[Ana Sayfa ][Yazılar] 


("Grup T" tercümesi)

LIBER AL 

VEL LEGIS 

Aleister Crowley tarafindan tebligat olarak alınan

KANUN 

KİTABI

I

1 - Had! Nüit'in tecelli edişi (Manifestosu).

2 - Göğün birliğinin kendisini ortaya koyuşu.

3 - Her erkek ve her kadın bir yıldızdır.

4 - Her sayı sonsuzdur; farklılık yoktur.

5 - Ey Teb'in savaşçı Rabbı! insan çocukları önündeki kendimi ortaya koyuşumda bana yardımcı ol. 

6 - Sen! Hadit! Gizli merkezim, kalbim ve dilim ol.

7 - Gör! Hoor-Paar-Kraat’ın vekili Aiwass tarafından açıklananı.

8 - Khabs, Khu'dadır. Khu, Khabs' ta değil.

9 - Khabs'a tapın ve ışığımı üzerinize yayılır tutun.

10 - Uşaklarım az ve gizli olacaklar. Bilineni ve çokluğu idare edecekler.

11 - Kendi tanrılarına tapan bu adamlar budaladır. Ve onların adamları budaladır.

12 - Ey yıldızların altındaki çocuklar. İleriye çıkın. Sevgiyle ilgili beklentileriniz yerine gelsin.

13 - Ben sizin üzerinizde ve sizdeyim. Benim vecdimdir sizin içinizden taşan. Benim neşem, sizin neşenizi görmektir.

14 -  Yukarda! Kıymetli taşlarla kaplı mavilik.

        Nuit’in yalın ihtişamıdır.

        O (She), Hadit'in gizli ateşliliğini

        öpmek için vecdle eğiliyor.

        Yıldızlı mavi,kanatlı küre benimdir.

        Ey! Ankh-Af-Na-Khonsu.

 

15 - Şimdi. Ebedî müddetin seçilmiş râhip ve resulü. Sizler bileceksiniz ki, Canavar prens râhiptir. Ve kızıl kadın diye anılan kadın ki, onun kadınıdır. Bütün güçler ona verilmiştir. Onlar çocuklarımı sürülerine dahil edecekler. Onlar, yıldızların zaferini insanların kâlbine getirecekler.

 

16 - Çünkü o erkek, Güneş, Kadın ise Ay'dır. Ve de, kanatlı sırrın ateşi erkeğe ve o kadına bahşedilmiştir. Eğilen yıldızın nuru.

 

17 - Fakat siz öyle seçilmiş değilsiniz.

 

18 - Ey ihtişamlı yılan. Yan onların kaşları üzerinde.

 

19 - Ey mavi örtülü kadın eğil onların üzerine.

 

20 - Ritüellerin anahtarı ona verdiğim gizli Kelimededir.

 

21 - Tanrı ile tapanın yanında ben hiç bir şey değilim. Onlar beni göremezler. Onlar toprak üzerindedir. Ve ben gökteyim. Ve benden ve benim efendim Hadit'ten başka tanrı yoktur.

 

22 - Bundan dolayı size Nuit ismimle tanındın. Ve ona vereceğim gizli ismimle beni tanıyacak. Çünkü ben sonsuz uzayım. Ve ondan kaynaklanan sonsuz yıldızlarım. Ayrıca şunu yapın ki, hiç bir şeye bağlanmayın. Sizlerle herhangi bir şey arasında farklılık olmasına izin vermeyin. Bu yüzden incinme gelir. 

 

23 - Fakat kim ki,bundan faydalanır. O, diğerlerinin şefi olsun.

 

24 - Ben Nuit'im ve benim kelimem Altı ve Elli'dir.

 

25 - Bolün. Toplayın. Çarpın ve anlayın.

 

26 - Sonra güzel olanın kahini ve kölesi dedi ki,"Ben kimim ve sembol ne olacak?". Kıvrak vücudu aşk için kavis şeklini alarak, sevimli elleri kara toprağa dayanarak ve yumuşak ayakları küçük çiçekleri incitmeden, her şeye dokunup, hepsine nüfuz ederek, aşağıya doğru bükülen bir mavi alev yayılarak, O dişi, adama şöyle cevap verdi, "Sen bilirsin ve sembol mekandan münezzeh vücudumun var oluşunun devamının şuuru, benim vecdim olacak.

 

27 - Rahip onun güzel kaşlarından öperek,kraliçenin şebneminin ışığı kendisinin bütün vücudunu güzel bir ter kokusuyla yıkayarak, uzay kraliçesine şöyle cevap verdi, "Ey Nuit, semada sürekli olan hep böyle olsun. İnsanlar senden tek olan değil, hiç olan diye bahsetsinler. Senden hiç bahsetmesinler çünkü sen sürekli olansın".

 

28 - Hiç kimse yıldızların ışığımı, donukluğunu ve perilerin! solumadı ve ikisi.

 

29 - Çünkü ben sevgi için birleşme şansı olsun diye bölündüm.

 

30 - Bu, dünyanın yaratılışıdır. Bölünmenin acısı hiçbir şey gibidir. Ve her şeyin çözülmesinin sevincidir,

 

31 - Çünkü insanların bu budalalıkları ve kederleri seni hiç tasalandırmaz! Onlar çok az hissederler. Ne dengelenirse zayıf sevinçlerle dengelenir. Fakat siz benim seçkin olanlarımsınız.

 

32- İtaat et kâhinim! Bilgeliğimin imtihanlarım takip et! Yalnız beni ara! O zaman sevgimin sevinçleri seni bütün
acılardan kurtaracak. Bu şöyledir; Bütün vücudumla, mukaddes kalbim ve dilimle verebileceğim her şeyle, senden isteyebileceğim her şeyle yemin ederim.

 

33 - 0 zaman rahip derin bir transa düştü ve göğün kraliçesine şöyle dedi: Bize imtihanları yazdır, bize ritüelleri yazdır, bize kanunu yazdır!

 

34 - Fakat o şöyle dedi; imtihanları yazdırmam, Ritüeller yarı bilinir, yarı gizli kalacak, kanun herkes içindir.

 

35 - Senin yazdığın kanun'un üç katlı kitabıdır.

 

36 - Katibim Ankh-af-na-khonsu, Prenslerin rahibi. Bu kitabı bir harfle değiştirmeyecek. Fakat ancak bir çılgınlık olursa, bunun üzerine Ra-Hoor-Ku-it'in bilgeliği ile tefsir yapacak.

 

37 - Ayrıca mantralar ve tılsımlar, Obeah ve Wanga. Asanın çalışması ve kılıcın çalışması, O, bunları öğrenip, öğretecek.

 

38 - O, öğretmeli fakat imtihanları çetin yapabilir.

 

39 - Kanun kelimesi Thelema'dır.

 

40 - Bize Thelemites diyen hata yapmış olmaz. Ancak kelimeye yakından bakması gerekir. Çünkü orada üç derece olan Hermit, Lover ve Man of Earth vardır, İstediğini yapman, Kanun'un tamamı olacaktır.

 

41 - Günah kelimesi tahdittir. Ey erkek: O reddetse bile sen karını reddetme! Ey aşık, şayet ayrılırsan! aşktan başka ayrılanları bağlayacak hiç bir bağ yoktur: Başka her şey lanettir. Lanet olsun! Aeonlarca lanet olsun Cehenneme.

 

42 - Bu çokluk durumu bağlı ve nefret dolu olsun. Hepinize öyle olsun. İstediğinizi yapmaktan başka hiç bir hakkınız yoktur.

 

43 - Bunu yapın ve başka hiç kimse hayır demeyecek.

 

44 - Maksattan kurtulmamış, neticenin şehvetinden kurtulmuş saf istek her bakımdan mükemmeldir.

 

45 - Mükemmel ve mükemmel, bir mükemmeldir ve iki değildir. Hayır onlar hiçtir.

 

46 - Hiçbir şey bu kanunun  gizli anahtarı değildir. Yahudiler ona Altmışbir derler. Ben ise 0, Sekiz, Seksen, Dörtyüz ve onsekiz derim.

 

47 - Fakat onlar yarısına sahiptirler. Kendi sanatınızla birleştirin ki, hepsi kaybolsun.

 

48 - Kahinim, kendisinin bir bir bir'i ile delidir. Onlar bu kitaba göre öküz ve hiç değil midirler?

 

49 - Kaldırın ortadan bütün imtihanları, bütün kelimeleri ve sembolleri. Ra-Hoor-Khuit doğuda, tanrıların Equinox'unda sandalyesini aldı. Ve Asar, İsa ile birlikte olsun. Keza onlar birdir. Fakat onlar benden değildir. Asar tapınan, Isa eziyet çeken olsun. Gizli ismi ve ihtişamıyla Hoor başlayan tanrı olsun.

 

50 - Dînî müfessirlik vazifesi hakkında söylenecek bir söz vardır. Bakın. Birde üç imtihan vardır. Ve o üç şekilde verilebilir. İri olanlar ateşten geçmelidirler. Narinler zekaca denenmelidirler. Ve yüksek, seçilmiş olanlar en yüksekte denensin. Böylece yıldız ve yıldıza, sistem ve sisteme sahip olursunuz. Birinin, diğerini daha iyi tanımasına izin vermeyin.

 

51 - Bir saraya giren dört kapı vardır. Bu sarayın döşemesi gümüş ve altındandır. Orada gök mavisi renginde bir taş ve yeşim taşı vardır; ve bütün ender rastlanan kokular; Yasemin ve gül kokuşu ve ölüm'ün amblemleri. O sırayla veya hemen dört kapıdan içeriye girsin; Sarayın zemininde dursun. O batmayacak mı? Amn. Ho! Ey savaşçı şayet uşağın batarsa? Fakat bir çok yol yordam vardır. Bu yüzden iyi ol; daima güzel elbiseler giy; Zengin yiyecekler ye ve tatlı, köpüklü şaraplar iç! Ayrıca aşktan payını al ve istediğini, istediğin yerde ve zamanda istediklerinle al! Daima bana sadık kal.

 

52 - Bu doğru olmazsa; Uzay işaretlerinin onlar bir taktir veya onlar bir çoktur deyişlerini karıştırırsan Ritüel bana
sadık kalmazsa; O zaman Ra-hoor-khuit'in korkunç yargılayışını bekle. 

 

53 - Bu kendisine öpüşümü gönderdiğim, kalbim ve dilim olan küçük kız kardeşim, küçük dünyayı yenileyecek. Ayrıca ey yazıcı ve kahin sen prenslerden olduğun halde o seni ne yatıştıracak ne de çözecek. Fakat vecd senin ve dünyanın zevkinin olacak; Daima Bana! Bana!

 

54 - Bir harfin sitili kadar değişme; Gör! Çünkü! sen ey kahin orada saklı olan bütün esrarı göremeyeceksin.

 

55 - Merhametinin çocuğu, o erkek, onları görecek.

 

56 - Onu ne doğudan ne de batıdan bekle; çünkü bu çocuk beklenen hiç bir evden gelmez. Aum! Bütün kelimeler mukaddes ve bütün kahinler gerçektir! Biraz anlamaları dışında denklemin sadece ilk yarısını çöz, ikinci yarışma dokunma. Fakat berrak ışıkta tamamım çözersin ve tamamım olmasa da birazını karanlıkta çözersin.

 

57 - Beni yıldızlarınım altında invoke et! Sevgi kanundur! İstek altındaki sevgi. Budalalar sevgiyi karıştırmasınlar. Sevgi ve sevgi vardır. Güvercin vardır ve yılan vardır. seçimini iyi yap, Kahinim kalenin kanunu ve tanrının evinin
esrarının büyüklüğünü bilerek seçti.
Kitabınım bütün bu eski harfleri doğrudur fakat yıldız değildir. Bu da bir sırdır. Kahinim onu bilge olanlara açıklayacaktır.

 

58 - Dünyaya hayal edilemez zevkler verdim, Hayatta iken iman değil, ölüm konusunda kesinlik verdim. Söylenemeyecek sükunet, rahatlık ve vecd, Kurban konusunda talepte de bulunmadım.

 

59 -Tütsüm reçineli ağaçların ve sakızların kokusudur; ve orada hiç kan yoktur. Çünkü saçlarım sonsuzluğun ağaçlarıdır.

 

60 - Sayını Onbir'dir, Onların bütün sayılarının bizden olması gibi. Ortasında bir daire olan beş köseli yıldız ve daire kırmızıdır. Rengim körler için siyah fakat görenler için mavi ve altın rengidir. Ayrıca beni sevenler için gizli bir zafer vardır.  

 

61 - Fakat beni sevmek her şeyden daha iyidir; şayet çölde gecenin yıldızları altında,içinde yılanın alevi yanan saf bir kalple beni invoke eder,önümde tütsümü yakarsan gönlüme biraz daha yaklaşırsın çünkü bir tek öpüş için her şeyi vermeye istekli olacaksın; fakat her kim bir toz zerresin! verirse o saatte her şeyi kaybedecek. Takdime olarak kadınlar ve baharatlar adayacaksın;zengin mücevherler takacaksın,ihtişam ve gururda dünya milletlerini aşacaksın; fakat her zaman benim sevgimle ve böylece sevincime katılacaksın. Huzuruma bir cüppe ile ve zengin, bir başlıkla (Baştakisı) gelmenizi şart koşuyorum. Sizi seviyorum! Sizlere özlem duyuyorum. Uçuk (Sarı) veya mor peçeli veya arzulu, en derin manada sarhoş bütün zevk ve morluk olan ben sizleri istiyorum. Kanatlarınızı takın ve içinizde çöreklenmiş ihtişamı uyandırın; Bana gelin!  

 

62 - Sizinle olan bütün buluşmalarımızda, gizli tapınağımda coşarak ve gözleri arzuyla yanarak rahibe şöyle diyecek; Bana! Ban! Aşk şarkısında hepsinin kalplerindeki alevi uyandıracak.

 

63 - Coşkun aşk şarkısını benim için söyleyin! Benim için buhurlar yakın! Benim için mücevherler takının! Benim için için! Çünkü sizleri seviyorum! Sizleri seviyorum! 

 

64 -Ben gün batımının mavi örtülü kızıyım; ben arzulu gece göğünün çıplak parlaklığıyım. 

 

65 - Bana! Bana!

 

66 - Nuit'in tezahürü son buldu.

 

II

1 - Nu! Hadit'in gizlenme yeri.

 

2 - Gelin! hepiniz, ve şimdiye kadar açıklanmamış olan sırları öğrenin. Ben, Hadit, gelinim Nu'nun tamamlayıcısıyım. Yayılmış değilim ve evimin ismi Khabs'tır.

 

3 - Ben sifer'in her yerindeyim. Çemberin çevresi olan o dişi gibi merkez hiç bir yerde bulunmaz.

 

4 - O bilinecek,Ben asla.


5 - Bakın! Eski zamanların ritüelleri siyahtır. Kötü olanı atın; iyi olan kahin tarafından temizlensin; O zaman bu bilgi
yerini bulacaktır.


6 - Ben her insanın kalbinde ve her yıldızın özünde yanan alevim.
Ben hayatım ve hayatı verenim; fakat bu yüzden benim bilgim, ölümün bilgisidir.


7 - Ben Magician ve Exorcist'im. Ben çarkın aksı ve dairenin
içindeki küp'üm. "Bana gelin" saçma bir kelimedir çünkü

giden benim.

8 - Heru-pa-kraath'a tapan,bana tapmış olur; kötü, çünkü ben tapınanım.


9 - Hepiniz hatırlayın ki, var oluş saf sevinçtir; bütün kederler
gölgelerden başka şeyler değildirler, Onlar geçip giderler fakat daima baki kalan bir şey vardır.


10 - Ey Kahin! Bu yazıyı öğrenmekte düşmanca bir duygun var.

 

11 - Senin elinden ve kaleminden nefret ettiğini görüyorum fakat ben sağlamım.

 

12 - Çünkü ben, sen bilmeden senin içindeyim.


13 - Ne için? Sen bilici idin, ve ben.


14 - Şimdi bu türbenin bir örtüsü olsun; Şimdi ışık insanları
yutsun ve onları körlükleriyle yesin!


15 - Çünkü ben mükemmelim,hiç bir şey olarak; Ve benim sayım budalalara
göre Dokuz'dür, Fakat haklı olanlar için sekiz'im, ve sekizde birim; Bu da hayatî önemi haizdir. Çünkü ben gerçekte hiçim. İmparatoriçe ve King benden değildir. Çünkü başka bir sır daha vardır.

 

16 - Ben İmparatoriçe ve Hierophant'ım. Böylece Onbir, benim gelinim olarak Onbir'dir.

 

17 - Duyun beni, siz, iç çekip inleyen insanlar!

      Acı ve pişmanlığın üzüntüleri

Ölülere ve ölenlere kaldı,

Beni henüz tanımayan insanlara.


18 - Bunlar ölüdürler, bu arkadaşlar; 0nlar hissetmezler. Biz fakir ve üzgün olanlar için değiliz; Dünyanın lordları akrabalarımızdır.


19 - Tanrı köpekte yaşarım? Hayır; Fakat en yüksek olanlar bizdendir. Seçtiklerimiz sevinecekler; Kederlenenler bizden değildirler.


20 - Güzellik ve kuvvet, yükselen kahkaha ve tatlı atalet,
Güç ve ateş bizdendir.

 

21 - Uygun olmayanlar ve dışlananlarla ilgimiz yoktur. Bırakın onları sefaletleri içinde ölsünler. Çünkü onlar hissetmezler. Merhamet kralların kusurudur; Zayıf ve perişan olanları ezin: Bu,güçlülerin kanunudur, Bu, bizim kanunumuz, ve dünyanın sevincidir. Ey kral şu yalan üzerine düşünme; ki sen ölmelisin. Gerçekte sen ölmeyeceksin fakat yaşayacaksın; şimdi şu anlaşılsın, Şayet Kralın vücudu dağılırsa, 0 sonsuz olarak saf vecd içinde kalacak. Nuit; Haditi Ra-Hoor-Khuit! Güneş, güç ve görüntü, Işık; Bunlar yılanın ve yıldızın hizmetkarları içindir.

 

22 - Ben, Bilgiyi, zevki ve parlak zaferi veren, insanların kalbini sarhoşlukla heyecanlandıran Yılan'im. Bana tapmak için şarap ve garip narkotik ilaçlar alın, Kahinimi bunlarla anlatacağım ve bunlarla sarhoş olacağım! Onlar sana zarar vermeyecek o bir yalandır, benliğe karşı bu çılgınlık. Masumiyetin teşhiri bir yalandır. Ey insan güçlü ol! ihtirastan, bütün hislerden ve vecdden zevk al; Hiç bir tanrının bunlar için seni reddedeceğinden korkma.

 

23 - Ben yalnızın; Benim olduğum yerde hiç bir tanrı yoktur.  

 

24 -  Bakınl Bunlar ciddi sırlardır; Çünkü benim Hermit olan arkadaşlarım da vardır. Şimdi onları ormanda veya dağların üzerinde bulacağım zannetme; Onları mor yataklarda, gözlerinde ışık ve ateş olan, çevrelerinde alevli saçlar bulunan iri kol ve kalçalı ihtişamlı dişi yaratıklar tarafından okşanırken bulacaksın. Onları muzaffer orduların basında idare ederken, bütün sevinçte göreceksin; Ve onlardaki milyonlarca defa büyük bir sevinç olacak. Bir gücün, diğerini zorlamasından, Krala karşı olmasından kaçın! Birbirinizi yanan kalplerle sevin; gururunuzun ateşli ihtirasında, gazap gününüzde aşağı seviyedeki sıradan insanları ezin.

 

25 - Ey seçilmişlerim, sizler insanlara karşısınız! 

 

26 - Ben sıçramak üzere çöreklenmiş gizli Yılan'ım. Benim çöreklenişimde sevinç vardır. Şayet kafana kaldırırsam, Ben ve Benim Nuit'im bir tek oluruz. Şayet kafamı indirir de zehrimi akıtırsam, 0 zaman yer yüzünde coşkunluk olur. Ben ve yeryüzü bir tek oluruz. 

 

27 - Bende büyük bir tehlike vardır; çünkü bu harfleri anlamayan kimse büyük bir şeyi kaçırır. O, "Çünkü" denilen çukura düşecektir. Ve orada aklın köpekleri ile yok olacaktır.

 

28 - Şimdi "Çünkü"ye ve onun akrabasına lanet olsun.

 

29 - "Çünkü" ebediyen lanetlensin!

 

30 - Şayet istek durur ve "Niçin" diye bağırırsa, ÇünKü'yü invoke ederse, O zaman istek durur ve hiç bir şey yapmaz. 

 

31 – Şayet Güç, Niçin? diye sorarsa, O zaman Güç zayıflıktır.

 

32 – Neden de ayrıca bir yalandır; Çünkü sonsuz ve meçhul denilen bir faktör vardır; Onların bütün kelimeleri vida gibidir.

 

33 – Artık “Çünkü" yeter! O bir köpek için lanetlensin! 

 

34 - Fakat siz Ey benim insanlarım, kalkın ve uyanın!

 

35 - Ritüeller sevinç ve güzellikle, layıklıyla ifa edilsin. 

 

36 – Zamanların, elementlerin ve ziyafetlerin ritüelleri vardır.

 

37 - Gelin ve kahinin ilk gecesi için bir şölen! 

 

38 - Kanun kitabinin yazılışının üç günü için bir şölen.

 

39 - Tahuti ve Kahin’in çocuğu için bir şölen-Gizli Ey Kahin!

 

40 - Supreme ritüel için bir şölen, Tanrıların Equinox'u için bir şölen.

 

41 - Ateş için bir şölen, ve su için bir şölen, Hayat için bir şölen ve ölüm için daha büyük bir şölen!

 

42 - Benim coşkunluğum   sevinci içindeki kalplerinizde her gün bir şölen!

 

43 - Her gece Nu için bir şölen, ve azamî zevkin keyfi için bir şölen!

 

44 - Evet; Şölen yapın! Sevinin! Bundan sonra hiç korku yok. Nu'nün öpüşlerindeki sonsuz vecd ve çözülüş var.

 

45 - Köpekler için ölüm var.

 

46 – Yanılır mısın? Üzgün müsün? Kalbinde korku var mı?

 

47 - Benim olduğum yerde bunlar yoktur. 

 

48 - Düşenlere acıma! Ben onları hiç tanımadım! Ben onlar için değilim. Ben teselli etmem! Ben,teselli edilenden de, edenden de nefret ederim.

 

49 - Ben eşsiz ve fethedenim. Ben yok olan esirlerden değilim. Onlara lanet olsun ve ölsünler; Amen. ( Bu dörttendir; görünmez olan bir beşinci vardır, Bir yumurtadaki bebek gibi ben oradayım).

 

50- Gelinimin ışığında ben mavi ve altın rengindeyim; fakat kırmızı pırıltı gözlerimdedir ve benim beneklerim mor ve yeşildir.  

51- Mor'un ötesindeki morluk; O gözün görebileceğinden daha yüksekteki ışıktır.

52. - Bir peçe vardır,Bu peçe siyahtır. Bu, mütevazî kadının peçesidir; 0 kader'in peçesidir, ölümün tabut örtüşüdür, Bu hiç benden değildir. Yüzyılların bu yalancı tayfını parçalayın; Kusurlarınızı erdemli kelimelerle gizlemeyin; Bu kusurlar benim hizmetimidir, Çok iyi yapıyorsunuz, ben sizi burada ve daha sonra mükafatlandıracağım.

53 - Ey Kahin bu kelimeler söylendiğinde korkma, pişman olmayacaksın. Sen önem verilerek seçilmiş olanımsın ve senin  kendilerine memnuniyetle bakacağın gözler takdis edilmiştir. Fakat seni bir keder maskesinin ardında saklayacağım, Görenler senin düşmüş olduğundan korkacaklar, Fakat ben sen, kaldıracağım.

54 - Senin hiç bir şeye yaramayacağını söyleyerek çılgınlıklarını haykıranlar da olmayacak; Sen O'nu açıklayacaksın, Sen işe yarayacaksın, Onlar "Çünkü"nün esirleridir, Onlar benden değildir. İstediğin yerden noktala; Harfler? Onların stillerini veya değerlerini değiştirme!

55 - İngiliz alfabesinin düzenini ve değerini elde edeceksin; Onlara atfetmek için yeni semboller bulacaksın.

56 – Defolun! Siz alaycılar; Benim şerefime güldüğünüz halde uzun zaman gülemeyeceksiniz; Üzgün olduğunuz zaman sizleri
terk ettiğimi anlayacaksınız.

57 - Haklı olan yine haklı olacak; Kirli olan yine kirli kalacak. 

58 – Evet! Değişiklik olacağını zannetmeyin; Olduğunuz gibi kalacaksınız, başka birisi olmayacaksınız. Bu yüzden dünyanın kralları ebediyen kral olarak kalacaklar; Esirler hizmet edecekler. Ne düşecek olan var ve ne de kaldırılacak, Her şey her zaman olduğu gibidir. Fakat benim maskeli olan hizmetkarlarım var. Şu ötedeki dilenci kral olabilir. Bir kral kıyafetini istediği gibi seçebilir. Belirli test yoktur; Fakat bir dilenci fakirliğini gizleyemez.

59 - Bu yüzden sakının! Herkesi sevin, olmaya ki, kral gizlenmiş olsun! Böyle mi dersin Budala? Şayet o bir kralsa onu incitemezsin.

60 - Üstad! Bu yüzden kuvvetli ve alçakta vur ve onları cehenneme gönder!

61 - Ey Kahin, gözlerinin önünde bir ışık var, çok arzu edilen, istenmeyen bir ışık.

62 - Ben senin kalbinde yükseltilmişim; Ve yıldızların öpüşü (Tesiri) senin vücudunun üzerine şiddetle yağar. 

63 - Sen ilhamın şehvetli doluluğunda tükenmişsin; Tükenmek ölümden daha tatlıdır. Cehennemin kendi Kurt'unun bir okşayışından daha hızlı ve kahkaha doludur. 

64 - Ah! Sen mağlup oldun; Biz senin üzerindeyiz; Bizim zevkimiz tamamen senin üzerindedir. Hail! Hail! Nu'nun kahini! Had'in kahini! Ra-hoor-Khu'nun kahini! Şimdi sevin! Şimdi ihtişamımıza ve ihtirasımıza katıl! Bizim ihtiraslı sulhumuza katıl! Ve krallar için tatlı kelimeler yaz! 

65 - Ben Master'im; Sen mukaddes seçilmiş olansın. 

66 - Yaz ve yazmakta vecd bul! Yaz ve bizim çalışmadaki yatağımız ol! Hayat ve ölümün zevkiyle heyecanlan! Ah! Senin ölümün güzel olacak; Onu gören her kimse memnun olacak. Senin ölümün bizim uzun süren aşkımızın verilmiş sözünün mührü olacak. Gel! Kalbin! yükselt ve sevin! Biz bir tekiz; Biz hiçbir şeyiz. 

67 - Dayan! Dayan! Vecdin içinde sabret, Mükemmel tesirlerin baygınlığına düşme. 

68 - Daha güçlü! Kendini göster! Kaldır kafanı! Bu kadar derin soluma-öl.

69 - Ah! Ah! Ne hissediyorum? söz tükendi mi?

70 - Başka spell'lerde yardım ve ümit vardır. Bilgelik şöyle der: Güçlü olun! O zaman daha fazla neşeye katlanabilirsiniz. Hayvan olmayın; Vecdinizi inceltin, şayet içerseniz sanatın sekiz ve doksan kaidesi ile içiniz; Şayet severseniz, incelikle aşınız; Şayet bir şeyi neşeli kılarsanız orada incelik bulursun! 

71 - Fakat aşın! Aşın! 

72 - Daima daha fazlası için uğraşın! Ve siz gerçekten benimsiniz - Ve kuşku duymayın, her zaman sevinçliyseniz - Ölüm hepsinin tacıdır.

73 - Ah! Ah! Ölüm! Ölüm! Özleyeceksiniz. Ey insan sana ölüm yasaktır. 

74 - Senin özleminin uzunluğu onun şanının gücü olacak. Uzun yaşayan ve ölümü en çok arzulayan daima krallar arasında kraldır.

75 - Evet! Sayıları ve kelimeleri dinleyin:

76 - 4638ABK24ALGMOR3YX2489RPSTOVAL.Ey Kahin bu ne demek. Hiç bir zaman da bilmeyeceksin. Seni izleyecek olan gelecek; Ve onu açıklayacak. Fakat, ey seçilmiş olan ben olmayı hatırla; Yıldızların aydınlattığı gökyüzünde Nu'nun sevgisini takip etmeyi; insanların üzerine bakmayı, onlara bu sevinçli kelimeyi anlatmayı

77 - İnsanların arasında gururlu ve kudretli ol!

78 - Kendini yükselt! Çünkü insanlar veya tanrılar arasında sana benzeyen hiç kimse yok! Ey Kahinim! Kendini yükselt senin boyun yıldızları aşacak. Onlar senin dört köşeli (Açık ve metin), mistik, fevkalade ve insanın sayışı olan ismine tapacaklar; Ve 410 numaralı evinin ismine de. 

79 - Hadit'in saklanmasının sonu; Ve güzel yıldızın Kahinini takdis edip tapınma!  

 

[III]

1 - Abrahadabra! Ra-Hoor-Khut'un mükafatı.

2 - Buraya eve doğru bir bölüm vardır; Bilinmeyen bir kelime vardır. Hecelemek ortadan kalkmıştır; Herşey hiçbirşey değildir. Sakının! Sabredin! Ra-hoor-Khuit'in ifadesini(Sihrini) canlandırin!

3 - Şimdi ilk olarak benim bir savaş ve intikam tanrısı olduğum anlaşılsın. Onlarla ancak uğraşabileceğim.

4 - Kendinize bir ada seçin! 

5 - Onu tahkim edin!

6 - Savaş araçlarıyla gübreleyin ( Çevresini)!

7 - Size bir savaş makinesi vereceğim.

8 - Onunla insanları vurup öldüreceksiniz ve karşımada kimse duramayacak.

9 - Pusuya yatın! Geri çekilin! Onların üzerine! Bu, fetih savaşının kanunudur; Böylelikle tapınman benim gizli evimin çevresinde olacaktır.

10 - Üzerinde kitabe olan dikili taşa kendinizi açıklattırın; Onu gizli mabedinizin içine dikin - Ve bu mabet zaten  doğru olarak düzenlenmiştir - ve o, ebediyete kadar sizin kıbleniz olacaktır. O solmayacaktır fakat mucizevî renk her geçen gün ona geri gelecektir. Dünyaya bir delil olarak onu kapalı bir camın içinde saklayın.

11 - Bu sizin tek deliliniz olacaktır. Tartışmayı yasaklıyorum. Fethedin! Bu yeterlidir. Muzaffer şehirdeki kötü düzenlenmiş evden çıkmanızı kolaylaştıracağım. Ey Kahin onu sevmediğin halde kendin tapınarak ileteceksin. Tehlikeye ve güçlüğe gireceksin. Ra-Hoor-Khu seninle birliktedir. Bana ateş ve kanla tapının; Bana kılıçlar ve mızraklarla tapının. Kadın önümde bir kılıç kuşansın; Kan aksın adıma, Putperestleri ayaklar altında ezin; Ey Savaşçı; Onların üzerine gidin, Size onların etinden, yemeniz için vereceğim. 

12 - Küçüklü büyüklü sığırlar kurban edin: Bir çocukun ardından (Adına).

13 - Fakat şimdi değil. 

14 - Ey Takdis edilmiş Canavar, Ve sen onan arzusunun kızıl cariyesi. siz bu saati göreceksiniz!

15 - Bu yüzden üzüleceksiniz.

16 - Verilen sözleri tutmayı çok istekle farz etmeyin, Lanetlenmekten korkmayın. Siz, Siz bile bunun bütün manalarım
bilemezsiniz.

17 - Hiç korkmayın; Ne insanlardan, ne kader tanrısından, ne tanrılardan ve ne de hiç bir şeyden korkmayın. Paradan
korkmayın ne de halk çılgınlığının kahkahasından, ne de gök yüzündeki, yer yüzündeki ya da yerin altındaki her hangi bir güçten. Hadit ışığınız olduğu gibi Nu da sığınağınızdır; Bense kollarınızın gücü, enerjisi ve kuvvetiyim.

18 - Acıma ortadan kalksın: Acıyana lanet olsun! Öldürün ve işkence edin; Affetmeyin; Onların üzerine gidin.

19 - Bu dikili taşa yok oluşun ortadan kalkışı derler; 0nun adını iyi hesaplayın, ve o sizin için 718 gibi olacaktır.

20 - Niçin? Çünkü'nün düşüşünden dolayı, O tekrar orada olmadığı için.

21 - İmajımı doğuda kurun: Sizlere, bildiğinize benzemeyen, size göstereceğim özel bir görüntü satın alacaksınız. Ve sizin için birdenbire bunu yapmak kolay olacak. 

22 - Diğer görüntüler beni desteklemek için çevremde toplanırlar: Beni yüceltmek için kümelendiklerinden hepsine tapılsın. Ben tapınmanın görülebilir nesnesiyim; Diğerleri, Canavar ve gelini için gizlidir. Öyle değil mi? Ve (X) imtihanını kazananlar için de. Nedir bu? Öğreneceksiniz.

23 - Buhur için yemeği ve balı ve kırmızı şarabın kalın tortusunu karıştın: Sonra Abramelin'in yağını ve zeytin yağını; ve
sonra zengin taze kanla yumuşatıp düzeltin.

24 - En iyi kan aylık, Ay^ın kanıdır; Yani bir çocuğun taze kanı veya semavî cisimlerden damlayan kan; Sonra düşmanların; Sonra Rahibin veya tapınanların: Son olarak ta ne olursa olsun bir hayvanın.

25 - Bunu yakın: Kekler yapın ve benim adıma yiyin. Bunun başka bir kullanımı da vardır; Benim önüme serin ve duanızın tütsüleriyle Kalınlaştırın; Eskiden olduğu gibi böceklerle ve benim  için mukaddes olan sürüngenlerle dolacaktır. 

26 - Bunlar, düşmanlarınızın isimlerini vererek katledin ki, onlar, sizin önünüzde düşeceklerdir. 

27 - Ayrıca bunlar sizdeki şehvet ve şehvet gücünü besleyecekler onları yiyişiniz yüzünden. 

28 - Ayrıca savaşta sağlam olacaksınız. 

29 - Bununla beraber ne kadar uzun saklarsanız o  kadar iyidir, Çünkü  onlar  benim gücümle kabarırlar. Hepsi benim önümdedir. 

30 - Allarım açık pirinç (Maden) işidir: Onun üzerinde gümüş veya altın içinde yakın. 

31 - Batıdan, oraya, üzerinize altın dökecek olan zengin bir adam gelecek. 

32 - Altından çelik dokun; 

33 - Çıkartmaya veya dövmeye hazır olun! 

34 - fakat sizin mukaddes yeriniz yüzyıllarca dokunulmadan kalacak: Ateş ve kılıçla yakılıp dağıtılsa da, orada görülmez duracak ve büyük Equinox'un çöküşüne kadar duracak; O zaman Hrumachis kalkacak ve çift asalı olan tahtımı ve yerimi kendi üzerine alacak. Başka bir Kahin kalkacak ve göklerden taze ateş getirecek; Başka bir kadın Yılan'in şehvetle tapınmasını uyandıracak; Tanrının ve canavarın başka bir ruhu küreli rahipte mecz olacak; Başka bir kurban mezarı lekeleyecek; Başka bir kral hükmedecek ve takdis artık şahin başlı mistik efendiye dökülmeyecek!

35 - Hoor-pa-kraat ve Ra-Hoor-Khut denilen Heru-ra-ha kelimesinin yarısı.

36 - Sonra Kahin, Tanrı'ya dedi ki;

37 - Sana şarkıda tapıyorum-

Thebes'in lorduyum ben, ve ben

Mentu'nun ilhamlı hatibi;

Benim için peçesini açar, peçeli gök,

Kendini katleden Ankh-af-na-Khonsu

Sözleri gerçeğin kendisi olan, İnvoke ediyorum,

Selamlıyorum senin var oluşunu, Ey Ra-Hoor-Khuit!

Birlik azamî şekilde gösterdi kendisini!

Senin nefesinin kudretine tapıyorum,

Yüce ve müthiş tanrı,

Titreten tanrıları ve ölümü, senin önünde:-
Ben. ben tapıyorum sana!

Belir Ra'nın tahtı üzerinde!
Aç yollarını Khu'nun!
Aydınlat yollarım Ka'nın!
Khabs'ın yolları geçer baştan başa
Heyecanlandırmak veya sakinleştirmek için beni!

Aum; Doldursun o beni!

38 - Böylece senin ışığın bendedir; Ve onun kızıl alevi benim elimde, senin emrini ifa edecek bir kılıçtır. Her çeyrekle (Bunlar senin yazmış olduğun tapınmalardır) aşağıda söylendiği gibi senin yolunu tesis ettireceğim gizli bir kapı vardır;

Işık beninıdir; Tüketir ışınları beni:

Gizli bir kapı buldum

Ra ve Tüm'un evine,

Khephra ve Ahathoor'un

Ben senin Theban'ım ey Mentu

Ankh-af-na-Khonsu'nun kahini!

Bes-na-Maut ile çarpar yüreğim;

Bilge Ta-Nech ile örerim sihrimi.

Ey Nuit göster yıldız ihtişamını!

Emret bana evinde kalmamı,

Ey Hadit ışığın kanatlı yılanı!

Kal benimle, Ra-Hoor-Khuit!


39 - Buraya kadar nasıl geldiğini söyleyecek bir kitap ve bütün bunlar ve bu mürekkep ve kağıdın daima çoğaltılması - Çünkü gizli kelime onda saklıdır ve sadece İngilizce değildir - ve senin bu kanun kitabı üzerindeki yorumun el yapması güzel bir kağıt üzerine kırmızı siyah mürekkeple güzel bir şekilde basılacak; Ve karşılaştığın her erkek ve kadına, sadece onlarla yiyip içsen bile bu kanun verilecek. O zaman onlar ya bu saadette yaşamak için değişecekler veya değişmeyecekler; Bunda bir eşitsizlik yok. Bunu çabuk yapın!
 

40 - Fakat ta tefsir çalışması? Bu kolaydır; Kalbinde yanan Hadit bunu çabuklaşacak ve kalemini emin kılacak. 

41 - Kaaba'nda bir yazı evi kur: Her şey iyi ve her iş yoluyla yapılmalı. 

42 - Körler dışında kendi nezaret edeceğin imtihanlar. Hiç birini geri çevirme, fakat hainleri tanıyacak ve yok edeceksin. Ben Ra-Hoor-Khuit'im; Ve ben hizmetkarlarımı korumakta güçlüyüm. Başarı senin ispatındır: Tartışma, yolundan dönme; Çok fazla konuşma; Seni tuzağa düşürmek isteyenlere amansızca ve acımadan saldır ve onları tamamen yok et. Ezilmiş bir
yılan gibi dön ve vur! Ondan da daha öldürücü ol! Onların ruhlarını korkunç işkenceye sürükle: Onların korkularına
gül: Tükür onların üzerine!

43 - Kızıl kadın sakınsın! Şayet acıma ve merhamet ve şefkat kalbine ugrarsa; Şayet eski tatlılıklarla oynamak için benim işimi bırakırsa; O zaman benim intikamım bilinsin. Onun çocugunu kendim katledeceğiın: Onun kalbini yabancılaştıracağım: 0nu insanların dışına atacağım; Ürkek ve nefret edilen bir orospu olarak alaca karanlıkta ıslak sokaklarda sürünecek ve, soğuk açlıktan ölecek. 

44 - Fakat bırakın kendisini gururla yükseltsin! Bırakın, beni benim yolumda takip etsin! Bırakın kötülüğün işlerini yapsın! Bırakın kendi kalbini öldürsün! Bırakın sesi dik çıkan ve hıyanet eden olsun; Bırakın mücevher ve zengin elbiselerle kaplansın, bütün insanların önünde utançsız olsun.

45 - O zaman onu gücün zirvelerine çıkartacağım: O zaman ondan dünyanın bütün krallarından daha güçlü bir çocuk üreteceğim. Onu neşeyle dolduracağım: O benim gücümle Nu'ya tapmayı görecek vuracak; Hadit'i ele geçirecek.  

46 - Ben, kırkların savaşçı Lorduyum; Seksen'ler önümde korkuyla çekilir ve alçalırlar. Ben sizi zafer ve sevince götüreceğim; Ben,savaşta sizin kollarınızda olacağım ve katletmekten zevk duyacaksınız. Ve basarı ispatınızdır; Cesaret zırhınızdır; Devam edin, Devam edin, benim gücümle ve hiç bir şey için geri dönmeyeceksiniz. 47- Bu kitap bütün dillere çevrilecek: Fakat daima canavarının yazısıyla orijinali ile birlikte; Çünkü harflerin tesadüfi şekillerinde ve birbirlerine karşı olan pozisyonlarında: Hiç bir canavarın kutsallaştıramayacağı sırlar bunlarda gizlidir. Denemeye kalkmasın: Fakat ondan sonra gelen, nereden geleceğim söylemeyeceğim, hepsinin anahtarını keşfedecek olan. O zaman bu çizilen çizgi bir anahtardır: O zaman başarısızlığı ile kare olan bu daire bir anahtardır. Ve Abrahadabra. O, bu çocuk olacak ve böyle garip şekilde. Bunun peşinden koşup aramasın; O münasebetle o tek başına ondan düşebilir. 

48 - Şimdi bu harflerin sırrı tamamlandı, ve ben mukaddes yere gitmek için yoluma devam etmek istiyorum. 

49 - Ben dört katlı gizli bir kelime içindeyim, insanların bütün tanrılarına karşı küfür. 

50 - Lanet olsun onlara! Lanet olsun onlara! Lanet olsun onlara! 

51 - Şahin başımla, Haçta asılı olan İsa'nın gözlerini gagalarım. 

52 - Kanatlarımı Muhammed'in yüzüne çarpar ve onu kör ederim. 

53 - Pençelerimle etini parçalarım ,Hintlinin ve Budistin, Mogol ve Din'in. 

54 - Bahlasti! Ompedha! Sizin mide fesadınızdan gelen imanlarınıza tükürürüm. 

55 - Bozulmamış Meryem tekerlekler üzerinde parçalarısın: Bütün iffetli kadınlar onun adına sizin aranızda tamamen horlansın. 

56 - Ayrıca güzelliğin ve aşkın adına! 

57 - Ayrıca bütün korkaklar horlansın; Savaşmaya cesaret edemeyen sadece oynayan profesyonel askerler de; Bütün budalalar horlansın! 

58 - Fakat zekî ve gururlu, kral gibi yüksek olanlar; Sizler kardeşsiniz! 

59 - Kardeşler gibi savaşın! 

60 - İstediğinizi yapmanın ötesinde kanun yoktur. 

61 - Ra'nın tahtına oturmuş olan ve ruhun kuşaklarını aydınlatan Tanrı'nin sözünün bir sonu vardır.

62 - Bana hürmet edin; imtihanın sıkıntılarından geçip bana gelin. Bu saadettir. 

63 - Deli bu kanun kitabım ve onun tefsirini okudu; Ve hiç bir şey anlamadı. 

64 - İlk imtihandan geçsin ve o, onun için gümüş olacak.

65 - İkincisinden, altın.

66 - Üçüncüsünden, değerli suyun taşları.

67 - Dördüncüden, sonsuz ateşin en son kıvılcımları.

68 - Fakat o herkese güzel görünecek. Böyle söylemeyen düşmanları sadece yalancılardır. 

69 - Başarı vardır.

70 - Ben sessizliğin ve kuvvetin Şahin başlı efendisiyim; Benim adaletim mavi gecenin göğü ile örtülüdür. 

71 - Hail! Dünyanın sütunları çevresindeki ikiz savaşçılar! Sizin zamanınız hemen yakındadır.

72 - Ben gücün çift asasının Lorduyum: Coph Nia'nın gücünün asası-Fakat sol elim boştur, çünkü bir kainatı ezdim ve geriye hiç bir şey kalmadı.

73 - Yaprakları sağdan sola ve yukardan aşağıya yapıştırın; O zaman görün! 

74 - Benim ismimde gizli ve şanlı olan bir ihtişam vardır, tıpkı gece yansı güneşinin oğul olması gibi (Ebediyen). 

75 - Kelimelerin sonu Abrahadabra kelimesidir. 

Kanun Kitabı yazılmış
ve kapanmıştır. (Hıfzedilmiştir)
Aum-Ha.

 

Tefsir

İstediğinizi yapmanız kanunun bütünü olacaktır. Bu kitabın incelenmesi yasaklanmıştır. Bu kopyanın ilk okuyuştan sonra imha edilmesi akıllılık olur.

Bunu gözününe almayan her kimse, bunu kendisini tehlikeye atmak pahasına yapar.

Bu kitabın içindekileri tartışanlardan, musubet merkezleri olarak herkes kaçmalıdır.

Kanunun bütün sorularına sadece benim yaılarınıma başvurarak karar verilmelidir; Herbiri kendisi için.

İstediğini yapmanın ötesinde hiçbir kanun yoktur. Aşk kanundur. Arzu altındaki aşk.

 


[Ana Sayfa ][Yazılar]