlarım gökyüzünden uzanıp Nil nehrini alevli dillerle yalarken, gözler uçuşan ışınlarıma bakamaz. Yeryüzünde RA'nın gücüyle kudretliyim. Limana mükemmelliğe erişmiş Osiris olarak yanaştım. Aynen Günlerin Kadimlerine sunulduğu gibi rahiplerce kabul gören adakları bana sunulsun. İlahi Ruh olarak tefekkür ediyorum. Gücümün azametiyle hareket ediyorum. Sonsuzlukta titreşen Dalgalar gibi oynuyorum. Osiris coşkuyla beyan edilmiştir ve tanrılar arasında hükmetmesi ön görülmüştür. Ruhun ve Bedenin bir olduğu Günlerin Kadimleri huzurunda Horus Diyarında tahta konmuş. İhtirastan doğan bedeninin günahları bertaraf edilmiş. Ebedi Kapıdan geçmiştir ve Yeryüzü ve Gökyüzünün evliliğinde Buhurlu Yeni Yıl Şölenini kabul etmiştir.  

"TUM Gerdek Odasını hazırlamıştır. RURURET tapınağını kurmuştur. Alayın yolu tamamlanmıştır. HORUS arındırmış, SET kutsamış, SHU Osiris ile birleştirmiş ve böylece mirasa konulmuştur.

"TUM olarak Görünmeyen ile özdeşleşmeyi tamamlamak üzere Krallığa girmiştir. Ey Osiris gelinin sizi ölü olarak bulduğunda yas tutan İsis'tir. İsis ile yeniden doğdun. Neftis tarafından beslendin. Semavi doğuşunuzda sizi yıkadılar. Gençlik ve delikanlılık elinizde ve kolları milyonlarca yıl sizi destekleyecektir.  İnisiyeler etrafınızı sarıyor ve düşmanlarınız yenilmiştir.  Şer Güçler yok edilmiştir. Mutlulukta birlikte olduklarınız sizinledir. Savaştaki Zaferiniz mükafatlarını Sütunda bekliyor. Doğa Güçleri size itaat ediyor. Gücünüz azametlidir. Size lanet edenleri Tanrılar lanetliyor. Niyetleriniz gerçekleşmektedir. İhtişamın efendisisiniz. Yolunuza engelleyenler imha edilmiştir."

125nci bölüm bir inisiyenin İki Adalet Sütunun Salonuna girişiyle ilgilidir ve ölümü kısır ve vahşi bir bölge olarak dünyadan ihtişamlı öte aleme bir geçiş olarak açıklayan son derece güzel ve sembolik bir betimle başlamaktadır. Bu açılış cümlelerin tam çevirisi şöyledir:

"Güzelliklerine bakmak için uzaklardan yol aldım. Ellerim Adalet İsmini selamlar. Akasya ağacının yeşermediği uzak bir diyardan geliyorum. Orada yaprak yaprak açmış o ağaç yoktur.  Orada otlar ışıldamaktadır. Sırlar diyarına girmiş bulunuyorum.  Set ile iletişim kurdum. Uyku üzerime çöktü, tamamen sarıldım, gizli şeylere secde ettim. Osiris'in evine getirildim. Orada harika şeyler gördüm. Kapıların Prenslerini bütün ihtişamlarıyla gördüm."

Bu bölümün resimleri Hakikat Salonunu çift açık kapıları ardından gözüktüğü şekilde göstermektedirler. Bu salon sağ elinde bir kafes içinde bir şahin ve sol elini sonsuzluk gıdası üzerinde tutan bir Tanrı hükmetmektedir.  Tanrının her bir yanında adalet ve alevle sarılı kudreti simgeleyen üzerlerinde birer dizi tüy ve Urai (kobra yılanı başlıkları) bulunan kornişler mevcuttur. Sağ kapının adı "Ayaklara hükmeden Hakikat Sahibi" ve sol kapının adı "Erkek ve dişi hayvanları bağlayan Kudret Sahibi." Salonda Ölülerin 42 Hakimi uzun bir sırada oturmuşlardır ve önünden geçen aday  her birine ismen hitap edip hükmettiği günahı işlediğini inkar etmelidir [Hırsızlık yapmadım, yalancı şahitlik yapmadım, vs.].

Bu bölüm adayın ANUBİS tarafından Hakikat Salonuna sokuluşunu anlatmaktadır. ANUBİS adayı sorgulayarak inisiyasyonu hakkında bilgi almaktadır ve onun Salona girişi konusunda tatmin edici yanıt almıştır. Aday Mabedin yan odasına alındığını kıyafetlerinin soyulduğunu, gözlerinin kapatıldığını, salona girişi bulmak için elleriyle dokunması gerektiğini ve bulduğunda İnisiyelerin huzurunda yine giysilerle giydirildiği ve meshedildiğini anlatmaktadır. Bundan sonra ondan Parola istenilmekte ve Ruhunun Hakikat Salonunda Büyü Terazide tartılması talep etmektedir. Ondan sonra ANUBIS Salon kapısının sembolizmi konusunda onu tekrar sorgular ve yanıtları doğru bulununca ANUBİS: "Geçebilirsin, bunu biliyorsun" diyor.  

Başka şeyler arasından İnisiye dört kez arındığını söyler, aynı şekilde Neofit'in [Altın Şafak] Neofit İnisiyasyon seremonisinde dört kez arınmakta ve kutsanmaktadır. Bundan sonra uzun Negatif İtirafta bulunur ve her bir Hakime yargıladığı günahtan masum olduğunu beyan eder. Sonradan Hakimin kendisine adalet uygulamasını arz eder. Sonrada Güneydeki yerde yıkandığını ve Kuzeyde "Kurtarıcıların Oğlu" denilen yerde dinlendiğini, Barış Zeytin Ağacı altının Sakini olduğunu ve ona mumyaların yıkandığı tuz banyosunda sakladığı uzun bir alev ve buluttan bir kral asası verildiğini anlatır. Orada adı "Soluk Verici" olan başka bir asa buldu ve bununla alevi söndürdü ve bulut asasını dağıtıp onunla bir göl yarattı. Sonra inisiye Sütunlara getirilir, onların adlarını söyleyip Terazi sembolündeki yerlerini söylemelidir.  Yolunu kesip geçişini engelleyen Kapı Bekçisinin adını söylemelidir ve bunlar tamamlandıktan sonra Salon adımlarına karşı "Çünkü ketumum, çünkü safım" diye haykırmakta ve arayışının, isteklerinin üzerinde adım atması için yeteri kadar saf ve yüce olduğunu bilmelidir. Sonrada THOTH'a her türlü şer duygudan arınmış olduğunu ve gezegenlerin tesirlerinden serbest olduğunu bildirmelidir ve ona THOTH ona şöyle yanıt vermektedir: "Sütunları Alevden olan, duvarları canlı Urai'dan olan ve evinin ateşleri su akımları olan kimdir?" ve İnisiye "Osiris" diye yanıt verir. 

Anında ona gelen yanıt şöyledir: "Yiyeceğin et Sonsuzluktan, içkin Sonsuzluktan olacaktır. Dünyadaki cenaze kutlamalara katılabilirsin, çünkü fethettin." 

Bu şekilde [bir Altın Şafak Mabedinde] sütunlarda resmedilen bu bölümler, Ruhun tekamülü, arınmasını ve Kurtarıcı Osiris ile birleşmesini temsil ederler. Ruhun ıslah olup yüceldiği Sonsuz Nurun Altın Şafağında her şeyi bilip yapabilmektedir, zira Yüce ve Ebedi Tanrı ile Bir olmuştur. 

KHABS   AM   PEKHT

KONX   OM   PAX

LIGHT   IN   EXTENSION

 

Tercüme eden Kemal Menemencioğlu Copyright © 2002

 [2. Bilgi Tebliği] [3. Bilgi Tebliği] [4. Bilgi Tebliği[Ana Sayfa ][Yazılar