[Ana Sayfa ][Yazılar] 

Heksagram Ritüeli

Tercüme Kemal Menemencioğlu

Bu bir Altın Şafak Hermetik Cemiyeti belgesidir. Bir zamanlar sadece Adeptus Minor (5=6) seviyesindeki inisiyelere verilirdi. Heksagram ritüeli oldukça karmaşıktır ve önceden Pentagram Ritüeli üzerinde çalışılması önerilir. Bu ritüelde kullanılan Heksagram sembolünün herhangi bir dini veya siyasi anlamı olmayıp, çok farklı topluluklar tarafından kullanılmış yaygın bir semboldür.  

Heksagram, Sefirot ve yedi harfli kelime ARARİTA'nın hakimiyeti altında yedi gezegenin çalışmasını temsil eden güçlü bir semboldür.  Heksagram'a bazen Mühür Yıldızı, veya, aynı Pentagram'a Mikrokozmos sembolü denildiği gibi, Makrokozmos Sembolü denilir. ARARİTA aşağıdaki cümlenin İbranice'sinin ilk harflerinden oluşmuş yedi harfli kutsal bir İsimdir:   

Bir başlangıcıdır. Bir bireyselliğidir. Becayişi de birdir.

Pentagram'da olduğu gibi Heksagram'ın her giriş köşesinden ilahiden gelen ışığı temsil eden bir ışın yayılır. Bundan dolayı ona Yanan Heksagram veya altı ışınlı Mühür Yıldızı denilir. Genelde tek ucu yukarıda çizilir. Pentagram ile farklı olarak iki ucu yukarıya baktığında şer bir sembol değildir.   

Eğer Heksagram'ı yanınızda bir Sembol olarak taşımak üzere hazırlayacak olursanız, onu size önceden öğretilen renklerde siyah bir fon üzerinde hazırlarsınız. Aşağıda Heksagram'ın köşelerine atfedilen Gezegensel Güçler verilmiştir: 

 

 

 

    Kral Cetveli Kraliçe Cetveli
En üst Çivit Siyah
En alt Mavi Mor
Üst sağ taraf Mor Mavi
Alt sağ taraf

Yeşil Yeşil
Üst sol taraf Kırmızı Kırmızı
Alt sol taraf Sarı Turuncu
Merkezde güneş Turuncu Altın sarısı

 

Tekabül sırası Hayat Ağacı'ndaki Sefirot düzenine dayanır. Böylece çizilirken hangi köşe başlangıç noktası kabul edildiğine göre Büyük Heksagram Ritüeli uygulamaya konulur.  

En üst köşe ayrıca Daath Sefirasına da hitap eder, en alt köşe ise Yesod'a hitap eder. Diğer köşeler ise Mikroprosopus'un [Not: Mikroprosopus = Küçük yüz, Hayat Ağacın orta seviyesindeki küreler veya Sefirot. İnsan bedeninin üzerine heksagram yerleştirildiğinde her köşesi belirli bir küreye ve Sefira'ya değer. Yukarıdaki gezegen düzeni de bu kürelerin gezegen tekabüllerine uyar. Sadece en üst köşede Satürn/Binah'tan Daath'in olduğu yere bir oynama vardır] diğer köşelerine hitap eder. Heksagram biri Su üçgeni ve diğeri Ateş üçgeni olan iki üçgenden oluşmuştur. Bundan dolayı Pentagram'da olduğu gibi tek ve sürekli bir çizgiyle çizilmez, her bir üçgen ayrı çizilir (bunun istisnası tek bir çiziyle çizilebilen Unikursal Heksagram'dir. Bu uygulama ileride kapsamlı bir şekilde açıklanacaktır.)    

Bütün Çağrı (İnvokasyon) Heksagramları Güneş yönünde, yani soldan sağa çizilir [Saat yönünde].  Ama Defetme Heksagram'ı sağdan sola, Güneş yönüne ters çizilir. Herhangi belirli gezegenin Heksagramı iki üçgen şeklinde çizilir, ilki söz konusu Gezegenin yönünden başlar, ikincisi ise ilk köşenin tam karşısına düşen köşeden başlayıp devam eder. Sonra gezegenin sembolü Heksagram'ın ortasına çizilir. Böylece Satürn Çağrı Heksagramı durumunda, ilk üçgenin çizimi Satürn köşesinden başlayıp Güneş yönünü takip eder ve ikinci üçgen aynı şekilde Ay köşesinden başlayarak Güneş yönünü takip eder.        

(Uygulamada sadece ortadaki gezegeni çiziniz. Diğer gezegenler sadece konum belirtmek üzere resmedilmiştir.) Heksagram'ı çizerken Ararita zikrediniz ve Gezegeni çizerken İlahi İsmi zikrediniz. 

 

Oysa Ay Çağrı Heksagram'ın çiziminde önce Aydan başlanır ve ikinci üçgen Satürn'den başlar. 

Örneğin Jüpiter Defetme Heksagramı Çağrı Heksagram ile aynı köşeden başlar ve aynı düzene göre yapılır, ama çizim yönü ters yöndendir. Her durumda da gezegenin sembolü ortaya çizilir. 

 

 

 

 

 

 

Unutmayınız ki, Ayın sembolü değişken olup büyüme fazında olumludur. Ancak küçülme fazında etkisi o kadar olumlu değildir. Heksagramın ortasında çizilecek Ay şekli büyüme ve küçülmeye göre birbirine ters çizilir. Yalnız unutmayınız ki küçülme fazında ay kısıtlama sembolüdür ve büyüme fazındaki kadar olumlu değildir. Dolunay daire olarak çizilir ve kara ay karanlık bir daire olarak çizilir.   

Ancak ayın son iki şekli bir çok durumda iyi değildir. Eğer Ayın Ejderhanın Başını [kuzey ay düğümü] invoke edecekseniz ay çağrı Heksagramı çizersiniz ve orada Kaput [kuzey ay düğümü] sembolü çizersiniz, Kuyruğu içinse [güney ay düğümü] Kauda [güney ay düğümü] sembolü çizersiniz. Bu Kaput ve Kauda Güçleri güneş veya ayın Zodyak'ta onlarla kavuşum olduğu zamanlarda daha rahat invoke edilir. Bu invokasyon/çağırılarda Ay Heksagramında olan aynı İsim ve Harfleri zikredersiniz. Bazı müstesnalar hariç, Kaput olumlu ve Kauda olumsuz etkidir. Bir güneş tutulması sırasında bu Kaput ve Kauda güçlere karşı temkinli olunuz, zira onlar güneş tutulması Güçleridir. Bir tutulma olması için güneş ve ayın aynı anda onlarla Zodyak'ta kavuşum durumunda olması gerekir. Ay ve güneşin ya her bir düğümle kavuşum ya da karşıt durumda olması gerekir. 

Aynı Pentagram Ritüellerinde olduğu gibi bütün Heksagram Ritüellerinde daire çizmeniz gerekir. Bir sembolü veya Tılsımı şarj etmek gibi belirli bir yere sabitlemeniz dışında, Heksagramın kendisi etrafında bir dış daire çizmeyiniz. 

Heksagramın her bir köşesine konumlanan gezegenler bulundukları yerlere göre her bir üst seviye gezegenin bir alt seviye gezegeniyle ve aralarındaki karşılıklı ilişkisini görürsünüz. Bu sıra Heksagramda tam karşıt köşelere göre takip eder. Bundan dolayı çağrı ve defetme Heksagramlarında üçgenler karşılıklı olarak çizilir. Üstün gezgenler Satürn, Jüpiter ve Marstır.  Tali gezegenler Venüs, Merkür ve Aydır. Ve ortalarına Güneşin Ateşi yerleştirilir. Bundan dolayı üstün Satürn ve tali Ay arasında sempati vardır, aynı şey Jüpiter ve Merkür, Mars ve Venüs aralarında geçerlidir.  

Büyük Heksagram Ritüelinde Adeptüs Minor Derecesinin İşaretleri verilir, ama Büyük Pentagram Ritüelinde kullanılmasına rağmen, İlk Cemiyetin İşaretleri verilmez. Pentagramın Mühür Yıldızı Sefirot'un Ay aleminde, Elementlerde ve İnsanda çalışmalarını temsil etse de, Heksagram Ritüeli Makrokozmosun Mühür Yıldızı olduğu için Sefirot Güçlerinin bütün invokasyonlarında kullanılacaktır 

Eğer Sefirot'un Üst Üçlemdeki Güçleriyle çalışacaksa, Satürn Heksagramı kullanırsınız, Hesed için Jüpiter Heksagramı, Geburah için Mars Heksagramı, Tifaret için Güneş Heksagramı, Netzah için Venüs Heksagramı, Hod için Merkür Heksagramı ve Yesod ve Malkut için Ay Heksagramı kullanırsınız. 

Biliniz ki Sefirot her türlü gereksiz sebepler için invoke edilmez, sadece büyük dikkat ve huşu ile kullanılmalıdır. Her şeyden önce Keter ve Hokmah Güçleri sırlarına vakıf olacak kişi tarafından büyük arınma,  kalp ve zihin temizliği gerektirir.  Zira bu yüksek bilgi sadece yükse benliği Kutsal Varlıkların karşısında durabileceklere bağışlanabilir. Kutsal İsimleri gerekli huşu ve alçakgönüllülükle kullanmaya dikkat ediniz, zira Yüce Varlığın İsmini boş yere alan lanetlenir.      

Heksagramın ortasına Gezegenin simgesini çizdiğinizde onları Heksagramın iç boşluğuna sığacak çapta ve mümkün olduğu karda güneşin yönünde soldan sağa doğru çizilecektir. Kaput ve Kauda Drakonis genel kurala göre çizilebilir. 

Belirli bir gezegeni veya hepsinin Güçlerini invoke ederken o Gezegenin bulunduğu Zodyak'ın çeyreğe doğru dönünüz. Çünkü Zodyak'ta sürekli hareketlerinden dolayı ve günlük hareketlerden dolayı gezegenin konumu sürekli değişmektedir. Dolayısıyla, çalışma saatindeki Gezegenin konumunu tespit etmek üzere bir astrolojik harita hazırlamanız gerekir. Gezegenlerle çalışmaya kıyasla bu Zodyak burçları ile çalışmadan daha fazla gereklidir.  

Bir yeri arındırmak veya kutsamak (konsakre etmek) istediğiniz zaman, duruma göre ya Pentagram ritüelinin yerine ya da birlikte Küçük Heksagram Ritüelini uygulayacaksınız.  Örneğin, daha önceden Elementlerin düzeyinde çalıştınızsa, Gezegen çalışmasına geçmeden önce Küçük Pentagram Ritüeli yapmanızda yarar vardır. Böylece, her ne kadar temizlenen Güçler şer olmazsa da mekan bu Güçlerden arındırılır, çünkü tamamen farklı bir düzeyden olan Güçlerle ahenkli olmazlar. Ve çalışacağınız o yerde daireyi tamamladığınıza emin olunuz.   

 

 

DÖRT ŞEKİL

Bunlar Küçük Heksagram Ritüelin dayandığı Heksagramın iki üçgenin bir araya gelip aldıkları dört şekildir. 

İlk şekil şöyledir:


 

Köşeler yukarıdaki şekil gibi atfedilecektir. Bu düzenleme Zodyak'ta Ateş konumu olan Doğu yönü için geçerlidir. (Not: Heksagram'da bunları çizmek için terse çevrilmiş üçgeni aşağı indiriniz, sonra yukarıya çeviriniz, böylece Ay köşesi yukarıya çıkacaktır, Mars ve Jüpiter'in yerleri değişmeyecektir.)  


İkinci Heksagram'da değişiklik yoktur ve köşelerin esas konumları yerlerini koruyacaktır. Bu düzenleme Zodyak'ta Toprak konumu olan Güney yönü için geçerlidir ve dünyanın Güneşin öğle vaktinde Zodyak'a göre konumuna tekabül eder.

Üçüncü şekil şöyledir:


 

Yukarıdaki düzenleme Zodyak'ta Havanın konumu olan Batı yönü için geçerlidir. 

Dördüncü şekil şöyledir:


 

Yukarıdaki düzenleme Zodyak'ta Su konumu olan Kuzey yönü için geçerlidir.

Bütün bu şekillerle birlikte Ararita İsmi zikredilir. Ayrıca bütün bu verilen şekillerin çizmenin çalışacağınız Gezegen Gücüne göre yedi farklı usulü vardır.

Satürn Heksagramı, hatta aynı Pentagram ritüeli gibi, genel ve önemsiz operasyonlarda kullanılabilir. Bütün bu dört Heksagram şekli ile çalışacağınız Gezegenin yönünden başlayarak invokasyon için güneş (saat) yönünde ve defetme için güneş yönüne ters şekilde çizeceksiniz. Diğer bir deyişle, invokasyon için soldan sağa, defetme için sağdan sola çizeceksiniz. Unutmayınız ki, Elementlerin sembolleri değil de Kova, Aslan, Boğa ve Kartal sembolleri çizilir.  

 

KÜÇÜK HEKSAGRAM RİTÜELİ

Aynı Küçük Pentagram Defetme Ritüeli gibi Kabalistik Haç uygulaması ile başlayınız ve çalışmanın niteliğine göre gerekli Majikal aleti kullanınız, bu ya Lotus Değneği ya da Majikal Kılıç olabilir. 

Doğuya dönük başlayınız eğer invokasyon istenilirse aşağıdaki şekli çiziniz:


 

Soldan sağa Güneş yönünü takip ederek, Majikal aletinizi şeklin ortasına getirdiğinizde Ararita İsimini mümkün olduğu kadar titreşimsel bir sesle nefesinizle zikrediniz.

Ama defetme yapmak istiyorsanız aşağıdaki şekli çizersiniz:

Soldan sağa çiziniz ve üçgenleri kapatırken başladığınız noktaya değmeye dikkat ediniz. Majkal aletinizi Güneye çeviriniz ve invokasyon yapacaksanız şekli şöyle çiziniz:


Ama defetme yapmak istiyorsanız o zaman sağdan sola aşağıdaki gibi çiziniz:


Majikal aletinizi merkeze getriniz ve Ararita ismini zikrediniz.

Batıya geçiniz ve aşağıdaki şekli invokasyon için çiziniz:


Defetme ise böyle çizilecektir:

İnvokasyon için Kuzeyde şu şekil çizilir:


Defetme ise:


Sonrada Doğuya geçerek çalıştığınız yerin dairesini tamamlayınız. Sonra Adeptus Minor Derecesinin LVX İşaretini veriniz ve INRI Anahtar kelimesinin Analizini tamamlayınız.    

 

 

İLAVETEN

Eğer Büyük Heksagram Ritüelinde bir Gezegenin güçlerine ilaveten Gezegenin bulunduğu Zodyak burcun güçlerini de çekmek isterseniz Gezegenin invokasyon Heksagramının ortasına Gezegenin sembolü altına Zodyak burucunun simgesini çizersiniz ve eğer bu yetersiz gelirse, Pentagram Ritüelinde anlatıldığı şekilde Burcun İnvokasyon Pentagramını de çizersiniz.

Herhangi bir Gezegenin Heksagramını çizerken önceden öğretildiği şekilde titreşimsel olarak hem Gezegeni idare eden Sefiranın İlahi İsmini hem de Yedi Harfli İsim Aratita'yı zikredersiniz, bunun dışında ayrıca bu İsimde o Gezegene tekabül eden harfi de zikredersiniz.  

Belirli bir Gezegenin güçlerini invoke etmek isterseniz, çalışma zamanında gökyüzünün hangi çeyreğinde (dört yönden biri) olduğunu bulacaksınız. Sonrada bulunduğunuzu yeri Küçük Defetme Heksagram Ritüeli ile kutsar ve korursunuz. Sonrada Küçük Çağrı/İnvokasyon Heksagram Ritüeli yaparsınız, ama dört şekli söz konusu Gezegenin açısına göre çizersiniz. Her Gezegene göre farklı noktadan çizersiniz. Eğer Güneşle çalışacaksanız Şeklin her altı tarzı ile çizersiniz ve ortaya Gezegen sembolü çizersiniz ve önceden anlatıldığı şekilde Ararita İsmi zikredersiniz.   

Sonrada gökyüzünde Gezegenin bulunduğu çeyreğe dönersiniz İnvokasyon Heksagramı çizersiniz ve uygun İsimleri zikredersiniz ve gerekli Melek ve Güçleri invoke edersiniz ve Sigilerini (imzalarını) havada çizersiniz.

İnvoksyonunuzu bitirdikten sonra çoğu durumda onların dağılmaları için işlem yaparsınız ve Defetme Sembolleri yaparsınız. Bu da tamamen deşarj eder ve çalışmadan önceki duruma dönülmüş olur - diğer bir deyişle ölü ve cansız.

Eğer bütün gezegenlerin veya birkaçının Işınlarını aynı zamanda harekete geçirmek isterseniz, çalışma zamanında gökyüzündeki uygun çeyreği bulursunuz ve genel Küçük İnvokasyon Heksagramı çizersiniz, ama herhangi belirli Gezegen için ayrım yapmazsınız, sonrada her bir Gezegenin gökyüzündeki çeyreklerine dönersiniz ve daha önce belirtildiği gibi güçlerini invoke edersiniz ve invokasyon bittiği zaman defedersiniz. Küçük Defetme Heksagram ile tamamlarsınız. Ve hep çalışma yerinin dairesini güneş yönünü takip ederek tamamlamaya unutmayınız.   

Copyright hermetics.org © 2003

[Ana Sayfa ][Yazılar]