Gül Haç Ritüeli

Bu bir Altın Şafak Hermetik Cemiyeti belgesidir. İngilizce'sini sitemizin İngilizce bölümünde bulabilirsiniz: The Rose Cross Ritual.

1. Bir insens (buhur) çubuğu yakınız. Odanın Güney Doğusuna gidiniz. Aşağıdaki gibi, [insens çubuğuyla] büyük bir haç ve daire çiziniz. 

 

ve insens çubuğun ucunu ortasında tutarak Yeheşuah kelimesini titreşimsel bir sesle zikrediniz. 

2. Kollarınızı haçın merkezindeki seviyede tutarak, insens çubuğunu çevirerek Güney Batı köşesine [çeyrek daire oluşturarak] dönünüz ve aynı şekilde bir haç çiziniz ve aynı kelimeyi tekrar zikrediniz.  

3. Kuzey Batı köşesine aynı şekilde dönünüz ve haç ve kelimeyi tekrarlayınız.

4. Kuzey Doğu köşesine aynı şekilde dönünüz ve haç ve kelimeyi tekrarlayınız.

5. Güney Batı köşesine dönerek dairenizi tamamlayınız ve astral olarak imgelemeniz gerektiği ilk haçın ortasına insens çubuğunuzun ucunu getiriniz.

6. İnsens çubuğu yüksek tutarak diyagonal bir şekilde odanın Kuzey Batı yönünü doğru yürüyerek [bakınız aşağıdaki resim] odanın merkezine gidiniz. Odanın merkezinde aynı haçı başınızın üstünde çiziniz ve ismi zikrediniz.   

7. İnsens çubuğu yüksek tutarak odanın Kuzey Batı köşesine gidiniz ve insens çubuğun ucunu oradaki astral haçın ortasına getiriniz.

8. Geldiğiniz Güney Doğuya doğru dönünüz ve geri adım alınız, ancak bu sefer, insens çubuğunu direkt yere doğru tutarak yürüyünüz. Odanın merkezinde haç ve daireyi yere doğru yapınız, sanki ayaklarınızın altındaymış gibi, ondan sonra ismi zikrediniz.  

9. Güney Doğuya geri dönerek daireyi tamamlayınız ve çubuğun merkezini tekrar haçın merkezin getiriniz, sonra kollarınız iki yana açık bir şekilde Güney Batı köşesine yürüyünüz. 

10. Buradaki haçın merkezine değdikten sonra çubuk tekrar yukarıda tutularak odanın Kuzey Doğu köşesine doğru yürünür.  Odanın merkezine gelindiğinde baş üstündeki haçı değiniz ve ismi zikrediniz. Burada tekrar bir haç çizmek şart değildir.   

11. Çubuğu Kuzey Doğu haçın ortasına getiriniz ve çubuk aşağı doğru Güney Batıya geri dönün ve odanın ortasına durarak ayağınızın altındaki haça bağlantı kurunuz.

12. Güney Batıya dönün ve oradaki haçın ortasına çubuğun ucunu koyunuz. Çubuğu önünüzde tutarak Kuzey Batı köşesine yürüyünüz, Kuzey Batı haçla bağlantı kurunuz ve Kuzey Doğu haça giderek aynısını tekrarlayınız ve sonra Güney Doğu köşesine giderek ilk haça gelerek etrafı sarmayı tamamlayınız. 

13. Haçı tekrar çiziniz ama daha büyük olarak, aynı şekilde dairesi de daha büyük olsun ve alt bölümü çizerken  Yeheşuah, üst bölümü çizerken Yehovaşah zikrediniz.

14. Tekrar odanın merkezine dönünüz ve etrafınızda altı haçı bir ağı gibi imgeleyiniz. Bu seremoni aşağıda verildiği şekilde Anahtar Kelimenin Analizi ile tamamlanabilir:

1. Doğuya doğru bakarak kollarınız iki yanda bir haç şeklinde açık durunuz.  

2. Bu kelimeleri titreşimsel olarak zikrediniz:
I. N. R. I.
Yod-Nun-Reş-Yod
Öldürülmüş Osiris'in İşareti.

3. Sağ kol yukarıda. Sol kol omuzdan uzatılmış, baş sol ele doğru eğilmiş.
L. --- İsis'in Yasının İşareti

4. Her iki kol yukarıda V şeklinde.
V. --- Tyfon ve Apofis'in İşareti

5. Kollar göğüsün üzerinde çapraz, baş eğilmiş.
X. --- Dirilmiş Osirisin İşareti.

6. L.V.X. [harfleri tek tek] tekrarlarken işaretleri tekrar yapınız.
L.V.X. Lux.

7. Kollar göğüste çapraz ve baş eğik.
Haçın Işığı.

8. Sonra kollar Öldürülmüş Osiris şeklinde yanlara uzatılmış:
Başak - İsis - Yüce Anne
Akrep - Apofis - Yok edici
Sol (Güneş) - Osiris - Öldürülmüş ve tekrar dirilmiş.

9. Yavaş yavaş kolları kaldırınız.
İsis - Apofis - Osiris

10. Kollar yukarıya doğru açık, yüz kaldırılmış.
I. A. O.

11. Işığı dengelemek için Birlik Yableti İsimleri titreşimsel bir şekilde zikrediniz, ama eğer Adepti Hücresi içindeyseniz bunu yapmayınız.1   
Exarp - Hcoma - Nanta - Biton

12. Işığa ulaşmayı çalışın ve başınızın üzerine doğru Aspire to the Light and draw it down over your head to your feet.
Let the Divine Light Descend.

 

Gül Haç Ritüelin Kullanımları 

1. Aurayı dış etkenlerden koruyucu bir şekilde sarar. Bir peçe gibidir. Pentagramlar korur ama aynı zaman astralı aydınlatırlar ve varlıkların dikkatini çeker.  Onlar majikal çalışmalar için daha pozitiftir. Rahatsız edici durumlarda Pentagramlar ile defediniz ve Gül Haç ile sükunet sağlayınız.      

2. O farklı bir bilinç hali çağrıştırır ve fizikselden uzaklaştırır. Meditasyon için iyi bir hazırlıktır ve Anahtar Kelimesi ile birlikte yapıldığında Daha Yüksek Bilgeliğin bir invokasyon (çağrı) şeklidir. Böylece sorunların çözümü, zor bir söyleyiş veya başkasına yardımcı olmadan önce sakin ve güçlü olmak için yararlıdır.   

3. Bu ritüele tamamen aşina olduktan sonra, ancak daha önce değil, dinlenirken veya yatarken hayal gücüyle yapılabilir. Bir kısmını dışarıya çıkmaktadır ve kendi bedeniniz etrafında döndüğünüzü hissedersiniz. Bu şekilde ritmik nefesle uygulanırken, aklınızı acıdan uzaklaştırır (eğer çok ağırsa) ve uykuya hazırlar. Anahtar Kelimenin Analizi kendi fiziksel başınızın arkasında dururken yapabilirsiniz ve İlahi Beyaz Işığı aşağı çağırabilirsiniz ve bedeninizin içinden aktığını, eterik bedeninizin düğümlerini açıp huzur ve dinginlik getirdiğini seyredersiniz.      

4. Acı veya güçlük içinde olan başkalarına yardım etmek için bu ritüeli yapabilirsiniz. Bu amaç için odanın ortasında o kişinin astral imajını inşa ediyorsunuz ve onu altı haçla sardıktan sonra üzerine inmesi için Işığı çağırıyorsunuz. Seremoni tamamlandıktan sonra, Yeheşuah'ın huzurunu taşıyarak astral formun o kişiye dönmesini emrediniz.   

5. Başkaların düşüncelerinin veya korkunç şeylerin olduğu ve korkuyla şarj edilmiş bir yer gibi rahatsız edici şartların psişik istilasına karşı bir korunmadır.

Not:

1. Adepti Hücresi içinde Enokyan maji uygulanmaması gerektiği söylenir.

Tercüme Kemal Menemencioğlu

Copyright hermetics.org © 2005