Ne Kadar Sürer?

Wyoming Vadisi Ezoterik Etütler Derneğinden

Yazan Mark Stavish M.A., FRC, SI

Bu yazının İngilizce'sini Mark Stavish'in web sitesinde birçok ilginç yazıyla birlikte bulmak mümkündür. Ayrıca Mark Stavish'in birçok ilginç yazısını sitemizde bulmak mümkündür. Bunları sitemizdeki alfabetik yazar Fihristinde bulmak mümkündür. 

Çeviren Kemal Menemencioğlu - Translation Copyright © 2003 hermetics.org

All Rights Reserved. Copyright ©  Mark Stavish, M.A. 1999.

 

KONUYLA İLGİLİ DİĞER YAZILAR:

Mark Stavsih - Yazılar

Altın Şafak - Yazılar

 

KİTAPLAR

Maji - Anlamı, Amacı, Gücü
Kuşdili Kılavuzu - Simyanın Ayak İzleri - Mehmet Saltık

Kybalion - Antik Mısır ve Yunan Hermetik Felsefesi

 
 

Çalışmaya yeni başlayan biri tarafından, kendisine ezoterik bir teknik anlatıldıktan sonra alışagelmiş “Sonuç alıncaya dek ne kadar sürer?” sorusu bir ezoterik loca veya grupta sıkça işitilir. "Ne kadar sürer?" sorusunu sormakla öğrenci modern ezoterizmde yaygın olan bir kaç şey göstermektedir.

 

Sabırsızlık: Periyodik Raporlar ve Yıllık Kazançlar

Birçok kişi ezoterizmi planlanan bir ticari işletme gibi bakarlar. Görünüşe göre çabuk sonuçlar, asgari yatırım ve kar payları ile düzenli takviyeler (paranormal fenomonler) üzerinde odaklanmaktadır. "Uzun vadeli yatırım" stratejisi eksikliği öğretmenlerin, loca görevlilerin ve daha önemlisi kendi işlerini sekteye vurmaktadır.  

Oysa gerçek ortadadır, içsel gelişim zaman ister! Eğer bilim dünyasında bir tıp hekimi olmak sekiz, on iki yıllık bir eğitim gerektirse, ezoterik konulara vakıf olmak için daha az bir süre bekleyebilir meyiz? Dikkatinize arz ederim ki burada anahtar kelime vakıf olmaktır, eksper veya üstat değil, ama güvenilir sonuçlar alabilmek için teknik olarak yeterli olmaktır. Rahmetli W.E. Butler'in bir öğrencisi ve onula birlikte "Işığın Hizmetkarları" (Servants of Light - SOL) kuran Dolores Ashcroft-Nowicki bir mülakatta majikal tekniklerde yetenekli olabilmek için yaklaşık olarak on yılın gerekli olduğunu söylemişti. Fransız simya derneği "Doğa Filozofları" (The Philosophers of Nature) kuran Jean Dubuis sıkça "İçsel Üstat" ile geçerli bir diyalog kurmak için yirmi yıl ciddi ezoterik uygulama gerekli olduğunu söylemiştir. 

"Gül Haç Derneği" (Rosicrucian Order - AMORC) tarafından basılan "Gül Haç El Kitabında" (Rosicrucian Manual) psişik gelişme ve Kozmik Şuura erişme konusunda bir bölüm vardır. Derneğin kurucusu Harvey Spencer Lewis tarafından yazılan makalede dikkate alınmasında faydası olan bazı noktaları işaret etmektedir:

  1. En çok gelişme çoğu kez ona en az aklına takanlar tarafından yapılır.

  2. Psişik gelişme düzenli değildir ve bir çok kez büyük ihtiyaç zamanlarında oluşur.

  3. Üstatlığa erişmek için zaman süresi önemli değildir. 

“Geniş açıdan bakıldığı zaman orta hali bir öğrencinin Üstatlık eşiğine gelmesi için gerekli beş, altı yıl, enkarnasyon devinimin tümüne kıyasla bir kilometrelik bir çizgi üzerinde bir nokta gibidir. Ama bu noktayı nasıl büyütüp çizgiyi geride bırakabiliriz!"

Evet, beş, altı yılda bir öğrenci "Üstatlığın eşiğine" gelmesi olasıdır. Evet eşiğine gelinebilir, ama kapıdan geçilmez! Altın Şafak Hermetik Cemiyetinde ilk üç buçuk yılda sadece bir veya iki ritüel uygulamakla sarf edilirdi. Bundan sonra birkaç yıl bir çok okulda kabul gören esaslı teknikler öğrenmekle geçerdi. Böylece Adeptus Minor derecesine (içsel inisiyasyon) sadece teoride değil gerçek anlamda vardıkları içsel noktaya eriştirecek gerekli teknikleri öğrenmeleri için beş veya altı yıllık yoğun ve aralıksız etüt gerekli görülmekteydi.   

Çok az sayıda öğrenci bu denli hızlı ilerlemektedirler, ama yol boyunca onları gerçek üstatlığın eşiğine getirecek o noktaya varmalarını sağlayan içsel deneyimleri geçirirler. Kapıdan geçiş yapmak bu veya gelecekte başka bir yaşamda olabilir. Zaman ilgisi sadece ego için geçerlidir, ruh için geçerli değildir. Eğer isteğin gerçekten ruhtan geliyorsa, zaman sizin için de önemsiz ve hizmet etme önemli olacaktır.

Eğer büyümek istiyorsanız o zaman hizmet ediniz ve üstatlık peçesi arkasından tarafsız hizmet ediniz. O zaman iyi bir ortamda olursunuz ve geçişiniz uzakta olmaz.

Bütün ezoterik alıştırmalar enkarnasyonları yüklemek için gördüğümüz "hasarı" tamir etmeye yönelik tasarlanmıştır. Tamirat veya yeniden entegrasyonu hızlandırdıkları için kozmik çapta etkileri neredeyse anidir, sadece dünyasal çapta uzun veya kısa görülmektedir. Ancak alıştırmaları yaparken bazı fikirleri akılda tutmakta fayda vardır.

Bana gerek Jean Dubuis, gerekse de Dolores Ashcroft-Nowicki tarafından bir ezoterik sürecin işlemesi için 18 aya kadar varan bir süre geçebilir. Ayrıca, çoğu alıştırmanın olduğu gibi lunar (aysal) aleme yönelik alıştırmaların entegrasyonu için bir kaç ay gerekebilir, anacak onların ay devinimlere ilişkin olarak daha etkili olduklarını gördük. Böylece bir çalışmayı birkaç aylığına her gün yapabiliriz, ama o ayda ayın güçlü olduğu konumlarda olduğu günlerde daha etkili olduğunu fark edebiliriz. Fark etmezsek de etkiler birikir, ama güç dolunayda daha iyi ortaya çıkmaktadır.     

Briah alemine yönelik diğer alıştırmalar daha da uzun sürebilir, çünkü solar (güneşsel) yılın etkilerine tabi olabilirler. Dolayısıyla bu alıştırmalar psişik yapımıza yerleşmesi için en az bir yıl gerekebilir. Ancak, lunar alıştırmalarda olduğu gibi onlar bizde yerleşir yerleşmez, veya işlevleri yeniden tesis edildikten sonra işlevleri için artık astrolojik devinimlere ihtiyacımız olmayacaktır. Onlar her zaman elimizin altındadır. 

 

Konsantrasyon: veya neden sistem müptelaları başarısız olurlar

Konsantrasyon başarı için temel gereklerden biridir, imgeleme ve meditasyon diğerleridir. Ama konsantrasyon sadece zihinsel bir vasıf değildir, ama bir tavır, içsel yaşamımıza karşı bir yaklaşımdır. Eğer zamanımızın çoğunu aradığımız deneyimi verecek "doğru sistemi" ve teknik karışımı ararsak, çoğu zaman başarısız oluruz. Bir sistemi ve günlük uygulama dizisini seçiniz ve ona kendinizi veriniz! İyi sağlam temel çalışmalar en karmaşık majikal çalışmalardan daha iyi sonuç verir. Değişik kaynaklardan inisiyasyon ve teknikler toplamak bizi önemli olan şeyden uzaklaştırır - Kalbimizin içine inisiyasyon ve İçsel Üstadımızla iletişim. Hayatınız boyunca sadece "OM" zikretmek, teknik açıdan yarım düzine majikal sistemi bilip psişik hazımsızlığı yaşamaktan daha iyidir. Bir okun fırlayışı gibi basit ve dolaysız tutunuz ve hedefinize varırsınız.   

[Ana Sayfa ][Yazılar