[Ana Sayfa ][Yazılar

Yüksek Majide İlk Adımlar

Yazan John Michael Greer

Bu yazı yazarın "Learning Ritual Magic" Ritüel Majiyi Öğrenme) kitabının Birinci Bölümünü içerir.  Yazarın başka yazılarını fihristten bulmak mümkündür.

Çeviren Murat Sağlam - Translation Copyright © 2005 hermetics.org

All Rights Reserved. Copyright ©  John Michael Greer 1996.

İlk ders rutin uygulamalarla ilgili olup bu kurs çalışmaları sırasında yapacağınız her şeyin temelini oluşturan birçok şeyi birden ele almaktadır.

Bu kurs, dayandığı tradisyon gibi, sadece okunup etüt edilmemeli, tecrübe de edilmelidir. İşlenen konuların büyük bir kısmı pratik alıştırmalarla ilgilidir. Bunlar için vakit ayırmalısınız. İlk birkaç dersin çalışmaları günde birkaç dakika ayırarak yapılabilirse de, kursun geneli daha çok vakit gerektirmektedir; birçok öğrenci için günde yarım saat yeterli olacaktır.

Majisyen adaylarının büyük bir çoğunluğunun bu kadar küçük bir vakti ayırmanın bile ilerlemelerinin önünde bir engel olduğu kararına varmaları şaşırtıcı, hatta utanç vericidir. Oysa herhangi bir müzik aletini çalmayı öğrenen birçok insan, daha en baştan, alıştırmalar için harcanan vaktin öğrenme sürecinin vazgeçilmez bir parçası olduğunun farkına varır. Bir dövüş sanatı öğrenen birçok insan, böyle bir şeyin dojo’da geçirilen uzun saatler anlamına geldiğini bilir. Maji için kesinlikle aynı şey geçerlidir. Majiden ne alacağınız, ona ne kadar vermeye hazır olduğunuzla belirlenir ve gerekli vakti ayırma başarılı bir majikal eğitimin vazgeçilmez bir parçasıdır. Elde etmek için çaba göstermeden birdenbire kazanılan majikal güçler majide değil, ancak fantezi romanlarında rastlanılan bir şeydir.

Bu kursta verilen alıştırmaları yapmak ve onlardan mümkün olduğunca çok faydalanmak için bazı şeylere ihtiyaç duyacaksınız. Bunların ilki alıştırmalar için uygun bir yerdir. Tradisyonun eski kitapları öğrencinin bu konu için her şeyi yapabileceğini varsayar. Neyse ki bu gerekli değildir. Zaten kullanılmayan kaleler ve inziva yerleri artık o kadar kolay bulunmuyor.  Yarım saat boyunca rahatsız edilmeyeceğiniz, loş ışıkla aydınlatılmış bir oda birçok açıdan yeterli olacaktır. Bu odanın herhangi bir mobilyaya çarpmadan daire çizebileceğiniz kadar geniş bir alanı olması gerekir.

Ayrıca arkalığı düz bir sandalyeye ihtiyaç duyacaksınız –basit bir iskemle olur. Diğer şeyler küçük bir kırtasiye dükkânından veya marketten alınabilir: bir cetvel, pergel, boyalı kalemler (ne kadar renk olursa o kadar iyi), bir pusula, majikal günlüğünüz için bir defter veya not kâğıdı.

Ne var ki geri kalan diğer iki şey için kitapçıya gitmeniz gerekecek. İlki burada adı verilen kitaplardan herhangi üçünü satın almak. Bu kurs her ne kadar önünüzdeki dokuz ay boyunca rehber olmak için tasarlanmış olup Hermetik yüksek maji tekniklerinde size sağlam bir temel kazandıracak olsa da, becerikli bir majisyen olmanız için gereken bütün felsefeyi, teoriyi ve irfanı kapsamıyor. Bunun için koca bir kütüphane gerekir, tek bir kitap değil! Bununla birlikte birçok majisyen sonunda azımsanmayacak sayıda kitaba sahip olsa da, bu kurs bunu gerektirmiyor. Sadece etütleriniz sırasında tradisyonun en az üç kitabını okumanız, bu kitaplardan öğrenmeniz gerekiyor. Elbette isterseniz üçten fazla kitap da alabilirsiniz. Kitaplar şunlardır:

Bu kitaplardan bazıları 20. asrın başlarında yazılmış olup birçok insanın bugün demode veya nahoş bulacağı görüşler ve ifadeler içermektedir. Batı ezoterizminin belli başlı metinleri yirmi beş asır gibi uzun bir süre içinde yazılmıştır ve dünya hakkında çok çeşitli düşünceler ve bakış açıları içerirler. Eski kaynaklardan yararlı malzemeler çıkarmak için bu tür farklara hoşgörü göstermeyi öğrenmek majikal etüdün vazgeçilmez becerilerinden biridir ve kişi bu beceriyi mümkün olduğunca çabuk geliştirmelidir.

İhtiyacımız olan diğer malzeme uygun bir tarot destesidir. Burada “uygun” bu kursun ana temasını oluşturan sembolleri kullanan deste anlamına gelmektedir. Yaptığınız başka bir ezoterik çalışma için istediğiniz desteyi kullanabilirsiniz; ancak bu kursun amaçları açısından aşağıdaki destelerden birini kullanmanızı istiyoruz:

 1. Raider-Waite destesi.

 2. Evrensel Waite destesi

 3. Albano Waite destesi.

 4. Majikal Tarot

 5. Thoth Tarot (tasarım, Aleister Crowley)

 6. Gareth Night Tarot

 7. Hermetic Tarot

 8. Altın Şafak Tarot

 9. Altın Şafak Ritüel Tarot

Bu derslerdeki çalışma öğrettiğimiz tradisyona uygun sembolizmi olan bir tarot destesi kullanmanızı gerektiriyor ve yukarıda listesi verilen desteler uygun sembolizmi uygun bir biçimde içeriyor.

Eğer bu destelerden birine zaten sahipseniz ve onunla çalışmak size kolay geliyorsa, devam edin, hiçbir sakıncası yok. Eğer yukarıdaki destelerden birine zaten sahip değilseniz hangi deste size uygun geliyorsa onla çalışın. Kitapçıya gidin ve tarot kartlarını elinize alarak inceleyin ve kullanmak istediğinizi seçin. Eğer hiçbirini sevmezseniz, en az sevmediğinizi alın. Seçiminizi yaparken unutmayın ki, mümkünse kurs boyunca aynı desteyi kullanın.

Destenizi aldıktan sonra onları temiz, kuru ve dokunulmadan kalacakları bir yerde saklayın. Onları bir beze sarabilir, bir torba veya kutuda saklayabilirsiniz. Kumaşlarla dolu bir çekmecede saklamanın da bir sakıncası yok. Başka insanların kartlarınıza dokunmasına izin vermeyin ve onları asla kimseye ödünç vermeyin.

Bir sonraki adım olarak kartları tanımaya çalışın. Kartlarla yıllardır çalışıyor olsanız bile aşağıdaki alıştırmayı yapın ve kartlara bir kez daha yeni gözlerle bakmaya çalışın. Her gün kartlarla çalışmak için beş on dakika zaman ayırın. Bir fotoğraf albümüne bakar gibi her kartta oyalanıp bir diğerine geçin. Her kattaki imgeyi zihninize yerleştirecek kadar bir süreden sonra diğer karta geçin. Yaptığınız çalışmayı günlüğünüze yazın; fark ettiğiniz veya öğrendiniz şeyleri de günlüğe ekleyin. Şimdilik herhangi bir kart açılışı yapmayın, bu daha sonra yapılacak. Sadece her gün kartlara tek tek bakmakla yetinin.

 

HAYAT AĞACINI ÇİZMEK

 Daha önce Batı ezoterik tradisyonuyla bir temasınız olduysa, büyük ihtimalle Hayat Ağacı denilen daireler ve çizgilerden oluşan şekli görmüşsünüzdür. Bu şeklin on sefirotu (İbranicede “sayılar” anlamına geliyor olsa da çoğu zaman “küreler” kelimesi tercih edilir) ile yirmi iki yolu evren ve insan ruhunun, -geleneksel deyişle- makrokozmos (büyük alem) ve mikrokozmosun (küçük alem) bir haritasını oluşturur.

Ezoterik düşünce ile daha önce çok fazla karşılaşmamış olanlara bu fikir başta yabancı gelebilir.  Makrokozmos ile mikrokosmos fikrini kavramanın en kolay yolu, muhtemelen, Hayat Ağacı’nı bilincin yapısını haritası olarak görmek olacaktır. Çünkü bilincin, yani “duyum alanının” dünyayı yansıtan majikal bir aynaya benzediğini söyleyebiliriz. Fakat daha derin bir anlamda da doğrudur bu, çünkü bilinç hem mikrokozmosun hem makrokozmosun maddesidir.

Konuyu daha önce incelemiş olanlar Hayat Ağacı şeklinin Kabala denilen ezoterik ve mistik Yahudi tradisyonundan ödünç alındığını fark edecektir. Bu şekil ve onunla ilişkili irfanın büyük bir kısmının Rönesans döneminde Yahudi olmayanlarca benimsenmiş olmasının sebebi onun yeni ve farklı olması değil, yeni ve tanıdık olmasıdır; birçok kavram, imge ve yapı Musevi olmayan ezoteristlerin zaten çok iyi bildiği şeylerdi.

Hayat Ağacı bugün birçok farklı maji okulu ve sistemi tarafından kullanılıyor. Ne var ki şeklin altındaki geometrik tasarımın çok az kişi farkındadır. Bu tasarım Hermetik Maji’de merkezi bir öneme sahip kadim kutsal geometri ve matematik tradisyonlarından gelir. Aşağıdaki alıştırma tradisyonunun bu yanını keşfetmenize yardım edecektir. Bunun için kâğıt, kalem, cetvel ve pergel gerekecek.

 

[1. şekil. Hayat Ağacının Kutsal Geometrisi]

 

 1. Kâğıdın üzerine dikey bir çizgi çekin. (Şekildeki ADGJK çizgisine bakın).

 2. Pergeli uygun bir genişlikte açın ve çizginin ün üst noktasını merkez olarak alıp bir yarım daire çizin (Şekildeki BDC noktaları).

 3. Pergelin ağzını eşit genişlikte tutarak yarım dairenin dikey çizgiyi kestiği yeri (Şekildeki D noktası) merkez alarak bir daire çiziniz (ABEGFC dairesi).

 4. Son çizilen dairenin dikey çizgiyi kestiği noktaları (şekildeki G ve J noktaları) merkez alıp yeni daireler çizerek bu işlemi iki kere daha tekrarlayın.

 5. Pergel aralığını küçültün ve D noktası hariç kesişme noktalarına birer küçük daire çizin (Bak. 2. Şekil).

 

İsterseniz büyük daireleri silebilir ve sefirotu 2. şekilde gösterdiği gibi yollarla birbirine bağlayabilirsiniz. Bununla birlikte bu ders için şart değildir. Buradaki odak noktamız sefirot arasındaki geometrik ilişki ile onların türetilme sürecidir. Bu ilişkiler ile süreç geniş bir sembolizme ve zengin anlamlara sahiptir. Bununla birlikte bu ders için herhangi sözel veya kavramsal bir yorumda bulunmadan basit iskeleti birkaç kere çizmek (en az beş kere) yeterli olacaktır.

 

ALIŞTIRMALAR

Hermetik geleneği belli başlı Batı dinlerinin bilhassa popüler biçimlerinden kesin bir biçimde ayıran şey, uygulamalı çalışma konusundaki ısrarıdır. Birçok inançta doğaüstü hakkındaki bir dizi varsayımı kabul etmek ve belki bazı davranış kurallarına riayet etmek yeterlidir. Duyu ötesi âleme bu basit (ve belki avam) yaklaşım, muhtemelen bu inançların yaygınlığıyla ilgili bir şeydir, fakat nihayetinde pek tatmin edici değildir.

                                [2. şekil. Hayat Ağacı]

Gerçekliğin saklı yönünü deneyimlemek ve bu yönle çalışmak, tıpkı öğrenmenin kâğıt üzerindeki şekillerin ardındaki anlam dünyasıyla uğraşmak olması gibi, bir beceri işidir. Bisiklet kullanmayı öğrenmek isteyen insanlardan çok azı, tüm gereken şeyin iyi bir hayat sürmek ve iki tekerlekli araçların var olduğuna inanmak olduğunda ısrar eden emirlerle tatmin olabilecektir. Oysa insanın karşılaşabileceği en önemli meseleler karşısında birçok insan böyle bir tutum takınıyor.

Bu çalışmada ahlaki meseleler çok önemli bir yer tutarlar ve gelecek derslerimizde ahlaka Hermetik yaklaşımla ilgili çok şey öğreneceğiz. Bununla birlikte bu ahlakın yapılacak ve yapılmayacak şeyler listesiyle hiçbir alakası yoktur. Hermetik yaklaşım başka şeylerde olduğu gibi burada da kişisel deneyim ve kavrayışı temel alır. Ahlaki meselelerle uğraşırken amacımız, sizi kendiniz için yanlış ve doğru olanı öğrenmeye ve ardından bu keşiflerinizi kendi hayatınızda sınamaya itmek olacaktır.

Hermetik tradisyona göre iman etmek ve kurallara uyan bir ahlaka sahip olmak yeterli değildir. Varlığın saklı yüzünün kişisel deneyimi olmadan bütün bunlar hiçbir anlam ifade etmeyebilir. Bu yüzden, Hermetik maji (ve bu kurs) bu türden bir deneyimi elde etmenin ve değerlendirmenin yollarını öğretir.

Bu yüzden hemen uygulamalı çalışmayla başlıyoruz. Bu çalışmayı yaparak kendinizi, öğretimizin daha sonraki derslerde öğreneceğiniz teorik yanlarıyla daha kolay baş etmeye hazırlarsınız.

Bu dersteki çalışmaların hiçbirinin filmlere ve fantezi kitaplarına göre majisyenlerin yaptığı şeylerle hiçbir alakası olmadığını görüp şaşırabilirsiniz. Kursun sonuna kadar yaptıklarınız filmlerdekine biraz daha benzeyecektir (ama ancak biraz!). Buradaki temel amaç, majinin genel halkın bildiği daha gösterişli ritüel yöntemlerine bir temel yaratmaktır. Majiye yeni başlamış birçok kişi bu temelleri ihmal ediyor ve kendine majikal uygulamanın daha ileri yöntemlerinde neden başarılı olamadıklarını sorup duruyor.

Daha önce de ileri sürdüğüm gibi majikal eğitim bir müzik aletini çalmayı, bir yabancı dili veya bir dövüş sanatını öğrenmek gibidir. İleri öğrencinin rahatlığı ve zarafeti daha temel düzeylerdeki azmi ve sabırlı çabasıyla ilgilidir. Acemi müzisyenler notaları çalışmalı, yeni dil öğrenenler grameri ezberlemeli ve dövüş sanatına yeni başlayanlar aynı tekniği tekrar tekrar uygulamalıdır, bunun başka yolu yok. Aynı şekilde, dikkati majinin temellerine yoğunlaştırırsanız, majikal eğitimin ileri aşamalarında bunun karşılığını fazlasıyla alırsınız.

Burada, söz konusu alıştırmaların uygulamalı yönlerine dair birkaç şeyi dile getirmemiz doğru olabilir. Yeni başlayan majisyenler için alıştırmaları her gün aynı yerde aynı saatte yapmak çok faydalı olmakta, bu şekilde kazanılan alışkanlık çalışmanın gereklerini yerine getirmeyi kolaylaştırmaktadır. Sessiz bir ortam, rahatsız edilmemek, loş ışıklar ve bedenin hareketlerini sınırlandırmayan kıyafetler uygulamaya yardım eder. Gevşeme, özel nefes alıştırmaları, yoğun dikkat alıştırmaları yemek veya seksten önce ve sonra bir saat içinde yapılmamalıdır; böyle zamanlarda enerjilerinizin yapacak başka işleri vardır.

 

AÇMA VE KAPAMA

İhmal edilmesi hayli soruna yol açan basit ama çok önemli bir uygulama, açma ve kapama işaretlerinin yapılmasıdır. Bu kursta birçok şartta hiç kimsenin dikkatini çekmeden yapabileceğiniz bir dizi basit hareket öğreneceksiniz. Şekil 3 açma hareketinin aşamalarını göstermektedir.

 [3. şekil. Açma Hareketleri]

 1. Elleriniz göğüs seviyesinde kırk beş derece açıyla tutunuz, avuçlarınızı birbirine yapıştırın.

 2. Ellerinizi bir kitap açar gibi açın, avuçlarınız size baksın.

 3. Ellerinizi birbirinden uzaklaştırın. On beş santim aralıkla birbirlerine bakıyor olsunlar.

 4. Bakışlarınızı avuçlarınız arasındaki boşluğa ve ötesine odaklayın.

 5. İçsel yeteneklerinizin açıldığını düşünün.

Kapama işareti aynı adımların sondan başa yapılmasından ibarettir.

 1. Ellerinizi avuç içleri birbirine bakacak şekilde tutun.

 2. İki avcunuz size bakacak şekilde ellerinizi çevirin.

 3. Ellerinizi kenarları birbirine değecek şekilde yaklaştırın.

 4. İçsel becerilerinizi kapatma niyetiyle hızla bir kitabı kapatır gibi elerinizi kapatın

Bu hareketin etkisi vurmalı çalgıların etkisine benzer. Ellerinizi kapatırken ne kadar şaklatırsanız o kadar iyidir. Her alıştırmanın başında açma, sonunda ise kapama işareti yapılmalıdır.

 

GEVŞEME

Sistematik gevşeme bugün artık her yerde öğretiliyor ve büyük bir ihtimalle bu alıştırmayla daha önce de karşılaştınız. Ezoretik bir ilginiz olsun olmasın, çok yararlı bir beceridir bu. Tüm diğer becerilerde olduğu gibi, biraz ustalaşmak, hiç ustalaşmamaktan yeğdir. Üstelik ustalık düzeyi hep daha fazla artırılabilir. Bu ders size iki yöntem öğretecek. Bunların ilki okült çevrelerde çok kullanılan bir yöntemdir.

 1. Yere veya çok yumuşak olmayan bir yüzeye uzanın ve kaslarınızı mümkün olduğunca gevşek bırakın. Gevşeme de zaten çok iyi değilseniz, başta biraz rahatsızlık duyabilirsiniz. Altınızdaki yüzey bedeninizin neresinin gergin olduğunu size gösterecek ve daha önce gergin olduğunu hissetmediğiniz bölgelerin gerilimini hissedeceksiniz. Bu bölgeleri gevşetmeye çalışın. Bırakın gerginlikler gitsin.

 2. Birkaç dakika sonra vücudunuzun uç noktalarından biriyle başlayın (kafatasınız üstü veya bir elin parmaklarıyla). Kaslarınızın küçük bir parçasını kısa süreliğine sıkın.

 3. Gevşetin.

 4. Sistemli olarak bütün vücudunuzda aynı şeyi yapın.

 5. Tekrar gerilimin ortaya çıktığı yerlere gidin ve aynı süreci tekrarlayın.

Bu teknikte bir insanın ilk denemede başarıya ulaşması nadirdir; bu yüzden tümden gevşemeyi sağlayamazsanız üzülmeyin. Her gün birkaç dakikanızı ayırdığınızda günden güne daha iyiye gittiğinizi göreceksiniz. Her uygulamanın sonucunu ve saatini majikal günlüğünüze yazın.

İkinci yöntem farklıdır ve okült çevrelerde artık o kadar bilinmemektedir.

 1. Rahat bir sandalyede oturun veya yatağınızda uzanın.

 2. Derin bir nefes alın. Karnınızı dışa itin; nefesin ciğerlerinizin alt kısmına çekildiğini hissetmelisiniz.

 3. Nefesinizi tutun. Karnınızı içe çekilmesine izin vererek nefesinizi bırakın. İçe çekin, bırakın, içe çekin bırakın.

 4. Yavaş bir şekilde nefes alın karnınızın giden nefesle birlikte inmesine izin verin ve tümüyle gevşeyin.

 5. Tüm süreci üç kez tekrarlayın.

Bu alıştırmayı yaparken nefesinizi boğazınızda keserek tutmaya çalışmayın. Eğer hali hazırda çok iyi bir nefes hâkimiyetiniz yoksa içine çektiğiniz havanın bir kısmını kaçtığına tanık olacaksınız. Bunun üstesinden gelmenin en iyi yolu karın kaslarınızı sıkarken içinize daha fazla hava çekmeye çalışmaktır. Biraz alıştırmadan sonra alışacaksınız.

Bu ikinci alıştırma gevşemeyi öğretiyor ve çok fazla gerginliğin biriktiği kaslar ile eklemleri rahatlatıp canlandırıyor. Ayrıca güneş sinir ağınızdaki önemli sübtil enerji merkezini temizleyip canlandırmanıza yardım ediyor. Her alıştırmanın başında ve sonunda açma ve kapama işaretlerini kullanmayı, vakti ve sonuçları majikal günlüğünüze yazmayı unutmayın.

 

DİKKAT

Ezoterik sistemler karmaşıklıklarıyla kötü ün yapmış olsalar da, karmaşık mekanizmaları, en azından ideal açıdan, çoğu zaman gereksiz veya konu dışıdır. Sistem ideal olan ile gerçekte olan arasında bir yerde sonuç verir. Bu sistemleri gerekli kılan şey insanların işleri basit ve doğrudan yapmaya yönelik (illa da herkesin sahip olmadığı) yetenektir.

Aşağıdaki alıştırma bunun somut örneğidir. Bir bakış açısına göre bu alıştırma başlangıcın başlangıcıdır. Bir başka bakış açısına göre bir majisyenin öğrenmesi gereken tek şeydir (bazıları için fazla iyimser bir bakış açısıdır bu). Bu görüşe göre bütün diğer araçlar, alıştırmalar, öğretiler ve aygıtlar bu alıştırmayı düzgün bir şekilde yapamayanlar içindir.

Bazı açılardan bu alıştırma majikal iradenin geliştirilmesinde bir anahtar işlevi görür. Bununla birlikte bu söylediklerimiz, “irade”den ne anladığınıza bağlı olarak yardımcı da olabilir kafa karıştırıcı da. Ezoterik açıdan anlaşıldığı şekilde irade pek öyle zorlamalı bir çaba meselesi değildir; iradenin geliştirilmesi de çevresindeki her şeyin üzerine atlayan büyük bir köpek gibi kendini etrafa empoze eden atılgan, hararetli bir zihinsel durum değildir. Gelişmiş irade çabasızdır; basit, neredeyse bilinçaltı, pek fazla gürültü çıkarmadan etkilidir. Konsantrasyon için de aynı şey geçerlidir. Etkili konsantrasyon bir şeyi sıkıca tutmak değil, geri kalan her şeyin gitmesine izin vermektir tıpkı bir derenin dibinden bir avuç kum ve çakıl almak, istediğiniz çakıl dışında hepsinin elinizden akıp gitmesine izin vermek gibi.

Aşağıdaki dikkat alıştırmasını mümkünse her gün aynı vakitte yapın ya da günlük işleriniz arasında aynı sırada yayın, mesela uyandıktan hemen sonra veya yemekten hemen önce. Bu derse ilk çalışmaya başladığınızda beş dakikadan fazla yapmayın, sonuna doğru en az on dakika yapıyor olmalısınız, ama asla yirminin üstüne çıkmayın.

Alıştırma çok basittir. Ayakta durabilir veya oturabilirsiniz, ama alıştırma boyunca hareket edilmeyecektir. Ayakta durma ve oturma dönüşümlü olarak yapılabilir; yani bir gün oturarak bir gün ayakta, ertesi gün tekrar oturarak vs.

Alıştırmaya başlamadan önce gevşeme alıştırmasını yapın. Bu bütün gününüzün gevşeme alıştırması da olabilir, çalışma için “ısınma” gevşemesi de. Alıştırmayı yaparken, hiçbir şey yapmamaya veya düşünmemeye veya hissetmemeye çalışmayın. Fakat (duruma göre) oturduğunuzun veya ayakta durduğunuzun bilincinde olmanızı engelleyecek bir düşünce veya duygunun sizi alıp götürmesine de izin vermeyin. Sadece fiziksel bedeniniz içinde var olmanın duyumlarına kulak kesilin.

Her zaman kullanılan meditasyon için oturma pozisyonu bu alıştırmaya uygundur. Bu duruşu daha sonraki çalışmalarınızda da kullanacaksınız. Ayaklarınızın yere düz ve tam basmasını sağlayan bir sandalyeye sırtınız dik olacak şekilde oturun, bacaklarınız yere paralel olsun. Ellerlinizi bacaklarınıza koyun. Ayakta durma pozisyonunda birçok kişi ayaklarını omuz veya kalça hizasında açmayı rahat bulmaktadır. Bu pozisyonlarda farklı duruş şekillerini deneyin ve bu duruşların yarattığı duyumları tecrübe edin. Bununla birlikte bu türden deneyler alıştırmanın bir parçası olarak sayılmıyorlar. Elbette alıştırma süresi boyunca hiç kıpırdamazsanız başka.

Bu aşamada gergin mi yoksa gevşemiş mi olduğunuzu dert etmeyin. Dikkatinizi çelen veya sizi rahatsız eden gerginlikler hissederseniz, yapabiliyorsanız duruşunuzu değiştirmeden onları gevşetin. Bununla birlikte çok katı bir hareketsizlik içinde kalmaya da çalışmayın. Hiçbir şey değilse bile nefes alıp vermek bedeninizin hareket etmesine neden olacaktır, ayrıca başka hareketler de fark edebilirsiniz.

Özel olarak bedeninizin herhangi bir noktasına odaklanmadan, dikkatiniz her dağıldığında tekrar bedeninize geri getirin. Hem dokunsal, hem devingenlik anlamında bedeninizi bir bütün olarak hissedin, yani hem teninizdeki dokunma hisleri yoluyla hem bedeninizdeki kasların içsel farkındalığı yoluyla. Bazı duyumlar sizi rahatsız edebilir. Örneğin rahatsızlık, hareket etme isteği veya kaşıntı. Bu duyumlardan kurtulmaya çalışmayın, sakin ve rahat bir biçimde onlara kulak verin ve onları bütün diğer duyular içindeki yerlerine oturtun.

Bu alıştırmaya başlarken ve alıştırmayı bitirirken açma ve kapama işaretlerini kullanın. Alıştırmanın zamanın ve sonuçlarını günlüğünüze yazın.

 

GÜNLÜK HATIRLAMA

Her gece uykudan önce günün olaylarını, sanki bir filmi geriye sarıyormuş gibi, ters sırayla gözden geçirin. Hatırlamaya başlamadan hemen önce olan olayla başlayıp, akşamın olaylarına geçin ve sabah uyandığınızda olan şeylere doğru devam edin. Bu aşamada hatırladığınız şeyleri değerlendirmeye veya yargılamaya çalışmayın. Sadece gözlemekle yetinin. Makul ölçüde ayrıntı eklenebilse de tüm alıştırma on beş dakikadan fazla tutmamalıdır. Alıştırmayı yaparken uyuya kalırsanız, bu başarısız olduğunuz anlamına gelmez. Zihniniz uyku sırasında da günün olaylarını düşünmeye devam edecektir.

Bu alıştırma Hermetik tradisyonla bağlantılı majikal sistemlerde kullanılan bir alıştırmadır; ama ana fikri çok basittir. Majideki genel kanaate göre birçok insan hayat boyunca bir uyurgezer gibi yaşar ve kendi eylemlerine ve çevresindeki olaylara çok az dikkat eder. Bu uyurgezer transı yıkmak majikal eğitimin amaçlarından biridir. Çok doğru bir anlamda bir majisyeni diğer insanlardan ayıran şey çevrelerindeki dünyanın ve kendi eylemlerinin doğası ve sonuçlarının farkında olmalarıdır. Günün olaylarını alışık olunmadık bir sıra içinde hatırlamayı öğrenmekle acemi majisyenler kendi hayatlarına dikkat sarf etmeyi öğrenirler. Bu farkındalıktan daha önce hiç akla gelmeyen algılar ve yetenekler ortaya çıkar.

Majikal günlüğünüze bu çalışmaya başladığınız vakti ve uyumadan önce günün ne kadarını hatırlayabildiğinizi kaydedin.

 

MAJİKAL GÜNLÜK

Bu kurs boyunca bir majikal günlük tutacaksınız. Bu günlük ezoterik eğitiminizin bütün uygulamalarınızı ve okumalarınızı kayıt altına alacaktır. Her kaydınıza tarih, saat, şartlar ve çalışmanızın sonuçlarını, hatta çalışmaya karşı duygularınızı ve tepkilerinizi yazın. Majikal günlüğünüz ileride eğitiminiz için önemli bir kaynak haline gelecektir; alıştırmayı yaptıktan sonra sonuçları mümkün olduğunca çabuk yazmayı bir alışkanlık haline getirin.

Nasıl bir günlük tutacağınız size kalmış, fakat standart bir form kullanmak işi kolaylaştırmaktadır. İşte bir örnek:

12 Haziran 1993

6:30 A.M: Açma ve Kapama pratik edildi. Belirsiz etki, kesin bir şey yok.

7:15 A.M: Kahvaltıdan sonra Tarot kartlarına göz gezdirdim.

8:00 A.M: Gevşeme ve Dikkat alıştırmalarını yaptım.

Gevşeme fena değildi. Ama ayakta yaptığım dikkat alıştırmasında sallanıp durdum, hatta bir an dengemi yitirdim.

10:45 P.M: Hatırlamaya başladım. Galiba öğle yemeğine kadar geldim, sonra uyumuşum.

 

DERS ÖZETİ

 1. Gerekli şeyleri satın al.

 2. Tarot destesini incelemeye başla.

 3. Hayat Ağacı’nın çizimiyle uğraş.

 4. Gevşeme ve dikkat alıştırmalarını günlük olarak yapmaya başla.

 5. Uykudan önce günün olaylarını hatırla.

 6. Çalışmaları ve sonuçlarını majikal günlüğe not et.

 

Yukarıdaki alıştırmaları en az iki hafta boyunca yaptıktan sonra 2. derse hazırsınız demektir.

 

    ··············oOo··············

 

[Ana Sayfa ][Yazılar