|Ana Sayfa | Yazılar

Kozmik Doktrin

Yazan Dion Fortune

İngilizce'den tercüme eden Güneş Davenport

 

25. SINIRLILIK KANUNU (İKİNCİ BÖLÜM) 

Sınırlılık Kanunu okült uygulamalarının temelini teşkil eder. Gücün sırrı burada saklıdır; bu nedenle bu bilgiler henüz deneme aşamasında olanlardan gizlenmiştir. Onlara sonsuz bir güç kaynağından bahsedilmiş ve sonra formu olmayan bu güç üzerine konsantre olarak meditasyon yapmaları öğretilmiştir. Bu durum ise onların gücü değil, gücün onları kullanmasına yol açmıştır. 

Ancak alt planlarla kanal bağlantısı kurarak bilgi toplanmaya başlandığında, gücü belli bir amaç doğrultusunda yönlendirmenin ve böylece gücü Kişisellik planlarından Kişilik planlarına aktarmanın mümkün olduğu anlaşıldı. Bu noktada, form oluşturmaya ilişkin metotların bilgisi önem kazanır. 

Tezahür Etmemiş Olan tezahür etmeye karar verdiğinde, hareket, sonunda başladığı noktaya dönecek şekilde bir çember üzerinde akmaya başladı. Somut mental planda bir form yaratabilmesi için, düşüncenin de bir çember üzerinde hareket etmesi ve başlangıç noktasına dönmesi gerekir. 'Yukarıda ne varsa, aşağıda da aynısı vardır.' Düşünce bir kavramdan başlıyarak, çeper yönündeki ark üzerinde genelden özele, merkez yönündeki ark üzerinde ise özelden genele doğru bir mantık döngüsü içinde hareket eder. Böylece bir problemin iki yönünü de görür ve korelasyon uygular. Bu birinci aşamadır. Böylece gelişen kavram duygu diyarına, yani Geçilmez Halka'ya, sevk edilir. Daha sonra bu kavram doğanın itici gücüne bırakılır. Bu ise Kaos Halkası' na tekabül eder. 

Kozmos Halkası mental planda bir kavramdır, Kaos Halkası, içgüdülerin itici gücüdür. Geçilmez Halka ise Yüksek Astral'a tekabül eder. Bu kavramlar üzerinde meditasyon yaparak pek çok şey öğrenilebilir. Belli bir konuya ilişkin etki ve tepkiler bu kavramların temeli üzerinde gelişir. Ancak, öncelikle ilgilenilen konu, bilinçliliğin net bir tanımlamasıyla sınırlandırılmalıdır. Bilinçliliğin ikinci reaksiyonu, konuya yönelik arzularla, üçüncü yönü ise gerekli gücü üretmede kullanılan ilkel kuvvetlerle ilgilidir. 

Kavramın Kozmik yönü böylece belirlendikten sonra, form dünyasında, sınırlanmış bir küre içinde tezahür gerçekleşir. Sınırlama olmadan, tezahür de söz konusu olamaz. 

Merkez yönündeki ark üzerinde asal kanun Sınırlılık Kanunu, çeper yönündeki ark üzerinde asal kanun ise Yedi Ölüm Kanunudur. Sınırlılık Kanunu baz olarak Etki-Tepki Kanununu alır. Etki-Tepki Kanunu ise eğrilere ilişkin bir fenomeni baz olarak alır: Bir eğri yeterince uzatılırsa bir çembere dönüşür. Ark, eğrinin bir parçasıdır. Sarkaç hareketi, etki-tepki bağıntısına bir örnek teşkil eder. Bir sarkacın çizdiği arkı uzatın, sarkaç ipinin boyu yarıçap olmak üzere bir çember elde edersiniz. Bu olgu, kuvvetlerin bir plandan diğerine transferi hakkında pek çok ipucu içerir. 

Enkarnasyon Sınırlılık Kanununu, Karma ise Etki-Tepki Kanununu temel alır. Eşit, zıt yönde etki-tepki olgusu sadece sınırlı bir küre içinde geçerli olduğundan, bir kuvvetin etkisinin yarattığı sonuçların başlangıç küresine dönebilmesi için, o kuvvetin 'form' olarak tezahür etmesi gerekir. 

Enkarnasyon için elverişli vasatın seçimi önceden belirlenmiş koşullara göre olur. Bu nedenle, enkarne olmadan önce maddenin uygun bir biçimde sınırlanması söz konusudur. Her ruh kendi maddesini kendi tayin eder. 'Üstün Ruh' her biri için 'Karma Lordu' niteliği taşır. Kaderinizle ilgili her konuda yardıma çağırdığınız işte bu Üstün Ruh'tur. Aslında çağırdığınız sizin kendi Öz Ben'inizdir. 

Sınırlılık Kanunu ile yüzeylerin ölçümüne ilişkin iki planlı matematiksel kavram arasında bir paralellik kurabiliriz. Üçüncü bir planın eklenmesiyle birlikte Sınırlılık Kanununu yenmek mümkün olur. İnsan üç planlı bir bilinçlilik taşıdığı için Sınırlılık Kanununa üstün gelerek onu kullanır. Hangi plan olursa olsun, bilinçliliğe yeni bir plan ekleyerek o planın Sınırlılık Kanununu aşmak mümkündür. İşte Sınırlılık Kanununun kontrolüne ilişkin sır burada yatar. 

Sınırlılık Kanunu, bir girişimin gerçekleşmesi için gerekli koşulların saptanmasına ilişkin yöntemi sunar. Eğer bu koşulları siz tayin etmeye çalışırsanız, koşullar sizi kontrol altına alacaktır. Bunun yerine, eğer bilinçliliğinizi bunların sentezini algılayabileceğiniz bir plana yükseltirseniz, içerdikleri soyutlamayı ayırt eder, sınırlar ve koşulları Kozmos' la parça/bütün bağıntısı içinde idrak edebilirseniz, o zaman bilinçliliği bir fikrin belli bir niteliği üzerine odaklamanız ve o fikre daha yüksek bir plandan yaklaşmanız mümkün olur. Bu arada Sınırlılık Kanununu kullanarak, söz konusu fikri sınırlamaya ve böylece kısıtlamaları aşmaya çalışmalısınız.

Bu yöntem sadece belli konular veya olaylarla uğraşırken değil, enkarne olacak bedenlerin yaratılması, enkarnasyon süreci içinde karmanın değerlendirilmesi için de uygulanabilir. Çünkü eğer önceden kararlaştırılmış olan kaderimizi bir defa olsun Kozmik nizamla bağıntılı olarak görebilirsek, kaderimize hakim olduk demektir. Öz Ben'imiz bu tür bir 'görüş' yetisine sahiptir; çünkü O, İlahi Kıvılcımların taşıdığı Logos tesirleri aracılığıyla Kozmos'la bağlantı içindedir. Alt Ben'imiz ise herşeyi, doğum/ölüm veya başlangıç/bitiş bağlamında değerlendirir. 

Bilinçlilik duygulara odaklandığı sürece herşeyi duygular bazında, Kozmik olgularla bağıntı kurabileceği bir noktaya yükseltildiğinde ise, herşeyi evrimsel açıdan değerlendirir. İkinci durumda kişi, olayların, sonluluğun bir parçası niteliğinde doğrusal bir hat üzerinde değil de, başladığı noktaya dönecek şekilde bir çember üzerinde geliştiğini görür. 

Kişilik, Sınırlılık Kanununa, Kişisellik ise Kozmos'un Doğa Kanununa dayanır. Kişilikten Kişiselliğe uzanan merdivenin yedi basamağı vardır; ki bunlar 'Yedi Ölümler' olarak bilinirler. Doğumu sağlayan, Sınırlılık Kanunu, yaşamı sağlayan ise Ölüm Kanunudur; çünkü doğum ölüm, ölüm ise doğum demektir. Herkes 'kör' doğar; böylece 'ölü' olduklarını farketmezler. Bilmezsiniz ki, sizin planınız ölümün, bizim planımız ise yaşamın planıdır. Madde formunda olanlar ölmüş ve gömülmüş gibidirler. Ölüm ve inisiyasyon aynı sonuçları doğurur. Bu nedenledir ki tüm inisiyasyonlar ölümün ve gömülmenin sembollerini içerirler. 

Daima hatırlayın ki madde planı üzerinde ölüm ve yok oluş, özgürlük ve kurtuluş demektir. Kişinin sahip olduğu mal, mülk, cenazenin üstüne örtülen toprak gibidir. Ölü bedenlerinize yukarıdan bakmayı öğrenin ve onları yaşamınızla kaplayın. Ancak ölü bedenleriniz içinde yaşama hatasına düşmeyin. 

Bilinçliliği dünya küresi üzerine göndermek çok yararlıdır, o kürenin koşullarıyla prangalanmamak şartıyla. Sizi o küreye sıkı sıkıya bağlıyan iki şey vardır: korkularınız ve arzularınız. 

İnisiyasyon, sizin bizim planımızda yaşamanızı sağlayabilir; ancak beyin bilinçliliğine bağlılığınız sürer. Bu nedenle 'Dereceler' (Yönlendirilmiş gelişimin aşamaları. 'Yedi basamaklı merdiveni' tırmanmayla ilgili geleneksel yöntemlerde kullanılan bir terimdir.) öğretisi gereklidir: Önce arzuları, ikinci olarak korkuları, üçüncü olarak da ölümü yenmenin ve kurtuluşa ermenin öğretisi. 

Sınırlılık Kanununu kullanmanız, onu iyi anlamak ve aşmak şeklinde olur. İlgilendiğiniz konuyu gerektiği şekilde sınırladıktan sonra, onu Kozmos'la bağıntılı olarak idrak etmeye çalışın. Bu yaklaşımla gerekli kuvvetleri çağırmanız ve tezahür etmesini istediğiniz sınırları belirlenmiş formu tasarlayarak bu kuvvetleri odaklamanız mümkün olur.

[önceki][sonraki]  

|Ana Sayfa | Yazılar | Alternatif Linkler | Yabancı Linkler |